Propheta Jona

22.04.2020

Alcupuhe.
TEme Propheta Jonas tulkitan Mettisexi/ iolla se Pyhe Hengi Ramatuis vsein merkiten/ ioca alati meiden cansan olcoon.
Temen Ise Amathai cutzuttin/ Latinaxi Werax/ Somexi Vaca nimitetty/ Ja tai on ollut Gath Hepherist/ ioca Caupungi sijnä Sucukunnas Zebulonis macapi/ Josua. xix. Cap.
Sille nein on kirioitettu sijnä toises Kuningan Kirias. xiiij. Cap.
2 Kun 14:25 Se Kuningas Jerobeam iellensai Israelin Raiain tyge/ haman Hemathist/ sihen Merehen Eremahan asti/ sen HERRAN Israelin Sanan ielkin/ ionga hen on puhunut henen Paluelians/ Jonan/ Amathain poian suun cautta/ sen Prophetan Gath Hepherist.
Senteden ei hen ollut sen Pacanain Lesken poica Zarphatist/ Zidonin tyge/ ioca sen Prophetan Elian/ Nelen aicana rocki/ ionga poian hen cooluest yleshereytti.
Josta Christus Luce. iiij. Mainitze.
Waan tai oli Ebreus/ quin hen itze j. Ca. todhista.
Ja henen aicanans se Kuningas Usia ylitze Judan hallitzi/ ia silloin mös Israelin Waldakunnas/ ne Prophetit Hoseas/ Amos/ Joel/ Esaias/ muissa paicois ia Caupungis sarnasit.
Neiste kylle merkiten/ quinga ialo/ callis Mies teme Jonas/ Israelin Waldakunnas on ollut/ Ja Jumala swret Asiat henen cauttans tehnyt on/ Nimittein/ ette henen sarnans cautta/ se Kuningas Jerobeam/ nin onnelinen oli/ ette hen caiki iellenswoitti/ mite Hasael se Syrian Kuningas/ oli Israelin Waldakunnast poisottanut.
Mutta teme on caikein ylitze ( nijste quin hen oman Canssans seas teki ) ette hen nin swren wäkeuen Waldakundan/ Assyrian/ rochkesi ruueta/ Ja nin hedelmelisest Pacanain seas sarnasi/ ioca henen omains tykene ei woinut nin palio/ monein Sarnains cautta vlostoimitta.
Nin quin Jumala tadhois sen cansa osotta sen Esaian Prophetan Sanan.
Joca ei site cwllut ole/ henen pite site cwleman.
Sixi Esicuuaxi/ ette caikille/ ioilla Sana runsasti onopi/ sen he pian ylencatzouat/ ia iotca site ei taidha saadha/ he kernasti sen wastanottauat.
Ninquin itze Christus sano. Matt. xxj.
Matt 21:43 Jumalan Waldakunda pite teilde poisotettaman/ ia Pacanoille annettaman/ iotca nijste hedelmen tekisit.
Teste Jonan Hystoriast me ensin Opimma/ Ette ioca ei mielellens ia rackaudhest tadho Jumalata seurata/ henen teuty site ylenmielens tedhä/ Ninquin Jonan tapactui.
Senteden pite iocaitzen Wirghasans Jumalata cwleman ia henen mielens noutaman/ Eli hen mös saapi rangastoxen.

