Se Pyhen Johannesen Theologin Ilmestus

22.04.2020

I. Lucu.

Ilm 1:1 TEme ombi se Iesusen Christusen Ilmestus/ ionga Jumala henelle annoi/ iulghista henen Paluelioillens/ mitke pian tapactuman pite. Ja ombi ne tietteuexi tehnyt/ ia lehettenyt henen Engelins cautta/ henen Palueliallens Johanneselle/
Ilm 1:2 ioca todhistanut oli Jumalan Sanan/ ia sen Todhistoxen Iesusesta Christusesta/ mite hen nähnyt oli.
Ilm 1:3 Autuas ombi se/ ioca lukepi ia cwlepi temen Prophetian Sanat/ ia pitepi ne mitke sijne siselkirioitetut ouat/ Sille/ Aica ombi lesnä.
Ilm 1:4 Johannes nijlle seitzemelle Seurakunnille Asias. Armo olcohon teille ia Rauha/ henelde ioca ombi/ ia ioca oli/ ia ioca tuleua on/ Ja nijlde seitzemilde Hengilde/ iotca ouat henen Stolins edhes/
Ilm 1:5 ia Iesuselda Christuselda/ ioca ombi se vskolinen Todhistaia ia se Esicoinen Cooluista ia Maan Kuningadhe' Pämies. Sille ioca meite racasti/ ia pesnyt on meite meiden Synnistenne henen Werellens/
Ilm 1:6 ia tehnyt meite Kuningaixi ia Papeixi/ Jumalan ia henen Isens edes/ Henelle olcohon Cunnia ia walda ijancaikisesta ia ijancaikisehen/ Amen.
Ilm 1:7 Catzo Hen tulepi Piluein cansa/ ia iocaitzen Silmen pite henen näkemen/ ia iotca henen pistänyet ouat/ ia caiki Maan Sucucunnat itzens pite suruman/ nin tosin/ Amen.
Ilm 1:8 Mine olen se A ia O/ se Alcu ia Loppu/ sanopi HERRA/ ioca ombi/ ioca oli/ ia ioca tuleua on/ se Caikiwaldias.
Ilm 1:9 Mine Joha'nes teide' Welien/ ia Osaline' Waiuasa ia Waldakunnasa/ ia Kersimises Iesuses Christuses/ olin sijne Loodhosa ioca cutzutan Pathmos/ Jumalan Sanan tedhen ia Iesusen Christusen Todhistoxen.
Ilm 1:10 Mine olin Hengese yctene Su'nuntaki peiuene/ ia cwlin minun iälghiseni/ swren Änen/ ninquin Basunan/ sanouan.
Ilm 1:11 Mine olen se A ia O/ se ensimeinen ia se Wimeinen.
Ilm 1:12 Ja mites näet/ se kirioita ycten Kirian ia lehäte nijlle Seuracunnille iotca ouat Asias Epheson kesin/ Ja Smyrnan kesin/ ia Pergamin kesin/ ia Thyatiran kesin/ ia Sardin kesin/ Philadelphian kesin ia Laodicea' kesin.
Ilm 1:13 Ja mine kiensin catzoman sen Änen ielkin ioca minun cansani puhui. Ja minun kienteiseni/ näin mine seitzemen Cullaista Kyntilialca/
Ilm 1:14 ia ninen cullaisten Kyntilialcain keskelle yden Inhimisen Poian modhoisen/ watetun pitkelle Hamella/ ia wötettyn ymberins Rinnan cullaisella Wöelle.
Ilm 1:15 Mutta henen Pääns ia Hiuxens olit Walkiat ninquin walkiat Willat/ ia ninquin Lumi.
Ilm 1:16 Ja henen Silmens ninquin Tulen Leimaus/ ia henen Jalcans ninquin cwma Waski/ quin Wgnisa hehcuuat Ja hene' Änens ninquin palion Wedhen Hyminä.
Ilm 1:17 Ja piti seitzemen Techtie oikeas kädhesens. Ja henen Suustans wloskieui caxitereinen Miecka/ ia henen Casuonsa paistit/ ninquin se kircas Auringoinen.
Ilm 1:18 Ja quin mine henen näin/ langeisin mine henen Jalcains eten ninquin coollu. Ja hen pani Oikean Kädhense minun päleni ia sanoi minulle/
Ilm 1:19 Ele pelke/ Mine olen se ensimeinen ia se Wimeinen/ ia se Eleue. Mine olin coollu/ ia catzo mine olen Eleue ijancaikisesta ijancaikisehen/ ia minulla ombi ne Heluetin ia Cooleman Auamet. Kirioita mites nähnyt olet/ ia mite ouat/ ia mite tapactuman pite testelehin.
Ilm 1:20 Se Salaus nijste seitzemeste Techdeste iotcas nähnyt olet minun oikias Kädheseni/ ia ne seitzemen cullaista Kyntilialca.
Ilm 1:21 Ne seitzemen Techtie/ ouat ninen seitzemen Seurakundain Engelit/ ia ne seitzemen Kyntilialca iotcas nähnyt olet/ ouat seitzemen Seuracunda.

II. Lucu.

Ilm 2:1 JA sille Ephesin Seurakunnan Engelille kirioita. Neite sanopi se ioca pitepi ne seitzemen Tectie henen oikeasa Kädhesens/ ioca kieupi ninen seitzemen cullaisen Kyntilialkain keskelle.
Ilm 2:2 Mine tieden sinu' Tekos ia Töös ia sinun Kersimises/ ia ettet sine woi kersie nite Pahoia/ ia olet nite kiusanut/ iotca sanouat heidhens oleuan Apostolit/ ia eiuet quitengan ole/ ia leusit heiden Walecteliaxi/
Ilm 2:3 ia sine wedhätit ia kersit/ Ja minun Nimeni teden sine töteteit ia edh ole wäsynyt.
Ilm 2:4 Mutta minulla ombi sinua wastan/ ette sine sen sinun ensimeisen Rackaudhes ylenannoit.
Ilm 2:5 Muista sijs custas poislangesit ia tee para'nosta/ ia tee ensimeiset Töet. Jos mutoin/ nijn tulen mine sinulle pian/ ia poissööxen sinun Kyntilialgas sialdans/ Ellet sine parannosta tee.
Ilm 2:6 Mutta se sinulla on/ ettes wihaisit ne Niculaisten Töet/ iotca minekin wihan.
Ilm 2:7 Jolla Corua ombi/ hen cwlcan/ mite Hengi sanopi Seuracunnille. Woittaialle mine annan södhä sijte Elemen Puusta ioca keskelle Jumalan Paradisis ombi.
Ilm 2:8 Ja sille Smirneusten Seuracunnan Engelille kirioita. Neite sanopi se ensimeinen ia se wimeinen/ ioca oli coollu ia on Eleuexi tullut.
Ilm 2:9 Mine tiedhen sinun Tekos ia waiuas ia kieuhydhes ( mutta sine Ricas olet ) ia ninen Pilcan/ iotca sanouat heidens Juttaixi/ ia euet ole/ Waan ouat Satanan Joucko.
Ilm 2:10 Äle miten nijste pelke ioita sinun kersimen pite. Catzo Perkele ombi mwtomita teiste heitteue Fangiuxen/ Senpäle ette teite kiusataisijn/ ia pitemen Waiua kymmenen Peiue. Ole Uskolinen Cooleman asti/ nin mine annan Sinulle sen Elemen Crunun.
Ilm 2:11 Jolla Corua ombi hen cwlcan mite Hengi sanopi Seuracunnille. Joca woittapi/ ei he' wahingoiteta sijte toisesta Coolemasta.
Ilm 2:12 Ja sille Pergameisen Seurakunnan Engelille kirioita/ Neite sanopi se/ iolla ombi se caxitereinen Miecka/
Ilm 2:13 Mine tiedhen sinun Teghos ia cusas asut/ cusa se Satanan Stoli ombi/ Ja sine pidhet minun Nimeni/ ia et kieldenyt minun vskoani/ Ja minun peiuineni ombi Antypas minu' vskolinen Todhistaian ioca tapetin teiden tykenen/ cusa Satanas asupi.
Ilm 2:14 Mutta wehe minulla ombi sinua wastan. Ette sinulla sielle ombi nijte iotca piteuet Balaamin Opetosta. Joca opetti Balachin cautta yhden pahannoxen ylesottaman Israelin Lasten eten/ sömen Epäiumalden Uffria/ ia Salawooten pitemen.
Ilm 2:15 Nin mös sinulla ombi nijte iotca piteuet Niculaisten Opetusta/ iota mine wihan.
Ilm 2:16 Tee Parannosta/ Mutoin mine tulen sinulle pian/ ia tappelen heiden cansans Minun Suuni Miekalla.
Ilm 2:17 Jolla Corua ombi hen cwlcan mite Hengi sanopi Seurakunnille. Woittaialle mine annan söde sijte salatusta Mannasta/ ia tadhon anda henelle hyuen Todhistoxen/ Ja sen Todhistoxen cansa wdhen Nimen kirioitetun/ iota eikengen tiedhe/ waan se ioca sen saapi.
Ilm 2:18 Ja sille Thyatiraisen Seuracunnan Engelille kirioita. Neite sanopi se Jumalan Poica/ Jolla Silmet ouat ninquin Tulen Leimaus/ ia henen ialcans ninquin cwma waski/
Ilm 2:19 Mine tieden sinun Tekos/ ia Rackaudhes/ ia Palueluxes/ ia vskos/ ia sinun Kersimises ia sinun Tekos. Ja ne wimeiset enemet quin ne ensimeiset/
Ilm 2:20 waan minulla ombi wehe sinua wastan. Ettes sallit sen waimon Iesabel/ ioca sanopi henens Prophetaxi/ opettaman ia wiettelemen minun Palueliaitani Salawoodet pitemen ia sömen Epeiumaloiten Uffria.
Ilm 2:21 Ja mine annoin henelle Aighan/ ette henen piti paranosta tekemen Salawootestans/ Ja ei hen tehnyt.
Ilm 2:22 Catzo/ mine panen henen wootesen/ Ja iotca henen cansans Horuteen secoiuat/ tuleuat surimban waiuan/ ellei he Paranosta tee heiden Töistens/ Ja henen Lapsens mine Coolemalla tapan.
Ilm 2:23 Ja iocaitzen Seuracunnan tietemen pite/ ette mine olen ioca Munascuut ia Sydhemet tutkin. Ja mine annan itzecungin teiste oman Töens ielkin.
Ilm 2:24 Mutta teille mine sanon ia muille iotca Thyatiras oletta/ ioilla ei ole teme Opetus/ ia iotca eiuet Tu'denuet ole Satanan Sywuytte ( ninquin he sanouat ) em mine laske teidhen pälene mwta Coorma/
Ilm 2:25 Quitengin se quin teille ombi/ piteket sihen asti ette mine tulen.
Ilm 2:26 Ja ioca woittapi ia pitepi minun Tekoni haman loppun asti/ Sille mine annan woiman Pacanoitten ylitze/
Ilm 2:27 Ja henen pite heite hallitzeman Rauta witzalla/ ia ninquin Sauenualaian Astiat/ pite henen heite serkemen/
Ilm 2:28 ninquin minekin sain minun Iseldeni/ ia annan henelle Cointecdhen.
Ilm 2:29 Jolla Corua ombi hen cwlkan mite Hengi sanopi Seurakunnille.

