Se Pyhen Paualin Epistola Philemonin tyge

22.04.2020

Alcupuhe sen P. Paualin Epistolan päle Philemonin tyge.
TEme Epistola osottapi sangen ialon ia carskin Esicuuan Christilisesta Rackaudhesta.
Sille ette tesse me näeme/ quinga P. Pauali temen keuhen Onesimusen wastanottapi/ Ja hende souitta henen Herrans ia Isendens cansa/ sange' rackasti/ caikilla mille hen woipi.
Ja ei hen toisin itzens aseta/ quin hen itze olis se sama Onesimus ollut/ ioca sillens nein rickonut oli.
Quitengin eipe hen site wäelle eli Waatien tee/ quin henelle olis kylle oikius ollut/ Waan hen poislaske sen henen Oikiudens ia Poole's/ iolla hen poolittain waati Philemonem sihen Ette hängi mös pidheis henen Oikiustans loopuman.
Jwri quin Christus ombi meille tehnyt Isen Jumalan ia meiden waihellen/ Nin mös P. Pauali teke Philemonin cansa Onesimusen polesta.
Sille ette Christus ombi mös ylenandanut Oikiudens/ ia rackauden ia neurydhen cansa Isense ylitzewoitti/ ette henen tuli poispanna henen Wihans ia Oikiudhens/ ia otta meite Armohins Christusen tedhen/ ioca nin kempiste meiden polestan edesastu ia seiso/ ia meiden syynnä edeste nin hartasti wastapi.
Sille ette caiki me olema Christusen Onesimuset/ ios me mwtoin sen vskoma.

Se P. Paualin Epistola Philemonin tyge.

I. Lucu.

Filemon 1:1 PAuali se Christusen Iesusen sidhottu/ ia se Weli Timotheus.
Filemon 1:2 Sille rackahalle Philemonille ia meiden Auttaijalle/ ia Alphialle sille rackahalle/ ia Archippuselle meiden Sotawelielle/ ia sille Seuraku'nalle/ ioca sinu' Honesas on.
Filemon 1:3 Armo olcohon teiden cansan ia Rauha/ Jumalalda meiden Iselde/ ia Herralda Iesuselda Christuselda.
Filemon 1:4 Mine kijten Jumalatani/ ia muistan aina sinun päles minun Rucuxisani/
Filemon 1:5 Ette mine cwlen sijte Rackaudhesta ia Uscosta/ quin sinulla on HERRAN Iesusen Christusen päle/ ia caikein Pyhein tyge/
Filemon 1:6 Ette sinun Uskos ioca meille on ychteinen/ tulis sinussa woimalisexi caiken Hywuydhen tundemisen cautta/ ioca teille ombi Christuses Iesuses.
Filemon 1:7 Sille ette swri ilo ia Lohdutus on meille sinun rackaudhestas/ Ette ninen Pyhein Sydhemet ouat wirwotetudh sinun cauttas/ racas welien.
Filemon 1:8 Senteden waicka minulla ombi swri vskallus Christusesa sinua keskemehen mite sinun tule tehdhexes/
Filemon 1:9 Nin mine quitengin tahdhon rackaudhen polesta waan manata/ mine ioca sencaltainen olen/ nimitten/ se wanha Pauali/ Mutta nyt wiele semmengin yxi Iesusen Christusen Fangi.
Filemon 1:10 Nin mine sis manan sinua minun Poicani Onesimusen polesta/ ionga mine synnytin Siteiseni/
Filemon 1:11 Joca sinulle muinen keluotoin oli/ Mutta nyt minulle ia sinulle kylle tarpelinen on/
Filemon 1:12 ionga mine iellenslehettenyt olen. Mutta wastanrupe hende/ se on minun oma Sydhemen.
Filemon 1:13 Sille mine tachtoin hende tykeneni pite/ ette hen minua sinun polestas paluelis/ neisse Euangeliumin Siteise.
Filemon 1:14 Mutta ilman sinu' sosiotas/ en tachtonut mite tehdhä/ Senpäle ette sinun hyues ei pitenut oleman ninquin waadhittu/ waan wapamielisen.
Filemon 1:15 Sille senteden hen lehes hetkexi poislexi sinulda ettes hene' ijancaikissa iellenssaisit.
Filemon 1:16 Ei nyt sillen quin iongun Paluelian/ waan enemin quin Paluelian/ Ja/ ninquin ydhen rackan wel Erinomaisesta minulle/ mutta quinga palio enemin sinulle/ seke Lihan cautta ette Herrasa ?
Filemon 1:17 Jos sine sis nyt minua pidhet Wertawelienes/ nin wastanrupe hende quin minuakin.
Filemon 1:18 Mutta ios hen iotakin sinua wahingoittanut on/ eli welca on/ se lue minun päleni.
Filemon 1:19 Mine Pauali olen temen kirioitanut minun Kädhelleni/ mine sen tahdhon maxa/ Ettei mine sanoisi/ ettes itzesinus minulle welcapä olet.
Filemon 1:20 Ah armas Welien/ szoo minu' ihastuua sinusta Herrasa. Wirwota minun Sydhemen Herrasa.
Filemon 1:21 Mine kirioitin sinulle vskalten sinun cwliaisudhes päle/ Tieten sinun enemin tekeuen/ quin mine sanon. Ynne mös walmista minulle Maia.
Filemon 1:22 Sille mine toiuo'/ ette mine teiden rucoxen auulla teille lahijoitetan.
Filemon 1:23 Teruetteuet sinua Epaphras minun Cansafangin Christuses Iesuses/
Filemon 1:24 Marcus/ Aristarchus/ Demas/ Lucas minun Auttaijani.
Filemon 1:25 Meiden HERran Iesusen Christusen Armo olcohon teiden hengen cansa. AMEN.

Kirioitettu Romista Onesimum sen Paluelian möte.