Kasvaminen ja täydellisyys

21.01.2020

Kun ihminen tulee uskoon, hän syntyy Jumalan vauvaksi ja alkaa sen jälkeen varttua kohti hengellistä täysi-ikäisyyttä. Tätä kasvuprosessia kuvaillaan myös vertauksilla siemenestä, joka kasvaa tähkiä tuottavaksi viljaksi tai hedelmiä tuottavaksi puuksi, sekä kivistä jotka rakentuvat Jumalan temppeliksi. Tässä artikkelissa uppoudun näihin kielikuviltaan pohjattoman rikkaisiin Raamatun vertauskuviin uskovan kasvusta. Pohdin myös miksi Raamattu joissain kohdin antaa ymmärtää, ettei uskova kasva koskaan täydelliseksi ja toisissa kohdin, että uskova on jo täydellinen. 

Sisällysluettelo: 

1. Lapsi

2. Viljapelto

3. Puu

4. Temppeli

5. Voiko uskova kasvaa täydelliseksi?

6. Lähteet

7. Viitteet 

1. Lapsi 

Uudestisyntyminen 

Kun ihminen katuu syntejään, tunnustaa ne, hylkää ne ja uskoo Jeesuksen sovittaneen ne ristillä, Jumala synnyttää hänet uudesti ylhäältä ja hänestä tulee uusi luomus, Jumalan vauva. Hän tarrautuu pienillä käsillään kiinni taivaallisen Isänsä sormesta, jonka edessä kaikki synnit ja riivaajat väistyvät. Silloin kaikki vanha on kuollut pois yhtäläisessä kuolemassa Jeesuksen kanssa ja kaikki synnit on pesty pois Jeesuksen verellä (lue artikkelisarja: Tie pelastukseen). 

Joh 3:3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa"., 4 Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?" 5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. 6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. 7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. 8 Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt." 

2. Kor 5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. 

1. Joh 3:1 Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. 

Jes. 1:18 Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. 

Hepr 10:22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä; 

Luuk. 11:20 Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. 

Room. 8:15 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"

Maito 

Jumalan vauvan ravintoa on hengellinen maito, eli Jumalan sanan alkeet, joiden kuulemisen kautta hän alkaa varttua kohti hengellistä täysi-ikäisyyttä. Jumalan vauva riippuu kiinni Isässään ja alkaa ottaa halaten vastaan sitä hengellistä maitoa mitä Isä hänelle antaa. Sitä samaa maitoa hän on saanut maistaa jo ennen uudestisyntymäänsä, sillä sen kautta Jumalan hyvyys on vetänyt häntä parannukseen ja hän on laittanut pois kaikki syntinsä, saanut uskon Jeesukseen ja kasvanut näin sisälle pelastukseen. On siis olemassa kahdenlaista kasvamista; pelastukseen kasvamista ja pelastuksessa kasvamista. Ihminen kasvaa ensin pelastukseen ja sen jälkeen hänen kasvunsa jatkuu hengellisenä uutena ihmisenä pelastuksessa. 

1. Piet 2:1 Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu,
2 ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen,
3 jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä". 

Room. 10:17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. 

2. Tim 3:16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,
17 että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. 

5. Moos. 30:20 Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kuule hänen ääntänsä ja riipu hänessä kiinni, sillä siinä on sinun elämäsi ja pitkä ikäsi, ja niin sinä saat asua siinä maassa, jonka Herra sinun isillesi, Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, vannotulla valalla on luvannut heille antaa."

Vahvempi ruoka 

Luonnollinen vauva alkaa totutella vahvempaan ruokaan noin 4-6 kk:n iässä. Silloin hän alkaa maidon ohessa maistelemaan teelusikallisen kokoisia makuannoksia esimerkiksi perunasosetta, maissia, päärynää ja bataattia. Yli 5 kk:n ikäinen lapsi voi maistella jo lihaa ja viljatuotteita. Kun lapselle tulee hampaita, hän voi alkaa syödä karkeampaa ruokaa [1]. Vanhemmat lapset ja aikuiset eivät enää syö vauvojen ruokia. He kykenevät koettelemaan ruokaa hampaillaan ja kielellään sekä erottelemaan ruoasta syömäkelvottomat osat. Siksi he syövät esimerkiksi kanaa jossa on luunsiruja ja ruotoista kalaa. He kestävät myös tulista chiliä, kylmää jäätelöä ja kuumaa kahvia. 

Hengellinen vauva alkaa Jumalan sanan alkeiden ohessa oppia tuntemaan pieninä annoksina Jumalaa syvemmin. Kun hengelliselle lapselle kasvaa hampaita, hän voi alkaa koetella niillä uusia ja vaikeampia aihepiirejä, verraten niitä Jumalan sanan alkeisiin joiden maun ja koostumuksen hän on jo aikaisemmin oppinut tuntemaan. Vanhemmat lapset ja aikuiset eivät enää opiskele Jumalan sanan alkeita, vaan laajempia asiakokonaisuuksia. He kuuntelevat erilaisten julistajien sanomaa, sillä he kykenevät koettelemaan julistuksen hengellisillä hampaillaan ja kielellään sekä erottelemaan julistuksesta ne osat mitkä eivät ole linjassa sanan kanssa. He kestävät myös tulikiven katkuisia parannussaarnoja, lujalla otteella raikkaaseen oppiin ohjaavia saarnoja ja henkilökohtaiseen elämään kohdistettuja tunteisiin meneviä saarnoja. 

Vaikka jokaisen uskovan tulisi pyrkiä jättämään vauvojen ruoat ja opetella kestämään vahvempaa ruokaa, kenenkään ei tulisi kiirehtiä vahvan ruoan ääreen liian nopeasti. Jos ensimmäisiä uskonaskelia ottava Jumalan taapero yrittää päästä väkisin perille kaikista Jumalan syvyyksistä, hän helposti nielee jotain mikä heikentää hänen uskoaan tai jopa tukehtuu siihen. Taapero myös eksyy helposti väärien profeettojen ja eksyttäjien vaikutuspiiriin, sillä hän ei osaa koetella heidän opetuksiaan havaitakseen niiden sisältämät myrkyt. Paras ympäristö Jumalan lapsen kasvulle on ravitseva ja rakastava seurakunta, jossa jokaisen annetaan kasvaa Jumalan antamalla vauhdilla. 

Hepr 6:1 Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan,
2 oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. 

Hepr 5:13 Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi;
14 mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. 

Matt. 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. 

1. Tess 5:21-22 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; karttakaa kaikenkaltaista pahaa. 

Apt. 17:11 [...] he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. 