III. Lucu.

Ilm 3:1 JA sille Sardin Seurakunnan Engelille kirioita. Neite sanopi se iolla ombi ne seitzemen Jumalan Hengeä/ ia ne seitzemen Techtie. Mine tiedhen sinun Teghos/ Sille sinulla Nimi ombi ettes elet/ ia olet coolut.
Ilm 3:2 Ole walpas ia wahuista nijte muita iotca coolemallans ouat. Sille em mine leunyt sinun Teghoias teudhelisnä Jumalan edhes.
Ilm 3:3 Nin aiattele sijs nyt quingas saanut ia cuullut olet/ ia pidhe se ia tee Paranosta. Ellet sine sijs waluaisi/ nin mine tulen sinu' päles ninquin Warghas/ ia eppes tiedhe mille hetkelle mine tulen sinun päles.
Ilm 3:4 Ombi sinulla mös haruat nimet Sardisa/ iotca eiuet ole hieronuet heiden Waatens/ ia heiden pite waeldaman minun cansani walkeisa waateisa/ Sille he ouat sen werdit.
Ilm 3:5 Joca woittapi/ henen pite nin puetettaman walkeilla waateilla. Ja en mine poispyhi henen Nimiens Elemen Kiriasta/ ia mine tahdon tunnusta henen Nimens minun Iseni edhes/ ia henen Engeleins edhes.
Ilm 3:6 Jolla Corua ombi/ hen cwlcan mite Hengi sanopi Seuracunnille.
Ilm 3:7 Ja sille Philadelphian Seurakunna' Engelille kirioita. Neite sanopi se Pyhe/ se totinen iolla ombi Dauidin Auain/ ioca auapi ia eikengen sulie/ ioca sulkepi ia eikengen aua.
Ilm 3:8 Mine tiedhen sinun Teghos. Catzo/ Mine annoin sinu' etes aukean Ouen/ ia eikengen woi site sulkia/ Sille ette sinulla ombi wehe woima ia olet pitenyt minun Sanani/ ia et kieldenyt minun Nimeäni.
Ilm 3:9 Catzo/ mine annan sinulle Satanan Joucosta/ iotca heidens Juttaixi sanouat/ ia eiuet ole/ waan walecteluat. Cazo mine tahdon waatia heite sihen/ ette heidhen pite tuleman/ ia cumartaman sinun Jalcais edhes/ ia heidhen pite tietemen/ ette mine racastin sinua.
Ilm 3:10 Ettes pidhit minun Kersimiseni Sanat/ Ja mine tadhon mös sinun pite Kiusauxen Hetkeste/ ioca tuleua ombi caiken Mailmaisen Pirin päle/ kiusamahan nijte/ iotca Maan päle asuuat.
Ilm 3:11 Catzo/ Mine tulen pian/ pidhe mite sinulla on/ ettei kenge' sinun Crunuas ota.
Ilm 3:12 Joca woittapi/ hene' mine teen Pilarixi minun Jumalani Templise/ ia ei sillen pide henen wloskieume'. Ja tadhon kirioita henen pälens minun Jumalani Nimen/ ia sen wdhen Jerusalemin Nimen/ sen minun Jumalani Caupungin/ ioca alasastui Taiuahasta minu' Jumalastani/ Ja sen minun wdhen Nimeni.
Ilm 3:13 Jolla Corua ombi hen cuulcan/ mite Hengi sanopi Seuracunnille.
Ilm 3:14 Ja sille Laodicean Seuracunnan Engelille kirioita. Nite sanopi/ Amen/ se wskolinen ia Totinen Todhistaia/ se Jumalan Loondocappalden Alcu.
Ilm 3:15 Mine tiedhen sinun teghos/ ettet sine kylme ole eike Lemmin/ Joskas kylme taika Lemmin olisit.
Ilm 3:16 Mutta ettes pensie olet/ ia etke kylme etke lemmin/ rupean mine sinua minun Suustani wlosoxendaman.
Ilm 3:17 Sille ettes sanot/ Mine olen Ricas/ ia olen ricastunut ia em mine miteke' taruitze/ ia eipes tiedhe ettes olet culkuia ia Surkea/ kieuhe/ Sokea ia Alastoin.
Ilm 3:18 Mine neuuon sinua ostaman minulda Culta Tulen lepitze selghitettye/ ettes ricastuisit/ ia Walkiat Waatet ioillas sinus pukisit/ ettei sinun alastomas häpie näghyisi/ ia woitele Silmes Silmen woitella/ ettes nekisit.
Ilm 3:19 Joita mine racastan/ nijte mine nuctelen ia rangaisen. Nijn ole sijs Ahkera ia tee Paranosta.
Ilm 3:20 Catzo/ mine seison Ouesa/ ia colcutan/ Jos iocu minun Äneni cuulepi/ ia auapi Ouen/ sen tyge mine siselmenen Echtolista pitemen henen cansans/ ia he' minu' cansani.
Ilm 3:21 Joca woittapi/ sille mine annan istua minu' cansani minu' Stolini päle/ ninquin minekin woitin ia ole' istunut minu' Iseni cansa henen Stolins päle. Jolla Corua ombi/ hen cuulcan mite Hengi sanopi Seuracunnille.

IV. Lucu.

Ilm 4:1 SIjtte mine näin/ ia catzo/ yxi Oui auatin Taiuasa/ ia se ensimeinen Äni ionga mine cwlin minun cansani puhuuan/ ninquin Basunan/ sanouan/ ylesastu tenne ia mine osotan sinulle mite testelehin tapactuman pite.
Ilm 4:2 Ja cochta mine olin Hengese. Ja catzo/ yxi Stoli oli pandu Taiuasen/ ia Stolin päle yxi istuua.
Ilm 4:3 Ja ioca istui hen oli näkyens sen Kiuen Jaspidi ia Sardion caltainen.
Ilm 4:4 Ja Taiuancaari oli ymberins henen Stolians/ näkyens Smaragdin caltainen Ja sen Stolin ymberille oli neliecolmatkymmende Stolia/ ia ninen Stolein päle olit neliecolmatkymmende Wanhinda jstuuaiset puetetut walkeilla wateilla/ ia oli heiden Päsens cullaiset Crunut.
Ilm 4:5 Ja Stolista wloskieuit Leimauxet/ ia pitkeiset ia Änet/ ia seitzemen tulista Lampua palauaista Stolin edhes/ Jotca ouat ne seitzemen Jumalan Hengie.
Ilm 4:6 Ja Stolin edes oli ninquin Clasinen Meri Christallin modholla/ ia keskelle Stolia ia ymberi Stolia nelie Eleiende/ teune Silmie edhes ia tacan.
Ilm 4:7 Ja se ensimeinen Eleien oli Jalopeuran moodhoinen/ ia se toine' Eleien Wasican modoine'/ ia sille colmannella Eleimelle oli ninquin Inhimisen Casuot/ Ja se nelies Eleien oli lendeuen Cotcan moodhoinen.
Ilm 4:8 Ja nijlle nelielle Eleiemelle/ oli cullaki cwsi Sipie ymberille's/ ia he olit wlcoa ia siselde teune Silmie. Ja ei ollut heille Lepoa Peiuelle ia Öelle/ ia sanouat/ Pyhe Pyhe Pyhe ombi se HErra Jumala/ se Caickiualdias/ se ioca oli/ ia se ioca ombi/ ia se ioca tuleuainen on.
Ilm 4:9 Ja coska ne Eleimet annoit Ylistoxen/ ia Cunnian ia Kitoxe' henelle/ ioca jstui Stolin päle/ ioca elepi ijnncaikisesta ijancaikisehen.
Ilm 4:10 Nin ne neliecolmatkyme'de Wa'hinda la'gesit sen Stolin päle istuuaisen eten/ ia cumarsit site Eleuet ija'caikisesta ija'caikisehe'. Ja heitit heide' Crunu's Stolin eten ia sanoit/
Ilm 4:11 Herra/ sine olet madoline' ottama' Ylistoxen ia Cu'nian ia Woima'/ Sille sine olet caiki Loonut/ ia sinun tacdos tedhen o'bi heiden Olemisens/ ia ouat lodhut.

V. Lucu.

Ilm 5:1 JA mine näin Stolin päle Istuuaisen Oikesa Kädhes/ Kirian siselde ia wlco kirioitetun/ seitzemen Insigelin cansa merkitun/
Ilm 5:2 Ja mine näin ydhen wäkeuen Engelin saarnauan swrella änelle. Cuca ombi madholinen Kiria auaman/ ia henen Insigelins ylespästemen?
Ilm 5:3 Ja ei kengen woinut eike Taiuasa/ eike Maasa/ eike Maan alla site Kiria auata/ ia sihen siselcatzoa.
Ilm 5:4 Ja mine sangen idkin/ ettei kengen mahdolinen leutty auaman ia lukeman Kiria/ eike hende näkemen.
Ilm 5:5 Ja yxi nijste Wanhimiste sanoi minulle/ ele idke. Catzo/ se Jalopeura woitti ioca ombi Judan Sucucunnasta Dauidin Juri/ ylesauaman sen Kirian ia ylespästemen henen seitzemen Insigliens.
Ilm 5:6 Ja mine näin ia catzo keskelle Stoli/ ia ninen nelien Eleimen/ ia keskelle Wanhimaitten seisoi yxi Caritza ninquin se tapettu olis/ iolla oli seitzemen Saruia ia seitzemen Silme/ Jotca ouat ne seitzemen Jumalan Hengie/ lehetetyt caikelle Maalle/
Ilm 5:7 ia se tuli ia otti Kirian henen Oikeasta Kädestens ioca Stolin päle istui.
Ilm 5:8 Ja coska se Kirian oli ottanut/ nin langesit ne nelie Eleinde/ ia ne neliecolmatkymmende Wanhinda Caritzan eten/ ia iocaitzela oli Candele/ ia cullaiset Maliat teune Makiahaijusta/ iotca ouat ne pyhein Rucuuxet/
Ilm 5:9 ia weisasit Wtta wirtte sanodhe' Sine olet madholinen ottaman sen Kirian ia sen Insiglit ylespästemen. Sille ette sine olet tapettu/ ia sine lunastit meite sinu' Werelles/ caikinaisesta Seuracunnista ia Kieliste ia Ca'ssasta ia Pacanoista/
Ilm 5:10 Ja Sine olet meite tehnyt meide' Jumalalle Kuniaxi ia Papeixi/ ia meiden pite wallitzeman Maan päle.
Ilm 5:11 Ja mine näin/ ia cuulin monen Engelein änen Stolin ymberi ia Eleinden ymberi/ ia Wanhimitten ymberille/ Ja heiden lucunsa oli mo'da tuhatta kerta tuhatta/
Ilm 5:12 ia sanoit swrella änelle/ Se Caritza ioca tapettu on/ o'bi mahdoline' ottaman Awun ia Rickauden/ ia Wisauden/ ia Wäkewudhen/ ia Cunnian/ ia Ylistoxen ia Kitoxen.
Ilm 5:13 Ja caiki Loondocappalet/ iotca Taiuas ouat/ ia Maan päle/ ia Maan alla/ ia Merese/ ia caiki iotca heisse ouat culin mine heiden sanouan henelle ioca Stolilla istui/ ia Caritzalle. Kijtos ia Cu'nia ia Ylistos ia Woima ijancaikisesta ijancaikisehe'.
Ilm 5:14 Ja ne nelie eleinde sanoit Am'. Ja ne nelie colmatkymmende Wa'hinda langesit heiden Casuoillens ia cumarsit site Eleuet ijancaikisesta ijancaikisehen.

