Kiusaukset ja koetukset

18.11.2019

Kiusaukset ja koetukset ovat voimia, mitkä pyrkivät taivuttamaan ihmistä lankeamaan syntiin. Niillä tarkoitetaan olosuhteista johtuvaa tai ihmisestä itsestään lähtevää taipumusta ja halua tehdä jotain, minkä hän tietää olevan väärin. Tässä opetuksessa kerron Raamatun sanan pohjalta, mistä kiusaukset ja koetukset johtuvat, mikä uskovan suhde niihin tulisi olla ja mitä kaikkea niistä voi seurata. 

Sisällysluettelo: 

1. Kiusausten ja koetustan lähde

2. Uskovan suhde kiusauksiin ja koetuksiin

3. Kiusausten ja koetusten syyt ja seuraukset

4. Jobin kirjan opetus kiusauksista ja koetuksista

5. Lähteet

6. Viitteet 

1. Kiusausten ja koetusten lähde 

Alussa Jumala loi maailman paratiisiksi, missä Aadam ja Eeva eivät tienneet hyvästä ja pahasta, eivätkä kokeneet kiusauksia ja koetuksia. Kun heitä kiellettiin syömästä hyvän- ja pahantiedon puusta ja kun käärme alkoi koetella heitä, heräsi heissä ensimmäistä kertaa kiusaus. He alkoivat himoita kiellettyä hedelmää, kunnes he lopulta käärmeen pettäminä lankesivat kiusaukseen ja söivät puusta. Synnin takia heidän täydellinen viattomuutensa turmeltui, eivätkä he enää voineet olla Jumalan yhteydessä. Samoin jokainen Aadamin ja Eevan jälkeläinen alkaa kokea kiusauksia ja koetuksia opittuaan tuntemaan hyvän ja pahan. Ei ole yhtäkään, joka ei olisi langennut syntiin ja käynyt kelvottomaksi. 

Room 3:9 Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla,
10 niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,
11 ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;
12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.

2. Uskovan suhde kiusauksiin ja koetuksiin 

Pelastus synnistä, mutta ei pelastusta kiusausten ja koetusten kokemisesta 

Vaikka koko ihmiskunta on käynyt kelvottomaksi voidakseen päästä Jumalan yhteyteen, Jumala edelleen rakastaa jokaista ihmistä niin paljon, että on antanut ainoan Poikansa Jeesuksen tulla maan päälle sovittamaan koko maailman synnit hirvittävällä uhrikuolemalla. Kaikki synnit annetaan anteeksi jokaiselle, joka katuu syntejään, tunnustaa ne, hylkää ne ja uskoo Jeesuksen sovittaneen ne ristillä. Vaikka uskoville onkin luvattu pelastus synnin vallasta, ei kukaan uskova voi päästä tässä elämässä vapaaksi kiusausten ja koetusten kokemiselta. Kiusaukset ja koetukset loppuvat vasta ylösnousemuksessa, ruumiin kuoltua, kun uskovasta tulee samanlainen kuin ylösnousseesta Jeesuksesta. Jeesuskaan ei ollut tässä asiassa poikkeus, vaan myös Hän koki kiusauksia ja koetuksia ollessaan maan päällä ihmisruumiissa. Hän oli aivan yhtä kiusattu ja koeteltu kuin kaikki muutkin ihmiset, mutta Jumalan voimassa ei koskaan langennut syntiin. 

Fil 3:10 tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta,
11 jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista.
12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.
13 Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin,
14 minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. 

Luuk. 4:2 ja perkele kiusasi häntä neljäkymmentä päivää [...] 

Hepr 4:15 Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. 

Kiusausten ja koetusten kokeminen on eri asia kuin syntiin lankeaminen 

Monelle uskovalle on epäselvää, mikä heidän suhteensa kiusauksiin ja koetuksiin tulisi olla. On paljon uskovia, jotka luulevat tekevänsä syntiä jo pelkästään siinä, että kokevat kiusauksia ja koetuksia. He eivät ymmärrä sitä, että myös Jeesus, joka ei koskaan langennut syntiin, koki itsekin jatkuvasti kiusauksia ja koetuksia samoin kuin he. He potevat omantunnon tuskia kokemuksistaan, vaikka mitään todellista vahinkoa ei olisi edes tapahtunut. Saatana, joka on mestari syyllistämisessä, on onnistunut tätä kautta aiheuttamaan hyvin syvää tuhoa monien uskovien hengellisessä elämässä. Kerron seuraavaksi tyypillisen esimerkin tilanteesta, joka koskettaa erityisesti miehiä, mutta myös naisia. 

Kadulla kulkiessaan uskova mies alkaa tuntea luonnollista seksuaalista vetovoimaa nähdessään kauniita naisia. Hän muistaa Jeesuksen sanat: "jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa." Siksi hän ajattelee nyt tehneensä huorin jokaisen näkemänsä kauniin naisen kanssa ja vaipuu epätoivoon; "tällainen syntinen kurja minä olen, enkä mahda itselleni mitään"

Syyllisyyden tunteesta lannistuneena mies käy lopulta välinpitämättömäksi. Hän ei enää vain näe kauniita naisia, vaan hän alkaa katsella heitä tarkoituksellisesti. Kotiin päästyään hän istuu internetin ääreen, kunnes johonkin mainosbanneriin ilmestyy vähäpukeinen nainen. Sama kuvio toistuu jälleen: luonnollinen seksuaalinen vetovoima, syyllisyyden tunne, lannistuminen, välinpitämättömyys ja lopulta myös himo. Parin klikkauksen jälkeen mies on jo sivustolla, jossa on runsaasti tarjolla silmänruokaa, tällä kertaa täysin alastonta, haureellista ja irstasta. Tässä vaiheessa lankeemus on jo tapahtunut. Huomaa että siihen tultiin askel askelelta ja sen eteenpäin vievänä voimana oli kiusaus, jota ei ymmärretty katkaista ajoissa, sillä saatanan tekemien syytösten vuoksi siihen lannistuttiin. 

Jaak 1:14 Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee;15 kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. 

Kun sama toistuu uudelleen ja uudelleen, tuhoisa pornoriippuvuus vie mukanaan, mistä vapautuminen omin voimin on äärimmäisen vaikeaa, jopa täysin mahdotonta. Mies tottuu lopulta ajattelemaan, että hänen elämänsä on normaalia uskovan elämää ja että Jumala kyllä antaa hänelle anteeksi kun hän muistaa rukoilla säännöllisesti iltarukouksessa syntinsä anteeksi. Mestarisyyttäjä saatana on näin saanut miehestä voiton. 

Room 1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, 

Room 1:28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman (kreik. adokimon = koetusta kestämätön, kelvoton [1]) mielensä valtaan, tekemään sopimattomia. 