1. Kor. 3:7 Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa.

Kasvuvauhti, sen hidastuminen ja pysähtyminen 

Ihmisen ikä tai se kuinka kauan hän on ollut uskossa, on harvoin suoraan verrannollinen siihen kuinka varttuneeksi hän on kasvanut hengellisenä ihmisenä. Vanhakin ihminen saattaa olla jäänyt hengellisessä elämässän lapsen tasolle, vaikka hän olisikin ollut koko elämänsä uskossa. Äskettäin uskoon tullut teini sen sijaan saattaa kypsyä hengelliseen aikuisuuteen hyvin nopeasti. Ihmisiltä saatu kunnioitus ja suosiokaan ei välttämättä kerro kenenkään hengellisestä varttuneisuudesta mitään. Usein onkin niin, että väärät profeetat ja eksyttäjät niittävät eniten ihmisten kunniaa, kun taas totuutta julistavat sananopettajat jäävät kokonaan suurten ihmismassojen huomiota vaille. 

Gal 1:10 Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija.
11 Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista;
12 enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. 

1. Tim 4:12 Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa.
13 Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen.
14 Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi.
15 Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä.
16 Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä; sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. 

Monet ihmiset jotka ovat kokoontuneet seurakunnan keskuudessa niin pitkään, että heidän tulisi sen perusteella olla jo opettajia, ovat kuitenkin jääneet kasvussaan keskosen tasolle. He eivät siedä vahvaa ruokaa, vaan tarvitsevat vieläkin maitoa, sillä he ovat alaikäisiä ja kaikenlaisten opintuulten ja eksytysten viskeltävinä. Vaikka he olisivatkin jo kerran uudestisyntyneet, heidän kasvunsa on pysähtynyt, sillä he vaeltavat edelleen lihallisesti kuten ennen uskoontuloaan, eivätkä he ole laittaneet pois vanhaa ihmistään. Heidän tulee uudistua hengeltään ja pukea päälleen vanhurskauteen ja pyhyyteen luotu uusi ihminen, jonka he ovat saaneet itselleen uudestisyntymässä. Lihallinen ja synnissä elävä ihminen ei voi kasvaa hengellisesti eteenpäin, sillä ainoastaan uudella ihmisellä on arka tunto Jumalan sanan edessä ja nöyrä henki, joka alistuu Jumalan tahtoon ja on Jumalalle otollinen. 

1. Kor 3:1 Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille, niinkuin pienille lapsille Kristuksessa.
2 Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä;
3 olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin? 

Hepr 5:11 Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan.
12 Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. 

Ef 4:14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; 

Ef 4:17 Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa,
18 nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden,
19 ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa.
20 Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan,
21 jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin totuus on Jeesuksessa:
22 että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten,
23 ja uudistua mielenne hengeltä
24 ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.
25 Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. 

Jes 66:2 [...] Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. 

Room 8:5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.
6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;
7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.
9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10 Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.
14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. 

Kenenkään ei tulisi luulla itsestään liikoja, vaan ajatella itsestään sen uskonmäärän mukaan minkä Jumala on hänelle antanut. Seurakunnan kaitsijaksi ei tule asettaa ketään joka on vasta äskettäin tullut uskoon, ettei hän paisuisi ylpeäksi. Kuka tahansa ei voi myöskään pyrkiä seurakunnan opettajaksi, sillä kaikki erehtyvät monessa kohdin opetuksessa, etenkin ne jotka eivät vielä itse osaa koetella toisten opetuksia. Jokainen joka siunataan seurakunnan palvelustehtävään, tulee koetella ensin ja päästää palvelemaan vasta sen jälkeen kun hänet on havaittu nuhteettomaksi. Kenenkään ei tule suositella itse itseään, sillä sellainen ihminen ei kestä koetuksia. Kaikki virat ja tehtävät joita Jumala jakaa seurakuntansa jäsenille, sisältävät omat vastuunsa ja vaatimuksensa, joihin on syytä tutustua tarkasti. 

Gal 6:3 Sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itsensä.
4 Mutta tutkikoon kukin omat tekonsa, ja silloin hänen kerskaamisensa on vain siinä, mitä hän itse on, ei siinä, mitä toinen on;
5 sillä kunkin on kannettava oma taakkansa. 

1. Kor 14:37 Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky.
38 Mutta jos joku ei sitä ymmärrä, niin olkoon ymmärtämättä. 

Room 12:3 Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. 4 Sillä niinkuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä,
5 niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä;
6 ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu; jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on;
7 Jos virka, pitäköön virastaan vaarin; jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan;
8 jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan; joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä; joka on johtaja, johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. 

1. Tim 3:1 Varma on tämä sana: jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen.
2 Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan,
3 ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne,
4 vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina;
5 sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta?
6 Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi.
7 Ja hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen paulaan.
8 Niin myös seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä,
9 vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassatunnossa.
10 Mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat.
11 Samoin tulee vaimojen olla arvokkaita, ei panettelijoita, vaan raittiita, uskollisia kaikessa.
12 Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva.
13 Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa, Kristuksessa Jeesuksessa. Jaak 3:1 Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion.
2 Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. 

Matt. 12:36 Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. 

2. Kor 10:12 Sillä me emme rohkene lukeutua emmekä verrata itseämme eräisiin, jotka itseänsä suosittelevat; mutta he ovat ymmärtämättömiä, kun mittaavat itsensä omalla itsellään ja vertailevat itseään omaan itseensä.
13 Me taas emme rupea kerskaamaan yli määrän, vaan ainoastaan sen määrätyn vaikutusalan mukaan, minkä Jumala on asettanut meille määräksi, ulottuaksemme teihinkin asti.
14 Sillä me emme kurota itseämme liiaksi, ikäänkuin emme teihin ulottuisikaan, sillä olemmehan ehtineet Kristuksen evankeliumin julistamisessa teihinkin asti.
15 Emme kerskaa yli määrän, emme muiden vaivannäöistä, mutta meillä on se toivo, että teidän uskonne lisääntyessä me oman vaikutusalamme mukaan kasvamme teidän keskuudessanne niin suuriksi,
16 että saamme viedä evankeliumin myöskin tuolla puolen teitä oleviin maihin-tahtomatta kerskata siitä, mikä jo on valmista toisten vaikutusalalla.
17 Mutta joka kerskaa, hänen kerskauksenaan olkoon Herra.
18 Sillä ei se ole koetuksen kestävä, joka itse itseään suosittelee, vaan se, jota Herra suosittelee. 

Jumala kurittaa jokaista lasta jonka ottaa luokseen 

Jumalan lapsi joutuu kasvuprosessinsa aikana kokemaan monenlaisia kiusauksia ja koetuksia, joiden hetkellä tavallisesti tuntuu ettei niistä ole mitään iloa. Raamattu vertaa Jumalan sallimia kiusauksia ja koetuksia lapsen kasvattamiseen. Jos Jumala ei sallisi lapsiaan kuritettavan, heistä kasvaisi kelvottomia, kapinoivia ja laiskoja ihmisiä, jotka eivät tunne Jumalaa. Kurituksella tässä tapauksessa ei tavallisesti tarkoiteta rangaistusta synnistä tai muustakaan, vaan inhimillisiä kiusauksia, jotka koskettavat kaikkia. Myös Jeesus, joka ei koskaan langennut syntiin, joutui samaan kuritukseen. Hänen kohdallaan prosessi valmisti Häntä hengellistä työtä varten ja piti Hänet lähellä Jumalaa. Ihminen jolla ei ole elämässään koskaan rankkoja hetkiä ja joka saa aina kaiken haluamansa, ei opi koskaan turvautumaan Jumalaan. Sen sijaan ihminen joka vähän väliä joutuu kokemaan elämässään ikäviä asioita, säilyttää suhteensa Jumalaan läheisenä. Kiusausten ja koetusten kestämisen kautta uskova pääsee osalliseksi monista siunauksista (lue artikkeli: Kiusaukset ja koetukset). 

