Ympärileikkaus

06.11.2019

Oliko ympärileikkaus Jumalan alkuperäinen tahto? Millainen Jumala on ympärileikkauksen takana? Mitä ympärileikkaus merkitsi Aabrahamille ja hänen jälkeläisilleen? Onko Aabrahamille annettu ikuinen ympärileikkauksen liitto edelleen ikuinen? Mitä Jeesus sanoi ympärileikkauksesta? Miksi ympärileikkaus tehtiin juuri kahdeksantena päivänä? Miksi hedelmäpuut ympärileikattiin? Miksi lihaltaan ympärileikattu Israelin kansa ei saavuttanut sydämen ympärileikkausta? Mitä tarkoittaa Kristuksen ympärileikkaus? Kuka on veriylkä? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin pyrin vastaamaan tässä artikkelissa Raamatun kokonaisvaltaisen opetuksen sekä historian pohjalta. 

Sisällysluettelo: 

1. Ympärileikkaus ennen Vanhaa Liittoa

2. Millainen Jumala on ympärileikkauksen takana?

3. Ympärileikkaus Vanhassa Liitossa

4. Ympärileikkaus Uudessa Liitossa

5. Lähteet

6. Viitteet

1. Ympärileikkaus ennen Vanhaa Liittoa 

Alussa 

Ajattele millaista olisi elää täysin virheettömässä maailmassa. Siellä ei kärsitä sairauksista, kivuista, säryistä, ihottumista, tulehtumista tai muistakaan terveysongelmista. Siellä kaikki on aina puhdasta, eikä hygieniaongelmia ole olemassa. Siellä ei ole yhtäkään ihmistä, jonka hampaita on paikkailtu tai kehoa leikelty. Tällainen on taivasten valtakunta, jonka Jumala on varannut perintöosaksi jokaiselle, joka on ottanut vastaan Hänen poikansa Jeesuksen sovitustyön. Mutta tällainen myös meidän maailmamme oli kerran. Alun perin Jumala loi maailman ja ihmisen täydelliseksi. Luomistyötään tarkasteltuaan Hän totesi, että "se oli sangen hyvää" (1. Moos. 1:31). Mitään siitä ei ollut tarvetta muuttaa tai korjata, sillä kaikki oli Jumalan hyvän tarkoituksen mukaista. Paratiisissa ei ollut myöskään ympärileikkausta. 

Kun ihminen lankesi syntiin, hän joutui sen myötä eroon Jumalan yhteydestä. Kaikki hyvä ja kaunis, mitä ihmisessä ja maailmassa oli, alkoi rappeutua. Ihmisestä oli tullut kuolevainen olento. Solujemme DNA:ssa tapahtuu joka päivä tuhansia kopiointivirheitä, joista monet periytyvät omille jälkeläisillemme. Olemme itse perineet omilta esivanhemmiltamme valtavan määrän peruuttamattomia virheitä. Kun vanhenemme, kehomme tulee ennemmin tai myöhemmin pettämään. Perinnölliset sairaudet, kivut, säryt, ihottumat, tulehtumat ja monet muut terveysongelmat ovat osa elämäämme. Niiden määrä on historian saatossa ainoastaan lisääntynyt. Sitä mukaa kun lääkkeitä, hoitoja ja kirurgisia toimenpiteitä kehitetään, ilmaantuu yhä uusia viruksia ja terveysongelmia.​

Ympärileikkauksen liitto Aabrahamin kanssa 

Aadamin luomisesta kului noin 2000 vuotta, kunnes Jumala ilmestyi 99 vuotiaalle Aabrahamille, ja lupasi tälle: "minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun [...] tämä on minun liittoni sinun kanssasi: sinusta tulee kansojen paljouden isä. [...] Minä teen sinut sangen hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja, ja sinusta on polveutuva kuninkaita [...] minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut, koko Kanaanin maan" (1. Moos 17:2, 4, 6, 8). 

Tämän liiton ulkoiseksi merkiksi Jumala antoi Aabrahamin perhekunnalle ja jälkeläisille ympärileikkauksen: "ympärileikatkaa esinahkanne liha, ja se olkoon liiton merkki meidän välillämme, minun ja teidän" (1. Moos 17:11) ja "Aabraham otti poikansa Ismaelin sekä kaikki kotona syntyneet ja kaikki rahalla ostamansa palvelijat, kaikki Aabrahamin perheen miehenpuolet, ja ympärileikkasi sinä samana päivänä heidän esinahkansa lihan, niinkuin Jumala oli hänelle sanonut" (1. Moos 17:26-27). 

Ympärileikkaus ei ollut tuon ajan paimentolaiskulttuurissa mikään uusi asia. Se liittyi alun perin avioliiton solmimiseen. Tämä käy ilmi heprean kielestä, jossa morsiamen isä eli appi tulee sanasta hoten, joka tarkoittaa ympärileikkaajaa. Sulhanen puolestaan tulee sanasta hatan, joka tarkoittaa ympärileikattavaa. Kun hääjuhlaa alettiin valmistella, apen tehtäviin kuului sulhasen esinahan ympärileikkaaminen. Se tehtiin jotta sulhanen voisi saada omakseen morsiamensa ja tulla tämän kanssa yhdeksi lihaksi. Avioliitto toi siis mukanaan pysyvän merkin sulhasen lihaan ja yhdisti morsiamen sekä sulhasen suvut. Kun Jumala teki Aabrahamin kanssa liiton, tämä jo aikaisemmin tunnettu avioliiton merkki siirtyi Jumalan ja valitun kansan välisen liiton merkiksi. [11] 

Tapahtui ihme, ja vuoden kuluttua Ismaelin ympärileikkauksesta Aabrahamin 91 vuotias vaimo Saara "synnytti Aabrahamille pojan hänen vanhoilla päivillään, juuri sinä aikana, jonka Jumala oli hänelle sanonut" (1. Moos 21:2). Poika nimettiin Iisakiksi "ja Aabraham ympärileikkasi poikansa Iisakin, tämän ollessa kahdeksan päivän vanha, niinkuin Jumala oli hänen käskenyt tehdä" (1. Moos 21:4). 

Vaikka Aabrahamin molemmat pojat ympärileikattiin, orjattaren synnyttämä Ismael ei ollut liiton perillinen samalla tavoin kuin Saaran synnyttämä Iisak. Ismaelille ei esimerkiksi annettu lupausta Israelin maasta, toisin kuin Iisakille. Kun pojat varttuivat aikuisiksi, Jumala ilmestyi Iisakille ja ilmoitti hänelle liittonsa niin kuin hän oli ilmoittanut sen aikaisemmin Aabrahamille (1. Moos. 26:24). Aabrahamin rukousten vuoksi Jumala siunasi kuitenkin myös Ismaelia, tehden hänenkin jälkeläisistään suuren kansan: "Mutta myös Ismaelista minä olen kuullut sinun rukouksesi; katso, minä siunaan häntä ja teen hänet hedelmälliseksi ja annan hänen lisääntyä ylen runsaasti. Hänestä on polveutuva kaksitoista ruhtinasta, ja minä teen hänestä suuren kansan. Mutta liittoni minä teen Iisakin kanssa, jonka Saara sinulle synnyttää tähän aikaan tulevana vuonna" (1. Moos 17:20-21).

Ismaelin pojat, joista tuli ne Jumalan mainitsemat kaksitoista ruhtinasta, luetellaan Raamatussa myöhemmin nimeltä (1. Moos 25:12-16). Perimätiedon mukaan heistä polveutui arabikansat, jotka tänäkin päivänä ympäröivät Israelin maata. Vastaavasti Iisakin pojan Jaakobin kahdestatoista pojasta tuli Israelin kansan kaksitoista kantaisää. Ympärileikkaus on edelleen tavallinen perinne niin Ismaelin kuin Iisakinkin jälkeläisten keskuudessa. 

Ympärileikkaus kansallisen identiteetin määrittäjänä 

Ympärileikkauksesta tuli voimakas osa Iisakin jälkeläisten kansallista identiteettiä, joka erotti heidät ei-aabrahamilaisista kansoista. Kun esimerkiksi Simson rakastui filistealaiseen naiseen ja tahtoi hänet vaimokseen, hänen vanhempansa sanoivat hänelle: "Eikö ole yhtään naista veljiesi tyttärien joukossa ja minun koko kansassani, kun aiot mennä ottamaan vaimon ympärileikkaamattomien filistealaisten joukosta?" (Tuom. 14:3). 

