Poluein Lughuista/ ia iotca Poluet Auioskeskun luualiset eli luuattomat ole Mosen Lain ielkin

22.04.2020

3 Moos 18:1 JA HERRA puhui Mosen tyge/ sanoden.
3 Moos 18:2 Puhu Israelin Lapsille/ ia sanos heille/ Mine olen se HERRA teiden Jumalan/
3 Moos 18:3 Eipe teidhen pidhe tekemen sen Egyptin Maan tauan ielkin/ iossa te asuitta. Eike mös sen Canaan maan teghon pereste/ iohonga siselle mine teite siselwien/ Eipe teiden mos pidhe heiden menoissans waeldaman.
3 Moos 18:4 Wan techket minun Oikiuten/ ia minun Keskydheni ielkin/ ette te nijsse waellaisitta. Sille mine olen se HERRA teiden Jumalan/
3 Moos 18:5 Senteden pite teiden minun Säätyni pitemen/ ia minum Oikeuteni/ Sille ioca Inhiminen nijte teke/ sen pite ninen cautta elemen/ Sille minepe se HERRA olen.
3 Moos 18:6 EIKENGEN pidhe henen Lehimeisens Lango lehistymen/ henen Häpiens alastaman. Sille minepe se HERRA olen.
3 Moos 18:7 Sinun Ises häpien ia sinun Eites häpie ei sinun pidhe alastaman. Se on sinun Eites/ ele sis hänen häpiens alasta.
3 Moos 18:8 Ei sinun pidhe alastaman sinun Ises Emenen häpie/ Sille se on sinun Ises hepie.
3 Moos 18:9 Sinun Sisares häpie taica Isestes eli Eitistes/ cotona taica vlcona syndynyt/ ele alasta.
3 Moos 18:10 Ei sinun pidhe alastaman sinun Poias eli sinun Tytteres tytteren häpie/ Sille se on sinun häpies.
3 Moos 18:11 Ei sinun pidhe alastaman sinun Ises emenen tytteren häpiette/ ioca Iselles syndynyt on/ ia sinun Sisares on/
3 Moos 18:12 Ei sinun pidhe alastaman sinun Tätis häpiete/ Sille se on Ises lehimeinen Lango.
3 Moos 18:13 Ei sinun pidhe alastaman Eites Sisaren häpiete/ Sille se on sinun Eites lehimeinen Lango.
3 Moos 18:14 Ei sinun pidhe alastaman sinun Setäs häpiete/ nin ettes nait hene' Emene's/ ioca sinun Heimos ombi.
3 Moos 18:15 Ei sinun pidhe alastaman sinun Minies häpiete/ Sille hen on sinun Poicas Emende/ senteden ei sinun pidhe henen häpiens alastaman.
3 Moos 18:16 Ei sinun pidhe alastaman sinun Welies Emenen häpiete/ sille se on sinun Welies häpie.
3 Moos 18:17 Ei sinun pidhe sinun Emenes ynne henen tytterens häpiet alastaman/ Eike henen Poicans tytert eli tytteren tytert ottaman/ heiden häpiens alastaman. Sille hen on se Lehimeinen Lango/ ia se on sucurutza.
3 Moos 18:18 Ei sinun pidhe mös ottaman sinun Emendes Sisart/ henen häpiens alastaman/ henen vastaas/ wiele henen eleisens.
3 Moos 18:19 Ei sinun pidhe siselkeumen waimon tyge/ nincauuan quin Hen cwtaudhins kersipi/ henen häpiens alastamaan.
3 Moos 18:20 Eipe sinun mös pidhe macaman sinun Lehimeises Emenen tyken/ henehen rychtymen/ Jollas itzes henen pälens saastutat.
3 Moos 18:21 Ei sinun pidhe Siemenestes andaman/ ette se sen Epeiumalan * molechin vffrataisijn/ ettei sine riua sinun Jumalas Nime/ Sille minepe se HERRA olen.
3 Moos 18:22 Ei sinun pidhe Piltein Canssa macaman/ ninquin iongun waimon cansa/ Sille se on yxi cauhistos.
3 Moos 18:23 Ei sinun pidhe mös iongun Eleinden cansa rychtymen/ ette sine heiden cansans itzes hierelet. Ja ei yxiken Waimo pidhe iongun Eleimen cansa rychtymen. Sille se on yxi Cauhistos.
3 Moos 18:24 Ei teiden pidhe neisse caikissa saastuman. Sille neisse caikissa ouat Pacanat heitens hieronuet/ iotca mine tadhon poisaia teiden edesten/
3 Moos 18:25 Ja ioilla se Maa on saastutettu Ja mine tadhon Heiden pahatteghons heiden ylitzens etziskelle/ nijn ette sen Maan pite henen Asuiamens vlosoxendaman.
3 Moos 18:26 Senteden piteket minun Säätyni ia Oikiuteni/ ia elket ycteken neiste Cauhistoixa tehckö/ taica ne Codholiset eli vlcoliset teiden seassan.
3 Moos 18:27 Sille caiki sencaltaiset Cauhistoxet ouat temen Maan Canssat tehnyet/ iotca teiden edhellen olit/ ia ouat Maan saastuttaneet/
3 Moos 18:28 Senpäle ettei se Maa mös teite vlosoxennisi/ coska te sen saastutat/ ninquin se on ne Pacanat/ iotca teidhen edhellen olit/ vlosoxensi.
3 Moos 18:29 Sille iotca temen Cauhistoxen tekeuet/ heiden Sieluns pite vlosiuritettaman heiden Canssastans.
3 Moos 18:30 Senteden piteket minun Säätyni/ ettei te tekisi ninen cauhistauaisten Tapain perest/ iotca teiden edhellen olit/ ettei te ninen cautta saastutetuxi tulisi. Sille minepe se HERRA olen teiden Jumalan.