VI. Lucu.

Ilm 6:1 JA mine näin/ ette cosca se Caritza auasi yhden Insigleista/ ia mine cwlin yhden nijste nelieste eleimeste sanouan/ ninquin pitkeisen iylinen/ Tule ia catzo.
Ilm 6:2 Ja mine näin/ ia catzo/ yxi walkea Ori/ ia ioca istui hene' pälens/ piti Joutzen. Ja henelle annetin yxi Crunu/ ia hen wlosmeni woittaman ia saaman woiton.
Ilm 6:3 Ja coska hen auasi sen toisen Insiglin Cuulin mine sen toisen Eleimen sanouan/ Tule ia catzo.
Ilm 6:4 Ja wlosmeni toinen Ruskia Ori/ ia ioca sen päle istui/ henelle annetin Rauha Maasta poisotta/ Ja ette he keskenens piti heidhens tappaman/ ia henelle oli swri Miecka annettu.
Ilm 6:5 Ja coska hen auasi sen colmanen Insiglin/ cwlin mine sen colmanen Eleimen sanouan/ Tule ia catzo. Ja mine näin/ ia catzo yxi musta Ori/ ia henelle ioca sen päle istui/ oli yxi Waaca Kädhes.
Ilm 6:6 Ja mine cwlin yhden Änen/ ninen nelien Eleimen keskelle sanouan/ yxi Mitta Nisuia Colmes euris/ ia colme Mitta Ohria Colmes euris/ ia ele wina ia öliu wahingoita.
Ilm 6:7 Ja coska he' auasi sen neliene' Insiglin cwlin mine sen neliene' eleime' Änen sanoua'/ Tule ia catzo.
Ilm 6:8 Ja mine nein/ ia catzo yxi placki Ori/ ia ioca sen päle istui/ sen Nimi oli Colema ia Helueti he'de noudatti. Ja henelle woima a'nettin tappaman sen neliene' Osan Maan päle/ Miekalla ia Nälielle ia Surmalla/ ia Petoin cautta Maan päle.
Ilm 6:9 Ja coska hen auasi sen widenen Insiglin Näin mine Altarin alla ninen Sielut iotca Jumalan Sanan tedhen tapetut olit. Ja sen Todistoxen teden ioca heille oli.
Ilm 6:10 Ja he hwsit swrella Änelle/ sanodhen/ Sine Pyhe ia Totine' Herra/ quinga cauuan et sine domitze ia costa meiden Werenne/ nijste iotca Maan päle asuuat?
Ilm 6:11 Ja cullekin heiste annetin walkea waate. Ja sanotin heille ette heiden piti wiele lepemen wähen aica/ sihenasti ette heiden Cansapaluelians ia weliens Lucu teuten tulis/ iotca mös tapettaman piti ninquin Heki.
Ilm 6:12 Ja mine näin/ coska he' auasi sen Cwdhene' Insiglin/ ia catzo/ nin swri Maanieristus tapactui/ ia Auringoinen tuli mustaxi quin Caruasecki/ ia Cuu tuli coconans ninquin Weri/
Ilm 6:13 ia Tehdhet alasputosit Taiuast Maan päle ninquin Fikunapuu waristapi henen Fikunans/ coska hen swresta Twlesta hälyteten.
Ilm 6:14 Ja Taiuas kiemerysti ninquin kämerettu Kiria/ ia caiki Wooret ia Loodhot tulit sijrtynexi heidhe' sioistans.
Ilm 6:15 Ja ne Kuningat maan päle/ ia ne ylimeset ia ne rickat/ ia ne pämihet ia ne wäkeuet ia caiki oriat ia caiki wapahet ketkit heidens Loolijn ia Rotcohin/
Ilm 6:16 ia sanouat Woorille ia Callioille/ la'gteca meiden pälen ia peiteket meite sen Casuoin edheste ioca Stolin päle istupi/ ia Caritzan wihasta.
Ilm 6:17 Sille ette tullut ombi henen swren Wihans Peiue/ ia cuca woipi seisoa?

VII. Lucu.

Ilm 7:1 JA senielken näin mine nelie Engelite seisouan nelien Maanculmain päle/ piteueiste ne nelie Maa' Twlet/ ettei Twlen pitenyt puhaltama' Maan päle/ eike Meren päle/ eike yhdenge' puun päle.
Ilm 7:2 Ja mine näin toisen Engelin ylesastuuan Auringoisen coitosta/ henelle oli se Eleuen Jumalan Insigli/ Ja hwsi surella änelle nijlle nelielle Engelille/ ioille annettu oli wahincoitta Maan ia Meren/
Ilm 7:3 ia sanoi. Elkette wahincoittaco Maata eike merta eike puita/ sihenasti ette me merkitzemme meiden Jumalan Palueliat heide' Otzisansa.
Ilm 7:4 Ja mine cwlin merkituidhen lughun sata ia neliekymmende nelietuhatta/ iotca olit caikein Israelin Lasten Sucucunnasta merkitetyt.
Ilm 7:5 Judan Sucucunnasta/ caxitoistakymende tuhatta merkityt. Rubenin Sucucu'nasta/ caxitoistakymende tuhatta merkityt. Gadin Sucucunnasta/ caxitoistakymende tuhatta merkityt
Ilm 7:6 Asarin Sucucunnasta/ caxitoistakymende tuhatta merkityt. Nephthalin Sucucunnasta/ caxitoistakymende tuhatta merkityt. Manassen Sucucunnasta/ caxitoistakymende tuhatta merkityt.
Ilm 7:7 Simeon Sucucu'nasta caxitoistakymende tuhatta merkityt. Leuin Sucucunnasta caxitoistakymende tuhatta merkityt. Isascharin Sucucu'nasta caxitoistakyme'de tuhatta merkityt.
Ilm 7:8 Zabulonin Sucucu'nasta caxitoistakyme'de tuhatta merkityt. Josephin Sucucu'nasta caxitoistakymende tuhatta merkityt BenJamin Sucucu'nasta caxitoistakyme'de tuhatta merkityt.
Ilm 7:9 Senielkin mine näin/ ia catzo swri Joucko/ iota eikengen lukea woinut/ caikista pacanoista/ ia Canssoista/ ia Kieleiste seisouan Stolin edes ia Caritzan edhes puetetut walkeisa Waateisa/ ia Palmut heide' Käsisens/
Ilm 7:10 Ja he hwsit swrella änelle sanoden/ Terueys olcohon henelle ioca jstupi Stolilla meidhen Jumalan ia Caritzan.
Ilm 7:11 Ja caiki Engelit seisoit ymberins Stolia ia nijte Wanhinbita ymberins ia nijte nelie Eleinde/ ia langesit Stolin eten heiden Casuoins päle/ ia cumarsit Jumalata sanoden/ Amen.
Ilm 7:12 Hyuestisiugnaus ia Cunnia/ ia Wisaus ia Kijtos ia Ylistos ia Awu ia Wekewuys ia woima/ olcon meiden Jumalalle ijancaikisehen Amen.
Ilm 7:13 Ja wastasi yxi nijste Wanhimista ia sanoi minulle/ Cutca ouat neme puetetut walkeisa Waateisa ia custa he ouat tulluet?
Ilm 7:14 Ja mine wastasin Henelle/ HErra/ sinepe sen tiedhet. Ja he' sanoi minulle/ Neme ouat iotca tulit swresta Waiuasta ia ouat heiden Waatens pesnyet/ ia ouat ne walghistanuet Caritzan Werese.
Ilm 7:15 Senteden he ouat Jumalan Stolin edhes/ ia palueleuat hende peuelle ia öelle henen Templisans. Ja ioca Stolilla istupi/ hen asupi heiden pälens.
Ilm 7:16 Eipe he sillen jsoa eike Janoa/ eike mös Auringoinen lange heiden pälens/ Eike yxiken Palauus/
Ilm 7:17 Sille ette se Caritza ioca Stolin keskelle ombi hallitzepi heite/ ia iohdatta heite sen Eleuen Wesilechtein tyge/ Ja Jumala ombi poisquiuaua caiki kynelit heiden Silmistens.

VIII. Lucu.

Ilm 8:1 JA coska he' auasi sen seitzemennen Insiglin/ tuli waickenos Taiuasa lehes polen hetkie.
Ilm 8:2 Ja mine näin seitzeme' Engelite iotca astuit Jumala' eteen/ ia heile annetin seitzeme' Basunata.
Ilm 8:3 Ja yxi toinen Engeli tuli/ ia seisoi Altarin edes/ ia henelle oli cullainen Pyhen saunastia/ ia henelle annetin palio makea haiua/ ette hene' andaman piti caikein Pyhein Rucoxista sen cullaisen Altarin päle Stolin edes.
Ilm 8:4 Ja sen makea' haiun Sauw Pyhein Rucoxista ylesnousi Engelin Kädheste Jumalan eten.
Ilm 8:5 Ja se Engeli otti Pyhensaunastian ia teutti sen Altarin Tulesta/ ia heitti alas Maan päle. Ja nin tapactuit Pitkeiset ia änet/ ia lemauxet/ ia Maanieristoxet.
Ilm 8:6 Ja ne seitzemen Engelite ninen seitzemen Basunan cansa Hangitzit heidhens Basunilla soittaman.
Ilm 8:7 Ja se Ensimeinen Engeli Basunalla soitti/ ia tulit Racket ia Tuli weren cansa seghoitettu/ ia ne heitettin Maan päle. Ja se colmas osa puista ylespaloit/ ia caiki Wihirieinen Rooho ylespaloi.
Ilm 8:8 Ja se toinen Engeli Basunalla soitti/ Ja Merehen heitettin ninquin yxi swri woori Tulesa palaua.
Ilm 8:9 Ja se colmas osa Mereste tuli Werexi/ ia colmas osa Eleueisiste Loo'docappaleista iotca olit Merese poiscoolit Ja colmas osa Hahdheista hucastui.
Ilm 8:10 Ja se colmas Engeli Basunalla soitti/ ia yxi swri Techti Taiuasta langesi/ paistaua ninquin Tulensoitto/ ia langesi päle colmanen osan Kymeiste ia Wesilechteiste.
Ilm 8:11 Ja sen Techden nimi cutzutan Coirooho. Ja se colmas osa muutui Coirohoxi/ Ja monda Inhimiste cooli wesiste/ ette he olit nin haikeaxi tehdyt.
Ilm 8:12 Ja se nelies Engeli Basunalla soitti/ ia colmas osa Auringoisesta löötin/ ia colmas osa Cuusta/ Ja colmas osa Techdeiste/ nin ette colmas osa heiste pimensi/ ia colmas osa peiueste ei walgaisnut/ Ja öste samalmoto.
Ilm 8:13 Ja mine näin ia cwlin ydhe' Engelin keskelle Taiuasta lendeuen ia sanouan swrella änelle/ Ve/ Ve/ Ve asuuaisten Maan päle/ ninen muinen colme' Engelein Basunan äniste iotca wiele Basunoilla soittaman pite.