Ympärileikkaus määritteli kansallisen identiteetin jopa voimakkaammin kuin ihmisen todelliset sukujuuret. Muukalainen saattoi liittyä osaksi Israelin kansaa ympärileikkauksen kautta: "jos joku muukalainen asuu sinun luonasi ja tahtoo viettää pääsiäistä Herran kunniaksi, niin ympärileikkauttakoon kaikki miehenpuolensa ja sitten käyköön sitä viettämään ja olkoon silloin niinkuin maassasyntynyt. Mutta yksikään ympärileikkaamaton älköön siitä syökö" (2. Moos. 12:48). 

Kun hivviläinen Sikem kertoi haluavansa vaimokseen heprealaisen Diinan, tämän veljet vastasivat: "Emme voi tehdä sitä, että antaisimme sisaremme ympärileikkaamattomalle miehelle, sillä se olisi meistä häpeällistä. Me suostumme ainoastaan sillä ehdolla, että te tulette meidän kaltaisiksemme, niin että kaikki miehenpuolenne ympärileikataan. Silloin me annamme omia tyttäriämme teille ja otamme itsellemme teidän tyttäriänne, ja me asetumme teidän luoksenne ja tulemme yhdeksi kansaksi. Mutta jos te ette kuule meitä ettekä ympärileikkauta itseänne, niin me otamme sisaremme ja menemme tiehemme" (1. Moos 34:14-17). 

2. Millainen Jumala on ympärileikkauksen takana? 

Miksi ympärileikkaus? 

Ympärileikkaus on tänä päivänä maailman yleisin ja luultavasti myös maailman vanhin leikkaus. Sitä suoritetaan maailmassa niin uskonnollisista, kulttuuriperinnöllisistä kuin terveydellisistäkin syistä. Arviolta joka kolmas maailman miehistä on ympärileikattu [1]. Vuosittain maailmassa ympärileikataan noin 15-20 miljoonaa poikalasta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa miehistä 75% on ympärileikattu, useimmat terveydenhoidollisena rutiinitoimenpiteenä [2]. 

Ympärileikkaus herättää tänä päivänä runsaasti voimakkaita tunteita ja keskustelua. Me kristityt pohdimme vastausta sille, mikä sai hyvän ja kaikkivaltiaan Jumalan tahtomaan poikavauvojen ympärileikkaamista, vaikka Hän oli luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Terveydenhuollon henkilökunnassa käydään väittelyä ympärileikkauksen terveyshyödyistä ja riskeistä. Viranomaiset ovat joutuneet pohtimaan, tulisiko ympärileikkausta pitää pahoinpitelynä. Poliitikot puolestaan pohtivat miten ympärileikkaukseen tulisi suhtautua ihmisoikeuksien ja uskonnonvapauden näkökulmista. 

Aiheen herättämät voimakkaat tunteet ovat ymmärrettäviä etenkin yhteiskunnassa, jonka arkielämässä, kulttuurissa ja kansallisessa identiteetissä ympärileikkaus on vieras asia. Keskustelu on tullut yhä ajankohtaisemmaksi nyt, kun maahamme on saapunut yhä suurempia määriä Aabrahamin jälkeläisiä, joista useimmat edelleen ympärileikkaavat poikavauvansa. Aiheen herättämät kysymykset ovat täysin oikeutettuja. On tärkeää pystyä puhumaan asioista avoimesti ja niiden oikeilla nimillä. 

Keskustelu saa lisää vettä myllyyn silloin, kun ympärileikkaus rinnastetaan joidenkin muslimien keskuudessa esiintyvään teini-ikäisten tyttöjen "ympärileikkaukseen", missä häpyhuulet ja klitoris silvotaan irti ja ulkoiset sukupuolielimet ommellaan osittain umpeen. Toinen äärimmäisen vastenmielinen ja yleisesti tuomittu asia on joidenkin juutalaisten lahkojen harjoittama metzitzah b'peh -rituaali, jossa ympärileikkaaja imee suullaan verta poikavauvan peniksen leikkaushaavasta sillä seurauksella, että monet vauvat ovat saaneet herpestartunnan ja jopa kuolleet siihen. 

Tyttöjen silpomisella ja metzitzah b'peh -rituaalilla ei tietenkään ole mitään tekemistä raamatullisen ympärileikkauksen kanssa. Ne ovat Jumalalle suuri inhotus. Raamattu ei edes etäisesti viittaa edellä mainittuihin asioihin. Suurin osa perinteisen ympärileikkauksen puolestapuhujista tuomitsee edellä mainitut asiat jyrkästi, ja tekee työtä saadakseen sellaisen loppumaan kokonaan. 

Vaikka ulkoinen ympärileikkaus ei olekaan kristillisessä uskossa pelastuksen ehtona, on se kuitenkin oleellinen osa Raamatun pelastushistoriaa. Kristinusko sai alkunsa ympärileikattujen maassa. Sen kaikki alkuperäiset seuraajat olivat ympärileikattuja. Sen pyhät kirjoitukset ovat ympärileikattujen kirjoittamia. Meidät ympärileikkaamattomat pakanat on katkaistu pois omasta puustamme ja oksastettu kiinni Israelin öljypuuhun, jonka luonnolliset oksat ovat ympärileikattuja (Room. 11:24). Siksi meillä ympärileikkaamattomilla pakanataustaisilla kristityillä ja ympärileikatuilla juutalaistaustaisilla kristityillä on yhteiset juuret. Saamme hengellisen ravintomme samasta rungosta, eli Messiaastamme Jeesuksesta, joka on tietysti itsekin ympärileikattu (Luuk 2:21).

Kuva: Ympärileikkaus oli suosittu aihe 1000-luvun kirkollisessa taiteessa.
Kuva: Ympärileikkaus oli suosittu aihe 1000-luvun kirkollisessa taiteessa.

Terveeseen kristilliseen uskoon ja hengelliseen elämään ei kuulu se, että häpeäisimme ja halveksuisimme oman uskomme juuria. Jumalan lapsina meillä on kunnia pitää juuriamme ja kaikkia niihin kuuluvia Jumalan käskyjä hyvinä ja oikeudenmukaisina: "laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä" (Room 7:12). Se ei tarkoita sitä, että olisimme velvolliset toteuttamaan ympärileikkauksia kirjaimellisesti nykyisessä kristillisessä elämässämme tai puolustamaan niitä yhteiskuntamme poliittisessa päätöksenteossa. Sen sijaan voimme oppia näkemään ympärileikkauksen oikeutettuna sen historiallisessa, maantieteellisessä, kansallisessa ja kulttuurillisessa asiayhteydessään. 

Saamme vapaasti pitää ympärileikkausta tarpeettomana omassa yhteiskunnassamme, mutta emme voi sanoa, että Jumala teki väärin antaessaan Aabrahamille käskyn ympärileikkauksesta. Jos väitämme tietävämme asiat paremmin kuin Jumala, tai kiellämme kokonaan ympärileikkauksen jumalallisen alkuperän, niin silloin me olemme kieltäneet uskomme juuret. 

Usein ajatellaan, että raamatullisessa ympärileikkauksessa on kyse puhtaasti uskonnollisesta rituaalista, eikä sitä voida sen vuoksi perustella muilla kuin uskonnollisilla näkemyksillä. Meidän kristittyjen on näkökantaa valitessamme katsottava kaikissa asioissa ensisijaisesti Jeesukseen. Siitä huolimatta monet kristityt eivät edes tiedä, mitä Jeesus sanoi ympärileikkauksesta. Saatat yllättyä huomatessasi, että Jeesus toi asiaan aivan erilaisen näkökannan kuin hänen aikansa uskonnolliset johtajat. Hän nimittäin käsitteli asiaa puhtaasti terveydenhoidollisesta näkökannasta. Hän rinnasti ympärileikkauksen ruumiin terveeksi tekemiseen: "jos ihminen saa ympärileikkauksen sapattina, [...] miksi te olette vihoissanne minulle siitä, että minä tein koko ihmisen terveeksi sapattina?" (Joh 7:23). 

