Usko ja teot

10.11.2019

Raamattu jakaa teot kahteen eri luokkaan; ihmisten omiin tekoihin ja Jumalan tekoihin. Kun ihminen antaa elämänsä Jeesukselle, hän pääsee lepoon omista teoistaan ja saa vaeltaa sen jälkeen Jumalan teoissa.

Sisällysluettelo 

1. Omat teot ja Jumalan teot

2. Kumpi pelastaa: Usko vai teot?

3. Mitä muita Jumalan tekoja uskova voi tehdä?

4. Rakentajat

5. Sanan tekijät ja muistamattomat kuulijat

6. Opetuslapsi: Opiskelija vai oppipoika?

7. Viimeinen uskonpuhdistus on alkanut

8. Lähteet

9. Viitteet

1. Omat teot ja Jumalan teot 

Omat teot 

Jokainen ihminen alkaa heti ymmärtävään ikään vartuttuaan tehdä omia tekoja. Omilla teoilla tarkoitetaan kaikkia tekoja, joita ihminen tekee syntiin langenneessa tilassa. Minkäänlaisilla omilla teoilla, olivatpa ne kuinka hyviä tahansa, ei voida miellyttää Jumalaa, sillä ne ovat Hänen edessään kuin tahrattu vaate. Omia tekoja tehdessään ihmiset eivät kykene tekemään vain hyvää, vaan he väistämättä tekevät myös syntiä. Siksi kukaan ei voi ansaita pelastusta omien tekojensa kautta. 

Jes 64:6 Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niinkuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niinkuin tuuli. 

Room 7:15 Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.
16 Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä.
17 Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu.
18 Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;
19 sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.
20 Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu.
21 Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;
22 sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,
23 mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Ef 2:8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-
9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. 

Lepo omista teoista 

Ihmisten ongelma omien tekojensa suhteen on siinä, että he eivät omin voimin kykene pääsemään niistä lepoon, vaan jatkavat orjan lailla niiden tekemistä niin kauan kuin synti hallitsee heitä. Jumala kuitenkin tahtoo tarjota jokaiselle ihmiselle levon omista teoistaan. 

Vanhan Liiton aikana Jumala antoi ihmisille lepopäivän, sapatin, jotta he voisivat levätä omista teoistaan yhtenä päivänä viikossa. Tämä sapatti oli varjokuva Uuden Liiton sapatinlevosta, jonka Jumala teki mahdolliseksi lähettämällä Poikansa Jeesuksen tekemään kaikki perkeleen teot tyhjäksi. Jeesus otti koko ihmiskunnan synnit päälleen ja kärsi niistä hirvittävän rangaistuksen ristillä. Kaikki jotka katuvat syntejään, tunnustavat ne, hylkäävät ne ja uskovat Jeesuksen sovittaneen ne ristillä, pääsevät Jeesuksen tekemän sovitystyön kautta sisälle Uuden Liiton sapatinlepoon, ikuiseen lepoon omista teoistaan. Kun ihminen tulee uskoon, kaikki hänen omat tekonsa on tehty tyhjiksi, eikä hänen enää koskaan tarvitse tehdä niitä. 

Jes. 53:5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. 

1. Joh 3:8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. 9 Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. 

Matt 11:28 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.
29 Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.
30 Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä." 

1. Joh 5:3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;
4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. 

Hepr 4:1 Varokaamme siis, ettei kenenkään teistä havaittaisi jääneen taipaleelle, sillä lupaus päästä hänen lepoonsa on yhä voimassa.
2 Onhan hyvä sanoma julistettu meille niin kuin heillekin. Kuultu sana ei kuitenkaan hyödyttänyt heitä, koska se ei sulautunut uskossa niihin, jotka sen kuulivat.
3 Sen sijaan me, jotka tulimme uskoon, pääsemme lepoon. Jumala on kyllä sanonut: "Vihassani minä vannoin: 'He eivät pääse minun lepooni'", vaikka hänen tekonsa ovat olleet valmiina jo maailman perustamisesta asti. (Ps. 95:11; Hepr. 3:11)
4 Jossakin kohdassa hän on sanonut seitsemännestä päivästä: "Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistaan." (1. Moos. 2:2)
5 Ja tässä taas: "He eivät pääse minun lepooni." (Ps. 95:11)
6 Koska siis on varmaa, että jotkut pääsevät siihen ja että ne, joille hyvä sanoma ensiksi julistettiin, eivät päässeet siihen tottelemattomuuden vuoksi,
7 niin hän määrää jälleen päivän, "tämän päivän". Daavidin kautta hän näet sanoo pitkän ajan kuluttua, niin kuin aiemmin on sanottu: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne." (Ps. 95:8; Hepr. 3:7,15)
8 Jos Joosua olisi johtanut heidät lepoon, Jumala ei puhuisi toisesta, sen jälkeisestä päivästä. (5. Moos. 31:7; Joos. 22:4)
9 Jumalan kansalla on siis sapatinlepo vielä edessäpäin. (Ilm. 20:3)
10 Joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan niin kuin Jumalakin omista teoistaan. (Ilm. 14:13)
11 Pyrkikäämme siis pääsemään siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. (Raamattu Kansalle 2012)

Jumalan teot 

Vaikka uskova onkin päässyt ikuiseen lepoon omista teoistaan, ei Jumala tahdo että hän jäisi sen jälkeen toimettomaksi, sillä jokainen uskova on luotu hyviä tekoja varten. Jumala on ennaltavalmistanut jokaiselle uskovalle hyviä tekoja, jotta he voisivat samanaikaisesti levätä omista teoistaan ja ahkeroida Jumalan teoissa. Ensimmäinen Jumalan teko jonka jokainen uskova on tehnyt, on Jeesukseen uskominen. Ihmisen kokemusmaailmasta katsottuna se voi tuntua omalta teolta, mutta Jumalan perspektiivistä katsottuna kyse on kuitenkin Jumalan teosta. Hänelle kuuluu kaikki kiitos ja kunnia niistä hyvistä valinnoista ja teoista, joita Hänen valittunsa tekevät, sillä Hän vaikuttaa heissä tahtomisen ja tekemisen. 

Ef 2:10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. 

Hepr 4:10 Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala omista teoistansa 

Jes. 26:12 Herra, sinä saatat meille rauhan, sillä myös kaikki meidän tekomme olet sinä tehnyt. 

Joh. 6:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt". 

