Pyhän Johannexen Colmas Epistola

22.04.2020

JOhannes terwettä Gajusta/ v. 1.
Ja ylistä händä että hän waelsi tutus totuudesa/ v. 3.
Osotti rackaudens weljille/ v. 5.
walitta Diotrephixen ylpeyttä ja pahutta/ v. 9.
Ylistä Demetriust/ v. 12.
Lupa tulla hänen tygöns/ v. 13.
Päättä terwetyxillä/ v. 15.

3 Joh 1:1 SE wanhin/ rackalle Gajuxelle/ jota minä totuudes racastan.
3 Joh 1:2 Minun rackani/ minä toiwotan ettäs caikisa menestyisit/ ja terwenä olisit/ nijncuin sinun sieluskin menesty.
3 Joh 1:3 Mutta minä ihastuin suurest/ cosca weljet tulit ja todistit sinun totuudestas/ nijncuin sinä totudesa waellat.
3 Joh 1:4 Ei minulla ole suurembata iloa/ cuin se/ että minä cuulen minun lapseni totuudesa waeldawan.
3 Joh 1:5 Minun rackamban/ sinä teet uscollisest/ mitkäs weljille ja wieraille teet/
3 Joh 1:6 Jotca myös sinun rackaudestas Seuracunnan edes todistanet owat. Ja sinä olet hywin tehnyt/ ettäs heidän caunist lähettänyt olet/ Jumalan puolesta:
3 Joh 1:7 Sillä hänen nimens tähden he owat lähtenet/ ja ei ole Pacanoilda mitän ottanet.
3 Joh 1:8 Nijn meidän pitä sencaltaisia corjaman/ että me totuden apulaiset olisimma.
3 Joh 1:9 MInä kirjoitin Seuracunnalle/ mutta Diotrephes/ joca heidän seasans tahto jalo olla/ ei corja meitä.
3 Joh 1:10 Sentähden jos minä tulen/ nijn minä tahdon ilmoitta hänen työns cuin hän teke/ joca pullicoidze meitä wastan pahoilla sanoilla/ ja ei nijhingän pysänny. Ei hän idze weljiä corja/ estä myös muita/ jotca nijtä corjata tahtowat/ ja aja heitä pois Seuracunnasta.
3 Joh 1:11 Minun rackan/ älä seura paha/ waan hywä/ ja joca hywin teke/ se on Jumalasta: mutta joca paha teke/ ei hän näe Jumalata.
3 Joh 1:12 DEmetriuxella on jocaidzelda todistus/ ja idze totudesta: Ja me myös todistamme/ ja te tiedätte että meidän todistuxem on tosi.
3 Joh 1:13 Minulla olis paljo sinun tygös kirjoittamist/ waan en minä tahtonut pläkillä ja kynällä kirjoitta.
3 Joh 1:14 Mutta minä toiwon sinun pian näkewäni/ ja läsnä olduani me saamme toinen toistam puhutella.
3 Joh 1:15 Rauha olcon sinun cansas. Ystäwät terwettäwät sinua. Terwetä ystäwitä/ cutakin nimeldäns.