Hepr 12:1 Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4 Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,
5 ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: "Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;
6 sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa".
7 Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?
8 Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia.
9 Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
10 Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.
11 Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.
12 Sentähden: "Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne";
13 ja: "tehkää polut suoriksi jaloillenne", ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi.

Missä kaikessa hengellinen ihminen voi kasvaa? 

Tähän asti olen avannut artikkelissa sitä, miten Jumalan lapsi kasvaa hengellisen maidon ja vahvemman ruoan kautta hyväksi koettelijaksi. Kasvuprosessissa ei ole kuitenkaan kyse pelkästä koettelutaidosta, sillä Jumala on valmistanut lapsilleen pääsyn ehtymättömään hengelliseen aarreaittaansa, jossa jokainen saa kasvaa yhä syvempään yhteyteen taivaallisen Isänsä kanssa. Uskovat saavat ottaa Jumalalta vastaan lukemattomia erilaisia lahjoja ja kasvaa niissä eteenpäin koko maanpäällisen elämänsä loppuun saakka. Uskova voi kasvaa täyteen Jumalan tahdon tuntemista, kaikkea hengellistä viisautta ja ymmärtämistä, kantaa hyvää hedelmää kaikessa hyvässä työssä, rikastua kaikessa puheessa ja tiedossa, sekä saada sydämelleen vahvistusta armossa. Seurakunnassa keskinäinen rakkaus lisääntyy ja seurakunta voi kasvaa armolahjoissa jopa siten, ettei heidän joukostaan puutu yhtäkään armolahjaa. Myöhemmin käyn vielä tarkemmin läpi mitä kaikkea hedelmien kasvattaminen voi tarkoittaa. 

Kol 1:9 Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä,10 vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,
11 ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla
12 kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. 

2. Tim 2:7 Tarkkaa, mitä sanon; Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen. 

San 10:31 Vanhurskaan suu kasvaa viisauden hedelmän, mutta kavala kieli hävitetään.32 Vanhurskaan huulet tietävät, mikä otollista on, mutta jumalattomien suu on sulaa kavaluutta. 

1. Kor 1:4 Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa,
5 että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa,
6 sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu,
7 niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä.
8 Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. 

2. Tess 1:3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä, Hepr 13:9 Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä; sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet. 

2. Tim 2:1 Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. 

2. Viljapelto 

Jeesuksen kylväjävertauksen ensimmäinen versio 

Kylväjä lähti kylvämään hyvää siementä peltoonsa, mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi rikkaviljaa vehnän sekaan. Niin vehnä ja rikkavilja kasvoivat rinnakkain, mutta kun elonleikkuu koitti, leikkuumiehet kokosivat rikkaviljan kimppuihin poltettavaksi ja vehnän he kokosivat Jumalan aittaan. 

Hyvän siemenen kylväjä on Jumalan Poika ja rikkaviljan kylväjä on saatana. Jumalan lapset ovat vehnää ja pahat lapset ovat rikkaviljaa. Pelto on maailma, elonleikkuu on maailmanloppu ja leikkuumiehet ovat enkeleitä. Kun katsomme ympärillemme, voimme nähdä tämän vertauksen toteutuneen jo siihen pisteeseen saakka, että voimme odottaa elonleikkuun tapahtuvan pian. Uskovat ja jumalattomat kasvavat maailmassa rinnakkain. Jumalattomien kasvu ei ole sama asia kuin uskovien kasvu, vaan se kuvastaa heidän syntistä vaellustaan. Viimeisenä päivänä jumalattomat tullaan heittämään tuliseen pätsiin ja uskovat pääsevät Isänsä valtakuntaan. 

Matt 13:24 Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: "Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa.
25 Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois.
26 Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin.
27 Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle: 'Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?'
28 Hän sanoi heille: 'Sen on vihamies tehnyt'. Niin palvelijat sanoivat hänelle: 'Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?'
29 Mutta hän sanoi: 'En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin.
30 Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani.'" 

Matt 13:36 Sitten hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Selitä meille vertaus pellon lusteesta".
37 Niin hän vastasi ja sanoi: "Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika.
38 Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset.
39 Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit.
40 Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa.
41 Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta,
42 ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.
43 Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon. 

Jeesuksen kylväjävertauksen toinen versio

Jeesuksen kylväjävertauksen toista versiota ei tule sekoittaa ensimmäiseen versioon, sillä vaikka niissä on keskenään samoja vertauskuvia, niiden merkitykset poikkeavat toisistaan. Tässä vertauksessa ei kylvetä hyvää ja pahaa siementä, vaan ainoastaan yhtä siementä. Kylväjiäkin on vain yksi, eikä hän ole kumpikaan ensimmäisen vertauksen kylväjistä. Leikkuumiehiä ja elonleikkuuta ei tässä vertauksessa ole lainkaan. 

Kylväjä lähti kylvämään siementä. Hänen kylväessään osa putosi tien oheen ja linnut syövät sen. Osa putosi kallioperälle ja kun se alkoi kasvaa, sillä ei ollut riittävästi kosteaa maata ja se kuivui auringossa. Osa putosi orjantappuroihin, jotka tukahduttivat sen. Osa putosi hyvään maahan ja kun se kasvoi, se antoi runsaan sadon. 

Kylväjä on Jumalan lapsi ja siementen kylväminen on Jumalan ilosanoman julistamista ihmisille sekä heidän sairauksiensa parantamista. Ne siemenet mitkä kylvettiin tien vierelle ovat heitä jotka kuulevat sanan, mutta saatana tulee ja ottaa sen heti pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Ne siemenet mitkä kylvettiin kallioperälle ovat heitä jotka ottavat ilosanoman ilolla vastaan ja uskovat siihen jonkin aikaa, mutta lankeavat siitä pois kiusauksen hetkellä tai ahdistuksen ja vainon takia. Ne siemenet mitkä kylvettiin orjantappuroiden sekaan ovat heitä jotka kuulevat ilosanoman, mutta maailman huolet, rikkauksien viettelys, hekuma ja muut himot pääsevät heissä valtaan tukahduttaen sanan. Ne siemenet mitkä kylvettiin hyvään maahan ovat heitä jotka kuulevat sanan, ottavat sen vastaan, säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä, sekä tuottavat kärsivällisyydessään hyvää hedelmää. Riippuen siitä kuinka hyvin he kasvavat hengellisessä elämässään, osa heistä tuottaa 30-kertaisen, osa 60-kertaisen ja osa 100-kertaisen hedelmän. 