Joh. 6:44 Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä [...] 

Room. 8:33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. 

Ef 1:3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,4 niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,
5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, 

Fil. 2:13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. 

2. Kumpi pelastaa: Usko vai teot? 

Ainoastaan usko ja teot yhdessä voivat pelastaa 

Kun uskolla tarkoitetaan Jeesuksen olemassaolon totenapitämistä, se ei yksistään ole merkki siitä että ihminen olisi pelastunut. Pelkkä usko ilman tekoja ei pelasta ketään, mutta kun usko vaikuttaa tekojen mukana, silloin usko tulee täydelliseksi, pelastavaksi uskoksi. Pelastava usko voidaan näyttää toteen ainoastaan Jumalan teoista, sillä pelastavaa uskoa ei voi olla missään muualla kuin Jumalan teoissa. Riivaajatkin uskovat Jumalaan, rukoilevat Jeesusta, lankeavat maahan Hänen eteensä, tietävät Hänen olevan Kristus, kertovat ihmisille apostolien julistavan pelastuksen tien ja tunnustavat suullaan että Jumala on Korkein ja Jeesus on Jumalan Poika. Uskostaan huolimatta heidät kuitenkin tuomitaan kadotukseen, sillä heiltä puuttuvat Jumalan teot. Viimeisenä päivänä Jumala ei katso kenenkään uskoa, sillä kaikki tuomitaan tekojen perusteella, seurakunta mukaanlukien.

Jaak 2:14 Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa?
15 Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla
16 ja joku teistä sanoo heille: "Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne", mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on?
17 Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut.
18 Joku ehkä sanoo: "Sinulla on usko, ja minulla on teot"; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon.
19 Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat.
20 Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton?
21 Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille?
22 Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi;
23 ja niin toteutui Raamatun sana: "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi", ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi.
24 Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta.
25 Eikö samoin myös portto Raahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois?
26 Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. 

Apt 16:16 Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan.
17 Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien".
18 Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä". Ja se lähti sillä hetkellä. 

Luuk 8:28 Kun hän näki Jeesuksen, parkaisi hän ja lankesi maahan hänen eteensä ja huusi suurella äänellä: "Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä rukoilen sinua: älä minua vaivaa."

Luuk 4:41 Myös lähtivät riivaajat ulos monesta, huutaen ja sanoen: "Sinä olet Jumalan Poika!" Mutta hän nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät hänen olevan Kristuksen. 

Luuk 4:34 "Voi, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä." 

Mark 3:11 Ja kun saastaiset henget näkivät hänet, lankesivat he maahan hänen eteensä ja huusivat sanoen: "Sinä olet Jumalan Poika". 

Ilm. 2:23 [...] kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan. Ilm 20:11 Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.
12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. 

Pelastava usko 

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä" (Joh 3:16). Jokainen uskova tuntee nämä Jeesuksen sanat ja useimmat muistavat ne myös ulkoa. Tämä jae kertoo pelastavan uskon varsinaisesta luonteesta kuitenkin varsin vähän. Asiayhteydestään irroitettuna se antaa ihmisille runsaasti tilaa tehdä omia johtopäätöksiä siitä, mitä Jeesus tarkoitti pelastavalla uskolla. Länsimaisessa kulttuurissa vallitseva käsitys uskon luonteesta poikkeaa valtavasti siitä mitä se alkuseurakunnan aikaisessa heprealaisessa kulttuurissa tarkoitti. Siksi pelastava usko on paljon enemmän mitä moni luulee sen olevan. Se mitä Jeesus opetti pelastavan uskon todellisesta luonteesta, selviää Hänen vähemmän esilläpidetyistä sanoistaan: 

Matt 7:19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.
20 Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.
21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 

NOVUM, kreikka-suomi sanakirja: 

"Ut:ssa käytetään pisteuo-verbiä aina uskomisesta Jumalaan ja Kristukseen, ja se merkitsee niin ollen ehdotonta luottamusta, täydellistä antautumista ja kokosydämistä kuuliaisuutta. Kaikki tottelemattomuus lasketaan epäuskon syyksi, ja siksi merkitsee kreikankielinen epäuskoista tarkoittava sana myös tottelematonta. [...] Threstrup Pedersen kirjoitaa uskosta: 'Usko on keskeinen ilmaus ihmisen suhteesta Jumalaan, kun tämä suhde vastaa sitä mihin Jumala on ihmisen tarkoittanut. Usko on kokonaisvaltainen elämänasenne. Siksi on usko-sanalla Raamatussa aivan toinen merkitys kuin meidän nykyisessä kielenkäytössämme.'" [1] 

Iso Raamatun Tietosanakirja: 

"Usko ei kuitenkaan ole ainoastaan Jumalassa lepäämistä, vaan myös voimakkaasti toimivaa, aktiivista. Elävä usko vaikuttaa rakkautena, Gal. 5:6, 1Tess. 1:3. Torjuessaan lain teot pelastuksen perustana Paavali osoittaa samalla, että »hyvät teot» ovat pelastuksen ja uskon luonnollinen hedelmä ja seuraus, Ef. 2:8-10, Tit. 2:14, 3:8,14. »Hyvät teot» ovat todellisuutta vain Kristuksen yhteydessä. [...] Jaakob täydentää kirjeessään, Jaak. 2:14-26, Paavalin julistusta uskon kautta tapahtuvasta vanhurskauttamisesta. Heidän opetuksensa välinen ero on täysin muodollinen. Kun Paavali varoittaa ketään rakentamasta omien tekojen kestämättömälle perustalle, Jaakob teroittaa lukijoilleen, että tekojen tulee kasvaa esiin uskon ja pelastuksen hedelminä. Samalla Jaakob varoittaa sellaisesta uskosta, joka on pelkkää älyllistä totenapitämistä ja sanoo että se johtaa kuolleeseen oikeaoppisuuteen." [2]

Mitä Jumalan tekoja pelastava usko sisältää? 