Jeesus oli mies ja ihminen, luonnostaan seksuaalinen olento, kuten kuka tahansa muukin. Aikansa superjulkkiksena ja jatkuvasti väkijoukkojen ympäröimänä Hän näki paljon kauniita naisia. Raamatusta voidaan huomata, että Hän rakasti naisia ja oli oikea naisten suosikki! Ja koska Hän oli kiusattu aivan kuten kuka tahansa muukin, niin on aivan varmaa, että myös Hän koki naisia kohtaan luonnollista seksuaalista vetovoimaa kuin kuka tahansa muukin. Siksi on erittäin tärkeää ymmärtää, että se ei missään tapauksessa ole syntiä, vaan pelkkä kiusaus ja koetus, joka on täysin luonnollista jokaiselle seksuaaliselle olennolle. Vuorisaarnassaan Jeesus ei sanonut: "jokainen, joka näkee naisen ja tuntee luonnollista seksuaalista vetovoimaa häneen, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa"

Vasta kauniiden naisten tarkoituksellinen katseleminen synnyttää himon ja kun himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, joka tässä tapauksessa on sydämessä tehty huoruus. Himoitsevassa katseessa ei ole itsehillintää ja rakkautta, vaan se on itsekäs katse, joka ei kunnioita kaunista naista Jumalan luomistyönä, vaan riisuu ja häpäisee hänet. Tätä Jeesus ei koskaan tehnyt näkemilleen naisille ja tästä Jeesus varoitti aikansa miehiä. Sama varoitus koskee myös tätä aikaa, jossa miljoonat miehet ovat alistuneet hirviömäisen pornoteollisuuden suurkuluttajiksi. 

Yllä kerrotun esimerkin kaava pätee myös kaikkiin muihin kiusauksiin ja koetuksiin. Kokemattoman uskovan sydän voi syyttää asioista, joista ei tarvitse tuntea syyllisyyttä. Pyhä Henki opettaa uskovaa hengellisen kasvun kautta erottamaan missä menee kiusauksen ja lankeemuksen raja. Alempana kerron lyhyesti vielä kolme esimerkkiä, mitkä koskettavat monen uskovan arkea. 

1. Joh 3:19 Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä,
20 että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki.
21 Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan,
22 ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. 

Hepr 5:13 Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi;
14 mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. 

Kiroileminen:

Kun uskova viettää paljon aikaa opiskelu- tai työympäristössä, jossa kuulee jatkuvasti ihmisten kiroilevan, saattaa kirosanat jäädä soimaan päähän tai nousta mieleen kun seuraavan kerran lyö varpaansa vahingossa kynnykseen. Tästäkin moni uskova potee omantunnon tuskia ja ajattelee tekevänsä syntiä, vaikka todellisuudessa kyseessä on pelkkä kiusaus. Vasta kun kirosana sanotaan suusta ulos tahallisesti ja kun se nousee sydämestä, se merkistee kiusauksen toteuttamista ja syntiin lankeamista. Jeesus opetti, että se mikä nousee sydämestä ja käy suusta ulos, saastuttaa ihmisen. 

Matt 15:17 Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu?
18 Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen.
19 Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset.
20 Nämä ihmisen saastuttavat; mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä." 

Luuk 6:45 Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo pahastansa esiin pahaa; sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. 

Ps 141:3 Herra, pane minun suulleni vartija, vartioitse minun huulteni ovea. 

Matt 12:37 Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. 

Pahat ajatukset: 

Jokaisen ihmisen lihassa oleva alitajunta tuottaa usein ajatuksia, joiden kulkua on yhtä vaikea kontrolloida kuin esimerkiksi unissa tapahtuvia asioita. Uskovan koulu- tai työympäristöön saattaa esimerkiksi tulla ihminen, jonka käyttäytyminen, ulkonäkö, ominaishaju, ääni, pukeutuminen tai muu vastaava asia voi nostaa uskovan alitajunnasta mieleen erilaisia pilkkaavia tai halveksuvia ajatuksia. Tästäkin moni uskova potee omantunnon tuskia ja ajattelee tekevänsä syntiä, vaikka kyseessä on pelkkä kiusaus. Vasta ajatusten tarkoituksellinen kehittäminen ja se että niiden antaa vaikuttaa omaan käyttäytymiseen tätä ihmistä kohtaan, merkitsee kiusauksen toteuttamista ja syntiin lankeamista. Raamatussa puhutaan järjen päätelmien hajoittamisesta ja jokaisen ajatuksen vangitsemisesta kuuliaiseksi Kristukselle. 

2. Kor 10:5 Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. 

Viha ja kostaminen: 

Kun uskova joutuu elämässään kärsimään vainoa ja pilkkaa muilta ihmisiltä, lihassa olevan mielen luonnollinen reaktio on nostaa pinnalle vihan ja koston ajatuksia. Tästäkin moni uskova potee omantunnon tuskia ja ajattelee tekevänsä syntiä, vaikka kyseessä on pelkkä kiusaus. Vasta vihan pitkittäminen ja sille sijan antaminen, sekä koston konkreettinen toteuttaminen toiselle ihmiselle merkitsevät kiusauksen toteuttamista ja syntiin lankeamista. Jeesus, joka ei koskaan langennut syntiin, vihastui monta kertaa fariseuksille. Hänen kiivautensa pyhäkössä toimineita markkinoitsijoita kohtaan on suorastaan raivoisa. Efesolaiskirje erottaa vihastumisen ja synnin toisistaan. 

Joh 2:15 "Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon" 

Ef 4:26 "Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö." Älkää antako auringon laskea vihanne yli,
27 Älkääkä antako perkeleelle sijaa. 

Jos minut naulittaisiin ristille, kokisin varmasti suurta kiusausta kirota ja vihata naulitsijoitani. Koska Jeesus oli kiusattu kuin kuka tahansa muukin, Hän saattoi kamppailla näiden samojen asioiden kanssa ristillä. Hän ei kuitenkaan pitkittänyt vihastustaan eikä antanut sille sijaa, vaan päätyi Jumalan voimassa rukoilemaan anteeksiantoa surmaajilleen. Se oli yksi viimeisistä voitoista joita Jeesus hankki puolestamme kiusausten keskellä. 

Luuk 23:34 "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät." 

Onko uskovan pakko langeta kiusauksiin ja koetuksiin? 

Kun ihminen tekee parannusta esimerkiksi riippuvuudestaan johonkin syntiin, hän joutuu usein vaativiin ja ristitiitaisiin tilanteisiin, joissa hän tahtoisi toimia Jumalan tahdon mukaisesti, mutta kokee kuitenkin samanaikaisesti synnin houkutuksia, jotka pyrkivät voimakkaasti vetämään häntä puoleensa. Senkin jälkeen kun uskova on vapautunut riippuvuuksistaan, hän joutuu elämänsä aikana useita kertoja erilaisiin yksittäisiin kiusauksiin ja koetuksiin. 

Tänä päivänä on liikkeellä runsaasti uskonnollisia perinteitä ja hyödyttömiä ihmisoppeja, jotka alentavat uskovan kynnystä lankeemukseen ja tekevät synnistä normaalin asian uskovan elämässä. Jumala antaa Raamatussa kiusausten hetkiin kuitenkin aivan erilaiset eväät. Hänen lupauksensa ovat luonnolliselle ihmiselle täysin käsittämättömiä, sillä ne ylittävät järjen ja kokemuksen rajat. Nämä lupaukset eivät ole pelkästään sanoissa, vaan niistä voidaan ammentaa voimaa, joka ilmestyy konkreettisella tavalla uskovan elämään. Raamattu ei missään kohdin opeta omaksumaan identiteettiä, joka mielistyy nöyryyteen ja alistuu synnin valtaan, toisin kuin tämän päivän valtavirtakristillisyys opettaa. Raamattu opettaa meitä omaksumaan aivan uudenlaisen identiteetin, joka meillä on Jeesuksessa. Se on voittajan auktoriteetti, jonka valtavirtakristillisyys on unohtanut ja hylännyt. 