XX. Lucu.

3 Moos 20:1 JA HERRA puhui Mosen cansa/ ia sanoi.
3 Moos 20:2 Sanos nijlle Israelin Lapsille. Joca Israelin Lastein seas/ eli iocu Mwcalainen quin Israelis asupi/ henen * Siemenestens. Molechin Epeiumalalle andapi/ sen pite colemalla surmattaman/ sen Canssan Maasza pite hende Kiuittemen.
3 Moos 20:3 Ja mine tadhon panna minun Casuoni sencaltaisen Inhimisen wastan/ ia tadhon sen Canssastans vlosiuritta ette hen Molechil henen Siemenestens andanut on/ ia minun Pyhydheni saastuttanut/ ia minun pyhen Nimeni riuannut.
3 Moos 20:4 Ja ios Maan Canssa site Inhimiste sääste/ ioca Siemenestens sille Molechille andanut on/ nin ettei he site surmaisi/
3 Moos 20:5 Nin mine quitengin tadhon sen Inhimisen vastan/ minun Casuoni panna/ ia henen Sucuans vastan/ Ja tadhon sen ia caiki ne/ quin Molechin cansa Hooritehnyet ouat/ heiden Canssastans vlosiuritta.
3 Moos 20:6 Jos iocu Sielu henens Noitain ia Welhoin tyge kiende/ ia hooruttekis heiden cansans/ Nin mine tadhon Casuoni panna site sama Sielua vastan/ ia tadhon sen Canssastans vlosiuritta.
3 Moos 20:7 Senteden pyhitteket teiten/ ia olcatta pyhet. Sille mine olen se HERRA teiden Jumalan.
3 Moos 20:8 Ja piteket minun Säätyni/ ia techket nijte/ Sille minepe se HERRA olen/ ioca teite pyhitte.
3 Moos 20:9 Joca Isens eli Eitens kiropi/ sen pite colemalla coleman/ Henen Werens olcoon Henen ylitzens/ ette hen Isens eli Eitens kironut on.
3 Moos 20:10 Joca Hoorinteke iongun Emenen cansa/ sen pite colemalla coleman/ seke se Hoorintekie ette se Hoora. Senteden ette hen Lehimeisens Emennen cansa Hooria tehnyt on.
3 Moos 20:11 Jos iocu Isens Emenen tyken maca/ nin ette hen Isens häpien alastanut on/ he molemat pite colemalla coleman. Henen werens olcoon heiden ylitzens.
3 Moos 20:12 Jos iocu henen Poians Emennen tyken maca/ Nin he molemat pite colemalla coleman. Sille he ouat häpien tehnyet/ Heiden Werens olcoon heiden ylitzens.
3 Moos 20:13 Jos iocu Piltein tykene macapi/ ninquin Jongun Waimon tykene/ He ouat ydhen Cauhistoxen tehneet. Heiden pite molemat colemalla coleman. Heiden werens olcoon heiden ylitzens.
3 Moos 20:14 Jos iocu waimon ottapi/ ia sihen henen Eitens/ hen on Laitoxen tehnyt/ sen pite tulella poltettaman/ ia ne ynne molemat/ ettei ycten Laitost olis teiden seassan.
3 Moos 20:15 Jos iocu Eleimen eli Juhdan cansa makapi/ sen pite colemalla coleman/ ia sen Eleimen pite tapettaman
3 Moos 20:16 Jos iocu Waimo henens iongun Eleimeen rychty/ Ne ynne molemat pite tapettaman/ Heiden werens olcoon heiden ylitzens.
3 Moos 20:17 Jos iocu henen Sisarens otta/ henen Isens tytteren eli Eitens tytteren/ ia henen häpiens näkepi/ ia se taas henen häpiens Se on yxi werenhäpie/ Ne pite mestattaman heiden Sughuns Canssan edes/ Sille hen on Sisarens häpien alastanut/ henen pite henen pahatteghons candaman.
3 Moos 20:18 Jos iocu Mies iongun waimon tyken maca/ henen Cwtaudhissans/ ia alastapi henen häpiens/ ia auapi henen werens lechten/ ia se alastapi henen werens Lechten/ Ne molemat pite mestattaman heiden Cansastans.
3 Moos 20:19 Sinun Eites Sisaren häpien/ ia sinun Ises Sisaren häpien/ ei sinun pidhe alastaman/ Sille sencaltainen on henen Lehimeisen Langons alastanut/ ia ne pite heiden pahatteghons candaman.
3 Moos 20:20 Jos iocu henen Setens eli Enoins Emennen cansa maca/ hen on Langoins häpien alastanut. Ne pite heiden pahatteghons candaman. Lapsitoin heiden pite coleman.
3 Moos 20:21 Jos iocu henen weliens Emennen otta/ se on yxi häpielinen töö/ Heiden pite Lapsitoin oleman senteden ette hen on weliens häpien alastanut.
3 Moos 20:22 Nin piteket nyt caiki minun Säätyni/ ia minun Oikiuteni/ ia techket ne/ ettei Maa teite vlosoxennais/ ionga siselle mine teite wien/ ette te henes asuisitta.
3 Moos 20:23 Ja elket waeltako Pacanain Sädhysse/ iotca mine teiden edhellen vlosaiaua olen/ Sille caiki sencaltaisita he ouat tehnyet/ ia mine olen ydhen Ilkiudhen heiste pitenyt.
3 Moos 20:27 Jos iocu mies eli waimo/ Noidhaxi eli Welhoxi tulepi/ Ne pite colemalla coleman/ heiden pite kiuitettemen/ Heiden werens olcoon heiden ylitzens.