Pelastukseen pääseminen edellyttää monia erilaisia Jumalan tekoja, jotka muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Ensin ihminen kuulee Jumalan sanaa, jonka kautta Jumala antaa hänelle uskon Jeesukseen ja Hänen sovitustyöhönsä ristillä. Tähän uskoon liittyy parannuksen tekeminen synneistä, joka sekin on Jumalan teko, sillä Hän vetää ihmistä parannukseen. Parannuksen tekeminen tarkoittaa sitä, että ihminen katuu syntejään, tunnustaa ne, hylkää ne ja uskoo Jeesuksen sovittaneen ne ristillä. Sillä hetkellä Jumala synnyttää ihmisen uudesti ylhäältä, pyhittää hänet ja pesee hänet puhtaaksi kaikesta synnistä. Synneistä puhdistumiseen liittyy olennaisesti myös kasteelle meneminen, joka merkitsee puhtaan omantunnon pyytämistä Jumalalta ja syntisen ruumiin hautaamista kasteen hautaan. Näiden tekojen kautta Jumala tekee ihmisestä kelvollisen olemaan osallinen ikuisen elämän perinnöstä. Jokainen joka on uskossa Jeesukseen tehnyt tällä tavoin parannuksen synneistään, pääsee sisälle pelastukseen. 

Hepr 11:6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. 

Room. 10:17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. 

Jaak 1:18 Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. 

Joh 3:3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" 

Luuk 13:3 [...] mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Room. 2:4 Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? 

Apt 2:38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi [...] Mark. 16:16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. 

1. Piet 3:20 [...] silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.
21 Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena-joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, 

Apt 22:16 Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.' 

Apt. 2:41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin [...] 

Kol 1:12 kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa 

Mitä tekoja pelastuksessa pysyminen edellyttää? 

Ihmisellä joka on päässyt sisälle pelastukseen, on edessään koko elämänsä mittainen tie, joka vie perille lopulliseen pelastukseen. Monet jotka ovat kerran päässeet sisälle pelastuksen tielle, eivät kuitenkaan pääse perille taivasten valtakuntaan, sillä he eksyvät väärille teille. Synti on ainoa asia joka erottaa ihmiset pois Jumalan yhteydestä ja pelastuksesta. Ihminen joka on pelastettu synneiltään mutta palaa sen jälkeen takaisin syntiin, eksyy pois pelastuksen tieltä. Siksi oikealla tiellä pysyminen edellyttää, että ihminen pysyy levossa omista teoistaan ja elää Jumalan teoissa. Jumalan teot joita pelastuksessa pysyminen edellyttää, on yksinkertaisesti pyhityksessä elämistä, eli taistelua syntiä vastaan. 

​Luuk 13:23 Ja joku kysyi häneltä: "Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Niin hän sanoi heille:
24 "Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. 

Matt 7:13 Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;
14 mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. 

Room 6:1 Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi?
2 Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?
3 Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut?
4 Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.
5 Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa,
6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;
7 sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä.
8 Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan,
9 tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse.
10 Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle.
11 Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.
12 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,
13 Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.
14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.
15 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!
16 Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?
17 Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut,
18 ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi!
19 Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen.
20 Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta.
21 Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema.
22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.
23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 

Omilla teoilla kukaan ei kykene voittamaan synnin valtaa, mutta Jumalan tekojen kautta jokainen uskova on päässyt osalliseksi siitä voimasta, jolla Jeesus on kukistanut synnin vallan. Uskova kokee elämänsä loppuun saakka lukemattomia kiusauksia ja koetuksia, mitkä pyrkivät taivuttamaan hänet syntiin. Jeesus on taistellut kaikkien ihmisten puolesta kiusauksista voittoon, raivaten edeltä tien auki pyhään elämään. Jumala on voimallinen varjelemaan jokaisen uskovan lankeamasta. Jumala on luvannut, ettei Hän salli ketään kiusattavan ylitse voimiensa, jotta jokainen uskova voi kestää kaikki kiusaukset ja koetukset. Uskova on kutsuttu vaeltamaan uudessa elämässään Jeesuksessa ja hän on velvollinen vaeltamaan niinkuin Jeesus. Riittää että hän ainoastaan pyrkii tekemään kutsumisensa ja valitsemisensa lujaksi, niin hän ei koskaan lankea. Jos on mahdollista vaeltaa yksi hetki tässä voimassa, on se mahdollista myös kaikkina muinakin hetkinä. 

Jaak 1:14 Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee;
15 kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. 

Joh. 11:26 Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?

Hepr 2:17 Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit.
18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.

Hepr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Hepr 10:19 Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
21 ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija",
22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;

Juud 1:24 Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa eteen,
25 hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen.

1. Joh. 2:6 Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi.

2. Piet. 1:10 Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea;

2. Kor 13:5 Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.
6 Minä toivon teidän tulevan tuntemaan, että me emme ole niitä, jotka eivät koetusta kestä.

1. Kor 10:12 Sentähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea.
13 Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.

Jaak 1:12 Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat!

Pelastus on elinikäinen kilpailu syntiä vastaan 

Paavali kuvaili pelastuksen tietä juoksukilpailuksi. Edes hänellä itsellään ei ollut täydellistä varmuutta siitä, pääsisikö hän koskaan perille saakka, vai joutuisiko hän ehkä Jumalan hylkäämäksi. Vasta elämänsä viimeisinä hetkinä, hyvän kilvan juostuaan, hän uskalsi sanoa pääsevänsä perille. Samanlaista pyhää pelkoa ja nöyryyttä Jumalaa kohtaan sekä kammoksuvaa asennetta syntiä kohtaan jokainen uskova tarvitsee pelastuksen tietä kulkiessaan, jotta heidät havaittaisiin Jumalan edessä viimeisenä päivänä tahrattomiksi ja nuhteettomiksi. Ilman pyhitykseen pyrkimistä kukaan ei tule näkemään Herraa, sillä mitään epäpyhää ei voi päästä sisälle taivasten valtakuntaan. 

1. Kor 9:24 Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa niinkuin hän, että sen saavuttaisitte.
25 Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensähillitsemistä kaikessa; he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman.
26 Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niinkuin ilmaan hosuen,
27 vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi. 

Fil 3:8 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana-että voittaisin omakseni Kristuksen
9 ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;
10 tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta,
11 jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista.
12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.
13 Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin,
14 minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.​ 

Apt 23:1 Paavali kiinnitti katseensa neuvostoon ja sanoi: "Miehet, veljet! Tähän päivään asti minä olen elänyt Jumalan edessä omatunto täysin puhtaana." (Raamattu Kansalle 2012) 

1. Kor 4:3 Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, tuomitsetteko te tai jokin ihmisten tuomioistuin minut. En itsekään tuomitse itseäni.
4. Minulla ei ole mitään tunnollani, mutta ei minua sen perusteella ole vanhurskautettu, vaan minun tuomarini on Herra. (Raamattu Kansalle 2012) 

2. Tim 4:6 Sillä minut jo uhrataan, ja minun lähtöni aika on jo tullut.
7 Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt.
8 Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. 