​Juutalaisten uskonnolliset johtajat pahastuivat siitä, että Jeesus teki ihmisiä terveeksi sapattina. Jeesus kuitenkin todisti heille, että he itse tekevät samaa, kun he suorittavat ympärileikkauksia sapattina. Ympärileikkaus merkitsi Jeesukselle sitä, että yksi ruumiinosa tehtiin terveeksi. Hän itse teki koko ihmisen terveeksi parantaessaan sairaita ja julistaessaan evankeliumia. 

Nyt joku ehkä kysyy, että voidaanko ympärileikkausta ihan oikeasti perustella terveydenhoidollisella näkökannalla? Tänä päivänä vastaus riippuu siitä, keneltä kysytään. Esimerkiksi Yhdysvaltain lastentautien akatemian vuonna 2012 antaman julkilausuman mukaan poikavauvojen ympärileikkauksen terveyshyödyt ovat suuremmat kuin terveysriskit [3]. Monien maiden lääkäriliitot ovat asiasta kuitenkin eri mieltä. Tilastot ja tutkimukset osoittavat, ettei asialle ole tänä päivänä yksiselitteistä vastausta. Koko asetelma kuitenkin muuttuu, kun siirretään katse nykyajan ympärileikkauksista Raamatussa kerrottuihin ympärileikkauksiin ja niiden historialliseen, maantieteelliseen, kansalliseen ja kulttuurilliseen asiayhteyteen.​ 

Kun 4000 vuotta sitten Jumala antoi Aabrahamille käskyn ympärileikkauksesta, se toi merkittävän helpotuksen terveysongelmiin, joista Aabrahamin aikalaiset kärsivät syntiinlankeemuksen seurauksena. Bakteeri-infektion aiheuttamaa esinahan alaista tulehdusta hoidetaan tänä päivänä istuttamalla lasta kylvyssä useita kertoja päivässä vähintään 10 minuutin ajan. Lähi-idän kuivassa ja kuumassa ilmastossa oli pesuvettä hyvin niukasti, eikä paimentolaiskulttuurissa ollut tietenkään minkäänlaista mahdollisuutta päästä kylpyyn tai suihkuun, nykyaikaisten pesuaineiden ja hygieniatuotteiden käytöstä puhumattakaan. 

Ympärileikkaus muuttaa peniksen bakteerikantaa ja poistaa automaattisesti riskin esinahan alaiseen tulehdukseen [5][6]. Samoin ympärileikkaus poistaa kokonaan riskin myös virtsaummen ja parafimoosin syntymiseen, sekä ehkäisee virtsatietulehduksia, siitinsyöpää ja sukupuolitauteja [2][4]. Kaikki näistä vaativat nopeaa hakeutumista modernin terveydenhuollon piiriin, millaista ei Aabrahamin aikalaisilla tietenkään ollut [7]. Tilanne oli sama myös Jeesuksen aikalaisilla 2000 vuotta sitten. 

Kun tarkastelee ympärileikkausta sen historiallisessa, maantieteellisessä, kansallisessa ja kulttuurillisessa asiayhteydessään, voi ymmärtää sen olleen Jumalan rakkauden ja huolenpidon osoitus kansaansa kohtaan. Saamme oppia tästä sen, että Kaikkivaltias maailman Luoja on kiinnostunut ihmiselämän pienimmistäkin yksityiskohdista. 

Me ihmiset saatamme kuitenkin ajatella tällaisen kiinnostuksen olevan perverssiä. Pidämme sukupuolielimiä ja niihin liittyviä terveysongelmia helposti tabuina ja hävettävinä asioina. Häpeän juuret ovat syntiinlankeemuksessa, sillä siitä lähtien alastomuuden häpeä on ollut ihmiselämän kirouksena (1. Moos 3:7-11). Tämä kirous ei kuitenkaan voi saavuttaa Jumalaa. Hänen ajatuksensa eivät ole häpeän vääristämiä. Ihmisten tabut eivät estä Häntä toimimasta oikein. Jumala pysähtyi vastasyntyneiden pienokaisten kohdalla ja ajatteli näiden avuttomien ihmisalkujen selviytymistä synnin saastuttamassa maailmassa. Ilman ympärileikkausta ihmisten kuolleisuus olisi ollut huomattavasti korkeampi.

Sekä Iisakin että Ismaelin jälkeläisistä tuli Jumalan lupauksen mukaisesti hedelmälliset ja monilukuiset kansat. Jumala tietää mikä meille ihmisille on parhaaksi missäkin olosuhteissa. Egyptin orjuudesta Israelin maahan vaeltanut kansa oli aikansa terveintä, eikä vähiten Jumalan antaman ruokavalion, sapatinlevon ja ympärileikkauksen ansiosta. Egyptin orjuudessakin heistä sanotaan: "israelilaiset olivat hedelmälliset ja sikisivät, lisääntyivät ja enenivät hyvin suurilukuisiksi, niin että maa tuli heitä täyteen" (2. Moos 1:7). Vaikka israelilaiset elivät huonommissa olosuhteissa kuin egyptiläiset, Egyptin faarao sanoi heistä: "israelilaisten kansa on suurempi ja väkevämpi kuin me" (2. Moos 1:9). 

Miksi kahdeksantena päivänä? 

Raamattu kertoo: "Aabraham ympärileikkasi poikansa Iisakin, tämän ollessa kahdeksan päivän vanha, niinkuin Jumala oli hänen käskenyt tehdä" (1. Moos. 21:4). Vielä nykyäänkin monet Aabrahamin jälkeläiset pitävät tärkeänä sitä, että ympärileikkaus suoritetaan juuri kahdeksantena päivänä, eikä esimerkiksi päivää aikaisemmin. Mutta miksi Jumala alun perin käski tehdä sen juuri kahdeksantena päivänä? 

Vuonna 1943 biokemisti ja fysiologi Henrik Dam palkittiin lääketieteen Nobelilla K-vitamiinin löytämisestä. Hän oli havainnut, että K-vitamiinin lisääminen kananpoikien ravintoon auttoi estämään niiden verenvuotoa. K-vitamiinin nimitys tulee koaguloitumisesta, jolla tarkoitetaan veren hyytymistä. Modernissa lääketieteessä ymmärretään, että vastasyntyneen poikavauvan elimistö ei tuota lainkaan K-vitamiinia. Tuotanto käynnistyy vasta viidentenä tai viimeistään seitsemänenä päivänä syntymästä. Kahdeksantena päivänä veren hyytymistä edistävän K-vitamiinin määrä nousee yli 100%:n normaalista määrästä. Kahdeksas päivä on ainoa päivä, jolloin hyytymisteho on keskimääräisesti korkeimmalla. 

Aabrahamilla ja hänen pojillaan ei tietenkään ollut näin edistyksellistä lääketieteellistä ymmärrystä ihmiskehoon luoduista veren hyytymismekanismeista. He vain luottivat siihen, että Jumala tietää mikä heille on parhaaksi ja tekivät sen, mitä Hän oli käskenyt tehdä. Jumala tunsi ihmiskehon ja tiesi, että kun ympärileikkaus suoritetaan kahdeksantena päivänä, verenvuoto tyrehtyy nopeasti ja leikkausalue paranee paremmin.​ Ihmisiltä meni Aabrahamin jälkeen noin 4000 vuotta löytää syy sille, miksi näin tapahtuu. Edelleen moderni tiede tuo jatkuvasti julki uusia löytöjä, jotka Jumala on kätkenyt luomakuntaansa osoitukseksi omasta viisaudestaan ja hyvyydestään.​ 

3. Ympärileikkaus Vanhassa Liitossa 

Isiltä Moosekselle 

Kun Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisistä muodostui kansa, Jumala vapautti heidät Egyptin orjuudesta, teki heidän kanssaan liiton Mooseksen kautta ja vei heidät lopulta maahan, josta Hän oli antanut lupauksensa jo Aabrahamille. Mooseksen kautta Israelin kansalle annettu liitto, eli niin sanottu "Vanha Liitto", ei kumonnut aikaisempaa Aabrahamille annettua ympärileikkauksen liittoa, vaan päin vastoin täydensi sitä. Ympärileikkaus periytyi Aabrahamilta, Iisakilta ja Jaakobilta yhdeksi Mooseksen lain monista käskyistä: "Mooses antoi teille ympärileikkauksen-ei niin, että se olisi Moosekselta, vaan se on isiltä" (Joh 7:22). Se säilytti asemansa Aabrahamille annetun liiton merkkinä. Mooseksen kautta tehdylle liitolle Jumala antoi toisen merkin, nostaen siihen asemaan sapatin (2. Moos 31:13) (lue lisää artikkelista: Sapatti).

