Propheta Amos

22.04.2020

Alcupuhe AMOS Prophetan päle.
AMOS quin hen oli Paimen ia Taloinmies/ ia ei Prophetan Poica/ ekist ia Jumalisil Ihmeel hen Prophetain wircan cutzuttijn/ Ninquin mös Pyhe Hengi tyhmist ia oppemattomist Calamiehist teki Apostolit/ Jotca Terueydhen sanoman coco mailmalle iulghistit/ ia ylenannoi nin monda ialo oppenuet Miehet/ iotca Israelin Waldakunnas olit.
Sille ne quin tyhmet ia heicot ouat mailman edes/ nijte Jumala vloswalitze ia racasta/ ette hen ne Wijsat häueisis.
Ja mös ette ne hylietyt ia ylencatzotut tesse Mailmas/ pidheis hyuen toiuon/ ia vskoisit site enemin Jumalan heiste murhen piteuen/ iota enemin he mailmassa ylencatzotan.
Nin Amos ychteitzen Tauan muidhen Prophetain cansa pite/ nimittein/ Ette hen Synnit nuctele/ manapi Parannoxehen/ ia wimein hen Christusen Waldakunnan/ lupauxen cansa/ sarnapi.
Ensin hen prophetera/ ninen Israelin Maan Lehimeisi Pacanoit wastan/ Sijtte ninen Kymmenen Sucukundain wastan/ ia sitelehin Judan Sucukunnan ia waldakunnan wastan.
Nin mös itze Templin wastan.
Waicka ei telle Sädhylle Rangastus sattunut/ waan ensin ne Israelitit ia Judan Sucukunda rangastettijn/ Ja sijtte ne Pacanat rangastettin.
Hosean ia Esaian aialla/ Amos sarnasi ninen samain synnein/ wicain/ ia Epeiumalutta/ eli falskia Pyhie wastan/ ninquin nekin.
Hen mös sijte Assirian Fangiuxest Ennusti.
Cadhesti tai Propheta Udhes Testamentis mainitan/ Ensin Act. vij. Cussa pyhe Stephanus henen siselwetä.
Toisen kerdhan coska S. Jacobi sijne ensimeises Apostolein Neuuos henen siselwetä/ teste Wijmeiseste Luusta/ osottain site Christilist Wapadhutta/ Ettei Pacanat/ vdhes Testamentis ole welcapäädh Mosen Lain pitemen/ Ninquin ei itzeke Juttat olluet site ikenens pitenyet/ ia ei semmengin tainuet eli woinuet pite.
Quin mös P. Petari Act. xv. sarnapi.
Ja ette tai Amos oli Judan Sucukunnast syndynyt Tekoast/ ia Israelin valdakundaan läctenyt/ ninquin Mucalainen/ saarnaman/ Senteden sanotan/ ette se Pappi Amazia ( iota hen vij Luussa nuchtele ) on hende Corennalla cooliaxi lönyt.
On Ennustos wastan/ Juttain Lehinaburita/ sen Runingan Siriast/ Palestinan/ Tyrin/ Edom/ Ammon ia Moab/ iotca armottamast Jumalan Canssa waiuasit/ Jotca samalmoto piti mös Jumalalda taas woroin waiuattama' armattomast. etc.

I. Lucu.

Aam 1:1 TEME ombi se/ quin Amos/ ioca Paimenen seas Thekoas oli/ nähnyt oli Israelin ylitze/ Usian Judan Kuningan aialla/ ia Jerobeamin sen Joan Poian Israelin Kuningan/ cachta wootta ennen Maan ieristösta.
Aam 1:2 Ja sanoi. HERRAN pite Zionista wingaiseman/ ia Jerusalemist hen andapi cwlla henen Änens/ Ette se Paimen wehmas/ nin surkiasti seisoman pite/ Ja Carmeli ylehelde poisquiuapi.
Aam 1:3 Nein sanopi HERRA/ * Colmen ia Nelien Damascin wicain teden/ em mine tadho hende sääste/ Senuoxi ette he Gilead raudhaisilla Harauoilla warstoit/
Aam 1:4 Waan mine tadhon lehette ydhen Tulen Hasaelin Honesen/ sen pite Benhadadin Pallasit ylessömen.
Aam 1:5 Ja tadhon ne Damascin Saluat ricko/ Ja tadhon vlosiuritta Asuuaiset sijte Auenin laxosta/ ynne sen cansa/ ioca Waltican pite/ sijte caunista Honesta/ Nin ette se Canssa Sirias pite Kir pein/ poiswietemen/ sanopi HERRA.
Aam 1:6 Nein sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien Gasan wicain teden/ em mine tadho heite sääste/ Senuoxi/ ette he ouat ne Fangitut/ edhemme fangittanut/ ia Edomin maan heite poisaianuet/
Aam 1:7 Waan mine tadhon ydhen Tulen Gasan murijn lehette/ sen pite heiden Pallacins ylessömen.
Aam 1:8 Ja tadhon ne Asuiat Asodis/ ynne sen cansa/ ioca Waltican pite/ Ascalonist vlosiurittaman/ Ja minun käteni Akronin wastan käende/ nin ette huckuman pite/ mite nijste Philisterist wiele ylitze iänyt on/ sanopi HERRA Jumala.
Aam 1:9 Nein sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien sen Zorrin Caupungin wicain teden/ em mine tadho hende sääste/ Senuoxi/ ette he ouat ne Fangit edhemme Edomin maan poisaianuet/ ia ei ole muistanuet nijnen Weliesten Lijton päle.
Aam 1:10 Waan mine tadhon ydhen Tulen Zorrin murijn lehette/ sen pite henen Pallacins ylessömen.
Aam 1:11 Nein sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien Edomin wicain teden/ em mine tadho hende sääste/ Senuoxi/ ette hen on Weliens miecalla wainonut/ ia henen Lapsens hucuttanut/ ia aina on ollut henelle paha henen wihoillans/ ia alati henen hirmudhens prucanut/
Aam 1:12 Waan mine tadhon ydhen Tulen lehette/ Themanin pein/ sen pite ne Pallacit Basras ylessömen.
Aam 1:13 Nein sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien Ammonin Lasten wicain teden/ em mine tadho heite sääste/ Senuoxi/ ette he ouat ne Wastoinoleuaiset Gileadis rickihacannuet/ ette he heiden Raians sen cautta leuitteisit.
Aam 1:14 Waan mine tadhon ydhen Tulen Rabban murin siselsytyttä/ sen pite henen Pallacins ylessömen/
Aam 1:15 quin parghutan sodhan aican/ ia quin se Twli tulepi/ Twlispään aicana. Nin pite sis heiden Kuningans/ ynne henen Pämiestens cansan/ fangittuna poiswietemen/ sanopi HERRA.