I. Lucu.

Joon 1:1 SE HERRAN sana tapactui Jonan/ sen Amithain Poian tyge/ sanoden/
Joon 1:2 Ylesnouse/ ia mene sihen swren Caupungijn Nineuen/ ia sarna henesse/ Sille heiden Pahudens on minun Casuoni eteen ylestullut.
Joon 1:3 Mutta Jona ylesnousi pakeneman HERRAN casuon edest/ ia tachtoi Meren päle/ ia alastuli haman Japhon pein. Ja quin hen ydhen Haden leusi/ ioca tactoi Merelle menne/ annoi hen frachtin ia sihen siselastui/ ette hen heiden cansans Merelle menis/ HERRAN Casuon edest.
Joon 1:4 Nin annoi HERRA ydhen swren Twlen/ sen Meren päle tulla/ ia nousi yxi swri Ilma sen meren päle/ ette se Haaxi lwltin serietyxi.
Joon 1:5 Ja ne Haaximiehet pelkesit/ ia hwsit/ cuki henen Jumalans tyge. Ja vlosheitit ne Calut/ quin Hadhes oli Merehen/ ette se olis keuiemexi tullut. Mutta Jona oli alas Haden sisel astunut/ ia macasi vnesta raskautettu.
Joon 1:6 Nin Skippari meni henen tygens/ ia sanoi henelle. Mites macat? Nouse yles/ ia sinun Jumalas auxeshwdha. Jos Jumala lehes meiden pälen tadhois muista/ ettei me huckuisi.
Joon 1:7 Nin he sanoit toinen toisellens/ Tulcat/ ia aruat heittekem/ ette me tiedheisim Kenenge tedhen meille nin pahasti keupi. Ja quin he aruan heitit/ nin langesi arpa Jona' päle.
Joon 1:8 Nin sanoit he henelle. Sanos nyt meille/ mixi nin pahasti meille keupi? mite sinu' tecos on? ia custas tulit? custa Maaku'nast sine olet? Ja mista Ca'ssast sine olet?
Joon 1:9 Hen sanoi heille. Mine ole' yxi Ebreeri/ ia site HERRA Jumala taiuahast mine pelken/ ioca teki Mere' ia sen Carkian.
Joon 1:10 Nin ne Miehet swrella pelgholla pelkesit/ ia sanoit henelle. Mixis temen teit? Sille he tiesit/ ette hen HERRAN edest pakeni/ Sille hen oli heille site sanonut.
Joon 1:11 Nin he sanoit. Mite meiden pite sinulle tekemen/ Ette Meri meille tyuenis? Sille Meri keui/ ia lainecti heiden ylitzens.
Joon 1:12 Hen sanoi/ Ottaca minua/ ia heitteke Merehen/ Nin Meri teille tyuene. Sille mine tiedhen/ ette teme swri Ilma tulepi teiden pälen minun techteni.
Joon 1:13 Ja ne Miehet soudhit/ ette he Maan iellenssaisit/ Mutta euet he woinuet/ Sille Meri keui wäkeuesti heiden ylitzens.
Joon 1:14 Nin he hwdhit HERRAN tyge/ ia sanoit/ Ah HERRA/ Ele anna meite huckua/ temen Miehen sielun polesta/ ia ele meiden pälen wighattoinda werdä lue/ Sille sine HERRA teet/ quin sine tadhot.
Joon 1:15 Nin he otit Jonan/ ia heitit henen Merehen/ ia Meri asettuy lainectimast.
Joon 1:16 Ja ne Miehet pelkesit HERRA swrella pelgholla/ Ja teit HERRALLE Wffri ia Lupausta.

II. Lucu.

On Kijtosweisu/ iossa hen Jumalata auxenshwsi/ ia autetuxi tuli.
Senteden hen yliste Jumalan armo ia hyuyttä/ kijtte ia Cunnioitta/ Jumalata/ iota se otolisembi wffri on. Meille Esicuuaxi Rucoleman. etc. Coska häte keske.

Joon 2:1 Mutta HERRA walmisti ydhen swren Walascalan/ Jonan ylesnielemen. Ja Jona oli sijnä Walascalan watzas/ colme peiue ia colme öte.
Joon 2:2 JA Jonas Rucueli henen HERRANS Jumalans tyge/ sen Walascalan watzast/ ia sanoi.
Joon 2:3 Mine hwsin minun HERRANI tyge/ minun adhistoxissan/ ia hen wastasi minua/ Mine parghuin Heluetin watzast/ ia sine cwlit minun äneni.
Joon 2:4 Sine nackasit minun Sywydhen/ keskelle Merte/ nin ette Allot minun ymberinspörydhit/ Caiki sinun Lainehes ia Allos langesit minun päleni.
Joon 2:5 Nin ette mine aiattelin/ minun poisheitetyxi sinun Silmeis edest/ Quitengin mine taas saan nähde sinun Pyhen Templis.
Joon 2:6 Wedhet minun ymberipijrsit Sieluni asti/ ne Syweydhet minun ymberinswipoitit/ Cahilisto peitti minun Pääni.
Joon 2:7 Wortein peruxehen sahca mine waioin/ Maa henen Telillens minun salpasi ijancaikisesta. Mutta sine vlosweit cadhotuxesta minun Sieluni/ HERRA minun Jumalan.
Joon 2:8 Coska minun Sieluni minussa epeili/ nin mine HERRAN päle muistin/ Ja minun Rucouxen tuli sinun tyges/ sinun Pyhes Templises.
Joon 2:9 Mutta iotca loottauat töidhens päle/ iotca quitengin tyhiet ouat/ euet he Armo tottele.
Joon 2:10 Mutta mine kijtoxella tadhon wffrata/ mine pidhen Lupauxen HERRALLE/ ette hen minua autti.
Joon 2:11 Ja HERRA sanoi Walascalalle/ ette hen Jonan vloscacaisis Maan päle.

III. Lucu.

Tesse on yxi iuri toimelinen/ Christilinen parannoxen Esicuua/ ette ne Nineuitit vskoit/ synnins tunsit/ ia Elemens paransit/ ia Jumalan päle vskalsit/ ette hen sulast Laupiudhestans/ sen ansatun Witzauxens/ armolisesta poiskiensi.
Ja wiele sijttekin/ teme meiden Uskon päcappale wissixi ia wahuaxi pysy/ Ette me sulasta Armosta/ paitzi Ansiota/ ia Töidhen helpota/ synniste wapadhetam/ ia autuaxi tulemma.