IX. Lucu.

Ilm 9:1 JA se Wides Engeli Basunalla soitti/ ia mine negin Techden Taiuasta putoua' Maan päle/ ia annettin henelle sywuydhe' Caiuoin Auain.
Ilm 9:2 Ja he' auasi sywuydhen Caiuon/ ia Caiuo' Sauw yleskeui/ ninquin swren wghnin Sauw/ ia Auringoinen pimestui ia Tuuli sijte Caiuon Sauusta.
Ilm 9:3 Ja Sauusta wloslexit Metzesircat Maan päle/ ia heille annettin woima ninquin Scorpiot Maan päle woima' piteuet.
Ilm 9:4 Ja sanottu oli heille/ ettei heiden pitenyt wahingoittaman Rooho Maan päle eike miten wiherieiste/ eike ychten Puuta/ waan ainoasta Inhimisie/ ioilla ei ole se Jumalan Insigli heiden Otzisans.
Ilm 9:5 Ja se annettin heille/ ettei heiden pitenyt tappaman heite/ waan heite waiuaman Wijsi Cucautta/ Ja heiden waiuatuxens oli quin Scorpionin waiuaus/ coska hen on iongun Inhimisen pistenyt.
Ilm 9:6 Ja nine Peiuine etziuet Inhimiset Coolemata/ ia euet hende leudhe/ Pyteuet mös coolla/ waan Coolema poispakenepi heiste.
Ilm 9:7 Ja ne Metzesircat ouat nine' Oritten caltaiset iotca Sotan walmistetut ouat/ ia heiden päedhens päle ninquin Crunut/ Culla' motoiset/ ia heiden Casuons ninquin Inhimiste' Casuot/
Ilm 9:8 ia heille olit Hiuxet/ ninquin Waimoin Hiuxet/ ia heiden Hamba'sa/ olit ninquin Jalopeurain/
Ilm 9:9 ia oli heille Pantzari ninquin rauta pantzarit/ Ja heide' Sijpeins Hawina/ ninquin Ratasten kituma/ cusa monda Heuoista Sotahan iooxeuat.
Ilm 9:10 Ja heille olit pyrstet/ ninquin Scorpioilla/ ia Neulaiset olit heidhen pyrstisens/ ia heidhen woimans oli wahingoittaman Inhimisie wijsi Cucautta.
Ilm 9:11 Ja ombi heide' pälens Kuningas se Sywudhe' Engeli/ io'ga Nimi on Ebreittein * Abaddon/ ia Grekitein ombi henen Nimens Apollijon.
Ilm 9:12 Yxi Ve ombi edhesmennyt/ Catzo/ wiele tuleuat caxi Ve sen ielkin.
Ilm 9:13 Ja se cudhes Engeli/ Basunalla soitti/ ia mine cwlin ydhen änen nijlde nelielde Cullaisen Altarin Culmilda/ ioca ombi Jumalan Silmein edhes/
Ilm 9:14 sanouan sille cudhenelle Engelille iolla Basuna oli/ Päste ne nelie Engelite/ iotca sidhotuna ouat sijne swers Kymise Euphratis.
Ilm 9:15 Ja ne nelie Engelite pästetin/ iotca walmit olit hetkexi/ ia Peiuexi/ ia Cwcaudexi/ ia Wodhexi ette heide' tappama' piti colmane' osa' inhimisiste.
Ilm 9:16 Ja nine' Ratzasmieste' Sotaueien Lucu olit mo'da tuhatta kerta tuhat/ ia mine culin heiden lugu'sa/
Ilm 9:17 ia sillens minä näin ne Orit Näghosa/ ia iotca heiden pälens jstuit/ heille olit tuliset ia Kellaiset ia Tulikiueiset Pantzarit/ ia Oriten Päät olit ninquin Jalopeurain päät. Ja Heiden Suustans wloskieui Tuli ia Sauw ia Tulikiui.
Ilm 9:18 Neiste colmista Witzauxista tapettin colmas osa Inhimisiste/ Tulesta Sauusta/ ia Tulikiuesta iotca heiden Suustans wloskieuit/
Ilm 9:19 Sille ette heiden Woimansa oli heiden Suusansa/ ia heiden Pyrstisens. Sille heiden Pyrstens olit Kermein moodhoiset/ Ja heille olit Päät ioilla he wahingoitit.
Ilm 9:20 Ja mwdh Inhimiset/ iotca eiuet ole tapetut neille witzauxilla/ eike Paranosta tehnyet heidhen Kättens Töiste/ etteiuet he cumartanuet Pirunloomia/ ia Cullasia/ Hopiaisia/ Waskisia/ Kiuisie ia puisia Epeiumaloita/ Jotca eike nehdhe woi eike cwlla/ eike kieudhe/
Ilm 9:21 Ja eiuet mös Paranosta tehnyet heidhen Murhistans/ eike welhoudhestans/ eike Hauriuxestans/ eike warcauxestans.

X. Lucu.

Ilm 10:1 JA mine näin ydhen toisen wäkeuen Engelin Taiuasta alastuleuan/ se oli Piluelle puetettu/ ia Taiuan Cari ylitze henen Pääens/ ia henen Casuonsa oli ninquin Auringo/ Ja henen Jalghansa ninquin Tulen Pilarit.
Ilm 10:2 Ja oli henen Kädhesens auoin Kiriainen/ Ja pani henen oikean Jalcans Meren päle/ Ja sen waseman Maan päle/ ia hwsi swrella änelle ninquin Jalopeuran Kiliulla.
Ilm 10:3 Ja coska he' hwsi/ puhuit ne seitzeme' Pitkeiste heiden äne'se.
Ilm 10:4 Ja coska ne seitzemen Pitekeiste olit puhunuet heiden änense/ nin tactoin mine ne kirioitta. Ja mine cwlin ydhen änen Taiuasta sanouan minulle/ Insiglitze mite ne seitzemen Pitkeiste puhuit ia ele nijte kirioita.
Ilm 10:5 Ja se Engeli ionga mine näin seisouan Meren päle ia Maa' päle/ ylesnosti Käde's Taiuan pein/
Ilm 10:6 ia wannoi se' Eleueisen ija'caikisesta ijancaikisehen päle/ sen ioca Taiuan oli loonut ia ne mite henese ouat/ Ja Man ia ne mite henese ouat Ja Meren/ ia mite henese ouat/ ettei sille' Aica enembe oleman pidhe/
Ilm 10:7 Waan sen seitzemennen Engelin änen Peiuene/ coska he' rupe Basunalla soittaman/ nin pite Jumalan Salaudhe' teuteteme'/ Ninquin hen on ilmoitanut palueliains ia Prophetains cautta.
Ilm 10:8 Ja mine cwlin taas yden änen Taiuasta minun cansani puhuuan/ ia sanouan/ Mene ia ota se auoin Kiriainen Engelin Kädheste/ ioca seisopi Meren ia Maan päle.
Ilm 10:9 Ja mine menin Engelin tyge ia sanoin/ Anna minulle se kiria/ ia hen sanoi minulle/ ota ia sö yles ia sen pite caruasteleman sinun Watzas/ waan sinun Suusas henen pite oleman makean ninquin Hunaian.
Ilm 10:10 Ja mine otin sen Kiriaisen Engelin Kädeste/ ia sen ylessöin/ ia se oli makea minun Suusani ninquin Hunaia. Ja quin mine olin sen ylessönyt/ caruasteli se minun Watzani.
Ilm 10:11 Ja hen sanoi minulle/ taas sinun tule Propheterata Canssoille/ ia Pacanoille/ ia Kielille/ ia monille Kuningaille.

XI Lucu.

Ilm 11:1 Ja minulle annettin yxi Rooco/ ninquin sauua/ ia sanotin minulle. Nouseyles/ ia mitta Jumalan Templi ia Altari/ ia ne iotca henese cumartauat.
Ilm 11:2 Mutta se siselmeinen Chori Templiste wlossöxe/ ia ele site mitta/ Sille ette se ombi annettu Pacanoille/ ia sen pyhen Caupungin he tallauat/ caxiwidhettekymende Cwcautta.
Ilm 11:3 JA mine annan cadhelle minun Todhistaialleni/ ia heidhen pite Prophetereman tuhat caxisata ia cwsikymende peiue/ puetetut Säkeille.
Ilm 11:4 Neme ouat caxi Oliopuuta/ ia caxi Plusia/ seisouaiset Maan Jumalan Casuon edhese.
Ilm 11:5 Ja ios iocu heite tacto wahingoitta/ nin wloskieupi Tuli heiden Suustansa/ ia ylessöpi heidhen Wiholise's. Ja ios iocu tactopi heite wahingoitta/ nin tule hen tapetta.
Ilm 11:6 Neille ombi woima Taiuasta sulkea/ ettei sataman pidhe nijne peiuine quin he Propheterauat/ ia heille ombi woima wetten päle mwtta ne Werexi/ ia lömen Maan caikinaisilla Witzauxilla/ nin wsein quin he tactouat.
Ilm 11:7 Ja coska he heidhen Todistoxens loputanuet ouat/ nin se Peto ioca Sywuydhest ylesastui/ pite heiden ca'sans Sotapiteme' ia heite ylitzeuoittama' ia tappama' heite.
Ilm 11:8 Ja heiden Ruminsa pite macama' sen swre' Caupungin Catuilla/ ioca cutzutan He'gelisesta Sodoma ia Egiptus/ cusa mös meidhen HERran Ristinnaulittu on.
Ilm 11:9 Ja pite näkemen mwtamat Sucucunnista/ ia Canssoista/ ia Kieliste/ ia Pacanoista/ heiden Ruminsa colme peiue ia ydhen polen/ ia eiuet he salli heiden rumihitansa Hautoin panda.
Ilm 11:10 Ja iotca Maan päle asuuat/ iloitzeuat ia remuitzeuat heiden pälens/ ia Hercust eleuet/ ia Lahioia keskenens lehetteleuet/ Sille ette neme caxi Prophetat/ adhistelit nijte iotca asuit maan päle.
Ilm 11:11 Ja colmen Peiuen pereste ia polen/ meni heidhen sisellens se Eleme' Hengi Jumalalda/ Ja he seisoit heide' Jalcains päle/ ia swri Pelco langeisi heiden pälens iotca heite näit.
Ilm 11:12 Ja he cwlit swre' Änen Taiuast sanoua' heille/ Ylesastucat te'ne. Ja he ylesastuit Taiuasen Piluese/ ia heiden Wiholisens näit heite.
Ilm 11:13 Ja samalla hetkelle tapactui swri Manieristus/ ia kymenes osa Caupu'gist maha' la'gesi. Ja tapettin sine Manieristoxesa seitzementuhane' Inhimiste' Nimi/ ia ne mwd he'mestuit/ ia annoit Taiuan Jumalalle Cu'nian.
Ilm 11:14 Se toine' We ombi edes me'nyt/ Catzo/ se colmas We pian tulepi.
Ilm 11:15 JA se seitzemes Engeli Basunalla soitti/ Ja swret änet cwluit Taiuasa/ sanoden/ Teme' Mailman Waldacunnat ouat meidhen Herrale ia hene' Christuselle's tulluet/ ia henen pite hallitzeman ijancaikisesta ijancaikisehen.
Ilm 11:16 Ja neliecolmatkymende Wanhinda iotca Jumalan edhes heiden Stolins päle istui/ langesit heiden Casuons päle/ ia cumarisit Jumalata sanodhen/
Ilm 11:17 Me Kijtemme sinua HERRA Caikiualdias Jumala ioca olet/ ia olit/ ia tuleua olet/ Ette sine olet ottanut sinun swren Woimas ia Hallitzit/ ia Pacanat ouat wihastunuet.
Ilm 11:18 Ja sinun Wihas on tullut/ ia ninen Coolutten aica/ ette heiden pite Domittaman/ Ja ette sinun Palueliais Palca maxetan/ Prophetain ia Pyhein/ ia ninen iotca sinun Nimies pelkeuet/ Pienille ia Swrille/ ia cadhottamaan nijte iotca Maan turmeluet ouat.
Ilm 11:19 Ja Jumalan Templi aukeni Taiuasa/ ia henen Testamentins Arcu nectin henen Templisens/ ia tapactuit Leimauxet/ ia Änet/ ia Pitkeiset/ ia Maanieristoxet/ ia swret Rakeet.