Lähdemme tutkimaan seitsemää lupausta mitkä Jumala on antanut kiusausten ja koetusten hetkiin. Etsiessämme vastauksia aiheeseen, meidän on myös ymmärrettävä että elämme lopunajassa ja sellaisen maailman keskellä, joka on jo aikoja sitten vaipunut syvälle eksytyksen ja luopumuksen tilaan. Siksi meidän on pyrittävä tyhjentämään ajatuksemme kaikista uskonnollisista perinteistä ja hyödyttömistä ihmisopeista. Meidän tulee vilpittömästi pättää, ettemme tahdo tässä asiassa omaksua mitään muuta kuin sen, mitä Raamattu opettaa. 

Pohjustukseksi meidän on hyvä muistaa, että eläessään maan päällä Jeesus oli yhtä kiusattu kuin mekin. Hän taisteli ihmisenä kiusausten ja koetusten keskellä, sai Jumalan voimassa voiton niistä kaikista, Hän astui voitosta voittoon, eikä kertaakaan koko elämänsä aikana langennut syntiin. Tämä taistelu huipentui kuolemaan ristillä ja ylösnousemukseen, jonka kautta Hän sai lopullisen voiton synnistä ja kukisti synnin vallan. Jeesus raivasi elämällään meille edeltä tien auki pyhään elämään. Jos hän olisi langennut syntiin, ei sitä tietä olisi ja hänen ristinkuolemansa olisi ollut turha, sillä ainoastaan viaton uhri voi pyyhkiä meidän syntimme pois. Kun astumme tälle tielle, on Jeesus meidän edeltäjuoksijamme ja Hänen kauttaan meillä on pääsy niihin voittoihin, jotka hän on meidän puolestamme hankkinut. 

Hepr 10:19 Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
21 ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija",
22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä; 

Hepr 12:1 Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4 Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan, 

Hepr 2:17 Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit.
18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. 

Koska Jeesus on maanpäällisen elämänsä aikana taistellut voittoisasti kiusauksia vastaan, voi Hän myös auttaa meitä, jotka vielä taistelemme kiusausten keskellä. Hän varustaa meitä taisteluun syntiä vastaan lupausten kautta, jotka Jumala on sanassaan antanut. Kun otamme uskossa vastaan nämä lupaukset, me opimme ymmärtämään kuinka se Jeesuksen apu josta Raamattu puhuu, käytännössä toteutuu kiusausten hetkellä. Kun muistamme nämä lupaukset kiusausten hetkellä, osaamme vedota rukouksessa niihin ja voimme ammentaa niistä voimaa, joka ilmestyy konkreettisella tavalla elämäämme. 

1. Jumala on voimallinen varjelemaan meidät lankeamasta 

Ensimmäiseksi tuon esiin lupauksen, joka on hyvä lähtökohta asian käsittelylle. Jumala todellakin on voimallinen varjelemaan meidät lankeamasta. Omassa voimassamme pystymme tekemään vastarintaa synnille vain tiettyyn rajaan asti, niinkuin orja isäntäänsä vastaan, mutta kaikkivaltias Jumala on voimallinen antamaan voiton suurimmastakin kiusauksesta. 

Juud 1:24 Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa eteen,
25 hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen. 

2. Jumala ei salli meitä kiusattavan ylitse voimiemme, vaan hän on valmistanut pääsyn kiusauksista, niin että voimme ne kestää 

Ei ole olemassa yhtäkään niin suurta kiusausta ja koetusta, josta Jumala ei olisi valmistanut meille pääsyä siten, että voimme sen kestää. Tämä lupaus riisuu meiltä kaikki tekosyyt alistua kiusausten vietäväksi. Jumala todella on uskollinen, eikä hän salli meitä kiusattavan ylitse voimiemme. 

1. Kor 10:12 Sentähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea.
13 Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. 

3. Jos pyrimme tekemään kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi, emme koskaan lankea 

Pietari pudottaa todellisen pommin mennessään ajattelussaan jopa niin pitkälle, että jos pyrimme tekemään kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi, emme koskaan lankeaisi. 

2. Piet. 1:10 Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea; 

Viimeistään tämä lupaus saa meidät ajattelemaan; "tämä on kovaa puhetta, kuinka kestämme kuulla tätä?". Eikä asiaa helpota yhtään se, että tutkimme jaetta alkutekstistä, sillä Pietari todellakin käyttää lankeemuksesta kreikankielen sanaa ptaio, joka tarkoittaa kompastumista, rikkomista, hairahtumista ja lankeamista [2]. Enkö sitten muka itse ole kertaakaan uskoontuloni jälkeen kompastunut, rikkonut hairahtunut tai langennut? Kyllä olen, enkä tunne ketään joka ei olisi. Myös Pietari oli eräässä vaiheessa Paavalin toimesta syytettynä syntiin lankeamisesta. Meille uskoville todellakin on mahdollista langeta syntiin. Meitä ei ole pelastettu kiusausten ja koetusten kokemiselta. Voimme milloin tahansa valita synnin. 

Gal 2:11 Mutta kun Keefas (Pietari) tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista.
12 Sillä ennenkuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa; mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja,
13 ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin. 

Meidän ei kuitenkaan tule rakentaa teologiaa Pietaria koskevien syytösten ympärille tai oman kokemusmaailmamme perustalle. En missään tapauksessa kehota lukijoita seuraamaan vaellustani siltä osin kuin se on mennyt harhaan, vaan kuten Paavalikin teki, minä kehoitan teitä olemaan seuraajiani siinä missä minä olen Kristuksen seuraaja; "olkaa minun seuraajiani, niinkuin minä olen Kristuksen seuraaja" (1. Kor. 11:1). On Raamatun väärinkäyttöä vedota kiusauksen hetkellä jakeisiin joissa Paavali syyttää Pietaria synnistä ja samaistua siihen näin; "koska Pietarikin lankesi, voin minäkin antaa tämän kerran periksi". Meidän tulee mielummin suunnata katseemme Jumalan lupauksiin ja Paavalin nuhteleviin sanoihin, jotka hän osoittaa synnistä syytetyille veljille. Jos osaamme ottaa näistä sanoista omalla kohdallamme opiksi, ne varustavat meitä jo ennaltaehkäisevästi tulevia kiusauksia ja koetuksia varten. 

Gal 2:17 Mutta jos meidät itsemmekin, pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa, on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se!
18 Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja.
19 Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu,
20 ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.
21 En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. 

Gal 3:1 Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?
2 Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta?
3 Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?
4 Niin paljonko olette turhaan kärsineet? -jos se on turhaa ollut. 

Gal 5:4 Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta. 

Aikaisemmin esiteltyjen lupausten pohjalta kysynkin; kuinka pitkälle olemme valmiit menemään pyhityksessä? Nämäkin lupaukset kätkevät sisälleen sellaisen voiman, että kun se otetaan uskossa vastaan, synnin kahleet murtuvat. Olen omassa elämässäni henkilökohtaisesti kokenut tämän hyvin konkreettisella tavalla. Uskon että jos tahdomme todella erottautua synnistä, Jumala ei ole jarruttelemassa meitä siinä, vaan päinvastoin hän tulee elämäämme ja painaa meidän puolestamme lisää kaasua.

