Se Pyhen Johannesen Toinen Epistola

22.04.2020

2 Joh 1: SE Wanhin/ sille wlosualitulle Frowalle ia henen Lapsillensa/ ioita mine racastan totudesa/ Ja em mine waiuon yxineni/ mutta mös caiki iotca Totudhen ouat tundenuet/
2 Joh 1:2 sen Totudhen tähdhen ioca meisä pysypi/ ia meiden cansanna ombi eleue ijancaikisesta.
2 Joh 1:3 Armo/ Laupius/ Rauha Iselde JUMALALDA/ ia HERRALda Iesuselda Christuselda/ Isen Poialda/ Totudhesa/ ia Rackaudesa. Olcohon teidhen cansanne.
2 Joh 1:4 Mine ole' sange' jhastunut/ ette mine leusin Sinun Lapsistas nijtä iotca totudhesa waeldauat/ Ninquin me Keskyn Iselde saanuet olema/
2 Joh 1:5 Ja nyt mine rucoilen sinua Frowua/ ei ninquin vutta Keskye/ mine sinulle kirioita/ waan sen quin meille oli alghusta. Ette me meiten keskenen racastaisim.
2 Joh 1:6 Ja teme on se Rackaus/ ette me Waellama henen Keskyns ielkin. Teme ombi se Kesky ninquin te alghusta cwlitta/ senpäle/ ette te sijne siselle waellaisitta/
2 Joh 1:7 Sille ette monda wietteliete on Mailman tullut iotca eiuet tunnusta IESUSTA CHRISTUSTA/ ette he' on Lihaan tullut. Teme ombi wiettelie/ ia se Antichristus.
2 Joh 1:8 Catzocat Hyuesti teitenne/ ettei me cadhotaisi/ mite me tötetehnet olema/ waan ette me teudhen Palcan saisimma.
2 Joh 1:9 Jocaine' quin ylitzekieupi/ ia ei pysy Christusen Opisa henelle ei ole Jumalata. Joca pysypi Christusen Opisa/ henelle ombi seke Ise ette Poica.
2 Joh 1:10 Jos iocu tule teiden tyge'ne/ ia ei too tete Opetosta cansans/ Elket Hoonesen ottaco hende/ Elket mös hende teruettekö/
2 Joh 1:11 Sille ette ioca hende teruettepi/ hen on osalinen henen pahoista Töistens.
2 Joh 1:12 Olis minulla palion teille kirioittamista/ Mutta em mine tactonut breiuille ia plekille/ waan mine toiuon tuleuani teiden tyghönne/ ia tykönoleua teiden cansan puhuuani/ senpäle/ ette meiden ilon teudhelinen olis.
2 Joh 1:13 Teruetteuet sinua sinun wlosualitun Sisares Lapset/ AMEN.