Mark 4:2 Ja hän opetti heitä paljon vertauksilla ja sanoi heille opettaessaan: 3 "Kuulkaa! Katso, kylväjä lähti kylvämään. 4 Ja hänen kylväessään osa putosi tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät sen 5 Ja osa putosi kallioperälle, jossa sillä ei ollut paljon maata, ja se nousi kohta oraalle, kun sillä ei ollut syvää maata. 6 Mutta auringon noustua se paahtui, ja kun sillä ei ollut juurta, niin se kuivettui. 7 Ja osa putosi orjantappuroihin; ja orjantappurat nousivat ja tukahuttivat sen, eikä se tehnyt hedelmää. 8 Ja osa putosi hyvään maahan; ja se nousi oraalle, kasvoi ja antoi sadon ja kantoi kolmeenkymmeneen ja kuuteenkymmeneen ja sataan jyvään asti." 

Mark 4:14 Kylväjä kylvää sanan. 15 Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, joihin sana kylvetään, mutta kun he sen kuulevat, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan. 16 Ja mitkä kallioperälle kylvettiin, ovat niinikään ne, jotka, kun kuulevat sanan, heti ottavat sen ilolla vastaan, 17 mutta heillä ei ole juurta itsessään, vaan he kestävät ainoastaan jonkun aikaa; kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin he kohta lankeavat pois. 18 Ja toisia ovat orjantappuroihin kylvetyt; nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan, 19 mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi. 20 Ja mitkä hyvään maahan kylvettiin, ovat ne, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmän, mikä kolmikymmen-,mikä kuusikymmen-,mikä satakertaisen." 

Luuk 8:4 Kun paljon kansaa kokoontui ja ihmisiä kulki joka kaupungista hänen tykönsä, puhui hän vertauksella:

5 "Kylväjä meni kylvämään siementänsä. Ja hänen kylväessään putosi osa tien oheen ja tallautui, ja taivaan linnut söivät sen.
6 Ja osa putosi kalliolle, ja oraalle noustuaan se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta.
7 Ja osa putosi orjantappurain sekaan, ja orjantappurat kasvoivat mukana ja tukahuttivat sen.
8 Ja osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän." Tämän sanottuaan hän lausui suurella äänellä: "Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon".
9 Niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, mitä tämä vertaus merkitsi.
Luuk 8:11 Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana.
12 Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.
13 Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat.
14 Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää.
15 Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä.

Jeesuksen kylväjävertauksen toisessa versiossa käsitellään samoja teemoja kuin Jobin kirjassa. Kaisla ei voi kasvaa siinä missä ei ole rämettä eikä ruoho siinä missä ei ole vettä. Vaikka ne alkaisivatkin kasvaa, pian ne kuitenkin kuivettuvat. Niin käy jokaiselle joka unohtaa Jumalan, eikä heillä ole turvaa viimeisenä päivänä. He luottavat omaisuuteensa, mutta kun he lopulta seisovat Jumalan edessä, Jumala kieltää heidät. 

Job 8:11 'Kasvaako kaisla siinä, missä ei ole rämettä? Rehottaako ruoko siinä, missä ei ole vettä?
12 Vielä vihreänä ollessaan, ennenaikaisena leikattavaksi, se kuivettuu ennen kuin mikään muu heinä.
13 Niin käy kaikkien niiden, jotka unhottavat Jumalan, ja jumalattoman toivo katoaa,
14 hänen, jonka uskallus on langan varassa, jonka turvana on hämähäkinverkko.
15 Hän nojaa taloonsa, mutta se ei seiso, hän tarttuu siihen, mutta se ei kestä.
16 Hän on rehevänä auringon paisteessa, ja hänen vesansa leviävät yli puutarhan.
17 Hänen juurensa kietoutuvat kiviroukkioon, hän kiinnittää katseensa kivitaloon.
18 Mutta kun Jumala hävittää hänet hänen paikastansa, niin se kieltää hänet: En ole sinua koskaan nähnyt.
19 Katso, siinä oli hänen vaelluksensa ilo, ja tomusta kasvaa toisia.' 

Siemenen on kuoltava jotta se voisi kasvaa 

Ennenkuin taimi voi puhjeta esiin maasta, siemenen tulee hautautua maahan ja kuolla. Kun siemen maatuu ja katoaa, siitä nousee uusi kasvi, joka kurottautuu kohti taivasta. Jokaisen joka tahtoo syntyä uudesti, on kuoltava pois synnistä, naulittava lihansa ristille ja haudattava vanha synnin ruumis kasteen hautaan. Sen jälkeen ihminen on uusi luomus, hän pääsee osalliseksi ikuisesta elämästä ja alkaa kasvaa tehdäkseen hedelmää. 

Joh 12:24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää.
25 Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. 

Room 6:1 Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi?
2 Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?
3 Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut?
4 Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.
5 Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa,
6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;
7 sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä.
8 Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan,
9 tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse.
10 Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle.
11 Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.
12 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,
13 Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. 

Gal 5:24 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. 

2. Kor. 5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. 

Kypsät viljankorret kumartavat nuoremmilleen 

Jeesuksen molemmissa kylväjävertauksissa viljan kypsyys kuvaa uskovan hengellistä kypsyyttä. Viljan kasvussa on erilaisia asteita, sillä ensin siemen itää, kasvattaa taimen, taimi kasvaa korreksi, korsi kasvattaa tähkän ja tähkä kasvaa lopulta täyden jyvän tähkäpääksi. Kaikki uskovat eivät kuitenkaan saavuta samansuuruista hedelmää, vaan osa heistä tuottaa 30-kertaisen, osa 60-kertaisen ja osa 100-kertaisen hedelmän. Viljankorret eivät kilpaile keskenään siitä mikä niistä on suurin, vaan ne kilpailevat toistensa kunnioittamisessa ja palvelemisessa. Kuten alla olevasta kuvasta näkyy, mitä korkeammiksi Jumala niitä kasvattaa, sitä syvemmälle ne kumartuvat nuorempiensa edessä. 

Mark 4:26 Ja hän sanoi: "Niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää siemenen maahan;
27 ja hän nukkuu, ja hän nousee, öin ja päivin; ja siemen orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä, miten.
28 Sillä itsestään maa tuottaa viljan: ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään. Mark 4:8 Ja osa putosi hyvään maahan; ja se nousi oraalle, kasvoi ja antoi sadon ja kantoi kolmeenkymmeneen ja kuuteenkymmeneen ja sataan jyvään asti." 

Luuk 22:24 Ja heidän välillään syntyi myös kiista siitä, kuka heistä oli katsottava suurimmaksi.
25 Niin hän sanoi heille: "Kansojen kuninkaat herroina niitä hallitsevat, ja niiden valtiaita sanotaan hyväntekijöiksi.
26 Mutta älkää te niin; vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon niinkuin nuorin, ja johtaja niinkuin se, joka palvelee.
27 Sillä kumpi on suurempi, sekö, joka aterioi, vai se, joka palvelee? Eikö se, joka aterioi? Mutta minä olen teidän keskellänne niinkuin se, joka palvelee. 

Fil 2:2 niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset
3 ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne
4 ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.
5 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,
6 joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,
7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;
8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. 