Elin itse aikaisemmin syvässä eksytyksen ja paatumuksen tilassa. Olin voimakkaasti riippuvainen tietyistä asioista ja tein pakonomaisesti syntiä joka päivä, monta kertaa päivässä. Lankesin siihen yhä uudelleen, koska minulla ei ollut voimaa vastustaa kiusausta. Olin omaksunut itselleni nöyryyteen mielistyvän ja synnin valtaan alistuvan identiteetin, koska olin kuunnellut koko ikäni valtavirtakristillisyyttä edustavien saarnamiesten opetuksia. Pyysin joka ilta Jumalalta syntejäni anteeksi, mutta katumukseni oli hyvin pinnallista, sillä tiesin samalla että tulen kuitenkin jatkamaan synnin tekemistä taas huomenna. Ajattelin että tätä tarkoittaa uskossa oleminen ja että tämä on normaalia uskovan elämää. Minulle syntyi illuusio siitä, että Jeesuksen uhri puhdisti minua samalla kun tein syntiä. Mutta Raamattu kuitenkin opettaa: 

Hepr 10:26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,27 vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. 

Hepr 6:4 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet
5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,
6 ja sitten ovat luopuneet-taas uudistaa parannukseen (kreik. metanoia = katumus, mielenmuutos [3]), he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät. 

Jos ihminen tekee syntiä tahallaan, hänen on mahdotonta tuntea siitä heti perään vilpitöntä katumusta. Tahallinen synnin tekeminen vie ihmisen sellaiseen tilaan, jossa hän on armon ja anteeksiannon ulkopuolella. Paavalikin sanoi synnistä syytetyille veljille; "te olette joutuneet pois Kristuksesta [...] te olette langenneet pois armosta". Armolla ei ole mitään tekemistä syntien tunnustamisen kanssa, vaan sen kanssa että syntimme tunnustettuamme saamme voiman hylätä ne elämästämme. Armon perimmäinen luonne on siinä, että kestämme koetukset ja säilytämme syyttömyytemme. 

Sananl. 28:13 [...] joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. 

1. Piet. 2:19 Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien. 

4. Me emme ole niitä, jotka eivät koetusta kestä 

Aikana jolloin itse elin edellä kuvaillun kaltaisessa tilassa, tehden tahallani syntiä ja pitäen halpana Jeesuksen sovitusveren, eräs uskova ystäväni osoitti minulle Raamatusta tämän kohdan, jonka olen tässä artikkelissa luetteloinut Jumalan neljänneksi lupaukseksi. Uskossa ja Jeesuksessa oleminen ei tarkoita vain Jeesuksen sovitustyöhön uskomista, vaan myös sitä, että kestämme koetuksen. Siitä me tiedämme olemmeko uskossa ja se on meidän mittarimme, jolla me koettelemme itseämme. Jumala lupaa, että me uskovat emme ole niitä, jotka eivät kestä koetusta. 

2. Kor 13:5 Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.
6 Minä toivon teidän tulevan tuntemaan, että me emme ole niitä, jotka eivät koetusta kestä. 

Kun uskova ystäväni osoitti minulle tämän lupauksen, ajattelin; "Mutta enhän minä kestä koetusta! En ole koskaan kokenut sellaista voimaa että kestäisin koetuksen kun sen hetki on käsillä! Minä lankean aina ja annan synnille periksi!". Yritin puolustella itseäni ja aloin ottaa Raamatusta esiin kohtia, kuten roomalaiskirjeen 7. luku, jossa Paavali sanoo; "minä olen lihallinen, synnin orjaksi myyty" ja 1. Joh 1:8 "Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä". Näitä kohtia käsittelen erillisissä artikkeleissa (lue artikkelit: Roomalaiskirjeen "minä" & Johanneksen kirjeen "me"). 

Kun uskova ystäväni puhui minulle puhdasta evankeliumia, pyristelin vastaan joitakin vuosia, mutta lopulta lakkasin rakentamasta teologiaa oman kokemusmaailmani perustalle ja nöyrryin Jumalan lupausten edessä. Ensimmäistä kertaa elämässän todella ymmärsin, että uskossa oleminen ei ole vain Jeesuksen sovitustyöhön uskomista, vaan sitä että kestää koetuksen. Ymmärsin että olin kaikki nämä vuodet taistellut syntiä vastaan ilman Jeesusta, sillä en ollut koskaan saanut tuntea niitä voittoja ja sitä voimaa minkä Jumala on Jeesuksessa meille valmistanut. Ymmärsin että jos annan periksi kiusauksille, ne eivät jätä minua rauhaan vaan löydän ne aina uudelleen edestäni. Ilman Jeesusta jään jumittamaan niihin, enkä pääse niistä yli enkä ympäri. Tein syvää parannusta ja ensimmäistä kertaa elämässäni tunsin aitoa katumusta synneistäni, mikä johti niiden hylkäämiseen. Ymmärsin myös kasteen merkityksen ja menin kasteelle. Sain kokea voiman joka Jumalan lupauksiin on kätkettynä. Kun otin Jeesuksen vastaan tällä tavalla, elämässäni toteutui myös tämä viidenneksi luetteloimani Jumalan lupaus: 

5. Kaikille jotka ottavat Jeesuksen vastaan, Jumala antaa voiman tulla lapsikseen 

Joh. 1:12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä 

Kun uskoin lupaukseen siitä, että voima parannuksen tekoon tulee Jeesuksen kautta, sain voiman hylätä elämästäni ne synnit, joiden orjuudessa olin vuosikausia vaeltanut. Näin minä pelastuin synneiltäni ja pääsin armoon. Tästä evankeliumissa on pohjimmiltaan kyse ja tässä on koko evankeliumin sydän. 

1. Piet 1:5 jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. 

Room. 1:16 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. 

1. Kor. 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. 

Joh 8:31 Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;
32 ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi". 

Kun seuraavan kerran jouduin kiusaukseen, sain kääntyä rukouksessa Jumalan puoleen ja sanoa mielessäni; "Kiitos Herra siitä, että olet voimallinen varjelemaan minut lankeamasta. Kiitos siitä ettet salli minua kiusattavan ylitse voimieni, vaan olet valmistanut minulle pääsyn tästäkin kiusauksesta, niin että voin sen kestää. Kiitos Pietarista joka rohkaisi jopa niinkin, että minun ei tarvitse enää koskaan langeta tähän syntiin jos pyrin tekemään kutsumiseni ja valitsemiseni lujaksi. Kiitos että annat minulle Jeesuksen kautta voiman tulla lapseksesi." Siteet synteihini katkesivat kuin seinään, eikä minun ole tarvinnut enää kertaakaan alistua näille synneille uudestaan. Kestin koetuksen ja minusta tuli todella autuas mies. 

Jaak 1:12 Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat! 

Olin todella täynnä rakkautta, iloa ja riemua. Kun menin innoissani kertomaan kokemuksistani joillekin lähimmäisilleni, monet heistä toppuuttelivat minua sanoen; "Älä nyt tuollaista puhele, minä en ainakaan ikinä pysty tuohon, kyllä sinä vielä tulet huomaamaan että olet väärässä!" Mutta minä en kuunnellut tässä asiassa enää ihmisiä, vaan Jumalaa. Ymmärsin että ihmisillä jotka tulkitsevat Raamattua oman kokemusmaailmansa, uskonnollisten perinteiden ja voimattomien ihmisoppien kautta, on monia erilaisia tekosyitä alistua kiusausten vietäviksi. He ovat mielistyneet nöyryyteen ja alistuneet synnin valtaan, eivätkä he ole halukkaita ottamaan Jumalan lupauksia vastaan sellaisina kuin ne on kirjoitettu. Olen nähnyt kuinka he kiihtyvät niistä ja suhtautuvat niihin, niinkuin ne olisi tarkoitettu hyökkäykseksi tai loukkaukseksi heitä vastaan. Mutta jos pyrimme tyhjentämään ajatuksemme kaikista uskonnollisista perinteistä ja hyödyttömistä ihmisopeista ja päätämme vilpittömästi, ettemme tahdo tässä asiassa omaksua mitään muuta kuin sen, mitä Raamattu opettaa, niin Jumalan lupaukset riisuvat meiltä kaikki tekosyyt alistua kiusausten vietäviksi. Silloin saamme niistä vapauttavaa voimaa, emmekä enää koe niitä ahdistavina, vaan ne ovat ihania sanoja korvillemme. 