Hepr 12:1 Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4 Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,

2. Piet 3:13 Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.
14 Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä; 

Psa 139:23 Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni.
24 Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. 

Room 11:19 Sinä kaiketi sanonet: "Ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin".
20 Oikein; epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää.
21 Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan. 

Room 12:9 [...] kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. 

1. Tim. 5:22 [...] äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana. 

1. Joh 5:18 Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä; vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha. 

1. Joh 2:28 Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan. 29 Jos tiedätte, että hän on vanhurskas, niin te ymmärrätte, että myös jokainen, joka vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt. 

2. Piet 3:17 Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne,
18 ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. 

Hepr 12:14 Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; 

Ilm 21:27 Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan. 

Monet ihmiset luulevat voivansa jatkaa synnissä elämistä samaan aikaan kuin he vaeltavat pelastuksen tietä. He ovat kuin koiria jotka palaavat oksennukselleen ja pestyjä sikoja, jotka rypevät rapakossa. Tällainen johtuu pääasiassa väärästä opetuksesta, joka alentaa uskovan kynnystä lankeemukseen ja tekee synnistä normaalin asian uskovan elämässä. Kristillisyyteen on tällä alueella sulautunut väkevä eksytys, joka on aiheuttanut suuren luopumuksen todellisesta armosta ja pyhyydestä.

Hepr 12:15 ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, "ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä", ja monet sen kautta tule saastutetuiksi,
16 ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa.
17 Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin; sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. 

2. Piet 2:20 Sillä jos he meidän Herramme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi.
21 Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä.
22 Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa". 

3. Mitä muita Jumalan tekoja uskova voi tehdä? 

Lisää Jumalan tekoja

Aikaisemmassa luvussa käsiteltiin niitä Jumalan tekoja, joita pelastuminen ja siinä pysyminen edellyttävät; parannuksen tekemistä ja pyhityksessä elämistä. Nämä ovat Jumalan teoista kaikkein suurimmat ja tärkeimmät. Pelastukseen liittyvien tekojen lisäksi Jumala tahtoo kuitenkin jakaa uskoville myös lukuisia erilaisia armolahjoja. Ne voidaan valjastaa käyttöön erilaisissa Jumalan teoissa, mutta ne eivät suoranaisesti ole pelastuksen edellytys. Niitä ovat profetoiminen, virka, usko, opettaminen, kehoittaminen, antaminen, johtaminen, laupeuden harjoittaminen, viisauden sanat, tiedon sanat, parantaminen, voimalliset teot, henkien erottaminen, kielillä puhuminen, kielten selittäminen, auttaminen, hallitseminen, evankeliumin julistaminen, riivaajien ulosajaminen, laulu, näkyjen näkeminen, näkyjen selittäminen, unien näkeminen, unien selittäminen, uskon vuoksi kärsiminen, marttyyrikuolema, naimattomuus, puhuminen ja palveleminen. 

Kol 1:9 Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, 10 vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,
11 ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla
12 kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.

1. Kor 1:7 niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. 

1. Kor 12:31 Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. 

2. Tim. 1:6 Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päällepanemisen kautta. 

Room 12:6 ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu; jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on;
7 Jos virka, pitäköön virastaan vaarin; jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan;
8 jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan; joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä; joka on johtaja, johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. 

1. Kor 14:1 Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. 

1. Kor 12:8 Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta;
9 toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä;
10 toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. 

1. Kor 12:28 Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. 

1. Kor 14:26 Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi. 

Fil 1:29 Sillä teidän on suotu, Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä, 

1. Piet 2:20 Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään? Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. 

1. Kor 7:7 Soisin kaikkien ihmisten olevan niinkuin minäkin (huom: tässä Paavali viitaa naimattomuuteensa); mutta kullakin on oma lahjansa Jumalalta, yhdellä yksi, toisella toinen. 

1. Piet 4:10 Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina.
11 Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Yhtä tarkoitusta varten 

Kaikki armolahjat on annettu yhtä ainoaa päämäärää varten. Jeesus käski tehdä kaikista kansoista Hänen opetuslapsiaan, julistaa evankeliumia kaikille luoduille, kastaa heidät ja opettaa heidät pitämään kaiken minkä Hän on käskenyt pitää. Tämän työn eri vaiheissa tarvitaan erilaisia armolahjoja. Jeesuksen lähetyskäsky koskee yhtä paljon nykyään eläviä uskovia kuin Hänen omia opetuslapsiaan. 

Matt 28:19. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
20 ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka." (Raamattu Kansalle 2012) 

Matt. 10:8 Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. 

Mark 16:15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. 

Uskovien tulee tehdä Jumalan tekoja sen voiman mukaisesti mikä heillä kullakin on. Riippuen siitä kuinka pitkälle he kasvavat uskossaan, osa heistä tekee 30-kertaisen, osa 60-kertaisen ja osa 100-kertaisen hedelmän Jumalan teoissa. Jeesuksen maanpäällinen elämä on esimerkki siitä, millaisia Jumalan tekoja ihminen voi tehdä kun hän antautuu täydellisesti Jumalan tahtoon. Sama Isä joka teki Jeesuksen teot, on tehnyt myös kaikkien uskovien teot. Jeesus vakuutti että ne jotka uskovat Häneen, tulevat tekemään samoja tekoja kuin Hän, yhdessä vieläpä paljon laajemmin ja enemmän kuin Hän yksin maanpäällisen elämänsä aikana.

1. Piet. 4:11 Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen. 

Ef 4:16 josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. 

Room 12:1 Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.
2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. 

Mark 4:20 Ja mitkä hyvään maahan kylvettiin, ovat ne, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmän, mikä kolmikymmen-,mikä kuusikymmen-,mikä satakertaisen." 

Tiit 2:7 Aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi, olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta 

Tiit 3:1 Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit,

Tiit 3:8 Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat, niin että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille.

Tiit 3:14 Oppikoot meikäläisetkin, tarpeen vaatiessa, harjoittamaan hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömiksi. 

2. Tess 1:11 Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot, 

Joh. 14:10 [...] Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. 

Joh 5:36 [...] sillä ne teot, jotka Isä on antanut minun täytettävikseni, ne teot, jotka minä teen, todistavat minusta, että Isä on minut lähettänyt. 