Room 12:10 Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. 

Matt. 23:12 Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.

Vertaus viljelysmaasta 

Raamattu esittää uskovista myös vertauskuvan viljelysmaana, jossa vilja kuvaa niitä hyviä tekoja joita viljelysmaasta eli uskovasta kasvaa ulospäin. Jos ihminen tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, eli jos hän vaeltaa synnissä eikä tee parannusta, hänet poltetaan. Viljelysmaan tulee säännöllisin väliajoin särpiä sisäänsä sen päälle tuleva sade, sillä muuten vilja ei kasva vaan kuolee kuivuuteen. Sade on vertauskuva siitä kuinka Jumalan Pyhä Henki tulee uskoviin, opettaa heille kaiken ja muistuttaa heitä kaikesta mitä Jeesus on puhunut. Viljelysmaalla työskentelee myös kastelijoita ja istuttajia. He ovat vertauskuva niistä seurakunnan työntekijöistä joiden sananopetuksen, palvelustyön ja esirukouksen kautta uskovainen saa uusia armolahjoja, virvoitusta ja kasvua. Istuttaja, kastelija ja viljelysmaa eivät itsessään kuitenkaan ole mitään, sillä Jumala yksin antaa kasvun. Kaikki uskovan hyvät teot ovat Jumalan tekoja, jotta uskovan ei tarvitsisi tehdä omia tekoja, vaan vaeltaa Jumalan levossa tehden ennaltavalmistettuja tekoja. Uskovalle myös maksetaan palkkaa toisen tekemästä työstä, sillä Jumala tahtoo kaikessa hyvyydessään ja anteliaisuudessaan palkita uskovat Hänen teoistaan. 

Hepr 6:7 Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta;8 mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan. 

Hoos. 6:3 Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. 

Joh 14:16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
17 totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. 

Joh 14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. 

Joh 16:13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. 

1. Kor 3:6 Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun.
7 Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa.
8 Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä; kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan.
9 Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. 

Jes. 26:12 Herra, sinä saatat meille rauhan, sillä myös kaikki meidän tekomme olet sinä tehnyt.

Ef 2:10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. 

Vertaus elonleikkuusta 

Pellolla kasvava vilja on kypsynyt leikattavaksi. Kylväjä on siementä kylväessään nähnyt vaivan, mutta leikkaaja on päässyt niittämään hänen hedelmäänsä. Kummatkin heistä saavat kuitenkin palkkion omasta työstään ja he riemuitsevat yhdessä. Kypsää viljaa on paljon ja työmiehiä vähän. Heidän tulee rukoilla että elon Herra lähettäisi lisää työmiehiä elonleikkuuseen. 

Aikaisemmin artikkelissa kävi jo ilmi, että on olemassa kahdenlaista kasvamista; pelastukseen kasvamista ja pelastuksessa kasvamista. Kun jumalaton ihminen maistelee hengellistä maitoa eli kuuntelee Jumalan sanan alkeita, hän kasvaa sen kautta kohti pelastusta. Vaikka hän ei heti tekisikään parannusta synneistään ja uskoisi Jeesukseen, hän kuitenkin tuntee että Jumalan hyvyys vetää häntä parannukseen ja sisälle pelastukseen. Kun ihminen on ensin kasvanut pelastukseen, vasta tämän jälkeen alkaa varsinainen uskovan kasvuprosessi, eli pelastuksessa kasvaminen. 

Tässä vertauksessa kypsällä viljalla tarkoitetaan niitä jumalattomia, jotka ovat kasvaneet leikattaviksi eli pelastettaviksi. He ovat kypsyneet siksi, koska pellolla työskentelevät kylväjät ovat istuttaneet heihin siemenen, eli maailmassa työskentelevät Jumalan lapset ovat julistaneet heille Jumalan ilosanomaa ja parantaneet heidän sairauksiaan. Leikkaajat ovat niitä Jumalan lapsia, jotka saattavat heidän kohdallaan loppuun kasvuprosessin pelastukseen, eli johdattavat heidät uudestisyntymään, kasteelle ja Pyhän Hengen täyteyteen (lue artikkelisarja: Tie pelastukseen). 

Vertaus elonleikkuusta antaa täydellisen kuvan ympäröivän maailman nykyhetkestä. Maailma on täynnä kypsää viljaa, eli ihmisiä jotka vain odottavat että joku johdattaisi heidät siihen pelastukseen mikä heille on valmistettuna Jeesuksessa. Kaikkien uskovien tulisi toimia elonleikkaajina ja rukoilla että elon Herra, eli Jeesus, lähettäisi lisää työmiehiä elonleikkuuseen. Jo 2000 vuotta sitten Jeesuksen nähtyä kansanjoukot, hän lähetti heidän keskelleen kaksitoista opetuslastaan julistamaan ilosanomaa, parantamaan sairaita ja ajamaan ulos riivaajia. Elonleikkuu ei jäänyt kahdentoista opetuslapsen harteille, sillä pian Jeesus lähetti seitsemänkymmentä opetuslasta tekemään samaa. Helluntaina Jerusalemissa oli jo 3000 ja myöhemmin yli 5000 uudestisyntynyttä, kastettua ja Pyhällä Hengellä täyttynyttä opetuslasta. Jokainen uskova on Jeesuksen opetuslapsi, koska Jeesus käski tehdä kaikki kansat Hänen opetuslapsikseen. Jeesuksen lähetyskäsky koskee myös kaikkia nykyään eläviä uskovia. Jos sinusta tuntuu ettet ole valmis sellaiseen, sinun on kasvettava valmiimmaksi.

Joh 4:35 Ettekö sano: 'Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu'? Katso, minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi.
36 Jo nyt saa leikkaaja palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita.
37 Sillä tässä on se sana tosi, että toinen on kylväjä, ja leikkaaja toinen.
38 Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet; toiset ovat vaivan nähneet, ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille." 

Matt 9:35 Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta.
36 Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta.
37 Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän.
38 Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa." 

Matt 10:1 Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. 

Matt 10:7 Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle'.
8 Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. 

Luuk 10:2 Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. 

Luuk 10:6 Niin he lähtivät ja kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla. 

Luuk 10:1 Sen jälkeen Herra valitsi seitsemänkymmentä muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä.
2 Ja hän sanoi heille: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.
3 Menkää; katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle. 

Luuk 10:9 ja parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille: 'Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle'. 

Matt 28:19 Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka." (Raamattu Kansalle 2012) 

Mark 16:15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
17 Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,
18 nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."
19 Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle.
20 Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. 

Apt 2:37 Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?"
38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."
40 Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta".
41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
42 Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.
43 Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. 

Apt 2:46 Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. 

Apt 4:4 Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin viiteentuhanteen. 

3. Puu 

Vertaus hedelmäpuutarhasta 

Puutarhan omistaja kuljeskelee hedelmäpuiden joukossa ja tarkkailee niiden tuottamia hedelmiä. Puutarhassa työskentelevä tarhuri on pyytänyt Herraltaan lisää armonaikaa, jotta hedelmättömät puut saisivat vielä mahdollisuuden tuottaa hyvää hedelmää. Näin jokaisella puulla on oma määräaikansa. Niiden juurelle on asetettu kirves odottamaan, sillä jos puu tuottaa pahaa hedelmää tai ei tee hedelmää ollenkaan, se hakataan irti ja heitetään tuleen. 