II. Lucu.

On yxi Ennustos Israelin ia Judan Waldakundain wastan/ Ette Jumala mös heite tactoi heiden syndeins teden witzata. Israelin Assyrein cautta. Mutta Judan NebucadNezarin cautta. Nemet heiden syndins olit. Ette heille oli Jumalan sana/ ia sen ylencatzoit/ ia wäret Opit seurasit. Olit he mös Ahnehet. Ne Kieuhet he alaspainoit. Ja heiden Oikiudhens he poissorsit. Hauriutta prucasit. Wärelle Otolla ia Corkorahalla he heite raskautit. Rahan ia Hywyden he waiuoin Irtaudhes ylenpaltisest haaskasit. Ja caikinaiset Jumalan Hyuetteghot he vnotit/ Quin nytkin/ site pahemin/ kylle tapactu. Senteden tulis meiden parannos aiallans tedhä/ Ennenquin Witzaus quin heilleki ) sattuis.

Aam 2:1 Nein sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien Moabin wicain teden/ em mine tadho sääste/ Senuoxi/ ette he ouat sen Edomin Kuningan Luudh tuhaaxi ylespoltaneet.
Aam 2:2 Waan mine tadhon ydhen Tulen Moabihin lehette sen pite ne Pallaci Kirioitthis ylessömen.
Aam 2:3 Ja Moab pite metelis cooleman/ parghus ia Pasuman hymines. Ja mine tadhon Domarin henelde poisiuritta/ ia caiki henen Pämiestens/ ynne henen cansans/ tappa/ sanopi HERRA.
Aam 2:4 NEin sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien Judan wicain teden/ em mine tadho sääste/ Senuoxi/ ette he HERRAN Lain ylencatzouat/ ia euet henen Oikiuttans piteneet/ ia andauat heidens Walhel heitens wietelle/ ionga heiden Iseins ouat ielkinnoutaneet/
Aam 2:5 Waan mine tadhon ydhen Tulen Judahan lehette/ sen pite ne Pallacit Jerusalemis ylessömen.
Aam 2:6 Nein sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien Israelin wicain teden/ em mine tadho sääste/ Senuoxi/ ette hen ne Wanhurskat Rahan teden/ ia ne Kieuhet/ kengein teden myynyet ouat. He ialghoillans ne Waiuaiset tallauat/ ia esteuet nijte Radholisia iocapaicas.
Aam 2:7 Poica ia Ise macauat ydhen Pican cansa/ iolla he minun Nimeni riuauat.
Aam 2:8 Ja iocaitzen Altarin tyge he rundauat ninen pantti waattein päle/ ia Wina iouat heiden Epeiumaltens Honesa/ Sacko rahasta.
Aam 2:9 Nyt mine quitengin olen sen Amorein heiden edestens poiscadhottanut/ ionga corkius oli ninquin Cedrein/ ia oli nin wäkeue quin Tammet ouat/ Ja mine turmelin ylhelde henen hedelmens/ Ja henen Jurens alhalda.
Aam 2:10 Minepe se olen/ ioca teite Egiptin maalda vloswein/ ia iodhatin teite Coruesa Neliekymmende aiastaica/ ette te sen Amorein maan omistaisitte.
Aam 2:11 Ja olen teiden Lapsistan Prophetat ylesherettenyt/ ia teiden Noricaisist Nazareit/ Eikö se nin ole/ te Israelin Lapset/ sanopi HERRA?
Aam 2:12 Mutta te annoitta nijlle Nazareille wina iodha/ ia Prophetille te haastoit/ sanoden/ ei teiden pidhe propheteraman.
Aam 2:13 Catzo/ Mine tadhon teiden seasan ydhen kitinen tedhä/ ninquin iocu Ratas/ Lychteit teunens/ kitise.
Aam 2:14 Ette se quin nopia on/ ei pidhe poispäsemen/ eike se Wäkeue miteken woiman/ eike se wrholinen pidhe Hengens woiman wapacta.
Aam 2:15 Ja ne Joutzimiehet ei pidhe seisoman/ Ja ioca on nopia ioxeman/ ei pidhe poispäsemen. Ja iotca ratzastauat/ ei pidhe Hengens wapactaman.
Aam 2:16 Ja ioca ninen Wäkeuiten seas/ se caikein miehulinen on/ sen pite alasti poispakeneman/ sille aialla/ sanopi HERRA.