XII. Lucu

Ilm 12:1 Ja swri Mercki ilmestui Taiuasa/ yxi Waimo puetettu Auringoisella ia Cw hene' Jalcains alla/ ia hene' pääs päle yxi Crunu cadhestoistakymenest Tecdheiste.
Ilm 12:2 Ja se oli raskas/ ia hwsi/ ia oli synnyttemisen kiuus/ ia piti swren waiuan synnytteisens.
Ilm 12:3 Ja nägyi toine' mercki Taiuasa/ ia catzo/ swri Ruskia Lohikerme/ iolla oli seitzemen Pääte ia kymene' Sarue/ ia henen päidhens päle seitzemen Crunua/
Ilm 12:4 ia henen pyrstens weti colmane'/ osan Taiuan Tehdhiste/ ia heitti ne Maan päle. Ja se Lohikerme seisoi Waimon edes/ ioca oli synnyttemellens/ senpäle ette coska hen olis synnyttenyt/ ylessöis hene' Lapsens.
Ilm 12:5 Ja hen synnytti Pilti poighan/ ioca caiki pacanat piti Hallitzema' Raudhaisella witzalla. Ja henen Poicas temmattin Jumalan tyge ia henen Stolins tyge.
Ilm 12:6 Ja se Waimo pakeni Corpehen/ cusa henelle Sia oli Jumalalda walmistettu/ Ette he' sijne caitaisin tuhat ia caxisata ia cwsikymende peiue.
Ilm 12:7 Ja tapactui swri Sota Taiuaas/ Michael ia henen Engelins sodhit Lohikermen cansa. Ja se Lohikerme sodhei ia henen Engelins/
Ilm 12:8 ia eiuet he woittanuet/ Eike heidhen Siansa enemin leutty Taiuas.
Ilm 12:9 Ja se swri Lohikerme/ se wanha Mato/ ioca cutzutan Perkelexi ia Satanaxi/ oli vlosheitetty/ ioca coco Mailman Pirin wiettelepi/ ia oli heitetty Man päle/ ia henen Engelins olit mös henen cansans sinne heitetyt.
Ilm 12:10 Ja mine cwlin swern Änen sanouan Taiuasa. Nyt ombi se Terueys/ ia Woima/ ia Waldacunda ia Weki meidhen Jumalan ia henen Christusens/ ette se wlosheitettu on ioca meiden Welieden päle öte ia peiue cannoi Jumalan edhes.
Ilm 12:11 Ja he ouat henen woittanuet Caritzan Weren cautta/ ia henen Todistoxen Sanan tedhen/ Ja eiuet he heiden Hengens racastanuet Cooleman asti.
Ilm 12:12 Senteden te Taiuat iloitcat/ ia iotca asutta heisse. We Maan ia Meren asuuille/ Sille ette Perkele alasastupi teidhen tygenne/ pitedhen swren Wihan/ tieten henellens oleuan wehen Aica.
Ilm 12:13 Ja sijttequin Lohikerme näki ette hen oli Mahan heitetty/ nin hen wainosi site Waimoa/ ioca sen Piltin synnytti.
Ilm 12:14 Ja sille Waimolle annettin caxi Sipie/ ninquin swren Cotcan/ ette hene' piti Corpehen lendeme' henen Siahansa/ cusa hen eläteten yhden aian/ ia caxi aica/ ia polen aica sen Kermen Casuon edheste.
Ilm 12:15 Ja se kerme wlospuuskasi Suustans Wette Waimon ielkin ninquin Cosken/ ette hen olis henen wpottanut.
Ilm 12:16 Mutta Maa autti site Waimoa/ ia auasi Suuns ia poisserpi sen Cosken ionga se Lohikerme hene' Suustans wlospuuskasi.
Ilm 12:17 Ja se Lohikerme wihastui site Waimoa wastan/ ia poismeni sotiman mwinen cansa henen Siemenestensa/ iotca ketkeuet Jumalan Keskyt/ ia piteuet IESUSEN Christusen Todhistoxen.
Ilm 12:18 Ja hen seisoi Meren Sannan päle.

XIII. Lucu.

Ilm 13:1 JA mine näin Mereste Pedhon ylesastuuan/ iolla oli seitzemen Pääte ia kymmenen Saruia/ ia henen Sarueins päle kymmenen Crunua/ Ja henen Päidhens päle pilcan Nimi.
Ilm 13:2 Ja se Peto ionga mine näin oli Pardin motoinen/ ia henen Jalghans ninquin Carhun Käpelet/ ia henen Suuns ninquin Jalopeuran Suu. Ja se Lohikerme annoi sille henen woimans/ ia henen Stolins ia swren wäen.
Ilm 13:3 Ja mine näin yhden henen Päistens ninquin se olis cooliaxi Hawoittu/ ia henen colema Hauans parani. Ja coco Mailma' Pijri ihmetteli site Petoa/ ia cumarsit Lohikermette ioca annoi Pedholle woiman/
Ilm 13:4 ia he cumarsit Petoa ia sanoit/ Cuca ombi sen Pedhon caltainen? Ja cuca woipi sotia henen wastansa?
Ilm 13:5 Ja henelle annettin Suu puhumahan swria ia Pilcoia/ ia oli henelle annettu woima ette sen piti henelle pysymen caxi wijdhetkymende Cwcautta.
Ilm 13:6 Ja se auasi henen Suuns Pilcoia puhuman Jumalata wastan/ Pilcamahan henen Nimense ia henen Maiansa/ ia nijte iotca Taiuas asuuat.
Ilm 13:7 Ja henelle oli annettu sotia Pyhein cansa/ ia woitaman heite. Ja henelle annetin woima päle caikein Sucucu'dain/ ia Canssain/ ia Kielen/ ia Pacanan.
Ilm 13:8 Ja caiki iotca Maasa asuuat cumarsit hende/ ioinenga Nimi ei ole kirioitettu Caritzan Elemen Kirias/ ioca tapettu ombi Mailman alghusta.
Ilm 13:9 Jos iolla on Corua se cwlcan.
Ilm 13:10 Joca Fangiuxeen Wiepi/ se Fangiuxeen menepi/ Joca Miekalla tappa/ se tule Miecalla tapetta. Tesse ombi Pyhein Kersimus ia Usko.
Ilm 13:11 Ja mine näin toisen Pedhon ylesastuuan Maasta/ ia henelle oli caxi Saruea Lamban modhoitzet/ ia puhui ninquin Lohi kerme/
Ilm 13:12 ia se teki caiken Woiman sen Entisen Pedhon edes/ ia se teki Maan ia iotca henese asuit/ cumartaman site ensimeiste Petoa/ ionga coolema Haua paranut oli.
Ilm 13:13 Ja tekepi swria Merckie/ ette se mös Tulen tekepi Taiuaasta langeman Inhimisten eten/
Ilm 13:14 ia wiettelepi Asuuita Maan päle Merckein tedhen/ iotca henelle annetut olit tekemen Pedhon edhes/ ia sano nijlle Maasa Asuuille/ ette he tekisit Pedhon Cuuan/ iolla oli Miecan Haua ia oli Eleuexi tullut.
Ilm 13:15 Ja se annettin henelle/ ette henen piti andaman Hengen Pedhon Cuualle/ ia ette Pedhon Cuuan piti puhuman/ ia tekemen/ ette iocainen quin ei Pedhon Cuua cumardaisi/ piti tapettaman.
Ilm 13:16 Ja teki caiki tyni/ ne Pienet ia Swret/ ne Rickat ia Kieuhet/ ne Wapat ia Palueliat ottaman Lighanmerkin heiden Oikean Kätens taicka heiden otzijnsa/
Ilm 13:17 ia ettei kengen woinut osta ia mydhe/ iolla ei se Licamereki ollut/ taica Pedhon Nimi/ eli henen Nimense Lucu.
Ilm 13:18 Tesse ombi Wisaus. Jolla ombi Ymmerdhys/ se laskecan Pedhon lugun/ Sille se ombi ydhe' Inhimisen lucu/ ia henen lucunsa ombi Cwsisata Cwsikymende ia Cwsi.

XIV. Lucu.

Ilm 14:1 JA mine näin/ ia catzo/ yxi Caritza seisoi Syonin Wooren päle/ ia henen cansans sata ia nelie ia neliekymende tuhatta/ ioilla oli heiden Isense Nimi kirioitettu heidhen Otzisans.
Ilm 14:2 Ja mine cwlin Änen Taiuasta/ ninquin palioin Wettein Änen/ ia ninquin swren Pitkeisen Änen. Ja se Äni ionga mine cwlin/ oli ninquin Candelen Leicarin iotca heiden Candeleita's leikitzeuat.
Ilm 14:3 Ja weisasit ninquin wtta Wirtte Stolin edhes/ ia nelie' Eleimen edhes/ ia Wanhinden. Ja eikengen woinut oppia site Weisua/ paitzi nijte sata ia nelie ia neliekyme'de tuhatta/ iotca ostetut ouat Maasta.
Ilm 14:4 Neme ouat/ iotca ei Waimoin cansa ole saastutetut. Sille he ouat Neitzet/ ia noutauat Caritzata cuhunga hen menepi. Neme ouat ostetut Inhimisilde Jumalalle ia Caritzalle Wtisexi/
Ilm 14:5 Ja heiden Suusans ei ole leuttu petosta/ Sille he ouat ilman Saastautta Jumalan Stolin edhes.
Ilm 14:6 Ja mine näin toisen Engelin lendeuen keskitze Taiuan lepitze/ iolla oli se ijancaikinen Euangelium/ ilmoittaman nijlle iotca Maan päle istuuat ia asuuat/ ia caikille Pacanoille ia Sucucunnalle/ ia Kielelle/ ia Canssalle/
Ilm 14:7 ia sanoi swrella Änelle/ pelietke Jumalata ia andacat henelle Cunnia/ Sille ette hene' Domions hetki ombi tullut/ ia cumartacat hende/ ioca teki Taiuan ia Maan ia Meren ia Wetteinlectet.
Ilm 14:8 Ja toinen Engeli noudhatti sanoden/ Se langesi/ Se langesi/ Babilon se swri Caupungi/ Sille ette hen oli henen Hoorudhens winalla iottanut caiki Pacanat.
Ilm 14:9 Ja colmas Engeli noudhatti heite/ sanoden swrella Änelle/ Jos iocu cumarta Petoa ia henen Cuuans/ ia ottapi sen Licamerkin hene' Otzaha'sa taicka hene' Kätee'se/
Ilm 14:10 ia sengin pite ioma' Jumala' Wihan Winasta/ ioca siseluodhatettu ia selkie o'bi henen Wihansa Calkisa/ ia hen pite pinattaman Tulella ia Tulikiuelle Pyhein Engeleitten edhes/ ia sen Caritzan edhes.
Ilm 14:11 Ja heiden Pinansa Saw pite ylesastuman ijancaikisesta ijancaikisehen. Ja ei ole heille Lepoa peiuelle taica Öelle/ iotca Petoa cumartauat ia henen Cuuansa/ Ja ios iocu ombi henen Nimense Licamerckin ottanut.
Ilm 14:12 Tesse ombi pyhein Kersimus. Tesse ne ouat iotca piteuet Jumalan Keskyt ia IESUSEN Uskon.
Ilm 14:13 Ja mine cwlin Änen Taiuasta sanouan minulle/ Kirioita/ Autuat ouat ne Cooluet/ iotca Herrasa coleuat testelehin. Iia/ Hengi sanopi/ ette heiden pite lepemen heiden Töistens/ Sille ette heiden Tekonsa noudhattauat heite.
Ilm 14:14 Ja mine näin/ ia catzo/ yxi walkea Pilui/ ia Piluen päle istuua' Inhimisen Poian modoisen/ io'ga Pääse oli Cullaine' Crunu/ ia henen Kädhesens tereuen Sirpin.
Ilm 14:15 Ja toine' Engeli wloslexi Templiste/ hutadhen swrella änelle sen Pilue' päle istuuaisen tyge/ Paiska Sirpilles ia leicka/ Sille ette sinulle tuli hetki leicataxes/ Sille ette Elo Maan päle ombi quiuaxi tullut.
Ilm 14:16 Ja ioca jstui Piluen päle/ paiskasi Sirpille's Maa' päle/ ia Maa tuli Poisleicatuxi
Ilm 14:17 Ja toinen Engeli wloslexi Templist/ ioca Taiuahas on/ iolla mös oli tereue Wicade.
Ilm 14:18 Ja toinen Engeli wloslexi Altarista/ iolla oli woima Tule' päle/ ia hwsi swrella Änelle sen tyge iolla oli se tereue Wicade/ ia sanoi/ Paiska sinun tereuelle Wicadellas ia ylesleica ne Winan Oxan wersodh Maan päle/ Sille ette henen Mariansa ouat kypset.
Ilm 14:19 Ja se Engeli paiscasi tereuen Wicadens Maan päle/ ia ylesleicasi ne Maan Winatarhat/ ia heitti ne Jumalan Wihan swree' Cooppan.
Ilm 14:20 Ja se Cooppa poliettin wlcona Caupungista ia weri Coopasta wloslexi/ haman Oritten Suitzein asti tuhanen Cwdhen sadhan Wacomitan möte.