Hedelmäpuiden ympärileikkaus 

Vanhaan Liittoon sisältyi tavallisen ympärileikkauksen lisäksi toinenkin ympärileikkaus. Mooseksen laki vertaa hedelmäpuiden kolmen ensimmäisen vuoden hedelmäsatoa esinahkaan, joka tuli jättää koskemattomaksi: "Kun te tulette siihen maahan ja istutatte kaikkinaisia hedelmäpuita, niin jättäkää niiden hedelmä, niiden esinahka, koskemattomaksi; kolmena vuotena pitäkää ne ympärileikkaamattomina, älkää niitä syökö" (3. Moos 19:23). Neljäntenä vuotena suoritettiin vertauskuvallisesti hedelmäpuun ympärileikkaus, keräämällä puun sato ja uhraamalla se Jumalalle sadonkorjuun päättymisen jälkeisessä ilojuhlassa, eli lehtimajanjuhlassa: "neljäntenä vuotena pyhitettäköön kaikki niiden hedelmät ilojuhlassa Herralle" (3. Moos 19:24). Viidentenä vuotena ja sen jälkeisinä vuosina hedelmäpuiden sato oli lupa kerätä ja syödä: "vasta viidentenä vuotena syökää niiden hedelmää" (3. Moos 19:25). 

Syynä tällaiselle toiminnalle oli hedelmäpuiden antaman sadon maksimointi: "näin te lisäätte niiden tuottoa" (3. Moos 19:25). Samoin kuin Aabrahamin jälkeläisistä tuli ympärileikkauksen liiton kautta hedelmällinen kansa, niin myös hedelmäpuut alkoivat "ympärileikkauksen" jälkeen tuottaa suurempaa satoa. Nykyäänkin puutarhurit tietävät, että ensimmäisten vuosien sadot vahvistavat puiden kantokykyä ja että odottaminen palkitaan, sillä viiden vuoden jälkeen puu alkaa kantaa paljon suurempaa ja parempaa satoa [8].

Näköala syvenee 

Vanhan Liiton aikakaudella Jumala alkoi raottaa kansalleen näköaloja ympärileikkauksen hengellisiin ulottuvuuksiin. Kun Israelin maahan saapunut kansa ympärileikattiin, Jumala liitti tilanteeseen opetuksen: "Kun koko kansa oli saatu ympärileikatuksi, [...] Herra sanoi Joosualle: 'Tänä päivänä minä olen vierittänyt teidän päältänne Egyptin häväistyksen'" (Joos 5:8-9). Näin Jumala opetti, että Aabrahamille antamansa ympärileikkauksen liiton kautta Hän ilmaisee ihmisille tahtonsa poistaa heidän yltään orjuuden tuoman häpeän. Sen perimmäinen tarkoitus ei siis ollut pelkkä kehossa tapahtuva ulkoinen muutos. 

Ympärileikkaamattomuus sai kuvakielessä merkityksen, jolla kuvattiin kaikenlaista ihmisen vajavaisuutta ja häpeää. Esimerkiksi kun Jumala käski Moosesta puhumaan Egyptin faaraolle, Mooses vaipui itsekritiikkiin ja sanoi olevansa huuliltaan ympärileikkaamaton: "Oi Herra, minä en ole puhetaitoinen mies [...] sillä minulla on hidas puhe ja kankea kieli" (2. Moos. 4:10) ja "katso, israelilaiset eivät kuulleet minua; kuinka sitten farao kuulisi minua, joka olen huuliltani ympärileikkaamaton?" (2. Moos 6:12). Ympärileikkauksella Jumala puolestaan ilmaisi tahtonsa tehdä ihmisen vaelluksesta puhdasta ja nuhteetonta. Juutalaiset rabbit kirjoittivat Talmudissa: "Suuri on ympärileikkaus, sillä huolimatta kaikista isämme Aabrahamin suorittamista uskonnollisista velvollisuuksista häntä ei sanottu täydelliseksi, ennen kuin hänet oli ympärileikattu, niin kuin on kirjoitettu: Vaella minun edessäni ja ole täydellinen" (nuhteeton, vrt. 1. Moos 17:1) [9]. 

Sydämen ympärileikkaus 

Ihmiset joutuivat kuitenkin pian huomaamaan, ettei ympärileikkaus itsessään tuonut heille voimaa vapautua synneistään. Se rajoittui ainoastaan lihan tasolle, olemalla ulkoisena merkkinä heidän kehossaan. Se elivätkö he myös tämän merkin edellyttämällä tavalla, riippui kokonaan siitä, mitä heidän sydämessään tapahtui: "Ja nyt, Israel, mitä Herra, sinun Jumalasi, sinulta muuta vaatii, kuin että pelkäät Herraa, sinun Jumalaasi, että aina vaellat hänen teitänsä ja rakastat häntä, ja että palvelet Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, noudattaen Herran käskyjä ja säädöksiä, jotka minä sinulle tänä päivänä annan, että menestyisit" (5. Moos 10:12-13). 

Ainoa tie tähän tilaan oli sydämen ympärileikkauksen kautta: "Ympärileikatkaa sentähden sydämenne älkääkä olko enää niskureita" (5. Moos 10:16). Lihassa tapahtunut ulkoinen ympärileikkaus ei itsessään estänyt ihmisiä niskuroimasta Jumalan tahtoa vastaan. Siksi Jumalalle tärkeintä oli se, mikä heidän sisäinen tilansa oli. Sydämen ympärileikkaus merkitsi syntien katumista, tunnustamista ja hylkäämistä.

Näistä Jumalan sanoista huolimatta ihmiset löysivät itsensä kerta toisensa jälkeen tilanteesta, jossa Jumala nuhteli heitä sanoen: "te ette kuule minua ettekä pidä kaikkia näitä käskyjä, vaan hylkäätte halpana minun ohjeeni ja teidän sielunne vieroo minun säädöksiäni, niin ettette pidä kaikkia minun käskyjäni, vaan rikotte minun liittoni" (3. Moos 26:14-15). He olivat tehneet lihassaan kantamansa liiton merkin turhaksi vaeltamalla synnissä. Niin kauan kuin he pitivät kiinni synneistään, ulkoinen ympärileikkaus ei ollut heille miksikään hyödyksi, sillä Jumalan silmissä he olivat "ympärileikattuja, mutta kuitenkin ympärileikkaamattomia" (Jer 9:25). 

Tällä tarkoitettiin sitä, että he olivat kyllä lihassaan ympärileikattuja, mutta sydämeltään ympärileikkaamattomia: "kaikki pakanakansat ovat ympärileikkaamattomia, ja koko Israelin heimo on sydämeltään ympärileikkaamaton" (Jer 9:26). Läpi historian Vanhan Liiton profeetat välittivät Israelin kansalle Jumalan varoituksia sydämen ympärileikkaamattomuudesta: "ympärileikatkaa itsenne Herralle ja poistakaa sydämenne esinahka, te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat, ettei minun vihani syttyisi kuin tuli ja palaisi, eikä olisi sammuttajaa, teidän tekojenne pahuuden tähden" (Jer 4:4). 

Sama koski myös korvien ympärileikkaamattomuutta, sillä kansa oli kääntänyt korvansa pois Jumalan sanoista: "Kenelle minä puhuisin, ketä varoittaisin, että he kuulisivat? Katso, heidän korvansa ovat ympärileikkaamattomat, eivät he voi kuunnella. Katso, Herran sana on tullut heille pilkaksi, ei se heille kelpaa" (Jer 6:10) ja "te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä-niinkuin teidän isänne, niin tekin" (Apt 7:51). Jumala oli jo Mooseksen päivistä saakka ilmoittanut Israelin kansalle liittonsa ehdot, ja mitä sen rikkomisesta seuraa: "Ja jos te ette vielä sittenkään kuule minua, vaan yhä käytte minua vastaan, niin minäkin kiivastuksessani käyn teitä vastaan ja kuritan teitä seitsenkertaisesti teidän syntienne tähden" (3. Moos 26:27-28). 