Joh 14:12 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin (kreik. meidzona = laajemmin, enemmän)[3][4], kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, 

4. Rakentajat Jeesuksen rakentajavertaus 

Jeesus kertoi vertauksen kahdesta talonrakentajasta, joista toinen rakensi kalliolle ja toinen hiekalle. Tulvan sattuessa kalliolle rakennettu rakennus säilyi, mutta hiekalle rakennettu rakennus kukistui. 

Hän joka rakensi kalliolle, kuvaa ihmistä joka kuulee Jeesuksen sanat ja tekee niiden mukaisesti, eli tekee parannuksen synneistään ja elää pyhityksessä. Nämä Jumalan teot yhdessä muodostavat kallion, josta voi tulla osalliseksi ainoastaan Jeesuksen kautta. Tämä kallio kestää Jumalan tuomion tulva-aallon viimeisenä päivänä. 

Hän joka rakensi hiekalle, kuvaa ihmistä joka kuulee Jeesuksen sanat mutta ei tee niiden mukaisesti, eli ei tee parannusta synneistään ja/tai ei elä pyhityksessä. Vaikka hän kulkisikin kallion kautta tehden parannuksen synneistään, mutta ei elä pyhityksessä vaan jatkaa synnissä elämistä, hän jatkaa silloin matkaansa takaisin hiekalle ja alkaa rakentaa sille. Hänen rakennuksensa kukistuu Jumalan tuomion tulva-aallon alle viimeisenä päivänä. 

Luuk 6:46 Miksi te huudatte minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä minä sanon?
47 Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan-minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on.
48 Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle; kun sitten tulva tuli, syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu.
49 Mutta joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle; ja virta syöksähti sitä vastaan, ja heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen oli suuri." 

Matt 7:24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi.
25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu.
26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi.
27 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri."

Viimeisenä päivänä Jumalan tuomion tulva-aalto tulee pyyhkimään monien ihmisten ylitse. Nämä ihmiset ovat elämänsä aikana jopa ennustaneet, ajaneet ulos riivaajia ja tehneet monia voimallisia tekoja Jeesuksen nimessä, mutta heidän rakennuksensa seisoo hiekalla ja Jeesus lausuu heille julki: "Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät". He ovat laittomuuden eli synnin tekijöitä, koska he eivät ole tehneet parannusta ja/tai eläneet pyhityksessä. Monet heistä ovat luottaneet väärällä tavalla ihmeisiin pitäen niitä pelastuksensa vakuutena. Vaikka he tunnustavatkin suullaan Jeesuksen Herraksi, he kieltävät Hänet syntisillä teoillaan. 

Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'. 

Tiit 1:16 He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia. 

2. Tim 3:5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta. 

Paavalin rakentajavertaus 

Paavalin rakentajavertaus on erilainen kuin Jeesuksen rakentajavertaus. Paavali ei puhu mitään hiekalle rakentamisesta, vaan hän jatkaa Jeesuksen opetusta kalliolle rakentamisesta syventäen sitä entisestään. 

Paavali puhuu ihmisille jotka hän on johdattanut tekemään parannuksen ja elämään pyhityksessä. He seisovat siis Paavalin rakentamalla perustuksella, joka on Jeesus Kristus. He ovat ihmisiä jotka elävät Jeesuksessa, eli rakentavat kalliolle ja säilyttävät pelastuksensa. Heille Paavali opettaa kuinka tälle perustukselle tulee rakentaa. 

Toiset rakentavat tälle perustukselle kullasta, hopeasta ja jalokivistä. Toiset puolestaan rakentavat samalle perustukselle puusta, heinistä ja oljista. Sen jälkeen Jumalan tuli koettelee heidän rakentamansa rakennukset. Kullasta, hopeasta ja jalokivistä rakennetut rakennukset kestävät ja niiden rakentajat saavat palkan. Puusta, heinistä ja oljista rakennetut rakennukset palavat ja niiden rakentajat joutuvat vahinkoon. Kaikki rakentajat, niin palkitut kuin vahinkoonkin joutuneet, pääsevät kuitenkin sisälle pelastukseen, koska heistä kukaan ei ole rakentanut hiekalle, vaan kaikki heistä ovat rakentaneet kalliolle. He kaikki ovat tehneet parannuksen ja eläneet pyhityksessä. 

1. Kor 3:9 Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus.
10 Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa.
11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.
12 Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista,
13 niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on.
14 Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan;
15 mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi. 

Rakennusaineet joita Paavali luettelee, kuvaavat erilaisia tekoja joita ihmiset tekevät. Kulta, hopea ja jalokivet ovat niitä Jumalan tekoja, jotka eivät ole suoranaisesti pelastuksen edellytys. Kaikki jotka käyttävät armolahjojaan Jeesuksen lähetyskäskyn noudattamiseen ja Jumalan valtakunnan eteenpäinviemiseen, rakentavat kalliolle kullalla, hopealla ja jalokivillä. Heidän tekonsa kestävät Jumalan koettelevan tulen ja Jumala palkitsee heidät tekojensa mukaan. Puu, heinät ja oljet ovat Jeesuksen lähetyskäskyn ja Jumalan valtakunnan eteenpäinviemisen kannalta hyödyttömiä tekoja. Ne eivät ole rakentajilta kiellettyjä, mutta niistä ei ole voi rakentaa rakennusta joka kestäisi Jumalan koettelevaa tulta. Kaikki jotka jättävät armolahjansa käyttämättä ja tuhlaavat kaiken aikansa mielummin maallisiin askareisiin, kuten työntekoon, harrastuksiin ja viihteeseen, rakentavat kalliolle puusta, heinistä ja oljista. Heidän tekonsa eivät kestä Jumalan koettelevaa tulta ja he joutuvat vahinkoon, mutta pelastuvat itse kuitenkin tulen läpi. 

1. Kor 10:23 "Kaikki on luvallista", mutta ei kaikki ole hyödyksi; "kaikki on luvallista", mutta ei kaikki rakenna.

5. Sanan tekijät ja muistamattomat kuulijat 

Peilivertaus 

Raamattu kertoo vertauksen peilistä jonka kuvaa ihmiset katsovat. Toiset heistä katsovat sitä peittämättömin kasvoin ja muuttuvat näkemänsä kuvan kaltaisiksi. Toiset puolestaan katseltuaan sitä hetken, lähtevät pois ja unohtavat miltä he näyttivät. 