XV. Lucu

Ilm 15:1 JA mine näin toisen Merckin Taiuasa/ se oli swri ia ihmelinen. Seitzemen Engelite ioilla oli ne seitzemen wimeiste witzausta/ Sille ette nijlle ombi teutetty Jumalan Wiha.
Ilm 15:2 Ja mine näin ninquin Clasisen Meren Tulella seighoitetun/ ia ne iotca woiton sanuet olit Pedhosta/ ia henen Cuuastans ia henen Lijcamerckistens/ ia henen Nime'se lughusta/ seisouan Clasisen Meren päle/
Ilm 15:3 ia pidhit Jumalan Candelet ia weisasit Mosesen Jumalan paluelian Wirtte/ ia sen Caritzan Wirtte sanoden/ Swret ia Ihmeliset ouat sinun Tekos/ HErra Jumala Caikiualdias/ oikiat ia totiset ouat sinun Ties sine pyhedhen Kuningas.
Ilm 15:4 Cuca ei pelke sinua Herra ia sinun Nimees yliste? Sille ette sine yxine's Laupias olet/ sille ette caiki Pacanat tuleuat/ ia cumartauat sinu' Casuos edese/ Sille ette sinu' Domios ouat iulgistetut.
Ilm 15:5 Sitelehin mine näin/ Ja Catzo/ nin auattin se Todhistoxen Maian Templi Taiuasa/
Ilm 15:6 ia wloslexit Templiste ne seitzemen Engelite/ ioilla ne seitzemen Witzausta olit/ puetetut puctalla ia kirckalla Lijnawattela/ Ja ymberinsuötetyt heide' Rinna'sa Cullaisilla Wöille.
Ilm 15:7 Ja yxi nijste nelieste Eleimiste/ annoi nijlle seitzemelle Engelille/ seitzeme' Cullaista Malia teunens Jumalan Wihasutta/ Joca elepi ijancaikisesta ijancaikisehen.
Ilm 15:8 Ja se Templi teutetin Sauusta Jumalan Herraudhesta/ ia henen Auwostans/ ia eikengen woinut siselle kieude Templin sihenasti/ quin ne seitzemen Engelin Witzausta tulit teutetuxi.

XVI. Lucu.

Ilm 16:1 JA mine cwlin swren änen Templiste/ sanouan nijlle seitzemelle Engelille/ me'gette ia wlosuodhatacat ne Jumala' wihan Malia Maan päle.
Ilm 16:2 Ja se ensimeinen Engeli poismeni/ ia wlosuodhatti hene' Malia's maan päle. Ja tapactui paha ia heiw Haaua Inhimisten päle/ ioilla oli pedhon Lijcamerki/ ia nijlle iotca sen Cuua cumarsit.
Ilm 16:3 Ja se toine' Engeli vloswodatti hene' Malia's Merehen/ ia se tuli nin cutta cooludhen Weri/ ia iocaitzet eleueiset Sielut Coolit Merese
Ilm 16:4 Ja se colmas Engeli wlosuodhatti henen Malians Kymihin/ ia wettein Lectein/ ia ne tulit Werexi.
Ilm 16:5 Ja mine cwlin sen Engelin sanouan/ Herra sine olet wanhurskas/ ioca olet/ ia ioca olit/ ia Pyhe/ ettes nemet domitzet.
Ilm 16:6 Sille he ouat pyhein ia Prophetain Weren wloswodhatanuet/ ia werta sine annoit heille iodha/ sille he ouat sihen mahdoliset.
Ilm 16:7 Ja mine cwlin toisen Engelin Altarista sanoua' Iia/ Herra Caikiwaldias Jumala/ sinun domios ouat Totiset ia oikeat.
Ilm 16:8 Ja se nelies Engeli wloswodhatti henen Malians Auringohon/ ia annettin henelle Inhimisie waiuata Heltelle Tulen cautta.
Ilm 16:9 Ja Inhimiset tulit palauaxi swresta helteste/ ia pilcasit Jumalan Nimen/ iolla oli woima neinen witzausten päle/ ia eiuet tehnyet paranosta synneistens/ ette he olisit andanuet henelle Cunnian.
Ilm 16:10 Ja se widhes Engeli wlosuodhatti henen Malians/ sen Pedhon Stolin päle/ ia henen Waldacundans tuli pimiexi/ ia he rickipureskelit heiden Kielense kiwuillans/
Ilm 16:11 ia pilcasit Jumalan Taiuasa heiden kiwunsa tedhen/ ia heiden Hauains tedhen/ ia eiuet tehnyet Paranosta heiden Teghoistans.
Ilm 16:12 Ja se cwdes Engeli wlosuodhatti hene' Malians/ sen swre' Kymin Euphratin päle/ ia sen Wesi poisquiuettui/ senpäle ette Walmistettema' piti Kuningaste' tiete Auringoisen coitumasta.
Ilm 16:13 Ja mine näin sen Lohikermen Suusta ia sen Pedon suusta ia sen Falskin Propheta' Suusta/ wloslecteue' colme rietta Hengie Sa'macaiden motoiset.
Ilm 16:14 Sille ette he ouat Perkeleite' Henget iotca tekeuet Merkie/ ia wlosmeneuet Kuningaste' tyge Maan päle/ ia coco Mailman Pirin päle/ heite cocoman Sotahan/ sine swrena caikiualdian Jumalan peiuene.
Ilm 16:15 Catzo/ mine tulen/ ninquin Warghas/ Autuas ombi se ioca waluopi ia ketkepi henen waatens/ ettei hen alasti waella/ ia henen häpeuttens näkisi.
Ilm 16:16 Ja hen ombi heite coghonut sihen Sian/ ioca cutzutan Ebreittein Harmagedon.
Ilm 16:17 Ja se seitzemes Engeli wlosuodhatti henen Malians Twlehen/ ia wloslexi Taiuasta yxi swri Äni Stolista ioca sanoi/ Se ombi tecty.
Ilm 16:18 Ja tulit änet ia Pitkeiset ia Leimauxet ia swri Manieristus tapactui/ ionga caltaine' ei ole ollut sijttequin Inhimiset tulit Maan päle/ Semmotoinen Maanieristus nin suri.
Ilm 16:19 Ja se swri Caupungi tuli colmexi osaxi/ ia Pacanidhen Caupungit langeisit. Ja se swri Babilon tuli muistoxi Jumala' edes/ ette hen annais henelle Wina Calkin sijte henen Hirmulisen Wihansa Winasta.
Ilm 16:20 Ja caiki Loodhot pakenit/ ia ei ychten Woorda leutty.
Ilm 16:21 Ja swri Raghe ninquin leiuisken raskaus/ alaslanges Taiuahasta Inhimiste' päle. Ja ne Inhimiset pilcasit Jumalata Racken witzauxen teden/ Sille ette henen witzauxens oli sangen swri.

XVII. Lucu

Ilm 17:1 JA tuli yxi nijste seitzemiste Engeliste/ ioilla ne seitzemen Malia oli/ puhui minun cansani ia sanoi minulle/ Tule/ mine osotan sinulle sen swren Porton Domion/ ioca jstupi palioin wettein päle/
Ilm 17:2 ionga cansa ma' Kuningat ouat Hauristelluet/ ia ne iotca Maan päle asuuat/ ouat ioopunuet henen Hoorudens winasta.
Ilm 17:3 Ja hen wei minua Hengese Corpehen. Ja mine näin Waimon istuuan ydhen werencaruaisen Pedhon päle teunens pilcan Nimeie/ iolla oli seitzemen Pääte ia kymmenen Saruia.
Ilm 17:4 Ja se Waimo oli watettu Purpurilla/ ia Werencaruaisella/ ia ylicullattu Cullalla ia calleilla Kiuille ia Perleile/ ia piti Kädhesens Cullaisen Pullan/ teunne cauhistosta/ ia henen Horudhens rietautta.
Ilm 17:5 Ja henen Otzasans se Nimi kirioitettu/ Salaus se swri Babilon/ se Horudhen Äiti/ ia caiken Cauhistoxen Maan päle.
Ilm 17:6 Ja mine näin sen Waimon Joopununna pyhein ia IEsusen Todhistaiain Wereste. Ja mine jhmectelin sange'/ coska mine sen näin.
Ilm 17:7 Ja se Engeli sanoi minulle/ mixi sine jhmectelet? Mine sanon sinulle sen Waimon Salautta/ ia sijte Pedhosta ioca hende candapi/ iolla on seitzemen Pääte ia kymmenen Saruea.
Ilm 17:8 Se Peto iongas näit/ ombi ollut/ ia ei ole/ ia se ombi iellens ylestuleua Sywuydheste/ ia pite menemen cadhotoxeen/ Ja ne jhmeteleuat iotca Maan päle asuuat/ ioinenga Nimet ei ole kirioitetut Elemen Kiriasa Mailman alghusta/ Coska he näkeuet sen Pedhon ioca oli/ ia ei ole/ waicka hen quitengin on.
Ilm 17:9 Ja tesse ombi Mieli iohonga Wisaus taruitan. Ne seitzemen Pääte ouat seitzemen Woorda/ ioinenga päle se waimo jstupi/ ia ne ouat seitzemen Kuningast.
Ilm 17:10 Wijsi ouat langenuet/ ia yxi ombi/ ia se toinen ei ole wiele tullut/ ia cosca hen tulepi/ pite henen wehen aica pysymen/
Ilm 17:11 Ja se Peto ioca oli/ ia ei ole/ se ombi se cadhexas/ ia ombi nijste seitzemeste/ ia menepi Cadhotoxeen.
Ilm 17:12 Ja ne Kymmenen Saruia iotcas näit/ ne ouat kymenen Kuningast/ iotca eiuet wiele Waldacunda sanuet ole/ Mutta ninquin Kuningat he saauat Woiman ydhelle Hetkelle/ sen pedhon cansa.
Ilm 17:13 Neille ombi yxi Neuuo/ ia andauat heidhen woimansa ia wäense sille pedholle.
Ilm 17:14 Neme sotiuat Caritzan cansa/ ia Caritzan pite woitaman heite/ Sille ette hen on caikein HErrain HErra/ ia caikein Kuningaidhen Kuningas/ ia henen cansans ne cutzutut ia wlosualitut ia vskoliset.
Ilm 17:15 Ja hen sanoi minulle/ ne wedhet iotca sine näit/ cusa se porto jstu päle/ ouat Canssat ia Jouckot/ ia pacanat ia kielet.
Ilm 17:16 Ja ne kymmenen Saruia/ iotca sine Pedhosa näit/ ne pite wihaman site portoa/ ia pite henen häuittemen/ ia alastomaxi tekemen/ Ja heidhen pite sömen henen Liha'sa/ ia sen he Tulella ylespoltauat/
Ilm 17:17 Sille ette Jumala ombi andanut heiden Sydhemihins/ tekemen henen Sosions ielkin/ ia tekeme' yden Tadhon/ ette he andauat heide' waldacundans Pedholle sihenasti ette Jumalan Sanat tuleuat teutetyxi.
Ilm 17:18 Ja se Waimo ionga sine näit/ ombi se swri Caupungi/ iolla ombi waldacunda ylitze Maan Kuningaidhen