Vaikka Vanhan Liiton profeetat kehottivat toistuvasti ihmisiä ympärileikkaamaan sydämensä, niin voimme kuitenkin nähdä, että tilanne vaikutti kovin toivottomalta. Eräässäkin vaiheessa Jumala sanoi profeetta Jeremian kautta: "koko Israelin heimo on sydämeltään ympärileikkaamaton" (Jer 9:26). Raamattu ei kerro yhdestäkään Vanhan Liiton aikana eläneestä ihmisestä, joka olisi onnistunut omin voimin ympärileikkaamaan sydämensä täydellisesti. Koska lihan ympärileikkaus oli pelkkä kehossa tapahtuva ulkoinen muutos, ei se koskaan sisältänyt voimaa, jonka avulla ihmiset olisivat voineet ympärileikata sydämensä. He olivat kokonaan omien voimiensa ja kykyjensä varassa, jonka vuoksi he kykenivät tekemään synnille vastarintaa vain tiettyyn rajaan asti, niin kuin orja isäntäänsä vastaan. 

Koska Israelin kansa rikkoi Jumalan tekemän liiton synneillään, he menettivät maansa: "teidät minä hajotan kansojen sekaan ja ajan teitä takaa paljastetulla miekalla, ja teidän maanne tulee autioksi ja kaupunkinne raunioiksi" (3. Moos 26:33) ja "te häviätte kansojen sekaan, ja vihollistenne maa nielee teidät" (3. Moos 26:38). Vuonna 597 eKr. Babylonian hallitsija Nebukadressar II valloitti Jerusalemin ja vei sen kansan pakkosiirtolaisuuteen. 

4. Ympärileikkaus Uudessa Liitossa 

Jumala tulee ympärileikkaamaan ihmisten sydämet 

Edellä kuvatun toivottoman tilanteen keskelle oli jo alusta saakka annettu Jumalan sanat, joista käy ilmi, ettei mikään siitä tulisi Jumalalle yllätyksenä. Hänen pelastussuunnitelmansa oli vasta saavuttamassa lopullisen huipentumansa. Hän oli kääntämässä kaiken omaksi voitokseen ja kunniakseen. 

Pakkosiirtolaisuus ja profeettojen välittämät ankarat kehotukset sydämen ympärileikkaamisesta olivat tehneet tehtävänsä. Kansalta oli riisuttu pois ylpeys ja itseriittoisuus. Kukaan ei enää kehdannut väittää, että olisi onnistunut ympärileikkaamaan sydämensä täydellisesti. Sen sijaan he toivat ympärileikkaamattomat sydämensä Jumalan eteen: "Silloin he tunnustavat syntivelkansa ja isiensä syntivelan, sen että ovat olleet minulle uskottomat ja käyneet minua vastaan, jonka tähden minäkin kävin heitä vastaan ja vein heidät heidän vihollistensa maahan. Silloin heidän ympärileikkaamaton sydämensä nöyrtyy, ja silloin he sovittavat syntivelkansa. Ja silloin minä muistan liittoni Jaakobin kanssa ja muistan liittoni Iisakin kanssa ja liittoni Aabrahamin kanssa, ja minä muistan myös maan" (3. Moos 26:40-42).

Kun kansa toi ympärileikkaamattomat sydämensä Jumalan eteen, se käynnisti Jumalan ennalta ilmoittaman suunnitelman, joka alkoi rullata eteenpäin massiivisella voimalla. Vuonna 539 eaa. Persian kuningas Kyyros II Suuri ratsasti joukkoineen Babyloniin ja valloitti sen. Koko tunnettua maailmaa hallinnut Baabelin valtakunta menetti valtansa Kyyrokselle. Profeetta Jesaja oli kirjoittanut tästä profetian jo lähes 200 vuotta ennen kuin Kyyrosta oli syntynytkään. Tämän ikivanhan profetian kuuleminen teki Kyyrokseen suuren vaikutuksen, sillä siinä Jumala puhui suoraan hänelle: "minä kutsuin sinut nimeltä ja annoin sinulle kunnianimen, vaikka sinä et minua tuntenut" (Jes 45:4). 

Kyyros oli pakana, eikä hän eivätkä hänen vanhempansa tunteneet Israelin Jumalaa. He eivät olleet tietoisia Kyyrokseen liittyvistä profetioista. Siitä huolimatta Kyyros sai vanhemmiltaan nimen, jolla Jumala oli kutsunut häntä jo 200 vuotta ennen hänen syntymäänsä. Profetiassa todellakin kerrotaan Kyyroksen nimi, joka suomenkielisessä käännöksessä on muodossa "Koores". Tästä vaikuttuneena Kyyros ymmärsi, keneltä hänen maailmanvaltiutensa on peräisin. Hän julisti: "Kaikki maan valtakunnat on Herra, taivaan Jumala, antanut minulle" (Esr 1:2). 

Jes 45:1 Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikeaan käteen minä olen tarttunut kukistaakseni kansat hänen edestään ja riisuakseni kuninkaitten kupeilta vyöt, että ovet hänen edessään avautuisivat eivätkä portit sulkeutuisi:
2 Minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan kukkulat, minä murran vaskiovet ja rikon rautasalvat.
3 Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä, tietääksesi, että minä, Herra, olen se, joka sinut nimeltä kutsuin, minä, Israelin Jumala.
4 Palvelijani Jaakobin ja valittuni Israelin tähden minä kutsuin sinut nimeltä ja annoin sinulle kunnianimen, vaikka sinä et minua tuntenut.
5 Minä olen Herra, eikä toista ole, paitsi minua ei ole yhtään jumalaa. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne,
6 jotta tiedettäisiin auringon noususta sen laskemille asti, että paitsi minua ei ole yhtäkään: minä olen Herra, eikä toista ole,
7 minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden; minä, Herra, teen kaiken tämän. 

Kyyros ymmärsi maailmanvaltiutensa perustuvan yksistään siihen, että Jumala oli käyttänyt häntä oman kansansa kohtalon kääntämiseen. Siksi Kyyros oli suopea israelilaisia kohtaan ja antoi heitä koskevan määräyksen: "Kuka vain teidän joukossanne on hänen kansaansa, sen kanssa olkoon hänen Jumalansa, ja hän menköön Jerusalemiin" (Esra 1:3). 

Tämä aiheutti valtavan kansainvaelluksen kohti Israelin maata ja Jerusalemia, juuri kuten Jumala itse oli ennalta ilmoittanut: "Herra, sinun Jumalasi, kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua; Herra, sinun Jumalasi, kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan hän on sinut hajottanut. Vaikka sinun karkoitettusi olisivat taivaan äärissä, niin Herra, sinun Jumalasi, kokoaa ja noutaa sinut sieltäkin. Ja Herra, sinun Jumalasi, tuo sinut siihen maahan, jonka sinun isäsi ovat omistaneet, ja niin sinä otat sen omaksesi; ja hän tekee sinulle hyvää ja antaa sinun lisääntyä enemmän kuin isiesi" (5. Moos 30:3-5).​ 

Tämä kaikki oli vasta alkua. Jotain paljon suurempaa oli vielä edessä. Jumala tulisi saattamaan loppuun pelastussuunnitelmansa. Ihmiset jotka tunnustivat Jumalalle sydämensä ympärileikkaamattomuuden, eivät olisi asiassa enää omien voimiensa ja kykyjensä varassa. Hän itse tulisi ennalta antamansa lupauksen mukaisesti ympärileikkaamaan heidän sydämensä: "Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit" (5. Moos 30:6). Tämän ympärileikkauksen myötä ihmiset oppisivat rakastamaan Jumalaa koko sielustaan. He pääsisivät osallisiksi elämästä ja todellisesta yhteydestä Jumalan kanssa. Rauha palaisi ihmisen ja Jumalan välille ja kaikki ihmisten entiset synnit tulisivat sovitetuiksi. 