6. Ei yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole 

Synti tuottaa kuoleman, joka tässä tapauksessa tarkoittaa kuolemista pois Jumalan yhteydestä. Jeesus opettaa, ettei tämän ole pakko liittyä uskovan elämään, sillä Hän taisteli kiusauksista voittoon raivaten edeltä tien auki pyhään elämään. Sille joka tälle tielle lähtee, Jeesus lupaa, ettei hän ikinä kuole. Tähän meidän on hyvä panna luottamuksemme. 

Jaak 1:14 Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee; 15 kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. 

Joh 11:26 Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? 7. Jos Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi 

Kuvittelin aikaisemmin, että synti ja Jeesus asuu samassa talossa samaan aikaan, kunnes ymmärsin tämän Jumalan lupauksen, että Poika tekee meidät vapaiksi. Emme todellakaan voi palvella kahta herraa. 

Joh 8:34 Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. 35 Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti. 36 Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

Gal. 5:1 Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. 

Yllä olevat sanat avaavat uusia näköaloja ymmärtämään myös mitä luopumus on. Jos uskossa ja Jeesuksessa oleminen on pohjimmiltaan koetuksen kestämistä, niin luopuminen tarkoittaa silloin synnin vallalle alistumista. Luopumus ei siis suinkaan ole sitä, että luovumme uskomasta Jeesuksen olemassaoloon ja ristinkuolemaan, toisin kuin valtavirtakristillisyys usein opettaa, vaan luopumus on pohjimmiltaan sitä että kiusauksen hetkellä valitsemme synnin ja ajamme näin itsemme pois Jeesuksesta. 

Luuk 8:13 Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat. 

Tämä on tapahtunut monille ihmisille, sillä elämme lopunajassa jossa tapahtuu suuri luopumus. Monet jotka ovat olleet kerran uskossa, ovat joutuneet takaisin lankeemuksen kierteeseen, eivätkä he välttämättä ole missään vaiheessa edes kunnolla ymmärtäneet joutuneensa pois Jeesuksesta. Tämä johtuu pääasiassa väärästä opetuksesta, joka alentaa uskovan kynnystä lankeemukseen ja tekee synnistä normaalin asian uskovan elämässä. Saarnoissa painotetaan jatkuvasti uskovien huonoutta ja heikkoutta, vaikka evankeliumissa ei ole lainkaan kyse siitä, vaan Jumalan voimasta ja Jeesuksen voitosta! Kristillisyyteen on tällä alueella sulautunut väkevä eksytys, joka on aiheuttanut suuren luopumuksen todellisesta armosta ja pyhyydestä. 

Heikot ja vahvat uskovat kiusausten ja koetusten keskellä 

Tässä artikkelissa on tähän asti käsitelty asioita, jotka ovat syntiä kaikille, kuten esimerkiksi haureus, sydämestä lähtevät pahat puheet ja kostaminen. Selkeiden syntien lisäksi on olemassa asioita jotka eivät lähtökohtaisesti ole syntiä, mutta jotka voivat silti koitua joillekin uskoville kiusaukseksi ja synniksi. 

Raamatusta löytyy hyvä esimerkki joka liittyy olennaisesti alkuseurakunnan aikana vallinneeseen kulttuuriin. Tuolloin oli hyvin yleistä että pakanoiden lihakaupoissa myytiin epäjumalille uhrattua lihaa. Kun uskovat menivät pakanoiden koteihin julistamaan evankeliumia, oli ruokapöydässä tarjolla oleva liha lähes poikkeuksetta epäjumalille uhrattua. Tästä syntyi kysymys joka jakoi seurakuntaa kahtia; saako uskova syödä epäjumalille uhrattua lihaa? Toiset olivat tottuneet ajatukseen, että epäjumalille uhrattu liha saastuttaa, kun taas toiset ymmärsivät, ettei mikään ruoka voi saastuttaa Jeesuksen veressä pyhitettyä Jumalan lasta. Uskossaan heikot, joille epäjumalille uhrattu liha tuotti kiusauksen, lankesivat syntiin syödessään sitä omaatuntoaan loukaten. Uskossaan vahvat, jotka uskoivat voivansa syödä kaikkea, eivät edes ajatelleet koko asiaa ja säilyivät puhtaassa omassatunnossa. 

1. Kor 8:4 Mitä nyt epäjumalille uhratun lihan syömiseen tulee, niin tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi.
5 Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja,
6 niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.
7 Mutta ei ole kaikilla tätä tietoa, vaan tottumuksesta epäjumaliin muutamat vielä nytkin syövät uhrilihaa ikäänkuin epäjumalille uhrattuna, ja heidän omatuntonsa, joka on heikko, tahraantuu siitä.
8 Mutta ruoka ei lähennä meitä Jumalaan; jos olemme syömättä, emme siitä vahingoitu; jos syömme, emme siitä hyödy.
9 Katsokaa kuitenkin, ettei tämä vapautenne koidu heikoille loukkaukseksi.
10 Sillä jos joku näkee sinun, jolla on tieto, aterioivan epäjumalan huoneessa, eikö hänen omatuntonsa, kun hän on heikko, vahvistu epäjumalille uhratun syömiseen?
11 Sinun tietosi kautta turmeltuu silloin tuo heikko, sinun veljesi, jonka tähden Kristus on kuollut.
12 Mutta kun te näin teette syntiä veljiä vastaan ja haavoitatte heidän heikkoa omaatuntoaan, niin teette syntiä Kristusta vastaan.
13 Sentähden, jos ruoka on viettelykseksi veljelleni, en minä ikinä enää syö lihaa, etten olisi viettelykseksi veljelleni. 

Kiista epäjumalille uhratun lihan syömisestä voi tuntua etäiseltä ja vieraalta asialta omassa länsimaisessa kulttuurissamme. Mutta yllättävää kyllä, myös sinä voit törmätä vastaavanlaiseen tilanteeseen liikkuessasi melkein missä tahansa Suomen kaupunkien kaduilla. McDonald'sin ruoat nimittäin sisältävät halal-lihaa, eli koraanin jumalalle pyhitettyä muslimin teurastamaa lihaa [4]. Jos aiot mennä syömään kyseiseen ruokapaikkaan, joudut samanlaisen päätöksenteon eteen kuin 2000 vuotta sitten lähi-idässä eläneet uskovat; syödäkö vai eikö syödä? Mitä omatuntosi sanoo? Entä mitä mahdollisesti seurassasi olevan uskonveljesi tai uskonsisaresi omatunto sanoo?