III. Lucu.

On yxi Manaus. Ettei me Jumalata/ henen Prophetisans/ ioca hen Hyuie lupa/ eli paha käke/ ylencatzoisi.
Sille eipe hene' Sana's hucka' iulghisteta.
Ja ehke Israelin Canssa Assyriahan pidheis poiswietemen/
Nin Jumala quitengin ydhen Joukoisen. Jotca site wähe Christusen Lauma/ merkitze.

Aam 3:1 CWlcat mite HERRA teille puhupi/ te Israelin Lapset/ nimitein/ caikein ninen Perikundain/ iotca mine Egiptin maalda vloswienyt olen/ ia sanoin.
Aam 3:2 Caikista Sucukunnista Maan päle/ olen mine teite ainoastans corianut/ Senteden mine mös tadhon teite etziskelle/ caikissa teiden Pahoisteghoisanne.
Aam 3:3 Maltauatko caxi ynne waelda/ ellei he ychteleiset keskens ole.
Aam 3:4 * Kiliuco Jalopeura metzäs/ coska ei henelle Roca ole? Parcuko mös Jalopeuran penicka henen Lolastans/ ellei hen iotakin saanut ole?
Aam 3:5 Langeneko iocu Lindu Paulahan maan päle/ cussa ei ycten Linduri ole? Ylesottaneko hen Paulans maasta/ ioca ei wiele miteken käsittenyt ole?
Aam 3:6 Soittaneko iocu Basunata Caupungis/ ia ei Canssa hemmestu? Eli ongo mös iotaki Paha Caupungis/ iota ei HERRA tee?
Aam 3:7 Sille HERRA Jumala miteken tee/ ellei hen ilmoita henen Salautans/ henen Paluelioillens Prophetis.
Aam 3:8 Jalopeura kiliupi/ cuca ei pelkeis? HERRA Jumala puhupi/ cuca ei propheterais?
Aam 3:9 Julghistacat nijsse Pallacis/ iotca Asdodis ouat/ ia nijsse Pallacis Egypti maalla/ ia sanocat. Cootka teiten ninen Samarian wortein päle/ ia catzocat/ quinga swri Wärys ia Pelghonparku sielle on.
Aam 3:10 Euet he ychten Oikiutta tottele/ sanopi HERRA/ waan wäkiualta ia wahingo toinen toistans noutauat heiden Honeisans.
Aam 3:11 Senteden sanopi HERRA Jumala/ Teme Maa ymberijns scantzatan/ ia alaspaiska sinua sinun wallastas/ ia sinun Hones raatele.
Aam 3:12 Nein sanopi HERRA. Quin Paimen pelastapi Jalopeuran suusta caxi Reitte/ eli coruan Rouskon/ ninikenens pite Israelin Lapset vlostemmatuxi tuleman/ iotca Samarias asuuat/ ia piteuet Culmas ydhen Wooten/ ia Damascos ydhen Sengyn.
Aam 3:13 Cwlcat ia todhistacat Jacobin Hone/ sanopi HERRA Jumala Zebaoth.
Aam 3:14 Sille sinä aicana/ iona mine Israelin synnit etziskelen/ nin mine tadhon ne Altarit Bethelis etziskelle/ ia sen Altarin culmat poistaitta/ ette heiden pite mahan langeman.
Aam 3:15 Ja tadhon seke Taluihonen ia Suuihonen lödhe/ ia ne Norsanluidhen Honet pite huckuman/ ia monet Honet pite häuiemen sanopi HERRA.

IV. Lucu.

On Ennustos tuleuaisist Onnetuxist ia Rangastoxist/ quin on/ Nelest/ Poudhast/ Hallast/ Rutost/ Pellon wrast ia waarast/ Sodhast ia muista sencaltaisist/ Joilla Jumala/ ninquin keskyleisillens/ meite Parannoxeen cutzu ia wetä.
Ja wiele hen couimin käke/ ellei me carta/ Ja wimein/ ninquin Sodoman ia Gomorrhan cadottapi ne Jumalattomat.