Kristuksen ympärileikkaus 

Uusi testamentti kertoo meille, millä tavoin Jumala lopulta lunasti lupauksensa tulla ympärileikkaamaan ihmisten sydämet: "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan" (2. Kor. 5:19) ja "Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistaaksensa isille annetut lupaukset" (Room 15:8). Jumalan lupaama sydämen ympärileikkaus on mahdollista ainoastaan siten, että tulemme osallisiksi Jeesuksesta ja Hänen sovitustyöstään uskon ja kasteen kautta: "hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella, ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista" (Kol 2:11-12). 

Raamattu paljastaa meille, että Jumalan lupaama sydämen ympärileikkaus on Kristuksen ympärileikkaus. Sillä hetkellä kun ihminen katuu syntejään, tunnustaa ne, hylkää ne ja uskoo että Jeesus on sovittanut ne uhrikuolemallaan, Jumala ympärileikkaa ihmisen sydämen. Jokainen Jeesukseen uskova ihminen riisuu pois vanhan lihansa ottamalla kasteen. Olemme nousseet kasteen haudasta uuteen elämään, jossa olemme päässeet todelliseen rauhaan ja yhteyteen Jumalan kanssa (Lue lisää artikkelista: ... ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi... ). Me kaikki Jeesuksen omat olemme sydämeltämme ympärileikattuja samalla Kristuksen ympärileikkauksella riippumatta siitä, olemmeko taustaltamme pakanoita vai juutalaisia. 

Kristuksen ympärileikkaus ei rajoitu pelkästään sydämeen, vaan myös korviin ja suuhun. Se että uskomme Jeesukseen, on todiste siitä, että Jumala on ympärileikannut korvamme kuulemaan Kristuksen sanaa: "Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta" (Room. 10:17). Samoin myöskin se, että tunnustamme suullamme uskovamme Jeesukseen, on todiste siitä, että Jumala on ympärileikannut suumme: "sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan" (Room. 10:10). 

Lihassa tapahtunut ympärileikkaus ja kaikki siihen liitetyt opetukset ja yksityiskohdat olivat esikuvallisia varjokuvia Kristuksen ympärileikkauksesta. Uuden Liiton myötä nuo varjokuvat täyttyivät ja saivat todellisen olemuksen Jeesuksessa ja Hänen kauttaan tulevassa pelastuksessa. Seuraavaksi tutkimme, millaisen hengellisen sisällön nämä varjokuvat saivat Uuden Liiton valossa. Katsomme asiaa monen eri teeman kautta; pääsiäiskaritsan, Jumalan kansan, ikuisen liiton, Jerusalemin, veriyljän, kiviveitsien ja hedelmäpuiden kautta. Kun näitä teemoja tutkitaan Uuden Liiton valossa, ne kaikki täydentävät omalta osaltaan sydämen ympärileikkauksen hengellistä sisältöä. 

Osallisuus pääsiäiskaritsasta 

Aikaisemmin käsittelimme artikkelissa sitä, kuinka Vanhan Liiton aikana annettu Mooseksen laki kielsi ankarasti kaikkia ympärileikkaamattomia pääsemästä osalliseksi pääsiäiskaritsasta. Uuden Liiton valossa näemme, että tämä pääsiäiskaritsa oli esikuva Jeesuksesta. Johannes Kastaja sanoi Jeesuksesta: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!" (Joh. 1:29). 

Jeesuksen pääsiäisenä vuodattama sovitusveri on tarjolla kaikille maailman ihmisille. Kun kadumme syntejämme, tunnustamme ne, hylkäämme ne ja uskomme Jeesuksen sovittaneen ne, niin olemme tulleet sydämeltämme Jumalan ympärileikkaamiksi. Uuden Liiton opetus Kristuksen ympärileikkauksesta on yhteneväinen Mooseksen lain säädöksen kanssa. Kun Mooses sääti, että yksikään lihaltaan ympärileikkaamaton ei voi tulla osalliseksi pääsiäiskaritsasta, niin samoin Uudessa Liitossa yksikään sydämeltään ympärileikkaamaton ei voi tulla osalliseksi todellisesta pääsiäiskaritsasta, eli Jeesuksesta.

Yksi kansa 

Aikaisemmin käsittelimme artikkelissa sitä, kuinka lihassa tapahtunut ympärileikkaus määritteli ihmisten kansallisen identiteetin. Ympärileikatut olivat juutalaisia ja ympärileikkaamattomat pakanoita. Uuden Liiton valossa näemme, että Jumala tekee sydämessä tapahtuvan Kristuksen ympärileikkauksen kautta oman kansansa jäseniksi jokaisen, joka uskoo Jeesukseen. Tässä kansalaisuudessa pakanoiden ja juutalaisten välinen erottava väliseinä on purettu. Heidän kansalaisuutensa on tullut yhteiseksi. Se ei ole tämän maailman kansoissa, vaan taivasten valtakunnassa. 

Ef 2:11 Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi-
12 että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa;
13 mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.
14 Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,
15 kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,
16 ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. 

Jeesuksessa meistä kaikista on tullut Jumalan edessä sisäisesti juutalaisia: "Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä" (Room 2:28-29) ja "sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan" (Fil 3:3) ja "vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö pakanainkin? On pakanainkin, koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta" (Room 3:29-30) ja "te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan. Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen" (Kol 3:9-12). 

Ikuinen liitto 

Kun Jumala teki Aabrahamin kanssa ympärileikkauksen liiton, Hän sanoi: "minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala" (1. Moos 17:7). Aabrahamille ja hänen jälkeläisilleen annettu ympärileikkauksen liitto on siis ikuinen liitto. Ikuinen liitto tarkoittaa liittoa, joka ei koskaan lakkaa olemasta voimassa. Uusi Liitto ei kumonnut ympärileikkauksen liittoa, vaan päin vastoin ympärileikkauksen liitosta tuli keskeinen osa Uutta Liittoa. Hengellisellä tasolla se koskee tänäkin päivänä kaikkia Uuden Liiton uskovia. 

Kun Jumala teki Aabrahamin ja hänen jälkeläistensä kanssa ikuisen liiton, Hänellä oli mielessään paljon enemmän kuin pelkästään Aabrahamin suvulliset jälkeläiset. Jumala lukee tähän jälkeläisyyteen myös ne pakanakansojen jäsenet, jotka ottavat vastaan Jeesuksen sovitustyön. 

Jumala luki Aabrahamin vanhurskaaksi ja autuaaksi, eli syyttömäksi ja pelastetuksi. Paavali esittää tärkeän kysymyksen koskien meitä pakanataustaisia kristittyjä, jotka olemme lihaltamme ympärileikkaamattomia: "Koskeeko sitten tämä autuaaksi ylistäminen ainoastaan ympärileikattuja, vai eikö ympärileikkaamattomiakin?" (Room 4:9). Saadaksemme vastauksen tähän kysymykseen, meidän on katsottava tietysti, miten asia oli Aabrahamin kohdalla: "Kuinka se sitten siksi luettiin? Hänen ollessaanko ympärileikattuna vai ympärileikkaamatonna?" (Room 4:10). Vastaus saattaa yllättää: "Ei ympärileikattuna, vaan ympärileikkaamatonna" (Room 4:10). Kun Jumala luki Aabrahamin vanhurskaaksi, Aabraham oli lihaltaan ympärileikkaamaton, samoin kuin me pakanataustaiset kristitytkin. 

Aabrahamin vanhurskautus ei siis perustunut ulkoiseen ympärileikkaukseen, vaan sisäiseen uskoon: "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi" (Room 4:3). Vasta tämän jälkeen Aabraham ympärileikkasi itsensä: "hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin, ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamatonna" (Room 4:11-12). 

Jumala sulkee jokaisen Jeesukseen uskovan ihmisen sisälle tähän samaan Aabrahamin jälkeläisille annettuun ikuiseen liittoon: "niinkuin kirjoitettu on: 'Monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut' -sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat, ikäänkuin ne olisivat" (Room 4:17). Aabrahamille annettu ikuinen liitto merkitsee Uudessa Liitossa sitä, että me kaikki, jotka olemme tulleet sydämeltämme Jumalan ympärileikkaamiksi, olemme hengellisesti Aabrahamin siementä ja osallisia ikuisesta ympärileikkauksen liitosta. Aabraham on meidän kaikkien yhteinen isä uskonvanhurskauden kautta, riippumatta siitä olemmeko lihaltamme ympärileikattuja vai ympärileikkaamattomia: "se lupaus, että Aabraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta" (Room 4:13). 