Asia aukenee helpommin kun sitä verrataan tutumpaan asiaan joka on olennainen osa omaa kulttuuriamme. Kuten epäjumalille uhrattu liha, vastaavalla tavalla tämäkin jakaa seurakuntaa nykyaikana. Suomen seurakunnassa on paljon uskovia, joita alkoholi on aikaisemmin orjuuttanut vuosikymmenien ajan ja repinyt rikki heidän koko elämänsä vieden heiltä kodin, vaimon, lapset ja terveyden. Tullessaan kääntymykseen he ovat käyneet läpi vaikean kamppailun alkoholiriippuvuutta vastaan ja vapautuneet siitä lopulta kokonaan. Suomen seurakunnassa on runsaasti myös uskovia, jotka ovat saaneet kasvaa koko elämänsä uskovassa perheessä, missä alkoholi ei ole koskaan ollut ongelma. Alkoholia on saatettu käyttää joka päivä, mutta tavallisena ruokajuomana, eikä asiasta ole koskaan tehty suurta numeroa. 

Kun kaksi näin erilaisista taustoista tullutta uskovaa kokoontuvat samassa kodissa samalle aterialle, entisen alkoholistin voi olla vaikea ymmärtää miksi aterialla tarjotaan alkoholia. Alkoholin tarjoaminen saattaa koitua hänelle suureksi kiusaukseksi, kun taas koko elämänsä uskovassa perheessä elänyt tule edes ajatelleksi asiaa. Saako uskova: 

- syödä halal-lihaa?

- juoda alkoholia?

- pelata uhkapelejä?

- tanssia?

- harrastaa kamppailulajeja?

- käyttää meikkiä ja koruja?

- kuunnella maallista musiikkia?

- harrastaa kilpaurheilua?

- käydä asepalvelusta?

- katsoa elokuvia tai televisiota? 

Yllä olevaa listaa voisi jatkaa lähes loputtomiin. Mihinkään näistä kysymyksistä ei ole selkeiden syntien tavoin yhtä oikeaa vastausta, vaan vastaus riippuu henkilöstä. On olemassa paljon asioita, jotka eivät ole uskovalta kiellettyjä, mutta jotka eivät ole hyödyksi hengellisen rakentumisen kannalta. Hedelmäpeliä huvikseen pelaava uskova voi olla eri mieltä uhkapelaamisesta kuin pokerissa koko omaisuutensa hävinnyt ihminen, joka on juuri tullut uskoon ja vapautunut peliriippuvuudestaan. Samoin myös tanssi voi jakaa mielipiteitä uskoon tulleen entisen yökerhojen vakiokävijän ja balettia harrastavan nuoren uskovan tytön välillä. 

Valitettavasti monille yksittäisille saarnamiehille ja uskonnollisille lahkoille on tyypillistä tehdä yllä listatuista asioista yleisiä linjauksia, alistaen kaikki uskovat samaan muottiin palvelemaan Jumalaa kirjaimen muodossa. Todellisuudessa uskovan tulisi laista vapautettuna palvella elävää Jumalaa, mihin riittää puhtaan omantunnon seuraaminen Pyhän Hengen ohjauksessa ja uskonvarmuudessa. 

Koska toisille uskoville jotkin asiat tuottavat kiusauksia ja omantunnon heikkoutta ja toisille eivät, Paavali antoi seurakunnalle yleispäteviä ja ajattomia ohjeita, joiden avulla eri taustoista tulevat uskovat voivat kokoontua yhteen ilman yhteentörmäyksiä. Sen sijaan että alettaisiin väittelemään mielipiteistä, tulisi uskovien ajatella ennemmin toisten omaatuntoa, hoivaten heikompiaan ja auttaen heitä rakentumaan hengellisesti. Jos yhteiseen ateriaan osallistuu entinen alkoholisti, hänen omantuntonsa tähden on hyvä jättää viinipullo kaappiin. Kyse ei ole ulkokultaisesta asioiden peittelystä, mikäli se tapahtuu lähimmäisenrakkauden kautta. Syötiinpä, juotiinpa tai tehtiinpä mitä tahansa, jokaisen tulisi voida tehdä se Jumalan kunniaksi, ollenkaan epäilemättä, täydellä uskonvarmuudella ja puhtaalla omallatunnolla. Jumala kasvattaa jokaista uskovaa yhä suurempaan uskonvarmuuteen ja opettaa jokaista ajallaan erottamaan hyvän pahasta. 

1. Kor 10:23 "Kaikki on luvallista", mutta ei kaikki ole hyödyksi; "kaikki on luvallista", mutta ei kaikki rakenna.
24 Älköön kukaan katsoko omaa parastaan, vaan toisen parasta.
25 Syökää kaikkea, mitä lihakaupassa myydään, kyselemättä mitään omantunnon tähden,
26 sillä: "Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on".
27 Jos joku, joka ei usko, kutsuu teitä ja te tahdotte mennä hänen luokseen, niin syökää kaikkea, mitä eteenne pannaan, kyselemättä mitään omantunnon tähden.
28 Mutta jos joku sanoo teille: "Tämä on epäjumalille uhrattua", niin jättäkää se syömättä hänen tähtensä, joka sen ilmaisi, ja omantunnon tähden;
29 en tarkoita sinun omaatuntoasi, vaan tuon toisen; sillä miksi minun vapauteni joutuisi toisen omantunnon tuomittavaksi?
30 Jos minä sen kiittäen nautin, miksi minua herjataan siitä, mistä kiitän?
31 Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.
32 Älkää olko pahennukseksi juutalaisille, älkää kreikkalaisille älkääkä Jumalan seurakunnalle,
33 niinkuin minäkin koetan kelvata kaikille kaikessa enkä katso omaa hyötyäni, vaan monien hyötyä, että he pelastuisivat. 

Room 14:1 Heikkouskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä.
2 Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia.
3 Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö; ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa.
4 Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu; mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään.
5 Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä; kukin olkoon omassa mielessään täysin varma.
6 Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden; ja joka syö, se syö Herran tähden, sillä hän kiittää Jumalaa; ja joka ei syö, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa.
7 Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä.
8 Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden, elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat.
9 Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleitten että elävien Herra.
10 Mutta sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkätähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen.
11 Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa".
12 Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme.
13 Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta.
14 Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään; vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää.
15 Mutta jos veljesi tulee murheelliseksi ruokasi tähden, niin sinä et enää vaella rakkauden mukaan. Älä saata ruuallasi turmioon sitä, jonka edestä Kristus on kuollut.
16 Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattavaksi;
17 sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.
18 Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen.
19 Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme.
20 Älä ruuan tähden turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta sille ihmiselle, joka syö tuntoansa loukaten, se on pahaa.
21 Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta ja karttaa sitä, mistä veljesi loukkaantuu tai joutuu lankeemukseen tai heikoksi tulee.
22 Pidä sinä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee;
23 mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta; sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Room 15:1 Mutta meidän, vahvojen, tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi.
2 Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. 

3. Kiusausten ja koetusten syyt ja seuraukset 

Syy miksi uskovat kokevat kiusauksia ja koetuksia on niiden lähteessä, joka johtaa ajassa taaksepäin aina paratiisin lankeemukseen saakka. Tästä lähteestä kumpuaa ihmisen oman lihan turmeltuneisuus, jonka himot vetävät ja houkuttelevat ihmistä syntiin. Vaikka Jumala sallii uskoville kiusauksia ja koetuksia, ei Jumala itse kiusaa ketään, vaan kiusaukset ja koetukset ovat loppujen lopuksi inhimillisiä. Jumala sallii niitä uskovalle juuri sen verran, että ne on mahdollista kestää Jeesuksen voimassa. 