Peili tarkoittaa Raamattua. Peilin kuvaa katselevat ihmiset ovat heitä, jotka ovat tulleet kuuntelemaan Raamatun sanaa. Tässä sanassa on heille ilmoitus Herran muuttavasta kirkkaudesta ja täydellisestä laista, vapauden laista, joka antaa ihmisille levon omista teoistaan. Sana ilmoittaa ihmisille mitä kaikkia Jumalan tekoja heidän tulee tehdä ja mikä heidän todellinen tehtävänsä ja asemansa on Jeesuksessa. 

2. Kor 4:18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki. 

Jaak 1:22 Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.
23 Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan;
24 hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli.
25 Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. 

He jotka katsovat peiliin peittämättömin kasvoin ja muuttuvat kuvan kaltaisiksi ovat niitä, jotka sanan kuultuaan tekevät sen mukaisesti. He alkavat tehdä Jumalan tekoja, käyttää armolahjojaan ja toteuttaa Jeesuksen lähetyskäskyä. He eivät unohda miltä he näyttivät, vaan muuttuvat näkemänsä kuvan kaltaisiksi, koska kuultu sana ei ole jäänyt heille vain kuulluksi sanaksi, vaan se on toteutunut heidän elämässään käytännössä. He ovat onnellisia sanan tekijöitä, jotka rakentavat rakennustaan kullasta, hopeasta ja jalokivistä. 

He jotka katsovat peiliin, lähtevät pois ja unohtavat miltä he näyttivät ovat niitä, jotka sanan kuultuaan lähtevät koteihinsa eivätkä tee sen mukaisesti. He tuhlaavat kaiken aikansa maallisiin askareisiin, kuten työhön, harrastuksiin ja viihteeseen. He unohtavat miltä he näyttivät eivätkä muutu näkemänsä kuvan kaltaisiksi, koska kuultu sana on jäänyt heille vain kuulluksi sanaksi, eikä se ole toteutunut heidän elämässään käytännössä. He ovat muistamattomia kuulijoita, jotka rakentavat rakennustaan puusta, heinästä ja oljista. 

Kun Jumala otti peitteen kasvoiltani 

Olen lapsuudestani saakka istunut erilaisten kristillisten uskonsuuntien kokouksissa, konferensseissa ja leireillä kuuntelemassa Raamatun opetusta. Vaikka minulle olikin karttunut monenlaista tietoa Raamatusta, muistin vain hyvin pienen murto-osan kaikesta mitä olin koko elämäni aikana kuullut. Minulta puuttui vuosien ajan todellinen kuuliaisuus Jumalaa kohtaan. En ollut koskaan tehnyt oikeaa parannusta synneistäni enkä elänyt pyhityksessä, sillä en hylännyt syntejäni vaan jatkoin niissä elämistä päivittäin. En ollut käynyt myöskään kasteella, en ollut täyttynyt Pyhällä Hengellä, eivätkä minussa toimineet minkäänlaiset armolahjat. Olin jäänyt uskonelämässäni keskosen tasolle, koska olin muistamaton kuulija. Ihminen muistaa: 

- 10% lukemastaan

- 20% kuulemastaan

- 30% näkemästään

- 50% näkemästään ja kuulemastaan

- 70% sanomastaan

- 90% tekemästään [5] 

Jossain vaiheessa kun Jumala poisti peitteen kasvoiltani ja sain ensimmäistä kertaa katsoa peiliin peittämättömin kasvoin, minä aloin muuttua kuvan kaltaiseksi, minusta tuli onnellinen sanan tekijä ja aloin muistaa sanan, koska se oli toteutunut elämässäni käytännössä. Peite joka minun kasvoiltani otettiin, tarkoittaa uskonnollisia perinteitä, joiden läpi moni ihminen tänä päivänä tulkitsee Raamattua. Tämä peite on esteenä ja hidasteena sille, että kuultu sana voisi muuttua heidän elämässään tehdyksi sanaksi. 

2. Kor 3:14 Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa.
15 Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä;
16 mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois.
17 Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.

Vaellettuani Jumalan ennaltavalmistamissa teoissa kaksi vuotta, huomasin että minulle oli kertynyt tältä ajalta enemmän muistoja Jumalan teoista kuin koko elämästäni ennen sitä. Muistan edelleen kirkkaasti sen kun sain vapautua kaikista synneistäni, kun minut kastettiin, kun täytyin Pyhällä Hengellä, kun aloin puhua kielillä, kun opetin Raamatun sanaa, kun kuljin kaduilla julistamassa evankeliumia, kun kastoin toisen ihmisen, kun olin mukana ajamassa ulos riivaajaa ja kun paransin sairaita. Kun en ainoastaan lukenut ja kuunnellut sanaa, vaan tein sen mukaisesti, tuli sana minulle eläväksi. Tähän pisteeseen pääseminen on vaatinut runsaasti rukousta, paastoa, kasvua, omalta mukavuusalueelta poistumista, pelkojen voittamista, seurakuntayhteyden tukea, itselle kuolemista ja Jeesukselle antautumista. 

6. Opetuslapsi: Opiskelija vai oppipoika? 

Tiedon kasvattaminen ei kasvata kuuliaisuutta 

Tänä päivänä on olemassa suuri joukko ihmisiä, jotka ovat joka viikko kuulemassa opetusta Raamatusta, mutta kun he palaavat takaisin koteihinsa, he eivät tee kuulemansa sanan mukaisesti. 

Jeesus sanoo sanassaan; 

- "saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille"

- "kastakaa heidät"

- "opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää"

- "parantakaa sairaita"

- "ajakaa ulos riivaajia" 

Monet ihmiset ovat kuulleet kymmeniä saarnoja ja lukeneet paksuja kirjoja yllä luetelluista käskyistä. Heille on kertynyt niistä vuosien varrella runsaasti tietoa, mutta he eivät ole koskaan elämässään tehneet niiden mukaisesti. Jeesus ei kuitenkaan antanut näitä käskyjä siksi että ihmiset ainoastaan opiskelisivat niitä teoriassa, vaan siksi että he myös tekisivät niiden mukaisesti. 