Aam 4:1 CWlcat täte sana/ te lihauat Lehmet/ iotca Samarian Woren päle oletta/ ia nijlle Kieuhille wärytte teet/ ia murennat sen waiuaisen/ ia sanotta teiden HERRALLEN/ Tooxi tenne/ anna meiden iodha.
Aam 4:2 Se HERRA Jumala ombi pyhydhens cautta wannonut. Catzo/ sen aian pite teiden ylitzen tuleman ette te Corendain päle/ ia teiden Jelkintuleuaiset Calaincattilais pite poiswietemen/
Aam 4:3 ia Auckoin cautta vlosmeneme'/ cuki itze edestens/ Ja Harmonin cautta poisheitetuxi tulla/ sanopi HERRA.
Aam 4:4 Ja/ tulcat tenne Bethelin/ ia prucakat/ syndie/ ia Gilgalin tyge/ ette te syndie liseisitte/ Ja edestocat Amulla teiden wffrina/ ia teiden Tijundinne colmandena peiuene/
Aam 4:5 ia suitzuttacat Hapatoxest kijtoswffrixi/ Ja sarnacat wapaEdhon wffrist/ ia site tietteuexi tehket. Sille ninpe te sen kernasta pidhette/ te Israelin Lapset/ sanopi HERRA Jumala.
Aam 4:6 * 1. Senteden mine mös olen caikis Caupungis teille ioutilat Hambaat andanut/ ia Leiuen pwttumisen iocaitzis teiden paicois/ Ja eipe te sijtteken kiendenyet teiten minun tykeni/ sanopi HERRA.
Aam 4:7 Olen mös mine teilde Saten poispitenyt/ quin wiele colme Cwcautta olit Elonaicahan asti/ Ja mine annoin sata sen ydhen Caupngin päle/ ia toisen Caupungin päle/ en andanut sata. Yxi peldo satanuexi tuli/ ia se toinen Peldo/ ioca ei tullut satanuexi/ poisquiuettui.
Aam 4:8 * Ja menit caxi eli colmet Caupungit/ ydhen Caupungin tyge/ ette he saisit wette ioodha/ ia euet sanuet heiden taruetans/ Ja eipe te sijttekin kiendenyet teiten minun tykeni/ sanopi HERRA.
Aam 4:9 Mine rangaitzin teite Poudhalla ia Lemulla/ Nin ylessöit Rohomadhot caiki mite teiden Lustitarhas/ Winatarhas/ teiden Ficunapuis ia Oliupuis casuoi. Eipe te sijtteke' kiendenyet teiten minun tykeni/ sanopi HERRA.
Aam 4:10 Mine lehetin Ruttotaudhin teiden secan/ Ninquin Egyptijn. Ja mine tapoin Miecalla teiden nooret Miehet/ ia annoin teiden Hewoisten fangina poiswiedhä. * Ja mine annoin teiden Scantzein haisun teiden Sieramihinne siselmenne. Eipe te sijtteken kiendenyet teiten minun tykeni/ sanopi HERRA.
Aam 4:11 Mine cukistin ylesalaisin mutamat teiste/ Ninquin Jumala cukisti Sodoman ia Gomorrhan cukisti/ Ette te olitta ninquin Kekäle tulesta poissiualtu. Eipe te sijtteken kiendenyet teiten minun tykeni/ sanopi HERRA.
Aam 4:12 Senteden mine tadhon nein sinullen tedhä Israel. * Ette mine sis iuri nein tadhon sinullen tedhä/ Nin walmista sinuas Israel sinun Jumalas cochtahan.
Aam 4:13 Sille catzo/ Hempe se on/ ioca ne Woret on tehnyt/ Ja loonut on Twlen/ Ja ilmoitta Inhimisille/ mite henen pite puhuman. Hänpe Amuruskon ia Pimeydhen tekepi/ Ja hen keupi Maan corkiuxen päle/ Henen Nimens on/ HERRA Jumala Zebaoth.

V. Lucu.

On yxi Ennustos Israelin waldakunda wastan/ Ette sen piti Assyrist poiswietemen.
Ensin hen parannoxeen manapi/ ette he sijnä Paicas/ cussa Jumala sääsi Palueluxens/ piti hende palueldama'/ ia ei mualla Epeiumalutta prucaman Ja wchkapi/ Ette cussa ne Kieuhet/ Ahneudhen cautta/ raskautetaan/ ia vlosimeteen/ Eipe sielle pidhe Onni eli Terueys ensingen olema'.
Waan sula Jumalan wiha ia rangastos. etc.