1. Kor 10:9 Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niinkuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa.
10 Älkääkä napisko, niinkuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoojalta.
11 Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut.
12 Sentähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea.
13 Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. 

Jaak 1:12 Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat!
13 Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: "Jumala minua kiusaa"; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa.
14 Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee;
15 kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.
16 Älkää eksykö, rakkaat veljeni. 

Voi olla vaikea ymmärtää miksi Jumala sallii uskovien kokea kiusauksia ja koetuksia. Niiden hetkellä tavallisesti tuntuu ettei niistä ole mitään iloa. Raamattu vertaa Jumalan sallimia kiusauksia ja koetuksia lasten kasvattamiseen. Jos Jumala ei sallisi lapsiaan kuritettavan, heistä kasvaisi kelvottomia, kapinoivia ja laiskoja ihmisiä, jotka eivät tunne Jumalaa. Kurituksella tässä tapauksessa ei tavallisesti tarkoiteta rangaistusta synnistä tai muustakaan, vaan inhimillisiä kiusauksia, jotka koskettavat kaikkia. 

Myös Jeesus, joka ei koskaan langennut syntiin, joutui samaan kuritukseen. Hänen kohdallaan prosessi valmisti Häntä hengellistä työtä varten ja piti Hänet lähellä Jumalaa. Ihminen jolla ei ole elämässään koskaan rankkoja hetkiä ja joka saa aina kaiken haluamansa, ei opi koskaan turvautumaan Jumalaan. Sen sijaan ihminen joka vähän väliä joutuu kokemaan elämässään ikäviä asioita, säilyttää suhteensa Jumalaan tiiviinä. Kiusausten ja koetusten kestämisen kautta uskova pääsee osalliseksi Jumalan pyhyydestä ja monista muista siunauksista. 

Hepr 12:1 Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4 Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,
5 ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: "Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;
6 sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa".
7 Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?
8 Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia.
9 Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
10 Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.
11 Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.
12 Sentähden: "Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne";
13 ja: "tehkää polut suoriksi jaloillenne", ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. Kiusaukset ja koetukset eivät tuota uskovissa häpeää, vaan kärsivällisyyttä, koetuksen kestämistä, toivoa ja täydellisiä tekoja. Monien ahdistusten kautta uskova kasvaa kohti täydellisyyttä, ettei häneltä puuttuisi mitään. Näin Jumala kääntää kaikki ahdistukset lopulta kunniaksi itselleen. 

Room 5:1 Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
2 jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo.
3 Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä,
4 mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa;
5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. 

Jaak 1:2 Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin,
3 tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä.
4 Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset. 

Raamattu vertaa kiusauksia ja koetuksia lasten kasvattamisen lisäksi myös kullan ja hopean puhdistamiseen, jossa metallien epäpuhtaudet poltetaan pois sulattaen ne kuumassa ahjossa seitsemän kertaa peräkkäin. Luku seitsemän symboloi Raamatussa täydellisyyttä ja loppuun saattamista. 

Kiusausten ja koetuksen hetkinä uskova on kuin sulaa hopeaa, josta taitava hopeaseppä polttaa pois epäpuhtauksia. Myös Jeesus, joka ei koskaan langennut syntiin, joutui samaan puhdistusprosessiin. Se ei tarkoita, että hänessä olisi ollut syntiä joka piti puhdistaa. Hänen kohdallaan prosessi valmisti Häntä hengellistä työtä varten ja piti Hänet lähellä Jumalaa. 

Jumala on tuo taitava hopeaseppä, joka tuntee hopean ominaisuudet ja tietää tarkalleen miten siitä saa kestävämpää. Koetuksen kestettyään uskova saa helpotuksen, aivan kuten hopeakin, joka kaadetaan kirkkaana ja puhdistettuna sulattimesta muottiin. Käsittelyssä hopeasta syntyy erilaisia kiiltäviä ja rakenteeltaan vahvoja koruja. Valmiita ja täydellisiä uskovista tulee vasta kun kaikki epäpuhtaudet on poltettu pois, eli kun he ovat päässeet ylösnousemukseen ruumiin kuoltua. Maanpäällinen elämä on koetteluvaihe, jossa hopea joutuu ahjoon sulatettavaksi kerta toisensa jälkeen (lue artikkeli: Kasvaminen ja täydellisyys). 

Ps 66:8 Kiittäkää, te kansat, meidän Jumalaamme, korkealle kaiuttakaa hänen ylistystänsä.
9 Hän antaa meidän sielullemme elämän eikä salli meidän jalkamme horjua.
10 Sillä sinä, Jumala, olet koetellut meitä, olet sulattanut meitä, niinkuin hopea sulatetaan.
11 Sinä veit meidät verkkoon, panit kuorman meidän lanteillemme.
12 Sinä annoit ihmisten ajaa päämme päällitse, me jouduimme tuleen ja veteen. Mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen. 

Jes 48:9 Oman nimeni tähden minä olen pitkämielinen, ylistykseni tähden minä hillitsen vihani, etten sinua tuhoaisi.
10 Katso, minä olen sinua sulattanut, hopeata saamatta, minä olen sinua koetellut kärsimyksen pätsissä.
11 Itseni, itseni tähden minä sen teen; sillä kuinka onkaan minun nimeäni häväisty! Kunniaani en minä toiselle anna. 

Sak 13:9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani". 

Ps 12:6 Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua. 

4. Jobin kirjan opetus kiusauksista ja koetuksista 

Jobin kirjassa on hyvä opetus kiusauksista ja koetuksista. Kirja kertoo Idän mahtavimmasta miehestä, Jobista, jolla oli vaimo, 10 lasta, 7000 lammasta, 3000 kamelia, 500 härkäparia, 500 aasintammaa ja lukematon määrä palvelijoita. Jumala salli saatanan tappaa kaikki Jobin lapset, eläimet ja palvelijat. Moni ihminen olisi Jobin asemassa langennut kiroamaan Jumalaa ja tehnyt syntiä. Job ei kuitenkaan näin tehnyt, vaan hän totesi: "Alastonna minä tulin äitini kohdusta, ja alastonna minä sinne palajan. Herra antoi, ja Herra otti; kiitetty olkoon Herran nimi." 

Job 1:1 Uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa.
2 Hänelle syntyi seitsemän poikaa ja kolme tytärtä.
3 Ja karjaa hänellä oli seitsemäntuhatta lammasta, kolmetuhatta kamelia, viisisataa härkäparia ja viisisataa aasintammaa sekä ylen paljon palvelijoita. Tämä mies oli kaikista Idän miehistä mahtavin. 