Jerusalem 

Vanhan Liiton aikana elänyt profeetta Jesaja lausui Jerusalemista merkillisen ennustuksen: "Heräjä, heräjä, pukeudu voimaasi, Siion; pukeudu juhlapukuusi, Jerusalem, sinä pyhä kaupunki. Sillä ei koskaan enää astu sinun sisällesi ympärileikkaamaton eikä saastainen" (Jes 52:1). Jumala siis lupasi profeetta Jesajan kautta, että koittaisi vielä aika, jolloin yksikään ympärileikkaamaton ei tulisi enää koskaan astumaan Jerusalemin sisälle. Tämä lupaus ei kuitenkaan välittömästi toteutunut. Vielä pari sataa vuotta Jesajan jälkeenkin Jumala nuhteli kansaansa profeetta Hesekielin kautta sanoen: "Jo riittävät kaikki teidän kauhistuksenne, te Israelin heimo, te kun olette tuoneet muukalaisia, sydämeltään ja ruumiiltaan ympärileikkaamattomia, minun pyhäkkööni olemaan siellä ja häpäisemään minun temppeliäni" (Hes 44:6-7). 

Kun katsomme Jerusalemia tänä päivänä, niin voimme nähdä, että Jesajan kautta annettu lupaus odottaa edelleen lopullista toteutumistaan. Jeesus itse sanoi omana aikanaan: "Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät" (Luuk 21:24). 

Uuden Liiton valossa näemme, että Jesajan kautta annettu lupaus ei koske fyysistä Jerusalemia sellaisena kuin me sen tunnemme. Johannekselle näytettiin ilmestyksessä uusi Jerusalem. Hetkeä aikaisemmin enkeli oli sanonut hänelle: "Tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon" (Ilm 21:9). Kyse on siis saman aikaisesti Jeesuksen morsiamesta ja uudesta Jerusalemista. Me kaikki Jeesuksen omat yhdessä muodostamme tuon morsiamen ja uuden Jerusalemin. Kyse ei siis ole siitä Jerusalemista, joka muodostuu kivimuureista ja pölyisistä kaduista, vaan kyse on uudesta Jerusalemista, joka tulee Jumalan luota: "pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu" (Ilm 21:2). 

Johannekselle annetun ilmestyksen kautta olemme saaneet ymmärrystä siihen, mitä profeetta Jesajan kautta annettu lupaus tarkoitti. Karitsan morsiamessa ja uudessa Jerusalemissa ei tule koskaan olemaan osaa yhdelläkään ihmisellä, joka ei ole tehnyt parannusta synneistään ja uskonut Jeesukseen. Toisin sanoen yksikään sydämeltään ympärileikkaamaton ei tule koskaan astumaan sisälle uuteen Jerusalemiin. Sen sijaan me, jotka olemme sydämeltämme Jumalan ympärileikkaamia Kristuksen ympärileikkauksella, olemme osa tuota morsianta ja pyhää kaupunkia. Vielä tänä päivänä emme kykene täysin käsittämään mitä se kaikki merkitsee, mutta aikojen täytyttyä meille tullaan paljastamaan kaikki, mitä tämä Jumalan lupaama hengellinen todellisuus pitää sisällään.

Veriylkä 

Moni muistaa kertomuksen siitä, kuinka Jumala lähetti Mooseksen vaatimaan Egyptin faaraolta, että tämä päästäisi Israelin kansan vapaaksi orjuudesta. Harva kuitenkaan muistaa erikoista käännettä, joka tapahtui heti sen jälkeen kun Mooses lähti suorittamaan Jumalalta saamaansa tehtävää. Nimittäin ennen kuin Mooses oli ehtinyt mennä faaraon eteen, "matkan varrella yöpaikassa tapahtui, että Herra kävi hänen kimppuunsa ja tahtoi surmata hänet" (2. Moos 4:24). Raamattu ei suoraan kerro syytä sille, miksi Jumala yhtäkkiä toimikin tällä tavoin. Syy oli kuitenkin niin ilmeinen, ettei sitä tarvinnut erikseen selittää. 

Jumala oli kutsunut Mooseksen koko kansansa johtajaksi ja vapauttajaksi. Hänestä oli määrä tulla liiton välimies, mutta hän itse oli laiminlyömässä Aabrahamille annetun ympärileikkauksen liiton. Mooses nimittäin lähti suorittamaan tehtäväänsä, vaikka hän hyvin tiesi, että hänen poikansa ympärileikkauksen aika oli koittanut. Hän oli laiminlyömässä ympärileikkauksen siitä huolimatta, että hän oli hyvin tietoinen Aabrahamille annetusta käskystä, jonka mukaan ympärileikkaamattomat tuli hävittää kansasta (1. Moos.17:14). Mooses oli Jumalan edessä vastuussa poikansa tilanteesta. Ilmeisesti Mooses oli myöntynyt poikansa ympärileikkaamattomuuteen vaimonsa Sipporan mieliksi. Sippora näet oli midianilainen ja eri kulttuurista tulleena hän ilmeisesti vierasti vastasyntyneen poikalapsen ympärileikkausta. 

Kun Jumala kävi Mooseksen kimppuun, Sippora tiesi heti syyn miksi näin oli käynyt. Hän päätti pelastaa miehensä korjaamalla virheen nopeasti: "Silloin Sippora otti terävän kiven ja leikkasi pois poikansa esinahan, kosketti sillä Moosesta alhaalta ja sanoi: 'Sinä olet minun veriylkäni'. Niin hän jätti hänet rauhaan. Silloin Sippora sanoi: 'Veriylkä ympärileikkauksen kautta'" (2. Moos 4:25-26). Rabbi Joosua ben-Karha ilmaisi asian näin: "Suuri on ympärileikkaus, jota ei edes vanhurskaan Mooseksen vuoksi lykätty tunnillakaan" [10]. 

Sipporan puheet veriyljästä ovat erikoisia. Ne eivät tunnu liittyvän tilanteeseen mitenkään. Vuosisatojen kuluessa Sipporan sanoja on yritetty selittää monin eri tavoin, mutta vasta Uuden Liiton valossa noiden sanojen salaisuus aukeaa. Kutsuessaan Moosesta veriyljäksi, Sippora vetosi salatusti sovitustyöhön, jonka luvattu Messias tulisi toimittamaan ihmisten rikkomusten edestä. Mooses oli Vanhan Liiton esikuva Jeesuksesta, todellisesta ja lopullisesta veriyljästä. Kun Sippora vetosi Mooseksen asemaan veriylkänä, Jumala katsoi Mooseksen vanhurskaaksi ja perui nopeasti aikeensa surmata hänet.​ 

Aikaisemmin artikkelissa käsittelimme sitä, kuinka ympärileikkaus liittyi alun perin avioliiton solmimiseen. Ylkä eli sulhanen ympärileikattiin, jotta hän voisi saada omakseen morsiamensa. Noin 2000 vuotta sitten Jerusalemin muurien ulkopuolella alkoi ristillä taivaallisten hääjuhlien valmistelu. Jeesus otti kannettavakseen koko ihmiskunnan synnit, jotka kuvaannollisesti ympärileikattiin Hänestä pois Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Sulhasen veri vuosi rakkaudesta morsiantaan kohtaan. 

Jeesus on meidän todellinen veriylkämme. Hänen verensä kautta olemme saaneet anteeksi kaikki syntimme ja tulleet puhdistetuksi ja kaunistetuksi, Isän Hänelle lupaamaksi morsiameksi: "Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton" (Ef 5:25-27). [11]

Kiviveitset 

Olet ehkä ihmetellyt, miksi joissakin Raamatun kohdissa ympärileikkauksen tekovälineen kerrotaan olevan kiviveitsi. Israelin kansa ei suinkaan ollut kehityksen suhteen kivikauden tasolla. He tunsivat kyllä miekat ja muut metalliset teräaseet. Kuitenkin piikivestä ja muusta vastaavasta kivimateriaalista taitava käsityöläinen valmisti erittäin teräviä kirurgisia välineitä, jotka sopivat tähän tarkoitukseen paremmin kuin metalliset veitset. Myöhemmin ajanlaskun jälkeisellä ajalla, kun metallurgia kehittyi entisestään, juutalaiset käyttivät ympärileikkaamiseen jo yleisesti metallisia kirurgiveitsiä. 