Joon 3:1 NIN tapactui HERRAN sana toisenkerdan Jonan tyge/ sanoden.
Joon 3:2 Nouse yles ia mene sihen swren Caupungin Nineuen/ ia sarna hene' wastans site Sarna/ ionga mine sinulle sanon.
Joon 3:3 Nin Jonas ylesnousi/ ia lexi Nineuehen/ HERRAN sanan ielkin. Mutta Nineue oli yxi Jumalan Caupungi/ colmet peiuekunda swri.
Joon 3:4 Ja quin Jona rupeis siselkeumen ydhen peiuekunnan/ sarnasi hen/ ia sanoi/ Wiele ouat neliekymmende peiue/ nin pite Nineuen huckuman.
Joon 3:5 Nin ne Nineuitin Miehet vscoit Jumalan päle/ ia annoit sarnata/ Ette paastoman pidheis/ ia Säkit pälens puit/ seke swret ette pienet.
Joon 3:6 Ja quin se Nineuen Kuningan eten tuli/ nin hen Stolistans ylesnousi/ ia poisrisui henen Purpurin waattens/ ia kiäri itzens Säckihin/ ia istui tuhckahan.
Joon 3:7 Ja annoi vloshwta/ ia sanoa Nineuen lepitze/ Kuningan ia henen Sangarins keskyste/ tellens Inhiminen ia Eleien/ Naudhat ia Cariat/ ei pidhe miteken maistaman/ eike Laitumehen aiettaman/ ia ei wetteken iooman/
Joon 3:8 Waan seke Inhimiset ette Eleijemet pite Säckin kiäritteman/ ia luiasti Jumalan tyge hwtaman/ Ja iocainen palatkaan henen pahasta tiestens/ ia henen kädhens wäkiuallast.
Joon 3:9 Cuca tiete? Jumala mactais käte/ ia catuua/ ia hendens poiskiende henen hirmulisens wihastans/ ettei me huckuisi.
Joon 3:10 Mutta quin Jumala näki heiden Töijtens/ ette he palaisit he pahasta tiestens/ nin Jumala catuy sen pahuden ylitze/ ionga hen oli puhunut heille tedhexens/ ia ei tehnytken.

IV. Lucu.

Erinens tesse Jumalan Armo/ Laupius ia Hywys ylisteten/ Ettei hen pydhe Syndisite cadhotta/ waan paramin sääste ia armacta. Jos he mutoin heitens parandauat.
Sihen seke Jonas ette Nineue ouat sangen lohuliset Esicuuat.
Ette Jumala tacto Armolinen ia Laupias olla/ nijlle/ iotca heidens parandauat/ ia paha tecons catuuat.

Joon 4:1 SYte Jonas närkestuy sangen swresti/ ia tuli wihoisens/
Joon 4:2 Ja rucueli Jumalan tyge/ ia sanoi. Ah HERRA/ Sepe se on quin mine sanoin/ quin mine wiele olin Maasani/ Senteden mine mös tahdoin ennetten poispaeta Merehen. Sille mine tiedhen/ ettes armolinen/ Laupias/ pitkemielinen/ ia swresta Hywydhest olet/ ia site pahutta catuuainen.
Joon 4:3 Nin ota nyt minun Sieluni pois minusta HERRA/ Sijne mine tadhoisin ennen coolla/ quin ele.
Joon 4:4 Mutta HERRA sanoi. Lwlecos oikiasti wihastunues?
Joon 4:5 Ja ionas vloslexi Caupungist/ ia istuij Caupungist Iteen pein/ Ja teki sielle henellens Maian/ ia oli sen alla wariosa/ sihenasti hen näkis/ mite Caupungille tapactuis.
Joon 4:6 Mutta HERRA Jumala walmisti ydhen Curbitan/ se casuoi Jonan ylitze/ ette sen piti henen Pääns ylitze warioman/ ia hende wirghotais henen waiuasans. Ja Jonas sangen riemuitzi sen Curbitan ylitze.
Joon 4:7 Mutta HERRA walmisti ydhen madhon homeneltan/ quin Amurusko coitti/ ia se söi site Curbitat/ ette se poisquiuetui.
Joon 4:8 Mutta quin Auringo ylesnosnut oli/ walmisti Jumala ydhen quiuan Itetwlen/ Ja Auringoinen iski Jonan pään/ ette hen woimattomaxi tuli. Nin hen toiuotti henen Sieluns coleman/ ia sanoi. Mine tadhoisin ennen coolla/ quin ele.
Joon 4:9 Nin sanoi Jumala Jonan tyge/ Lwlecos oikein wihastunues sen Curbitan ylitze? Ja hen sanoi. Oikein mine wihastun haman coleman asti.
Joon 4:10 Ja HERRA sanoi. Sine armaitzet site Curbitat/ iostas ei mite tötetehnyt ole/ etke site ylescasuattanut/ Joca ycten Öen tuli/ ia ycten öen poiscatosi.
Joon 4:11 Ja ei minun pidheis armaitzeman Nineuen sen swren Caupungin ylitze? Jossa ouat enemin quin sata tuhatta ia caxikymmende tuhatta Inhimiste/ iotca euet tiedhä eroitta/ cumbi oike eli wasenkäsi on/ Sijhen mös palio Eleimit.

Jonan Prophetan Loppu.