Se Pyhen Johannesen Colmas Epistola

22.04.2020

3 Joh 1:1 SE Wanhin/ rackalle Gaiolle/ iota mine Totudhesa racastan.
3 Joh 1:2 Minun rackani/ mine toiuotan caikisa cappaleisa/ ette sinulle hyuesti käuisit/ ia sine teruenne olisit/ ninquin sinu' Sielus hyuestikieupi.
3 Joh 1:3 Mutta mine sangen jhastuin coska weliet tulit/ ia todistit sinun Totudhestas/ ninquin sine Totudhesa waellat.
3 Joh 1:4 Ei ole minulle site swrembata iloa/ quin se ette mine cwlen minun Lapseni Totudhesa waeldauat.
3 Joh 1:5 Minun rackaimban/ wskolisesta sine teet mitkes teet welieille/ ia weraille
3 Joh 1:6 iotca sinu' rackaudestas todistanuet ouat Seuracunnan edhesä. Ja sine olet hyuesti tehnyt/ ettes heite matca' saatanut olet keluolisest Jumalan eten/
3 Joh 1:7 Sille ette henen Nimens tehdhen he ouat wloslectenyet/ ia ei ole Pacanoilda miten ottaneet.
3 Joh 1:8 Nin meiden sijs pite sencaltaista coriama'/ senpäle/ ette me sen Totudhen awuliset olisima.
3 Joh 1:9 Mine kirioitin Seuracunnalle/ mutta Diotrephes/ ioca heiden keskenens tacto Jalona pidhette/ ei meite coria.
3 Joh 1:10 Senteden ios Mine tulen/ nin mine tahdhon ilmoita henen töönsä iotca hen tekepi/ ia kakotta meite wastan pahoilla sanoilla/ ia ei nihingen tydhy. Eipe hen itze Welieiä coria/ Mutta mös kieltepi nijte iotca tactouat coriata/ Ja Seuracunnasta heite wlossöxe.
3 Joh 1:11 Minun Rackahan/ ele tauoita site quin paha on/ waan site hyue. Joca hyuesti tekepi/ se o'bi Jumalasta/ Mutta ioca pahasti tekepi/ ei hen näe Jumalata.
3 Joh 1:12 Demetriusella ombi iocaitzesta todhistus/ ia itze Totudhesta/ ia me mös todhistamma/ ia te tiedhette ette meiden Todhistoxen ombi tosi.
3 Joh 1:13 Palio olis minulla kirioitamista/ Waan em mine tahdho plekille ia kynälle kiroita sinulle.
3 Joh 1:14 Mutta mine toiuon sinun pian näkeueni/ ia tykön oleuaiset sama keskenen puhutella.
3 Joh 1:15 Rauha olcohon sinun cansas. Ysteuet sinua teruetteuet. Teruetä ysteuite cutain nimele's.