Ihmiset eivät kykene tekemään Jeesuksen käskyjen mukaisesti, koska he ovat täynnä pelkoa ja epäuskoa. Kun heidät laitetaan tilanteeseen jossa toinen ihminen tulisi kastaa, he jättävät hänet kastamatta koska ajattelevat ettei heillä ole valtuuksia kastamiseen. Kun he näkevät sairaita ihmisiä, he kävelevät heidän ohitseen, sillä he eivät uskalla rukoilla heidän puolestaan ja osoittaa välittämistä. Ja vaikka he rukoilisivatkin, he eivät usko että sairas paranisi. Jos he joutuvat tilanteeseen jossa riivaaja ilmestyy toisessa ihmisessä, he pakenevat kauhuissaan eivätkä usko voivansa ajaa sitä ulos. 

Ihmiset eivät tiedä tehtäväänsä ja asemaansa Jeesuksessa. He luulevat että kastamiseen, parantamiseen ja riivaajien ulosajamiseen tarvitaan jokin erillinen kurssi, koulutus, armolahja tai seurakunnan virka. Mikään muu ei nouse suuremmaksi esteeksi Jumalan valtakunnan työlle kuin tällaiset uskonnolliset perinteet ja ihmisopit. 

Monien uskovien tiedon taso Raamatun asioista voi olla hyvinkin korkealla, mutta kukaan ei ole koskaan näyttänyt heille käytännössä miten Jumalan tekoja tehdään. Tilanne ei muutu vaikka he menisivät raamattukouluun tai opiskelisivat itsensä teologian tohtoreiksi. Valmistuttuaan heillä on taas moninkertaisesti enemmän tietoa evankeliumin julistamisesta, kastamisesta, opettamisesta, sairaiden parantamisesta ja riivaajien ulosajamisesta, mutta he eivät ole koskaan tehneet näitä asioita käytännössä. Kursseja ja titteleitä löytyy satoja, mutta oikeat työharjoittelujaksot puuttuvat. 

Kun itse ensimmäistä kertaa elämässäni ryhdyin sanan tekijäksi, jouduin järjestämään itse itselleni työharjoittelujakson. Tietämykseni taso oli korkealla, mutta kuuliaisuuteni taso oli matalalla. Siksi niiden väliin muodostui lähes lamaannuttava pelko ja epäusko. Mitä enemmän otin haparoivia kuuliaisuuden askelia eteenpäin, sitä enemmän sain nähdä Raamatusta lukemieni asioiden toteutuvan käytännössä omassa elämässäni. Kun kuuliaisuuteni taso nousi yhä lähemmäksi tietämykseni tasoa, niiden väliin ei enää mahtunut niin paljon pelkoa ja epäuskoa kuin aiemmin. Kun antaa itsensä kokonaan Jumalalle, Hänen ihmeellinen rakkautensa ja siunauksensa pääsee vapaasti virtaamaan elämässä, jolloin usko alkaa kasvaa ja pelko väistyä. 

1. Joh. 4:18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. 

Miten Jeesus opetti? 

Jeesus käski opettamaan ihmisiä siten, että he pitävät kaiken minkä Hän on käskenyt pitää, eli myös tekevät Hänen sanojensa mukaisesti. Tänä päivänä evankeliumin julistamisesta, kastamisesta, opettamisesta, sairaiden parantamisesta ja riivaajien ulosajamisesta on tarjolla satoja luentoja ja paksuja kirjoja. Opetuksessa on kuitenkin selvästi jotain vikaa, sillä ihmiset eivät opi tekemään näitä asioita, vaan ainoastaan heidän tietonsa niistä kasvaa. 

Matt 28:20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. 

Jos tämän päivän kirjanoppineet ottaisivat mallia siitä miten Jeesus opetti, ihmiset oppisivat kuuliaisiksi Jeesuksen käskyille. Jeesus ei opettanut kansaansa niinkuin kirjanoppineet. Hänen opetuksensa aiheutti hämmennystä, ei ainoastaan siksi että Hänellä oli paljon tietoa, vaan siksi koska Hän opetti tehden voimallisia tekoja. Hänen opettaessaan ihmiset kyselivät Häneltä; "Millä vallalla sinä näitä TEET?" Ihmiset eivät saapuneet paikalle ainoastaan kuullakseen Jeesuksen puhetta, vaan tullakseen terveiksi, sillä Hän opetti parantaen kaikki sairaat. 

Mark 1:22 Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin kirjanoppineet. 

Matt. 13:54 Ja hän tuli kotikaupunkiinsa ja opetti heitä heidän synagoogassaan, niin että he hämmästyivät ja sanoivat: "Mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot? 

Matt 21:23 Ja kun hän oli mennyt pyhäkköön, tulivat hänen opettaessaan ylipapit ja kansan vanhimmat hänen luoksensa ja sanoivat: "Millä vallalla sinä näitä teet? Ja kuka sinulle on antanut tämän vallan?" 

Luuk 5:15 Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän; ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen vaivoistansa. 

Luuk 5:17 Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista; ja Herran voima vaikutti, niin että hän paransi sairaat. 

Kun opetuslapset olivat kulkeneet Jeesuksen kanssa jonkin aikaa, Hän lähetti heidät edeltään kaksittain julistamaan evankeliumia, parantamaan sairaita ja ajamaan ulos riivaajia. Työ ei jäänyt ainoastaan kahdentoista opetuslapsen harteille, sillä seuraavaksi Jeesus opetuslapseutti samalla tavalla seitsemänkymmentä ihmistä. Lopulta Hän opetuslapseutti jopa enemmän ihmisiä kuin Johannes Kastaja. Opetuslapset jatkoivat Jeesuksen työtä opetuslapseuttaen itse lisää ihmisiä. Helluntaina heitä oli Jerusalemissa jo 120. Ylösnoussut Jeesus näyttäytyi apostolien lisäksi yli 500 opetuslapselle. Helluntaina heidän lukunsa kasvoi niin, että heitä oli yli 3000 ja myöhemmin yli 5000 miestä sekä heidän vaimonsa ja lapsensa. Elettiin aikaa jolloin kristinusko oli puhtaimmillaan ja toimi Jeesuksen tarkoittamalla tavalla. Se alkoi levitä kaikkialle maailmaan Jeesuksen antaman lähetyskäskyn ja opetuslapseutusmallin mukaisesti. 

Matt 9:35 Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta.
36 Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta.
37 Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän.
38 Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa."

Mark 6:7 Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista ja alkoi lähettää heitä kaksittain ja antoi heille vallan saastaisia henkiä vastaan. 