Aam 5:1 CWlcat te Israelin Honesta/ näite sanoia/ Sille minun teuty temen Walitosweisun teiden ylitzen nosta.
Aam 5:2 Se Neitzy Israel on langenut/ nin ettei hen iellens woi ylesnosta/ Hen on mahan cukistettu/ ia eikengen hende ylesauta.
Aam 5:3 Sille nein sanopi HERRA Jumala/ Se Caupungi iosta Tuhatta vloskeuuet/ pite waiuoin Sata ylitziemen/ Ja custa Sata vloskeuuet/ pite waiuoin Kymmenen ylitziemen/ Israelin Honesa.
Aam 5:4 Senteden sanopi HERRA Israelin Honellen/ Etziket minua/ nin teiden pite elemen/
Aam 5:5 Elket Bethel etzicö/ ia elket tulco Gilgalin pein/ ia elket mengö BerSeban pein. Sille Gilgalin pite fangittuna poiswietemen/ ia Bethelin pite tyhiexi tuleman.
Aam 5:6 Etziket HERRA/ nin teiden pite elemen/ Ettei Tuli Josephin Honehesen sytyteteisi/ ioca culuttapi/ ia eikengen sammutais site Bethelis.
Aam 5:7 Te käennet Oikiudhen Coirohoxi/ ia Wanhurscaudhen te mahan cukistat.
Aam 5:8 Hen tekepi Otauan ia Idhäntedhen/ Joca pimeydhest amun/ Ja peiuest/ pimien öen tekepi. Joca Wedhen meres cutzupi/ ia vloskaata ne Maan pirin päle/ henen njmens on HERRA.
Aam 5:9 Joca sen wäkeuen ylitze ydhen Raateluxen asettapi/ ia ette se Raatelia kechta ydhen wahuan Caupungin pälecarghata.
Aam 5:10 Mutta he wihauat hende/ ioca heite iulkisesta nuchtele/ Ja site he Cauhistauat/ ioca oikiata opetta.
Aam 5:11 Senteden ette te sen Kieuhen sordhatte/ Ja otatta Jyuet henelde swris Coormis/ Nin ei teiden pite nijsse Honeisse asuman/ iotca te vloshacatuist kiuiste rakendanuet oletta. Ja ei teden pide site wina ioman/ iota te nijsse caunis Winatarhois istuttanuet oletta.
Aam 5:12 Sille mine tiedhen teiden ylitzekeumisen/ iotca palio on/ Ja teiden Syndien/ iotca wäkeuet ouat/ quinga te adhistat ne Wanhurskat/ ia Lahiat otatte/ Ja ne waiuaiset Domion edhes sordhatte.
Aam 5:13 Senteden teuty sen caualan/ sille aialla/ waickeneman/ Sille se on yxi paha aica.
Aam 5:14 Etziket site hyue ia ei site paha/ senpäle ette te madhaisit ele/ Nin se HERRA Jumala Zebaoth teiden cansan onopi/ quin te kerskatta.
Aam 5:15 Wihacat site paha ia racastacat site Hyue/ Ja asettacat Oikiutta Portissa/ nin se HERRA Jumala Zebaoth ombi Armolinen Josephin Techteille.
Aam 5:16 Senteden sanopi se HERRA Jumala Zebaoth/ se waldias/ Jocaitzes Gatuissa pite Weparcu oleman/ ia iocaitzes cuias sanotan/ We/ we. Ja se Peldomies cutzutan murehen tyge/ ia weparcuman/ ioca idke taita/
Aam 5:17 Nin mös iocaitzes winatarhas pite weparcu oleman/ Sille mine tadhon sinun cauttas waelda/ sanopi HERRA.
Aam 5:18 We nijlle/ iotca HERRAN peiuen pyteuet/ Sille mitewarten hen teille/ quin HERRAN peiue pimeys ombi/ ia ei walkius?
Aam 5:19 ninquin iocu Jalopeura pakenis/ ia coctais Carhun/ ia quin iocu tulis iongun Honen sisel/ ia kätens Seinen pein callistais/ ia Kärmehelde pisteteisijn.
Aam 5:20 Sille se HERRAN peiue pite tosin pimien ia ei walkian oleman/ synghien ia ei sekehen.
Aam 5:21 Mine wihan teiden Juhlapeiuenne/ ia ylencatzon heite/ ia en malta kärsie teiden Suitzwffrain/ teiden Cocouxissan.
Aam 5:22 Ja waicka te minulle wffraisit Poltwffri ia Rocawffri/ em mine quitengan nijte otolisexi ota/ enge catzo teiden lihauan Kijtoswffrin pein.
Aam 5:23 Poiswie minusta sinun Wirtes iyriät/ Sille eipe mine woi sinun Psaltarinleikies cwlla.
Aam 5:24 Mutta Oikiudhen pite ninquin Wedhen iulghistettaman/ ia Wahurskaus ninquin wäkeue wirta.
Aam 5:25 Olettaco te Israelin Honesta minulle Teuraswffri ia Rocawffri/ nelienne Kymmenne wootena/ corues wffranuet? ia hyuesti?
Aam 5:26 Te cannoitta ne teiden Molochin Maiat/ ia teiden Epeiumalten Cuuia/ ia sen teiden Jumaloitten Tedhän/ iotca te itze teillene tehnyet olitta.
Aam 5:27 Nin mine tadhon teite sis teste anda edhembene Damascon poiswiedhe/ sanopi se HERRA Jumala/ ioca Zebaoth cutzutan.

VI. Lucu.

Taas hen hartaasti Ennustapi Israelin Waldakunnan wastan. Sille iota lehemin Onnettomus ioutu/ site irttamax ia pahemaxi he tuleuat. Quin nytkin tapactu/ iota enemin Sarnatan/ site ylpiemexi Inhimiset ioutuuat/ Ette he waiuoin Coreuns/ Häcumans/ Ahnens/ walhens/ etc. hakeuat ia noutauat. Sihenasti ette Rangastos heite hauaitzemata käsitte.