Puutarha on maailma ja puut ovat ihmisiä. Pahaa hedelmää tuottavat puut ovat heitä, jotka vaeltavat synnissä eivätkä tee parannusta. Heille on annettu oma määräaikansa, kunnes lopulta heidän elämänsä päättyy ja heidät kootaan viimeiselle tuomiolle. Hyvää hedelmää tuottavat puut ovat niitä, jotka ovat katuneet syntejään, tunnustaneet ne, hyljänneet ne ja uskoneet Jeesuksen sovittaneen ne ristillä. He eivät enää vaella synnissä, vaan tekevät taivaallisen Isänsä tahdon ja vaeltavat Jeesuksessa kasvattaen niitä hyviä hedelmiä, joita Jumala on heille ennalta valmistanut. Heidän alkunsa näyttää vähäiseltä, mutta he voivat kasvaa suuriksi ja olla vanhalla iälläänkin hengellisesti meheviä. 

Pahaa hedelmää ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja pimeys. Ne puut jotka kasvattavat tällaisia hedelmiä, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Hyvää hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen, vanhurskaus, totuus, viisaus, puhtaus, lempeys, taipuisuus, laupeus, epäilemättömyys, teeskentelemättömyys, tieto, käsittäminen, evankeliumin työ, uskossa edistyminen, hengellisten tarpeiden täyttyminen, anteliaisuus, kiittäminen, ylistäminen ja sydämen vahvistuminen. Jumalan puu tutkii mikä on parasta, Jumalan tahdon mukaista hedelmää ja pyrkii viimeiseen päivään saakka pysymään puhtaana siten, ettei hän olisi kenellekään loukkaukseksi, vaan täynnä Jeesuksen aikaansaamaa vanhurskauden hedelmää. Ne puut jotka kasvattavat tällaisia hedelmiä, elävät ikuisesti Jumalan kanssa. 

Luuk 13:6 Ja hän puhui tämän vertauksen: "Eräällä miehellä oli viikunapuu istutettuna viinitarhassaan; ja hän tuli etsimään hedelmää siitä, mutta ei löytänyt.
7 Niin hän sanoi viinitarhurille: 'Katso, kolmena vuotena minä olen käynyt etsimässä hedelmää tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois; mitä varten se vielä maata laihduttaa?'
8 Mutta tämä vastasi ja sanoi hänelle: 'Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi; sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäriltä.
9 Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää; mutta jos ei, niin hakkaa se pois'." 

Matt 3:10 Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. 

Matt 7:15 Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
16 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?
17 Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.
18 Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.
19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.
20 Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.
21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'. 

Luuk 6:43 Sillä ei ole hyvää puuta, joka tekee huonon hedelmän, eikä taas huonoa puuta, joka tekee hyvän hedelmän;
44 sillä jokainen puu tunnetaan hedelmästään. Eihän viikunoita koota orjantappuroista, eikä viinirypäleitä korjata orjanruusupensaasta.
45 Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo pahastansa esiin pahaa; sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Psa 92:12 Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin Libanonin setri.
13 He ovat istutetut Herran huoneeseen, he viheriöitsevät meidän Jumalamme kartanoissa.
14 Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat
15 ja julistavat, että Herra on vanhurskas, hän, minun kallioni, ja ettei hänessä vääryyttä ole. 

Mark 4:30 Ja hän sanoi: "Mihin vertaamme Jumalan valtakunnan, eli mitä vertausta siitä käytämme?31 Se on niinkuin sinapinsiemen, joka, kun se kylvetään maahan, on pienin kaikista siemenistä maan päällä;
32 mutta kun se on kylvetty, niin se nousee ja tulee suurimmaksi kaikista vihanneskasveista ja tekee suuria oksia, niin että taivaan linnut voivat tehdä pesänsä sen varjoon." 

Gal 5:19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
23 Sellaista vastaan ei ole laki.
24 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
25 Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme. 

Ef 5:8 Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina
9 -sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä-
10 ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle;
11 Älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. 

Jaak 3:17 Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.
18 Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. 

Joh 15:16 Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. 

Room 7:4 Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle.
5 Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle,
6 mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa. 

Fil 1:9 Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä,
10 voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi,
11 täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. 

Fil 1:21 Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto.
22 Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsisin.
23 Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi;
24 mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi.
25 Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipyväni kaikkien teidän luonanne teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa,
26 että teidän kerskaamisenne minusta olisi yhä runsaampi Kristuksessa Jeesuksessa, kun minä taas tulen teidän tykönne. 

Fil 4:15 Tiedättehän tekin, filippiläiset, että evankeliumin alkuaikoina, kun lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta.
16 Sillä Tessalonikaankin te minulle kerran, jopa kahdesti, lähetitte, mitä tarvitsin.
17 Ei niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää.
18 Olen nyt saanut kaikkea, jopa ylenpalttisesti; minulla on yllinkyllin, saatuani Epafroditukselta teidän lähetyksenne, joka on "suloinen tuoksu", otollinen, Jumalalle mieluinen uhri.
19 Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa.
20 Mutta meidän Jumalallemme ja Isällemme kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. 

Hepr 13:15 Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät.
16 Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä senkaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. 

Jaak 5:7 Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen.
8 Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä.

Vertaus puusta ja oksista 

Viinitarhuri karsii viinipuusta pois kaikki oksat, jotka eivät kasvata hedelmää. Irtonaiset oksat eivät voi tehdä mitään, sillä ne kuivuvat ja ne heitetään tuleen. Ne oksat jotka pysyvät viinipuussa, kasvattavat runsaasti hedelmää. Viinitarhuri on taivaallinen Isä, viinipuu on Jeesus ja oksat ovat ihmisiä. Ne ihmiset jotka pysyvät Jeesuksessa, pitävät Hänen käskynsä ja pysyvät Hänen rakkaudessaan. 

Joh 15:1 "Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2 Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3 Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
6 Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.
7 Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.
8 Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.
9 Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani.
10 Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. 

Jalosta öljypuusta on taitettu pois ne oksat jotka eivät tuota hedelmää. Niiden tilalle on luonnonvastaisesti oksastettu metsäöljypuun oksia. Niin jalon öljypuun oikeiden oksien joukossa kasvaa metsäöljypuusta oksastettuja oksia. Jalo öljypuu kuvaa Israelia ja Jeesusta. Metsäöljypuu kuvaa Israelin ulkopuolella olevia pakanakansoja. Jalosta öljypuusta pois taitetut oksat ovat niitä israelilaisia, jotka eivät usko Jeesukseen, sillä oikea Israel ei muodostu niistä jotka ovat lihassa Aabrahamin siementä, vaan niistä jotka ovat Jeesuksessa. Jaloon öljypuuhun oksastetut metsäöljypuun oksat ovat niitä pakanakansojen ihmisiä, jotka ovat katuneet syntejään, tunnustaneet ne, hyljänneet ne ja uskoneet Jeesuksen sovittaneen ne ristillä. Vaikka heidät lasketaankin uskon kautta Aabrahamin siemeneksi, ei heidän tule ylpistyä siitä, vaan heidän on pikemminkin vaellettava Jumalan pelossa ja pyhyydessä. Jos Jumala taittoi pois jalon öljypuun luonnollisia oksia, eikö Hän voisi taittaa pois myös luonnonvastaisesti oksastettuja metsäöljypuun oksia, elleivät ne kasvata hyvää hedelmää? 