Matt 10:1 Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. 

Matt 10:7 Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle'.
8 Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. 

Luuk 10:2 Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. 

Luuk 10:6 Niin he lähtivät ja kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla. 

Mark 6:30 Ja apostolit kokoontuivat Jeesuksen tykö ja kertoivat hänelle kaikki, mitä olivat tehneet ja mitä olivat opettaneet. 

Luuk 10:1 Sen jälkeen Herra valitsi seitsemänkymmentä muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä.
2 Ja hän sanoi heille: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.
3 Menkää; katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle. 

Luuk 10:9 ja parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille: 'Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle'. 

Joh 4:1 [...] Jeesus teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes
2 -vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa-

Apt 2:38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."
40 Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta".
41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
42 Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.
43 Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. 

Apt 2:46 Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. 

Apt 4:4 Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin viiteentuhanteen. 

Jeesuksen tapa opettaa tarkoittaa opettajan seuraamista ja oppimista Hänen esimerkkinsä kautta. Opetuslapsi ei ole pelkkä opiskelija, vaan oppipoika [6]. Jeesuksen sanat "opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää", voidaan ymmärtää paremmin näin; "näyttämällä heille miten tehdään kaikki, mitä minä olen käskenyt tehdä". Jeesuksen opetus vaikutti ihmisiin siten, että he alkoivat harjoituksen kautta muuttua opettajansa kaltaisiksi. Heidän käytöksensä, toimintansa ja puheensa olivat kuin Kristuksella ja siitä syystä heitä alettiin kutsua pilkkanimellä "kristitty". Heistä tuli ns. "pikkukristuksia".

Luuk 6:40 Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi; täysin oppineena jokainen on oleva niinkuin hänen opettajansa. 

Apt 11:26 Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta; ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. 

7. Viimeinen uskonpuhdistus on alkanut 

Tiedot käytäntöön 

Jos tahdomme saada aikaiseksi samanlaista herätystä kuin kristinuskon ensimmäisinä päivinä, opettamisen tulee tapahtua samalla tavalla miten Jeesus opetti. Hyvin harva uskosta osaton ihminen saapuu paikalle jos heille annetaan kutsu tulla kuuntelemaan puhetta Jumalasta. Jeesus sanoi että jos Hän ei tee Isänsä tekoja, ei hänen opetustaan tule uskoa. Ihmisillä ei tänäkään päivänä ole yhtään sen enempää syytä uskoa julistusta josta puuttuvat Jumalan teot. Mutta kun uskovat lähtevät ulos ihmisten luokse julistamaan evankeliumia, Jumala alkaa vahvistaa julistettua sanaa ihmeiden ja merkkien kautta. Silloin sairaat paranevat, riivaajat pakenevat, ihmiset tulevat uskoon, vesistöt muuttuvat kastepaikoiksi ja ihmiset oppivat pitämään kaiken minkä Jeesus on käskenyt pitää. Seurakunnassa istuu tänä päivänä suuri joukko ihmisiä, joille ei tarvitse enää sanoa; "tulkaa opiskelemaan raamattukouluumme teologiaa", vaan; "seuratkaa minua, minä teen teistä ihmisten kalastajia"

Mark 16:15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
17 Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,
18 nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."
19 Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle.
20 Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. 

Joh. 10:37 Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua. 

Mark 1:17 Ja Jeesus sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia".
18 Kohta he jättivät verkot ja seurasivat häntä. 

Paluu alkuperäiseen kristinuskoon on tapahtumassa 

Kristikunta on maailmanlaajuisesti jämähtänyt uskonnollisiin perinteisiin ja ihmisoppeihin, jotka estävät ja hidastavat tehokkaasti Jumalan valtakunnan työtä. Evankeliumin julistaminen, kastaminen, opettaminen, sairaiden parantaminen ja riivaajien ulosajaminen ei ole enää vuosisatoihin kuulunut tavallisen opetuslapsen, eli seurakunnan rivijäsenen normaaliin elämään. Tälle tilanteelle on tapahtumassa muutos, sillä Jumala on herättänyt seurakuntansa keskeltä miehiä ja naisia, joilla on kyky nähdä mitä eroa on alkuperäisellä kristinuskolla ja tämän päivän uskonnollisilla perinteillä ja ihmisopeilla. Tänään yhä useampi ihminen murtautuu vapaaksi voimattomista traditioista, sillä heille opetetaan miten alkuperäinen kristinusko toimii. Opetuslapset ovat lähteneet liikkeelle yhä kasvavilla joukoilla julistamaan evankeliumia, kastamaan, opettamaan, parantamaan sairaita ja ajamaan ulos riivaajia. 

Matt. 24:14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu. 

Tämä on osa sitä liikehdintää josta Jeesus sanoi, että ennen loppua evankeliumi tullaan julistamaan kaikille kansoille. Se ei tapahdu vain paikallisesti Afrikassa ja Kiinassa. Se on lähtenyt leviämään Skandinaviasta koko Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin saakka. On lupa puhua jo viimeisestä uskonpuhdistuksesta. Sen myötä myös Suomesta löytyy sankka joukko nuoria opetuslapsia, joiden päiväkirjat alkavat enemmän ja enemmän muistuttaa Raamatun apostolien tekojen kirjaa.

8. Lähteet 

- Raamattu 1933/38

- Raamattu Kansalle 2012

- NOVUM 1-5, 1980, Raamatun Tietokirja, Vantaa (DigiNovum)

- Iso Raamatun Tietosanakirja (Digi-IRT)

- Strong's Hebrew and Greek Dictionaires (e-Sword)

- Torben Søndergaardin Pioneerikoulu, Osa 4: "Tieto vai kuuliaisuus" 

9. Viitteet 

- [1]: NOVUM: 3567

- [2]: Iso Raamatun Tietosanakirja: Usko

- [3]: NOVUM: 2814.11

- [4]: Strong's Hebrew and Greek Dictionaires: King James Version w/ Strong's numbers: G3187: "μείζων, meizōn, mide'-zone: Irregular comparative of G3173; larger (literally or figuratively, specifically in age): - elder, greater (-est), more."

- [5]: Torben, kohdasta 1h 2min 30sec eteenpäin: https://youtu.be/OZYUBIY_X4s?t=1h2m30s

- [6]: Torben, kohdasta 35min 32sec eteenpäin: https://youtu.be/OZYUBIY_X4s?t=35m32s