Job 1:12 Niin Herra sanoi saatanalle: "Katso, kaikki, mitä hänellä on, olkoon sinun käsissäsi; älä vain koske kädelläsi häneen itseensä". Ja saatana meni pois Herran edestä.
13 Kun sitten eräänä päivänä hänen poikansa ja tyttärensä söivät ja joivat viiniä vanhimman veljensä talossa,
14 tuli sanansaattaja Jobin luo ja sanoi: "Raavailla kynnettiin, ja aasintammat kävivät niiden vieressä laitumella;
15 niin sabalaiset hyökkäsivät ja ryöstivät ne ja surmasivat palvelijat miekan terällä. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle."
16 Hänen vielä puhuessaan tuli toinen ja sanoi: "Jumalan tuli iski alas taivaasta, sytytti palamaan lampaat ja palvelijat ja kulutti heidät. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle."
17 Hänen vielä puhuessaan tuli taas toinen ja sanoi: "Kaldealaiset asettuivat kolmeen joukkoon ja karkasivat kamelien kimppuun, ryöstivät ne ja surmasivat palvelijat miekan terällä. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle."
18 Hänen vielä puhuessaan tuli taas toinen ja sanoi: "Poikasi ja tyttäresi söivät ja joivat viiniä vanhimman veljensä talossa;
19 katso, silloin suuri tuulispää tuli tuolta puolen erämaan ja iski talon neljään nurkkaan, ja se luhistui nuorukaisten päälle, niin että he kuolivat. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle."
20 Silloin Job nousi, repäisi viittansa ja leikkasi hiuksensa, heittäytyi maahan ja rukoili.
21 Ja hän sanoi: "Alastonna minä tulin äitini kohdusta, ja alastonna minä sinne palajan. Herra antoi, ja Herra otti; kiitetty olkoon Herran nimi."
22 Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä eikä puhunut nurjasti Jumalaa vastaan. 

Tämän jälkeen Jumala salli saatanan käydä käsiksi Jobin ruumiiseen, lyöden hänet täyteen pahoja paiseita. Silloin myös hänen vaimonsa kävi häntä vastaan sanoen: "Vieläkö pysyt hurskaudessasi? Kiroa Jumala ja kuole." Mutta Job ei kironnut Jumalaa eikä tehnyt syntiä, vaan vastasi vaimolleen: "Otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaakin?" 

Job 2:6 Herra sanoi saatanalle: "Katso, hän olkoon sinun käsissäsi; säästä kuitenkin hänen henkensä".
7 Niin saatana meni pois Herran edestä ja löi Jobiin pahoja paiseita, kantapäästä kiireeseen asti.
8 Ja tämä otti saviastian sirun, sillä kaapiakseen itseänsä, ja istui tuhkaläjään.
9 Niin hänen vaimonsa sanoi hänelle: "Vieläkö pysyt hurskaudessasi? Kiroa Jumala ja kuole."
10 Mutta hän vastasi hänelle: "Sinä puhut niinkuin mikäkin houkka nainen. Otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaakin?" Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä huulillansa. 

Omaisuutensa ja terveytensä menetettyään myös Jobin ystävät kääntyivät häntä vastaan tullen syyttämään häntä salaisista synneistä, joihin Job oli syytön. Tämän seurauksena Job kirosi päivän, jolloin hän syntyi, mutta ei kironnut Jumalaa eikä tehnyt syntiä. Jumalan kiroaminen ja synnin tekeminen oli juuri sitä, mitä saatana halusi Jobin tekevän. Jumala oli kuitenkin armossaan täyttänyt Jobin kaiken kiusauksen ja koetuksen keskellä niin suurella voimalla ja viisaudella, että Job kesti ne. Vaikka Job ei ymmärtänyt miksi Jumala salli hänen kokea niin pahoja kiusauksia ja koetuksia, ei hän kuitenkaan kääntynyt Jumalaa vastaan vaan turvautui Häneen suuren epätoivon ja ahdistuksen keskellä. 

Kun Job oli Jumalan voimassa kestänyt kaikki koetukset, sai hän lopulta uudelleen 10 lasta ja tuplasti omaisuutta entiseen verrattuna: 14 000 lammasta, 6000 kamelia, 1000 härkäparia ja 1000 aasintammaa. Tämän jälkeen Job eli vielä 140 vuotta ja sai nähdä lastensa ja lastensa lapset neljänteen polveen asti, kunnes kuoli 248 vuoden iässä elämästä kylläisenä. Kertomuksesta käy ilmi, että saatana on Jumalan "talutushihnassa", eikä hän voi tehdä mitään ilman Jumalan sallimusta. Kun Jumala salli saatanan käydä käsiksi palvelijaansa Jobiin, Hän kuitenkin asetti sille tarkat rajat, jotta kaikki paha mitä Jumala sallii, koituisi lopulta tappioksi ja häpeäksi saatanalle, ja voitoksi ja kunniaksi Jumalalle. 

Job 42:12 Ja Herra siunasi Jobin elämän loppupuolta vielä enemmän kuin sen alkua, niin että hän sai neljätoista tuhatta lammasta, kuusi tuhatta kamelia, tuhat härkäparia ja tuhat aasintammaa.
13 Ja hän sai seitsemän poikaa ja kolme tytärtä.
14 Ensimmäiselle hän antoi nimen Jemima, toiselle nimen Kesia ja kolmannelle nimen Keren-Happuk.
15 Eikä ollut koko maassa niin kauniita naisia kuin Jobin tyttäret; ja heidän isänsä antoi heille perintöosan heidän veljiensä rinnalla.
16 Tämän jälkeen Job eli vielä sataneljäkymmentä vuotta ja sai nähdä lapsensa ja lastensa lapset neljänteen polveen asti.
17 Sitten Job kuoli vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena. 

Meillä Uuden Liiton uskovilla on jotain yhteistä Jobin kanssa ja se käy ilmi hänen sanoistaan; "minä tiedän lunastajani elävän". Jobilla ei ollut niitä Jumalan lupauksia jotka on annettu meille, eikä hän myöskään tuntenut lunastajaansa Jeesusta nimeltä, mutta laittoi silti luottamuksensa Häneen. Jos tämä Job Vanhan Liiton aikana oli täytetty niin suurella voimalla koetusten keskellä, niin kuinka paljon enemmän Jumala on antanut Jeesuksessa voimaa meille Uuden Liiton uskoville, jotka tiedämme että meidän lunastajamme on itse ollut kiusattu jotta Hän voisi meitä kiusattuja auttaa. Tämä sama Jobin kestäväisyys on luvattu myös meille ja jos laitamme luottamuksemme Jeesukseen, meissä on Hänen kauttaan sama voitto ja sama auktoriteetti kuin Hänessä. Meidän tulee vain oppia uskon kautta tuntemaan se. 

Job 19:25 Mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. 

Jaak 5:11 Kuinka ylistämmekään autuaiksi niitä, jotka ovat pysyneet kestävinä! Olette kuulleet Jobin kestävyydestä, ja Herran antaman lopputuloksen te tunnette. Herra on laupias ja armahtava. (Raamattu Kansalle 2012) 

5. Lähteet 

- Raamattu 1933/38

- NOVUM 1-5, 1980, Raamatun Tietokirja, Vantaa (DigiNovum)

- Yle Uutiset 

6. Viitteet 

- [1]: NOVUM: 83.2

- [2]: NOVUM: 3873.5

- [3]: NOVUM: 2863.1

- [4]: Yle Uutiset, https://yle.fi/uutiset/mcdonaldsin_hampurilaisissa_halal-lihaa/5884146: "McDonaldsin hampurilaisissa halal-lihaa [...] Tuottajan mukaan teurastuksia valvoo muslimi, joka lausuu ennen teurastuksen aloittamista rukouksen. [...] - 'Mielestäni tässä loukataan niiden uskontoja tai uskonnottomuutta, jotka eivät ole islaminuskoisia. Heidät vastentahtoisesti ja vielä tietämättään laitetaan syömään Allahille pyhitettyä kanaa', pohtii Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Jussi K. Niemelä."