Room 11:16 Mutta jos uutisleipä on pyhä, niin on myös koko taikina, ja jos juuri on pyhä, niin ovat myös oksat.
17 Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta,
18 niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua.
19 Sinä kaiketi sanonet: "Ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin".
20 Oikein; epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää.
21 Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan.
22 Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois.
23 Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen.
24 Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa! 

Room 9:3 Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta,
4 ovat israelilaisia: heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja jumalanpalvelus ja lupaukset;
5 heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!
6 Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel,
7 eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset";
8 se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. 

Kun Aadam ja Eeva lankesivat syntiin syöden hyvän- ja pahantiedon puusta, heidän täydellinen viattomuutensa turmeltui ja he tulivat kuolevaisiksi. Jos he olisivat vielä sen jälkeen menneet syömään elämän puusta, he olisivat pysyneet synnin vallassa ikuisesti. Kun Jeesus lopulta saapui maan päälle kuolemaan hirvittävän uhrikuoleman, Hän kärsi rangaistuksen koko maailman syntien puolesta, kukisti kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta synnin vallan ja avasi ihmisille tien ikuiseen elämään. Ne ihmiset jotka katuvat syntejään, tunnustavat ne, hylkäävät ne ja uskovat Jeesuksen sovittaneen ne ristillä, saavat vallan syödä elämän puusta ja pääsevät porteista sisälle Isänsä valtakuntaan. Tuo elämän puu on Jeesus itse, sillä jokainen joka tulee osalliseksi Hänestä, saa elää ikuisesti. 

1. Moos 3:22 Ja Herra Jumala sanoi: "Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!"
23 Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu.
24 Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä. 

Joh. 3:36 Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä." 

Ilm. 22:14 Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin! 

4. Temppeli 

Vertaus Jeesuksen ruumiista 

Vanhan Liiton aikainen maallinen temppeli oli esikuva Jeesuksesta, jonka kuollessa Jerusalemin temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia merkiksi siitä, että Jeesuksen liha on murrettu ristillä ja Hänen kauttaan kaikilla ihmisillä on pääsy todelliseen Jumalan temppeliin. Uuden Liiton temppeli on Jeesus itse ja sen jäseniä ovat kaikki ne pyhät, tahrattomat ja nuhteettomat uskovat, jotka Jeesus on pyhittänyt ja puhdistanut. Jokaisen uskovan tulee omalla paikkakunnallaan pyrkiä rakentamaan yhteyttä, Jeesuksen ruumista, jossa he kasvavat yhdessä eteenpäin hengellisessä elämässään. Tällaisen yhteyden rakentamista varten jokaisella Jeesuksen ruumiin jäsenellä on oma tehtävänsä. Heidän tulee pysyä Jeesuksessa, joka on pää ja josta koko ruumis koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. 

Hepr 9:1 Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla jumalanpalvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö.2 Sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen maja, jossa oli sekä lampunjalka että pöytä ja näkyleivät, ja sen nimi on "pyhä".3 Mutta toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi on "kaikkeinpyhin";4 siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriöinyt sauva ja liiton taulut,5 ja arkin päällä kirkkauden kerubit varjostamassa armoistuinta. Mutta näistä nyt ei ole syytä puhua kustakin erikseen.6 Kun nyt kaikki on näin järjestetty, menevät papit joka aika etumaiseen majaan jumalanpalvelusta toimittamaan,7 mutta toiseen majaan menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä.8 Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkeinpyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo. 

1. Kun. 8:27 "Mutta asuisiko Jumala maan päällä? Taivasten taivaatkaan eivät ole sinulle kyllin avarat - miten sitten tämä temppeli, jonka olen rakentanut!" 

Matt 27:37 Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.38 Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti.
39 Mutta kun sadanpäämies, joka seisoi häntä vastapäätä, näki hänen näin antavan henkensä, sanoi hän: "Totisesti tämä ihminen oli Jumalan Poika". 

Hepr 10:19 Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
21 ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija",
22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä; 

Ef 4:11 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,
12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,
13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,
16 josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. 

Room 12:4 Sillä niinkuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä,
5 niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä; 

Ef 5:25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
26 että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,
27 saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.
28 Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä.
29 Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa,
30 sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä.
31 "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi."
32 Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. 

1. Kor 6:15 Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis Kristuksen jäsenet ja tekisin ne porton jäseniksi? Pois se!
16 Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi".
17 Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. 

Ef 4:25 Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. 

Kol 2:18 Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama
19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.

Vertaus elävistä kivistä ja kulmakivestä 

Uskovat ovat eläviä kiviä Jumalan temppelissä, jonka kulmakivenä ja perustuksena on itse Jeesus. Kun uskovat tulevat Jeesuksen luokse, kuulevat Hänen sanansa ja tekevät sen mukaan, he rakentuvat hengelliseksi huoneeksi apostolien ja profeettojen perustukselle. Sitä rakennusta ei tulva eikä myrsky kaada. Ne jotka kuulevat Jeesuksen sanan mutta eivät tee sen mukaan, ovat niitä jotka rakentavat huoneensa hiekan päälle ja kun tulva tulee, se tuhoaa rakennuksen. Heille Jeesus tulee olemaan kompastuskivenä ja loukkauskalliona. 

1. Piet 2:4 Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis,
5 ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.
6 Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva".
7 Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi"
8 ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi". Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin. 

Luuk 6:46 Miksi te huudatte minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä minä sanon?
47 Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan-minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on.
48 Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle; kun sitten tulva tuli, syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu.
49 Mutta joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle; ja virta syöksähti sitä vastaan, ja heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen oli suuri." 

Ef 2:17 Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat;
18 sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.
19 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä,
20 apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,
21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;
22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä. 

Pyhän Hengen temppeli 

Uskovat eivät ole ainoastaan Jeesuksen ruumiin jäseniä ja Jumalan temppelin kiviä, vaan he ovat itsekin temppeleitä, sillä jokaisen uudestisyntyneen ihmisen ruumiiseen on asettunut asumaan Jumalan Pyhä Henki. Tämä temppeli rakentuu sanan kautta Jeesuksen perustukselle ja jokainen uskova on vastuussa siitä, miten hän sille rakentaa. Siksi uskova ei saa turmella ruumistaan synnillä, sillä hän joka turmelee Jumalan temppelin, hänet Jumala tulee turmelemaan. 