Aam 6:1 WE nijlle Coreille Zionis/ ia nijlle/ iotca heitens sen Samarian woren päle loottauat/ iotca heitens caikein parahimmat caikessa Mailmassa/ ia hallitzeuat/ quin he tactouat/ Israelin Honesa.
Aam 6:2 Menget * Calneen ia catzocat/ ia sielde menget sihen swren Caupungijn Hemath/ ia alaskeuket sihen Philisterein Gathin pein/ iotca ouat paramat Waldakunnat olluet/ quin nämet/ ia heiden Raioins swremat/ quin teiden Raianna/
Aam 6:3 Quitengin he poiskarcotin/ coska heiden paha hetkens tuli. Ja te hallitzet wäkiuallalla/
Aam 6:4 ia sille wälille te macat Nursanluidhen Sengys/ ia cariastat teiden Tepetin päle. Te sööt ne parahimmat Laumast/ ia ne sötetut Wasicat carian seast.
Aam 6:5 Ja leikitzet Psaltarin päle/ ia ticterat teille Weisut/ ninquin Dauitki/
Aam 6:6 Ja winan Malioista iootta/ ia woitelet teiten Balsamilla. Ja ette te miten sure Josephin wahingon ylitze.
Aam 6:7 Senteden pite heiden nyt ninen edelkeumen/ iotca fangittuna poiswiedhen/ Ja ninen Pramarein rundaus pite poislackaman.
Aam 6:8 Sille HERRA ombi wannonut Sieluns cautta/ sanopi se HERRA Jumala Zebaoth/ Mine närkestyn site Jacobin Coreutta/ ia wihan henen Pallacins/ ia tadhon sen Caupungin ylenanda/ ia caiki mitke henes on.
Aam 6:9 Ja/ waicka wiele kymmene' Mieste ydhes Hones ylitzieisit/ pite heiden quitengin cooleman/
Aam 6:10 Ette cuki henen Setäns ia Enons ottais/ vloswiedhexens ne Luudh Honeesta/ ia sanoman nijlle/ iotca sen Honen Camaris ouat/ Wielekö sielle äni on? ia sen pite wastaman. He ouat caiki matkasans. Ja sanoman pite. Ole wait/ Sille euet he tactoneet ette HERRAN Nimen päle pidheis muistettaman.
Aam 6:11 Sille catzo/ HERRA ombi keskenyt/ Ette ne swret Honet pite lötemen aucoxi/ ia ne pienet Honet ette he Raghot saisit.
Aam 6:12 Cuca taita Orichten cansa samota/ Eli Härkein cansa Callion päle kyndä? Sille te mwttelet Oikiudhen Sapexi/ ia sen Wanhurskaudhen Hedelmen Coirohoxi/
Aam 6:13 Ja turuat iuri turhan asian päle/ ia sanotta. Eikö me kylle woipat ia wäkeuet ole?
Aam 6:14 Senteden catzo/ Mine tadhon ydhen Canssan teiden Israelin Honesta/ ylesherette/ sanopi HERRA Jumala Zebaoth/ ioca teite adhistaman pite sijte Paicast/ quin Hemathin pein mennehen/ haman * Halapaijun Oiahan asti.

VII. Lucu.

Tesse ouat Colme Näghöt/ ioilla hen Canssat Parannoxeen mana/ Waan quin ei se miten auta/ nin hen laske Mucalaiset heiden Mans mittaman/ iacaman ia omistaman. Tesse mös merkiten/ ette Prophetan waiua ia sarnan palca/ oli sula pilca ia ylencatze/ Ja hen mös Capina' Nostaiaxi soimattijn Waan ei hen senuoxi nuctelemast ia sarnamast lacanut.

Aam 7:1 NEin osotti minulle HERRA Jumala ydhen Näghyn/ Ja catzo/ yxi seisoi ioca Rohomadhot teki/ iuri silloin quin Oras vlosputkachta/ sijttequin Kuningas oli andanut Lambahans keritä.
Aam 7:2 Quin he nyt tadhoit ne Wiheriet coconans ylessödhe maan pälde/ sanoin mine. Ah HERRA Jumala ole armolinen/ Cuca tacto Jacobin taas ylesautta? Sille hen tosin on sangen Hoono.
Aam 7:3 Nin HERRA site catuij/ Ja sanoi. Ei sen pidhe tapactuman.
Aam 7:4 HERRA Jumala osotti minulle ydhen Näghyn/ Ja catzo/ HERRA Jumala cutzui Tulen/ sen cansa rangaitzeman/ ia piti swren syueydhen ylessömen/ ia io poissöi paran polen matkans.
Aam 7:5 Nin mine sanoin/ Ah HERRA Jumala/ lacka/ cuca tacto Jacobin taas ylessautta? Sille hen tosin on sangen Hoono.
Aam 7:6 Nin HERRA mös site catuij. Ja HERRA Jumala sanoi. Ei sengen pidhe tapactuman.
Aam 7:7 Mutta hen osotti minulle temen Näghyn/ Ja catzo/ HERRA seisoi ydhen Mwrin päle/ ioca Loodhinnooralla mitattu oli/ ia hen pithi sen Mittanooran Kädhesens.
Aam 7:8 Ja HERRA sanoi minulle. Mites näet Amos? Mine sanoin. Ydhen Mittanooran. Nin sanoi HERRA minulle. Catzo/ Mine tadhon ydhen Mittanooran wetä keskel minun Canssani Israelin cautta/ ia ei sillen hende ylitzecatzo.
Aam 7:9 Waan ne Isaachin Hijdhet pite autiaxi tuleman/ ia ne Israelin Kircot pite häuitetuxi tuleman/ Ja mine tadhon Miecan cans ylesnosta Jerobeam Honen ylitze.
Aam 7:10 Nin lehetti se Pappi Bethelis/ Amazias/ sen Israelin Kuningan Jerobeamin tyge/ sanoden. Se Amos tekepi ydhen Capinan/ sinua wastan/ Israelin Honesa/ eipe itze Maa woi henen Sanoians kersie.
Aam 7:11 Sille nein Amos sanopi. Jerobeam teuty Miecan cautta coolla/ Ja Israelin pite henen Maastans/ Fangittuna poiswietemen.
Aam 7:12 Ja Amazia sanoi Amosel. Sine Näkiä/ mene pois/ ia pakene Judan maalle/ ia eläte sielle sinuas/ ia prophetera sielle.
Aam 7:13 Ja ele Bethelis sillen prophetera. Sille se on Kuningan Kirco/ ia Waldakunnan Hone.
Aam 7:14 Amos wastasi/ ia sanoi Amazial/ Eipe mine Propheta ole/ eike iongun Prophetan poica/ Waan mine olen Lehmeinpaimen/ ia Willificunain hakia.
Aam 7:15 Mutta HERRA poisotti minun Cariasta/ ia sanoi minulle. Mene/ ia Prophetizera minun Canssan/ Israelin wastan. Nin cwle sis sen HERRAN Sana.
Aam 7:16 Sine sanot/ Ele Prophetizera Israelin wastan/ ia ele puhu Isaachin Honen wastan.
Aam 7:17 Senteden sanopi HERRA nein. Sinun Emendes pite Caupungis raiskatuxi tuleman/ ia sinun Poicas ia Tytteres pite Miecan lepitze langeman/ Ja sinun Peldos pite Noralla mitattaman/ Mutta sinun pite ydhes saastaises maas cooleman/ Ja Israelin pite henen Maastans poisaiettaman.