Varhaiset kristityt näkivät kiviveitsissä vertauskuvallisen hengellisen sisällön. Esimerkiksi Justinos Marttyyri käsitteli aihetta vuosien 155 ja 161 välisenä aikana kirjoittamassaan teoksessa nimeltä Dialogi Tryfonin kanssa. Alla on muutamia otteita hänen dialogistaan, joka oli suunnattu erityisesti juutalaisille. 

Dial. 24:1 ymmärtäkää mitä julistan: ympärileikkauksen veri on kumottu, ja me uskomme pelastuksen vereen. Toinen liitto ja toinen laki on nyt tullut Siionista: Jeesus Kristus.2 Hän ympärileikkaa kaikki halukkaat - kuten alusta alkaen on julistettu - kiviveitsillä, jotta heistä tulisi "vanhurskas kansa, uskollinen, totuudellinen ja rauhaa rakastava kansa" (Jes. 26:2-3). 

Dial. 113:6 [...] Olen osoittanut, että profeetat julistivat vertauskuvallisesti Kristusta kivenä ja kalliona.7 Kiviset veitset ymmärrämme hänen sanoikseen, joiden kautta niin monet eksyksissä olleet ympärileikattiin pois ympärileikkamattomuudesta sydämen ympärileikkauksella. 

Dial. 114:4 Onnellisia olemme siis me, jotka on ympärileikattu kivisillä veitsillä toisella ympärileikkauksella. Teidän ensimmäinen ympärileikkauksenne tehtiin ja tehdään edelleen rautaveitsellä. Siksi te olette pysyneet kovasydämisinä. Mutta meidän ympärileikkauksemme, luvultaan toinen ja teidän ympärileikkauksenne jälkeen ilmoitettu, tehtiin terävillä kivillä - se on: niiden sanojen kautta, jotka apostolit julistivat kulmakivestä ja ilman ihmiskäden vaikutusta lohjennesta kivestä. Hän ympärileikkaa meidät epäjumalanpalveluksesta ja kertakaikkiaan kaikesta pahuudesta. Meidän sydämemme ovat näin ympärileikatut pahuudesta, niin että iloitsemme saadessamme kuolla hyvän kallion nimen vuoksi ja elämän vesi virtaa niiden sydämistä, jotka hänen kauttaan ovat rakastaneet kaikkeuden Isää.

Hedelmäpuun hedelmät 

Aikaisemmin artikkelissa käsittelimme Mooseksen lain kohtaa, jossa puhuttiin hedelmäpuiden ympärileikkauksesta. Kaikki hedelmät mitä puu tuotti ympärileikkaamattomana, katsottiin saastaiseksi ja kelvottomaksi, olivatpa ne ulkoisesti kuinka hyviä tahansa. Niihin ei ollut lupa koskea, eikä niitä missään tapauksessa viety Jumalan eteen uhriksi. Vasta sitten kun puu ympärileikattiin, kaikki hedelmät pyhitettiin Jumalalle. Vasta silloin ne katsottiin kelvollisiksi ja puhtaiksi. Ympärileikkauksen myötä puu alkoi kantaa suurempaa ja parempaa hedelmäsatoa. 

Uuden Liiton valossa näemme, mitä tämä Mooseksen lain opetus merkitsee hengellisessä elämässämme. Jeesus paljasti vertauksessaan, että hedelmäpuut kuvaavat ihmisiä ja puiden tuottamat hedelmät kuvaavat ihmisten tekoja: "jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään" (Matt 7:17-20). 

Vanhan Liiton profeetat olivat kertoneet, ettei yksikään ihminen ole kyennyt tekemään pelkästään hyvää hedelmää. Koska heidän juurensa ja runkonsa ovat langenneet syntiin, heidän parhaimmatkin tekonsa ovat Jumalan kasvojen edessä kuin tahrattu vaate: "kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niinkuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme" (Jes. 64:6). Vaikka ihmisen omat teot olisivat kuinka hyviä ja oikeita tahansa, hänen on turha mennä esittelemään niitä Jumalan eteen siinä toivossa, että ansaitsisi niiden avulla perintöosan Hänen valtakunnastaan. 

Jokainen ihminen on pilannut omat mahdollisuutensa jo silloin, kun hän ensimmäistä kertaa elämässään tuotti pahan hedelmän, eli lankesi syntiin: "Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan" (Gal 5:9) ja "Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema" (Room 6:20-21). Niin kauan kun pysymme tässä tilassa, me olemme puita, joiden hedelmäsato on pyhälle Jumalalle inhotukseksi ja kauhistukseksi: "Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle" (Room 7:5). 

Jumalalle kelpaavat ainoastaan Hänen omien tekojensa hedelmät. Jotta voisimme tuottaa Jumalan antamaa hyvää hedelmää, Hän ympärileikkaa meidän sydämemme Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta: "teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle" (Room 7:4). Silloin "me olemme hänen tekonsa" (Ef. 2:10). 

Kun uskomme Jeesukseen, me teemme silloin koko ajan Jumalan tekoa: "se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt" (Joh. 6:29). Tultuamme sydämeltämme Jumalan ympärileikkaamiksi, me olemme "luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme" (Ef. 2:10) ja "nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä" (Room 6:22). 

Jo Vanhan Liiton profeetat tiesivät noiden tekojen olevan valmiina meitä varten sydämen ympärileikkauksen tuomassa tilassa, jonka Jumala tulee saattamaan meille Jeesuksessa: "Herra, sinä saatat meille rauhan, sillä myös kaikki meidän tekomme olet sinä tehnyt" (Jes. 26:12). Kun teemme uskossa Jeesukseen hyviä tekoja, kunnia niistä kuuluu Jumalalle, sillä Hän antaa hedelmilleen kasvun: "Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää [...] joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät" (2. Kor 9:8, 10) ja "niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa" (1. Kor. 3:7) ja "sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte [...] täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi" (Fil 1:9-11). 

Raamattu antaa useita esimerkkejä Hengen, valkeuden ja vanhurskauden hedelmistä: "Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen" (Gal 5:22) ja "kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä" (Ef 5:9) ja "uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät" (Hepr. 13:15).

5. Lähteet 

- Raamattu 1933/38

- Raamattu kansalle 2012

- Iso Raamatun Tietosanakirja (Digi-IRT)

- Jukka Norvanto, Raamattu kannesta kanteen -radio-ohjelma (Medialähetys Sanansaattajat, mobiilisovellus)

- Talmud

- Male circumcision: Global trends and determinants of prevalence, safety and acceptability (PDF). WHO, World Health Organization, 2007

- https://fi.wikipedia.org/

- Eric Werker; Amrita Ahuja; Brian Wendell: Male Circumcision and AIDS: The Macroeconomic Impact of a Health Crisis October, 2006

- https://www.terve.fi/

- https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/382695

- https://www.terveyskirjasto.fi/

- Justinos Marttyyri: Dialogi Tryfonin kanssa 

6. Viitteet 

- [1]: Male circumcision: Global trends and determinants of prevalence, safety and acceptability (PDF). WHO, World Health Organization, 2007

- [2]: https://fi.wikipedia.org/wiki/Ymp%C3%A4rileikkaus, viitattu 19.4.2017

- [3]: Francisan Alliance, Reuter Health News: Benefits of circumcision outweigh risks, U.S. pediatrics group says

- [4]: Eric Werker; Amrita Ahuja; Brian Wendell: Male Circumcision and AIDS: The Macroeconomic Impact of a Health Crisis October, 2006

- [5]: https://www.terve.fi/vanhemmuus-ja-kasvatus/ymparileikkaus-suojaa-eika-ainoastaan-miesta

- [6]: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/382695

- [7]: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00122

- [8]: Norvanto, jakso: "Sujuuko yhteispeli?" (3. Moos 19:1-37), kohdasta 22min 19s

- [9]: Talmud: Nedarim 3:11

- [10]: Iso Raamatun Tietosanakirja: Ympärileikkaus

- [11]: https://www.gen.fi/Biblestudy/studydetails.html?id=154