XVIII. Lucu.

Ilm 18:1 JA sitelehin mine näin toisen Engelin alastuleua' Taiuahast/ iolla oli swri woima/ ia Ma walghistui henen Kircaudhestans.
Ilm 18:2 Ja wloshwsi wäellä ia swrella änelle ia sanoi/ la'genut on/ langenut on/ se swri Babilon/ ia ombi tullut Perkeleiten Asuumaxi/ Ja caikein Rietaisten Hengein Ketköxi/ ia caikein Rietaisten ia Tylkiein Linduin ketköxi/
Ilm 18:3 Sille ette henen Hoorudhens Wihan Winasta ouat caiki pacanat ioonuet/ Ja Kuningaat Maan päle ouat henen cansans Hauristelluet/ Ja Caupamiehet Maan päle ouat ricastunuet henen swrista Hercuistans.
Ilm 18:4 Ja mine cwlin toisen änen Taiuaasta sanouan/ Te minun Canssani/ wlosmengette Heneste/ ettei te osalisexi tulisi hene' synneistens/ senpäle ettei te iotaki saisi henen Witzauxistans/
Ilm 18:5 sille ette hene' syndinse ouat wlottunuet haman Taiuasen asti Ja Jumala muista henen wärydheins päle.
Ilm 18:6 Maxacat henelle/ ninquin Hängi maxoi teille/ ia kerdhacat henelle caxikerdhaiset/ henen Töidhens ielkin. Ja mille Calkilla hen teille sisellepani/ siselpangat henelle caxikerdhaisesta.
Ilm 18:7 Quingapalio hen itzens Cunnialisexi teki/ ia Hercuisa oli/ Ninpalio henelle siselpangat pijna ia Idku. Sille ette hen sanopi Sydhemesens/ Mine jstun ia olen Trötingi/ ia en ole Leski/ ia em mine Idkua näe.
Ilm 18:8 Senteden yctene Peiuene pite tuleman henen Witzauxens/ Coolema/ Idku ia Nelke/ ia Tulella henen pite poldetaman/ Sille ette wäkeue ombi HErra Jumala/ ioca henen Domitzeman pite.
Ilm 18:9 Ja pite hende idkemen ia parcuuat henen ylitzens Kuningat Maa päle/ iotca henen cansans Hauristelit ia Hercuisa elenyet ouat/ coska he näkeuet henen Tulipalons Sawn/
Ilm 18:10 ia pite taambana seisoman henen Pinans Pelghon teden ia sanouat/ We/ We se swri Caupungi Babilon/ se wäkeue Caupungi/
Ilm 18:11 Sille ette ydhelle Hetkelle tuli sinun Domios. Ja caupamiehet Man päle idkeuet ia murectiuat itze heillens/ Ettei ke'gen ene'bi osta heiden waruans
Ilm 18:12 Cullan ia hopean waruia/ ia callein Kiuein ia ne Perlyt/ ia Silki/ ia Purpurita ia Were'caruaisita/ Ja Thinin puuta/ ia caikinasia Astioita Norsunluista/ Ja caikinaista/ Astia callihimista Puista/ ia Malmista/ ia Raudasta/ ia Marmorista/
Ilm 18:13 ia Cinnametiste/ ia Thimian/ ia woidetta/ ia Pyhe saw ia Wina/ ia Olio/ ia Huicurit/ ia Nisun/ ia Caria/ ia Lambat ia Orit/ ia Rattat/ ia Rumit/ ia Inhimisten Sieluia.
Ilm 18:14 Ja ne Omenat ioita sinun Sielus himoitzepi/ ouat sinusta poisueltenyet/ ia caiki mite Lihauat ia caunit olit/ ne ouat sinusta poisweltenyet. Ja edh sine heite nyt sillen leudhe.
Ilm 18:15 Neine' Warudhen Caupamiehet/ iotca heneste ricastunuet ouat/ pite taambana seisoman henen Pinansa Pelghon tedhen/ idhkeueiset ia murectiuaiset/ ia sanouat/
Ilm 18:16 We We se swri Caupungi/ ioca puetettu oli Silkille ia Purpurilla/ ia Werencaruaisella/ ia Cullalla yldecullattu/ ia callila kiuelle/ ia Perlille/
Ilm 18:17 Sille ette ydelle hetkelle ouat semmotoiset Rickaudhet poisheuitetut.
Ilm 18:18 Ja caiki Skipparit/ ia caiki Haaxiueki/ iotca Laiuoisa asuuat/ ia Merimiehet ia iotca Merta prucauat/ seisoit taambana ia hwsit/ coska he Saun henen Tulipalostans näit ia sanoit/ Cuca ombi teme' swren Caupu'gin werta?
Ilm 18:19 Ja he heitit Mulda heidhen Päidhens päle ia hwsit/ idkit ia murectit/ ia sanoit/ We We se swri Caupungi/ iossa ricastunuet ouat caiki ioilla olit Laiuat Meresse henen waruistans/ Sille ette ydhelle hetkelle hen ombi häuitetty.
Ilm 18:20 Ihastu Taiuas henen ylitzens ia te pyhet Apostolit ia Prophetit/ Sille ette Jumala domitzi teiden Domiona henen pälens.
Ilm 18:21 Ja yxi wekeue Engeli ylesnosti isoin Kiue'/ ninquin Myllykiuen/ ia heitti sen Merehen ia sanoi/ Telle Hembeylle pite heitetemen se swri Caupungi Babilon/ ia ei hen pidhe nyt enembe leuttemen.
Ilm 18:22 Ja Candelein soittaiten Äni/ ia Laulaiadhen/ ia huilunsoitaiadhen/ ia Basunaritten/ ei pidhe enemin Sinusa cwluman/ Ja iocainen Wircamies miste custakin wirgasta ei pidhe enemin Sinusa leutemen. Ja Myllyn äni ei pidhe enemin sinusa cwluman/
Ilm 18:23 Ja Kyntile Kyntilialghas ei pidhe enemin sinusa walgistaman. Ja Ylien ia Morsiamen äni ei pide enemen sinusa cwluman/ Sille ette sinu' Caupamiehes olit Pämiehet Maan päle/ Sille ette sinu' Welhodhes cautta ouat caiki Pacanat exynyet/ ia henesse ombi Prophetain ia pyhein Weri leutty ia caikein ninen iotca Maan päle tapetut ouat.

XIX. Lucu.

Ilm 19:1 SItelehin mine cwlin ninquin swre' Änen paliolda Ca'ssalda Taiuahas sanouan/ Haleluia. Terueys ia ylistos/ Cunnia ia Woima Olcohon meiden HErran Jumalan/
Ilm 19:2 Sille ette totiset ia wanhurskat ouat henen Domions/ ette hen Dominut on sijte swresta Portosta/ ioca Maan turmeli Henen Hoorudhellans/ Ja o'bi henen palueliains weren sen Kädheste costanut.
Ilm 19:3 Ja taas he sanoit Haleluia. Ja se saw yleskieui ijancaikisesta ijancaikisehen.
Ilm 19:4 Ja ne neliecolmatkymende Wanhinda/ ia ne nelie Eleinde alas langesit/ ia cumarsit Jumalata jstuuaista Stolin päle/ ia sanoit/ AMEN/ Haleluia.
Ilm 19:5 Ja yxi Äni wloskieui Stolista sanodhen/ Kijteket meiden Jumalatan caiki henen paluelians/ ia iotca hende pelkätte seke pienet/ ette Swret.
Ilm 19:6 Ja mine cwlin palion Canssan Äne'/ ia ninquin swren wedhe' Äne'/ Ja ninquin swrdhen Pitkeiste' Änet/ iotca sanoit/ Haleluia. Sille ette Caikiualdias Jumala meidhen HErran ombi Waldacunnan omistanut.
Ilm 19:7 Iloitcam ia riemuitcam/ ia andacam Cunnia henelle/ sille ette Caritzan Häädh ouat tulluet/ ia sen Emende walmisti itzens.
Ilm 19:8 Ja henelle annettijn henense pukea puctalla ia kijldeuelle Silkille ( Mutta se Silki ouat pyhein wanhurskaudhet )
Ilm 19:9 Ja hen sanoi minulle/ Kirioita/ Autuat ouat ne iotca cutzutut ouat Caritzan Ectoliselle. Ja hen sanoi minulle/ Neme Jumala' Sanat totiset ouat.
Ilm 19:10 Ja mine langesin hene' Jalcains eten cumartaman hende. Ja hen sanoi minulle/ Catzo etet sine site tee/ Mine olen sinun/ ia sinun weliedhes cansapaluelia/ ia ninen ioilla ombi Iesusen Todhistos/ Cumarda Jumalata ( Sille ette Iesusen todistos o'bi Prophetian He'gi )
Ilm 19:11 Ja mine näin Taiuan auatu'/ Ja catzo/ yxi walkia Ori/ ia ioca sen päle istui/ cutzutin wskolisexi ia totisexi/ ia he' Domitzepi/ ia sotipi wa'hurskaudhella.
Ilm 19:12 Ja henen Silmense ninquin Tulenlieki/ ia henen Päsens monda Crunua/ ia piti kirioitetun Nimen/ iota eikengen tienyt/ waan hen itze.
Ilm 19:13 Ja hen oli watitettu Weren prijskatulla watella. Ja sen Nimi cutzuta' Jumalan Sana.
Ilm 19:14 Ja ne Sotauäet iotca ouat Taiuasa noudhatit hende walkein Oritte' päle/ watetut walkella puctalla Silkille.
Ilm 19:15 Ja hene' Suustans wloskieui caxiterine' Miecka/ ette henen sille pite lömen pacanoita/ ia hene' pite heite Hallitzema' raudaisella witzalla. Ja hen polkepi sen Caikiualdian Jumalan Hirmulisen Wihan Winan Persyn.
Ilm 19:16 Ja henelle ombi wateisans ia Lanteisans Nimi kirioitettu Nein/ Kuningaiden Kuningas ia/ caikein HErrain HErra
Ilm 19:17 Ja mine näin ydhen Engelin seisouan Auringosa ia hen husi surella Änelle/ ia sanoi caikille Linnuille iotca lendeuet Taiuan alla/
Ilm 19:18 tulcat ia coconducat sen swren Jumalan Ectoliselle/ sömen Kuningaiden Lihat ia Pämiesten Lihat/ ia wäkeueiten Lihat/ ia Oriten Lihat/ ia istuuaisten ninen päle/ ia caikein wapadein Lihat ia Palueliaitten/ seke piennen ette Swrdhen Lihat.
Ilm 19:19 Ja mine näin sen Pedhon/ ia Maan Kuningat/ ia heiden Sotawekens coghottuna sotimahan sen cansa ioca Orin päle istui/ ia henen Sotauekens cansa.
Ilm 19:20 Ja se Peto kijniotetin/ ia henen cansans se falski Propheta ioca teki ne merkit henen edesens/ ioilla hen wietteli nijte iotca Pedhon Lijcamerckin otit/ ia iotca Pedhon Cuua cumarsit. Neme caxi ouat eleuene heitetyt tulisen Jeruen/ ioca Tulikiues paloi.
Ilm 19:21 Ja ne mwdh tapettin henen Miecallans ioca sen Orin päle istui/ quin henen Suusta's wloskieui/ ia caiki Linnut rauittin heiden Lihoista's.

XX. Lucu.

Ilm 20:1 JA mine näin ydhen Engelin alasastuuan Taiuahasta/ iolla oli Sywuydhen Auain/ ia swren Cahlen henen Kädhesens.
Ilm 20:2 Ja hen kijniotti Lohikermen/ sen wanhan Madhon/ ioca ombi Perkele ia Satanas/ ia sidhoi henen tuhanexi wodhexi/
Ilm 20:3 ia heitti henen Sywuydeen/ ia sulki henen ia insiglasi pälde/ ettei henen pidheis enemen Pacanoita wiettelemen/ sihenasti quin tuhat wootta teuteten/ Ja sitelehin pite henen pästetemen wähexi hetkexi.
Ilm 20:4 Ja mine näin Stolit/ ia he istuit ninen päle/ ia heille annettijn Domio/ ia ninen Sielut iotca mestatut olit Iesusen todhistoxen ia Jumalan Sanan teden/ ia iotca eiuet cumartanuet Petoa/ eike henen Cuuansa/ ia eike ottanuet henen Lijcamerckiens heiden Otzinsa taika heiden Käsijnse/ Neme elit ia hallitzit Christusen ca'sa tuhat woota.
Ilm 20:5 Mutta ne mwdh Cooluista eiuet wirgonuet/ sihenasti ette tuhat wootta teuteten. Teme ombi se ensimeinen ylesnousemus/
Ilm 20:6 Autuas ia pyhe o'bi se iolla on Osa sijne ensimeises ylesnousemises. Ninen päle ei ole sille toisella Colemalla ycten woima/ waan he tuleuat Jumalan ia Christusen Papeixi/ ia he hallitzeuat henen ca'sans tuhat wootta.
Ilm 20:7 Ja coska tuhat wootta teutetyt ouat nin Satanas pästeten henen Fangiuxestans/ ia wlosmenepi Pacanoita wiettelemen/ iotca ouat nelien Maanculmain päle sen Gog ia Magog heite Sotaan cocomahan/ ioinenga Lucu ombi ninquin Meren Sanda.
Ilm 20:8 Ja he astuit Maan auarudhen päle/ ia ymberikiersit ninen pyhein cantzit/ ia sen Rackahisen Caupungin.
Ilm 20:9 Ja alasla'gesi Tuli Jumalalda Taiuahasta/ ia ylessöi heite.
Ilm 20:10 Ja se Perkele ioca heite wietteli/ heitettin Tulisen ia Tulikiuisen Jeruen/ iossa seke se Peto ette se falski Propheta oli/ ia pite pijnattaman peiue ia ööte ijancaikisesta ijancaikisehen.
Ilm 20:11 Ja mine näin swren walkean Stolin/ ia sen päle istuuan/ ionga Casuon edheste pakeni Maa ia Taiuas/ ia ei ollut heille Sia leutty.
Ilm 20:12 Ja mine näin ne Cooluet seke swret ette pienet/ seisouan Jumalan Casuon edhes/ ia Kiriat auattin/ ia toinen Kiria auattin/ ioca ombi elemen/ ia Cooluet domittin/ nijste Kirioituxista quin Kirioisa oli kirioitettu heiden Töidens ielkin.
Ilm 20:13 Ja Meri annoi ne Cooluet iotca henesse olit/ Ja Colema ia Heluetti annoit ne Cooluet/ iotca heisse olit/ ia ne domittin/ iocainen heiden Töidhens ielkin.
Ilm 20:14 Ja se Colema ia Heluetti heitettin tulisen Jeruen. Teme ombi se toinen Coolema.
Ilm 20:15 Ja ioca ei leutty Elemen kiriasa kirioitettu/ se heitettin tulisen Jeruen.