VIII. Lucu.

On Ennustos ia Rangastus ninen Rickain Ahneuxest/ iotca nijte Rieuhie raskauttauat/ Jyuein hinnan corghottauat/ Mitat ia wacat wähendeuet/ Ja waacat/ Pundarit/ wichtit ynne waaruin cansa/ wärytteuet. Quin nytkin/ site pahembi/ ylenpalio prucatan. Joinenga teden Jumala coco Makunnan rangaitze ia witzapi/ ei waiuoin Sodhalla ia Nelelle/ waan mös henen oman Sanans ia caiken Lohutoxen poisottamisen cansa/ iota he ylencatzouat. Neite tulis meille Speilin ia Esicuuan pite/ Ettei meilleke sencaltaista sattuis.

Aam 8:1 HERRA Jumala osotti minulle ydhen Nägyn/ Ja catzo/ sielle seisoi yxi Corghi Suuitulost.
Aam 8:2 Ja hen sanoi. Mites näet Amos? Nin mine wastasin/ Ydhen Corghin Suuitulost. Nin sanoi HERRA minulle. Loppu on tullut minun ca'ssani Israelin ylitze/ Em mine tado he'de sille' ylitzecatzoa.
Aam 8:3 Ja ne Weisut Templeis pite sinä peiuene Idkuxi kiendymen/ sanopi HERRA. Monet Coolluet Rumihit pite monissa paicoissa macaman/ iotca sala poiswiedheen.
Aam 8:4 Cwlcat tete/ te iotca ne Kieuhet sordhatta/ ia ne Waiuaiset Makunnas häuitete/
Aam 8:5 ia sanotta. Coska tacto se Usicu loppua/ ette me Jyuie saisim myydhe/ Ja se Sabbathi/ ette me madhaisin Ohra caupata ia Spannin wäheneisin/ ia Hinnan corghotaisim/ ia ne Waacat wärytteisim?
Aam 8:6 Senpäle ette me saisim ne Kieuhet Rahallam/ ia ne Hätennyet Kengein edest/ meiden haltuna/ ia Acanat Jyuein edest myisim.
Aam 8:7 HERRA on wannonut Jacobin Honen Coreutta wastan/ Mite maxa/ ios minun pite sencaltaisi heiden Töitens vnochtaman?
Aam 8:8 Eikö Maan pidheis semmodhoisen Asiain teden wapiseman/ ia caiki sisel Asuuaiset murechtiman? Ja sen pite coconans/ ninquin ydhen Wedhen/ ylitze ioxeman ia poiswietemen ia ylitzepeitetuxi tuleman/ Ninquin se Wirta Egiptis tekepi.
Aam 8:9 Sille aialla sanopi HERRA Jumala/ tadhon mine Auringon Polipeiuest alaslaskia/ ia Man kircalla peiuelle pimittemen/
Aam 8:10 Mine tadhon teiden Juhlapeiuet murhexi/ ia caiki teiden Weisut weparcuhun käte/ Ja mine tadhon anda Sekin iocaitzen Lanten päle tulla/ Ja caiki Päädh paliaxi tedhä/ Ja tadhon heille ydhen Murhen saatta/ Ninquin iocu ainota Poica murechti/ ia heiden pite ydhen surkian Lopun saaman.
Aam 8:11 Catzo/ ne peiuet tuleuat sanopi HERRA Jumala ette minun pite ydhen Nelen maan päle lehettemen. Ei Nelen leiuen perest/ eli Janon Wedhen ielkin/ Waan HERRAN Sanan cwlemisen ielkin.
Aam 8:12 Nin ette heiden pite ymberinsioxeman ydhest Merest/ nin toisehen/ Pohiast nin Iteen pein/ etziskellen HERRAN Sana/ ia ei quitengan pidhe leutemen.
Aam 8:13 Sinä peiuene pite caunit Neitzyet ia Noricaiset nändymen Janosta/
Aam 8:14 iotca nyt wannouat Samarian Kirouxen cautta. Ja sanouat/ Nin totta quin sinun Jumalas Danis elepi/ Nin totta quin sinun Jumalas Bersebas elepi/ Sille heiden pite nin langeman/ ettei heiden pidhe woiman iellensylesnouseman.