1. Kor 6:19 Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat? 

1. Kor 3:9 Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus.
10 Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa.
11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.
12 Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista,
13 niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on.
14 Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan;
15 mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi.16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?
17 Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. 

5. Voiko uskova kasvaa täydelliseksi? 

Kyllä ja ei 

Raamattu antaa joissain kohdin ymmärtää, ettei uskova kasva maanpäällisen elämänsä aikana täydelliseksi ja toisissa kohdin, että uskova on jo täydellinen. Tästä syystä kysymys siitä voiko uskova kasvaa täydelliseksi, aiheuttaa runsaasti hämmennystä ja jakaa mielipiteitä. Usein ihmiset jakaantuvat koulukuntiin alkaen puolustaa vain toista näkökantaa näistä kahdesta, pyrkien kumoamaan vastakkaista näkökantaa. He unohtavat että molemmat näkökannat löytyvät Raamatusta, joten kummankin niistä on oltava totta. 

Jotta ongelma voitaisiin ratkaista, sitä tulee lähestyä toista kautta. Ensin tulisi pyrkiä vastaamaan kysymykseen; mitä kaikkea täydellisyys tarkoittaa Raamatussa? Kun tutkitaan Raamatun kokonaisvaltaista opetusta täydellisyydestä, selviää että täydellisyydellä ei tarkoiteta vain yhtä tietynlaista täydellisyyttä. Kuten olemme tässä artikkelissa aikaisemmin jo huomanneet, samoilla käsitteillä on usein monia eri merkityksiä, joita ei tule sekoittaa toisiinsa. Raamatussa on ihmisestä puhuttaessa ainakin kolmea erilaista täydellisyyttä. Seuraavaksi kerron mitä ne ovat. 

1. Täydellisyys jota uskovat eivät koskaan voi saavuttaa maanpäällisen elämänsä aikana 

Tämä täydellisyys on sitä täydellisyyttä, mikä vallitsi paratiisissa ennen syntiinlankeemusta. Kun Aadam ja Eeva olivat tässä täydellisyyden tilassa, he eivät voineet kokea minkäänlaisia kiusauksia ja koetuksia, he eivät hävenneet alastomuuttaan, he eivät tienneet mitään synnistä, he olivat kuolemattomia, he eivät vanhentuneet, eivätkä he voineet loukata itseään tai sairastua. Edes Jeesuksella ei ollut tätä täydellisyyttä maanpäällisen elämänsä aikana, sillä Hän oli tyhjentänyt itsensä ja ottanut orjan muodon. Tämä tarkoittaa sitä, että hän tuli ihmiseksi ja oli samalla tavalla altis kiusauksille ja koetuksille kuin muutkin ihmiset. Jeesus saavutti tämän täydellisyyden vasta kuolemansa jälkeen ylösnousemuksessa. Sama tie on valmistettu myös jokaiselle uskovalle, sillä jokainen joka pysyy Jeesuksessa, tulee kuolemansa jälkeen Hänen kaltaisekseen ja saa elää tässä paratiisin täydellisyydessä ikuisesti. 

Fil 2:5 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,
6 joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,
7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;
8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.
9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,
10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. 

1. Tim 2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa, 

Hepr. 2:18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. 

Fil 3:12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.
13 Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin,
14 minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.
15 Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on.
16 Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä!
17 Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me olemme teille esikuvana.
18 Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina;
19 heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä.
20 Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi,
21 joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. 

1. Kor 13:10 Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista.
11 Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on.
12 Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan (jae 12 kirjaimellisemmin alkutekstistä käännettynä: "Se mitä näemme peilistä nyt, on arvoituksena, mutta silloin on kasvot vasten kasvoja. Nyt tiedän osittain, mutta silloin tunnen kuten myös minut tunnettiin"). 

2. Täydellisyys johon jokainen uudestisyntynyt ihminen on päässyt 

Tämä täydellisyys on sitä täydellisyyttä, jota Jeesus edusti maanpäällisen vaelluksensa aikana. Vaikka Hän koki jatkuvasti kiusauksia ja koetuksia, Hänellä oli voima vastustaa niitä, eikä Hän koskaan langennut syntiin. Hän kärsi ristillä rangaistuksen koko maailman syntien edestä ja kukisti kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta synnin vallan. Jokaiselle joka katuu syntejään, tunnustaa ne, hylkää ne ja uskoo Jeesuksen sovittaneen ne ristillä, Hän antaa voiman vapautua synnistä. Synti tuottaa kuoleman, joka tässä tapauksessa tarkoittaa kuolemista pois ikuisesta elämästä. Jeesus taisteli kiusauksista voittoon raivaten edeltä tien auki pyhään elämään. Sille joka tälle tielle lähtee, Jeesus on luvannut, ettei hän ikinä kuole. Jumala on voimallinen varjelemaan jokaisen uskovan lankeamasta. Jumala on luvannut, ettei Hän salli ketään kiusattavan ylitse voimiensa, jotta jokainen uskova voi kestää kaikki kiusaukset ja koetukset. Pietari menee tässä ajattelussa jopa niin pitkälle, että hänen mukaansa uskovan ei tarvitse koskaan langeta jos hän vain pyrkii tekemään kutsumisensa ja valitsemisansa lujaksi (lue artikkeli: Kiusaukset ja koetukset).

Hepr. 10:14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. 

Matt. 5:48 Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on. 

1. Piet. 1:16 Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä". 

1. Joh. 2:6 Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi. 

Jaak 1:14 Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee;
15 kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. 

Joh 11:26 Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? 

1. Kor 10:12 Sentähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea.
13 Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. 

2. Kor 13:5 Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.
6 Minä toivon teidän tulevan tuntemaan, että me emme ole niitä, jotka eivät koetusta kestä. 

2. Piet. 1:10 Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea;

3. Täydellisyys jota kohti uskova kasvaa maanpäällisen elämänsä aikana

Tämä täydellisyys on sitä täydellisyyttä, jota kohti uskova alkaa kasvaa uudestisyntymänsä jälkeen. Uskova voi kasvaa esimerkiksi tiedossa, voimassa, armolahjoissa, hyvissä teoissa ja monissa muissa asioissa. Äskettäin uskoontullut ei välttämättä usko voivansa parantaa sairaita tai osaa opettaa Raamatun sanaa seurakuntayhteydessä, mutta kun hän kasvaa uskossa ja tiedossa, hän voi kokea näitä ja monia muitakin asioita Jumalan kanssa. Tätä kasvuprosessia Raamattu kuvailee niiden monien vertausten kautta, joita tässäkin artikkelissa on tuotu esiin.

Ef 4:13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,

1. Kor 1:5 että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa,

1. Kor 1:7 niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. 

1. Tim 3:16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,17 että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. 

1:2 Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin,

3 tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä.
4 Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset. 

Room 12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. 

Hepr 5:13 Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi;14 mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. 

Jaak 3:1 Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion.
2 Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. 

Kol 1:9 Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, 

6. Lähteet 

- Raamattu 1933/38

- Raamattu Kansalle 2012

- Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

7. Viitteet 

- [1]: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, https://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/lapsenruokailu/vauva/