XXI. Lucu

Ilm 21:1 JA mine näin wdhen Taiuan ia whden Maa' sille ette se ensimeinen Maa poiskatosi/ ia se Meri ei ole sillen.
Ilm 21:2 Ja mine Johannes näin sen pyhen Caupungin/ sen wdhen Jerusalem alasastuuan Taiuasta/ Jumalalda walmistetun/ ninquin Morsiamen caunistetun henen Miehellens.
Ilm 21:3 Ja cwlin swren Änen Stolilda sanouan/ Catzo/ Jumalan Maia Inhimisten seas/ ia hene' pite asuman heiden cansans/ ia he tuleuat henen Canssaxens/ ia itze Jumala heiden cansans/ pite oleman heiden Jumalans.
Ilm 21:4 Ja Jumala on poispyhckiue caiki Kynelit heiden Silmistens/ ia ei Cooleman sillen pidhe oleman/ eike Idkun/ eike parghun/ eike kiwun pidhe sillen oleman/ Sille ette ne ensimeiset poismenit.
Ilm 21:5 Ja ioca istui Stolilla se sanoi/ Catzo/ mine teen caiki wdhexi. Ja hen sanoi minulle/ Kirioita/ Sille ette neme Sanat ouat totiset ia wissit.
Ilm 21:6 Ja he' sanoi minulle/ se o'bi techty. Mine olen A ia O/ Alcu ia loppu. Mine annan Janouan sijte eleuen wedhe' Lechteste Andimexi.
Ilm 21:7 Joca woittapi henen pite neite caikia perime' ia minun pite oleman henelle Jumalaxi/ ia henen pite oleman minulle Poiaxi.
Ilm 21:8 Mutta nijlle Pelcurille ia vskotomille/ ia hirmulisille/ ia Murhaille/ ia Sala uoteisille/ ia welholisille/ ia Epeiumalisille/ ia caikille walectelijlle/ heiden osans pite olema' sijne Jeruese quin Tulesta ia Tulikiueste palapi/ ioca ombi se toinen Coolema.
Ilm 21:9 Ja tuli minun tyköni yxi nijste seitzemeste Engeleiste/ ioilla oli ne seitzemen Malia teune seitzemeste wimeiseste witzauxista/ ia hen puhui minun cansani/ sanodhen/ tule ia mine osotan sinulle Morsianen sen Caritzan Emennen.
Ilm 21:10 Ja hen wei minun Hengese ydhen swren ia corkean wooren päle/ Ja hen osotti minulle sen swren Caupungin/ sen pyhen Jerusalemin alasastuuan Taiuasta Jumalalda/
Ilm 21:11 iolla oli Jumalan Kircaus. Ja sen walkeus oli caikeincalliman Kiuen motoinen/ ninquin yxi kircas Jaspis.
Ilm 21:12 Ja henelle oli swri ia corckea Muri/ iolla oli caxi toistakymende Portia/ ia Porteisa caxitoistakymende Engelite/ ia kirioitetut Nimet/ iotca ouat ne/ cadhentoistakymenen Israelin Lasten Sucucundain Nimet.
Ilm 21:13 Idheste colme Portia/ Pohiaisesta colme Portia/ Eteleste colme Portia/ Lenneste colme Portia.
Ilm 21:14 Ja sen Caupungin Murilla oli caxitoistakymende perusta/ ia nijse ninen Caritzan cahdentoistakymenen Apostoleiten Nimet.
Ilm 21:15 Ja ioca puhui minun cansani/ Henelle oli cullainen Rooco/ ette hene' piti mittaman Caupungin/ ia henen Portinsa ia hene' Murinsa.
Ilm 21:16 Ja se Caupungi ombi pandu nelieculmaisexi/ ia henen pitudhens ombi nin swri quin mös henen lauiuns. Ja hen mittasi sen Caupungin sille cullaisella Rogholla/ cadhentoistakymenen tuhane' Wacomitan. Ja henen pituuns ia lauiuns/ ia corkiu's/ ouat ycteleiset.
Ilm 21:17 Ja hen mittasi henen Murinsa/ sata ia nelikymende ia nelie Kynerete Inhimisen Mitan ielken quin Engelille oli.
Ilm 21:18 Ja oli sen Murin Rake'nus Jaspista/ ia itze Caupungi puchtasta Cullasta/ puchta' Clasin caltaine'.
Ilm 21:19 Ja sen Caupungin Murin Perustoxet/ olit caikinaisilla Calilla Kiuille caunistetut. Se ensimeinen Perustos oli Jaspis/ se toinen oli Saphirus/ se colmas oli Calcedonius/ se nelies Smaragdus/
Ilm 21:20 se widhes Sardonix/ Se cudes Sardius/ Se seitzemes Chrysolitus/ Se cadhexes Berillus/ Se ydhexes Topazius/ se kymenes Chrisoprasus/ Se yxitoistakymenes Hyacinctus/ Se toinentoistakymenes Ametystus.
Ilm 21:21 Ja ne caxitoistakymende Portia olit caxitoistakymende Perlye/ ia cuki Porti oli ydhest Perlyste/ ia sen Caupungin Catut olit sulasta cullasta/ ninquin lepitzepaistaua Clasi.
Ilm 21:22 Ja em mine Henesse Templit nehnyt/ sille ette HErra Caikiualdias o'bi henen Templins ia Caritza.
Ilm 21:23 Ja se Caupungi ei taruitze Auringota eike Cuuta/ henesse walistaman/ sille ette Jumalan Kircaus ylesualghista hene'/ Ja henen Walkiuns ombi Caritza/
Ilm 21:24 ia ne Pacanat iotca Autuaxi tuleuat pite waeldaman henen Walkeudhesans ia ne Kuningat Maan päle heiden Cunnians sihen siseltoouat/
Ilm 21:25 Ja sen Portit eiuet Kijnisulieta Peiuelle. Sille eipe sielle Öete pidhe oleman.
Ilm 21:26 Ja ei pidhe henen sisellens tuleman iotakin quin saastuttapi/ taicka Cauhistoxen ia Walehen tekepi/ waa' ne iotca kirioitetut ouat sijne Caritza' Eleme' Kiriasa.

XXII. Lucu.

Ilm 22:1 JA hen osotti minulle ydhen puctan Eleue' wedhen Kymin/ selken ninquin Christallin/ wloslecteuen Jumalan ia Caritzan stolista/ keskelle henen Catua'sa.
Ilm 22:2 Ja molomille polilla kymie seisoi se Elemen Puu/ se cannoi caxitoistakymeneiset Hedhelmet/ ia annoi henen Hedhelmens cunaki Cwcauna/ Ja sen Puun Lehdhet kelpasit Pacanoitten terueydhexi.
Ilm 22:3 Ja ei miten kiroutta pidhe sillen oleman/ Wan Jumalan ia Caritzan Stoli henesse pite olema' Ja henen Paluelians pite palueleman hende/
Ilm 22:4 ia näkemen henen Casuonsa/ ia henen Nimense pite oleman heiden Otzisans.
Ilm 22:5 Ja ei enemen Öte pidhe oleman. Ja eiuet he taruitze Kyntiletä/ taicka Auringoisen walkiutta/ Sille ette HErra Jumala heite yleswalghistapi/ ia heiden pite hallitzeman ijancaikisesta ijancaikisehen.
Ilm 22:6 Ja hen sanoi minulle/ Nämet sanat ouat wissit ia totiset/ Ja Jumala se Prophetain HErra/ ombi henen Engelinse lehettenyt/ osottaman henen Paluelioillens/ mitke pian tapactuma' pite.
Ilm 22:7 Ja catzo/ mine tulen nopiasta. Autuas ombi se/ ioca ketkepi temen Kirian Prophetian sanat.
Ilm 22:8 Ja mine olen se Johannes ioca neite cwlin ia näin/ Ja coska mine neite cwlin ia näin/ la'gesin mine Engelin ialcain eten/ cumartaman hende ioca minulle neite osotti.
Ilm 22:9 Ja hen sanoi minulle/ Catzo/ ettes site teghe/ Sille mine olen sinun Cansapaluelias/ ia sinun weliedhes Prophetain/ Ja ninen iotca ketkeuet temen Kirian sanat/ Cumardha Jumalata.
Ilm 22:10 Ja hen sanoi minulle/ Ele temen Kirian Prophetain sanoia insigla. Sille ette aica ombi lesnä.
Ilm 22:11 Joca paha ombi/ hen olcohon paha. Ja ioca saastainen ombi hen olcohon saastainen. Mutta ioca hurskas ombi/ hen olcohon wiele nyt hurska'bi/ Ja ioca pyhe ombi/ hen olcohon wiele Pyhembi.
Ilm 22:12 Ja catzo/ Mine tulen pian/ ia minun palcan cansani on/ andaman itzecungin ninquin heiden töönse ouat.
Ilm 22:13 Mine olen se A ia O/ se Alcu ia loppu/ se Ensimeinen ia wimeinen.
Ilm 22:14 Autuat ouat ne/ iotca hene' Keskynse ketkeuet/ Senpäle ette heiden woimans pitepi olema' Elemen puusa/ ia portein cautta siselkieumen Caupungin.
Ilm 22:15 Sille ette wlcona ouat Coirat ia welholiset/ ia ne Salawooteiset/ ia ne Murhaijat/ ia Epeiumalain Palueliat/ ia caiki ne iotca racastauat ia tekeuet Walehen.
Ilm 22:16 Mine Iesus lehetin minun Engelini/ ette henen pite todhistaman näme teille Seurakunnissa/ Mine olen Dauidin iwresta ia Sughusta/ yxi kircas Cointecti.
Ilm 22:17 Ja Hengi ia Morsian sanouat/ Tule. Ja ioca cwlepi/ se sanocan/ Tule. Joca Janopi/ se tulcan/ Ja ioca tactopi/ se ottacan Elemen Wettä andimexi.
Ilm 22:18 Mutta mine todhistan Jocaitzelle cwleualle temen Kirian Prophetain sanat/ Ette ios iocu lisepi neihin/ Jumalan pite paneman hene' pälens ne Witzauxet iotca tesse Kirisa ouat kirioitetut.
Ilm 22:19 Ja ios iocu temen Kirian Prophetain sanoista poisottapi nin Jumala poisottapi henen Osans Elemen Kiriasta/ ia sijte pyheste Caupungista/ Ja nijste/ iotca kirioitetut ouat tesse Kiriasa.
Ilm 22:20 Sen sanopi hen ioca tehen todhistoxen candapi/ Iia/ Mine tulen pian/ Amen/ Nin tule HERRA IESU.
Ilm 22:21 Meiden HERRAN IESUSEN CHristusen Armo olcohon teiden caikein cansanna. AMEN.

Sen wdhen Testamentin Loppu.
Tulkittu Somen Turws/ waan Prentattu Stocholmis Amundi Lauritzan Poialta.
CHRIStusen Syndyme Wodhesta. 1548.