IX. Lucu.

Taas hen Ahneutta wastan sarnapi/ Jota meiden mös tulis mielehen otta/ ia meiten parata/ Ellei me sama Rangastost/ quin Israelki/ kersi/ Nimittein/ ette se Assirian Kuningas/ ychte Osa Canssast hirmulisest tapoi/ ia toista Osa hen fangittuna poiswei. Sitelehin hen Christusen Waldakunnast sarnapi. etc.

Aam 9:1 MIne näin HERRAN Altarin päle seisouan/ Ja hen sanoi. Löö Pichtipielen päle/ nin ette Ouenpuudh wärisisit. Sille heiden Ahneudhens pite tuleman heiden caikein Pääns päle. Ja tadhon heiden Jelkintuleuaistens Miecalla tappa/ ettei kengen pidhe pakeneman/ eike iocu pidhe sijte poispäsemen.
Aam 9:2 Ja waicka he heitens hamaan Heluetijn caiuaisit/ nin minun Käteni pite quitengin heite sielde hakeman. Ja ios ylesastuisit Taiuahasen/ nin mine tadhon heite quitengin alassööste.
Aam 9:3 Ja ios he heitens lymyisit ylhelle sen Carmelin päle/ nin mine tadhon heite sielde ylesetzie ia poistemman heite. Ja ios he heitens minun Casuoni edest werhoisit Meren sywydhes/ nin mine tadhon Kermelle käske/ ioca heite sielle pistemen pite.
Aam 9:4 Ja ios he heiden Wiholistens edes Fangina käuisit/ nin mine quitengin tadhon Miecalle keske/ ette se heite sielle tappais. Sille mine tadhon minun Silmeni heiden ylitzens pite pahudhexi ia en Hywydhexi.
Aam 9:5 Sille se HERRA Jumala Zebaoth sencaltainen on/ quin hen ydhen Maan rupepi/ nin se sulapi/ ette caiki sisel asuuaiset idkemen pite/ ette sen pite caiken heiden ylitzens ioxeman ninquin Wedhen/ ia se waiotetahan/ ninquin se Wirta Egiptis tekepi.
Aam 9:6 Henpä se on/ ioca Salins Taiuaseen rakenda/ ia henen Maians perustapi maan päle. Hen cutzupi Wedhen meresse/ ia wodhatta sen maan päle/ HERRA henen Nimens on.
Aam 9:7 Eikö te Israelin Lapset minulle nin oletta quin ne Ethiopit/ sanopi HERRA? Eikö mine Israelin Egyptista vloswienyt/ ia ne philisterit vlos Caphthorist/ ia ne Syrit vlos Kirrist?
Aam 9:8 Catzo/ ne HERRAN Jumalan Silmet näkeuet ydhen syndisen Waldakundan päle/ Nin ette mine sen Maan pirin pälde iuri poiskadhotan/ Waicka em mine site Jacobin Honet ratki poiskadhotta tadho/ sanopi HERRA/
Aam 9:9 Sille catzo mine tadhon keskie/ ia sen Israelin Honen caikein Pacanain seas/ anda seulotta/ Ninquin ydhel Seulal seulotahan/ ia ne Jyuet ei pidhe maan päle langeman.
Aam 9:10 Caiki Syndiset minun Canssasani pite Miecalla cooletettaman/ iotca sanouat/ Eipe se Onnettomus nin leszne ole/ eike meille cochta.
Aam 9:11 Sille aialla/ Mine tadhon sen caatunehen Dauidin Maian taas ylesrakenda/ ia tadhon henen Reiens paicata/ ia mite poisseriettu on/ iellensylesoienda/ ia tadhon heite raketa/ ninquin se entises aias ollut on
Aam 9:12 Senpäle ette heiden pite nautitzeman ne Edomin Techteet/ ia ne Techteet caikein Pacanain seas/ Joinenga ylitze minun Nimeni pite sarnattaman/ sanopi se HERRA/ ioca neite tekepi.
Aam 9:13 Catzo/ Se * aica tulepi/ sano HERRA/ Ette tasan pite kynnettemen ia nijtettemen/ Ja tasan pite wina pusertaman ia kyluettemen Ja Woret pite makiat Wina tiuckuman/ Ja caiki Mäet pite hedelmeliset oleman.
Aam 9:14 Sille mine tadhon minun Canssan Israelin Fangiuxen kiende/ ette heiden pite ne Autiat Caupungit rakendaman ia asuman. Winatarhat istuttaman/ ia sijte wina ioman/ Pwtarhat tekemen/ ia Hedelme sijte sömen.
Aam 9:15 Sille mine tadhon heite heiden Maans sisel istutta/ nin ettei se sillen pidhe heiden Maastans vlosiuritetut oleman/ Jonga mine heille andanut olen/ sanopi HERRA sinun Jumalas.

Amosen Prophetan Loppu