Noutauaiset Siugnauxet/ pite Messun/ Amun ia Ecton Weisuin etc. Lopuisa/ Voroin ia Usein Canssan ylitze/ mainittaman

22.04.2020

4 Moos 6:24 HERRA siugnatkon meite/ ia warielkon mete/
4 Moos 6:25 hen valistacon Casuons meiden pälen ia olcoon meille armolinen/
4 Moos 6:26 HERRA kiendeken casuons meiden poleen/ ia andacon meille nykysen ia ijancaikisen Rauhan/
4 Moos 6:27 Nimen Isen ia Poian ia pyhen Hengen Amen.

Toinen Siugnaus.

Itze meiden HERRAN Jesus Christus/ ia Jumala/ ia meiden Isen/ ioca meite racasti/ ia annoi meille ijancaikisen lohutoxen/ ia ydhen hyuen toiuon/ Armon cautta se lohuttacon meiden sydhemet/ ia wahuistacon meite/ caikinaisis pyhis Opis/ hyuisse töisse.
HERRA hen asettacon mös meiden Sydemen/ Jumalan rackauteen/ ia Christusen odhottamiseen/

2 Tess 3:16 Ja itzepe Rauhan HERRA/ hen andocon meille Rauhan aina/ caikella modholla/ HERRA se olcoon alati meiden caikein cansa/ Amen.

Toinen Siugnaus.
SEn caikiualtian Isen Jumalan Siugnaus/ alasastuco' meiden pälen/ ia olcoon meille aina turuaus.
Amen.
Lexuin Edhelle etc. Siugnauxet.
Se pyhen hengen waikutos auacon meille/ temen Lexun ymmerdhyxen/ muiston ia prucamisen ette me waellaisim oikialle tielle.
Amen.
Sine ijancaikinen ISE/ siugna meite/ ia armos aina lise.
Amen.
Sine Jumalan Ainocainen poica/ siugna meite/ ia alati auta Amen.
Sen pyhen Hengen moninaiset Armot/ yleswalghistaco' meiden sydhemen ia taidhon/ Amen.
Se caikiualtias Jumala ijancaikinen olcoon meille aupias ia armolinen/ Amen.
Christusen armo meite saattacoon/ sijhen loppumattoon paradisijn iloon/ Amen.
Jumala sytyttekön meiden sydhemehin/ henen rackaudhens tulen ia tudemisen.
Amen.
Toiset.
Se meite hyuestisiugnatkon/ ionga Waldakunda ilman loput on/ Amen.
Se Euangeliumin iulghistus/ olcoon meille ijancaikimen turua ia autuus/ Amen.
Jumalan apu ia armo/ meite alati auttacoon.
Amen.

Sihen Taiualistein Seuran iouckoon/ se Engelitten Kuningas meite saattacoon/ Amen.
Euangeliumin Sanain cautta/ anna HERRA synnit andexi/ ia meite auta/ Amen.
Caikissa tuskis ia waiuas/ wariele sine quin asut ylhelle Taiuas/ Amen.
Neitzyn Marian Juhlis/ Siugnauxet.
Jesus neitzyn Maria' poica/ olcoon meille armolinen nyt ia ioca aica/ Amen.
Se quin puchtaast Neitzyst syndynyt on/ Se wahwistacon meiden Uskon/ Amen.
Joca meite loi ia lunasti/ Se mös corghottacon meite iloons asti/ Amen.
Coska Ristist Juhlatan.
Jumala andacoon meille henen pyhest Ramatuxest/ ette me caikia oikein ymmerdheisim ia käsitteisim/ Jolla me henen Lohutoxens cautta/ kersimises pysyueiset seisoisim Ame' Se kersimise' ia Lohutoxen Jumala andacon meille/ Ette me yximieliseste keskenen eleisim Christuse' Jesusen teille Ame'.
O HERRA Jesu sine pian söxe ia talla/ Sathanam meiden Jalkamme ala.
AMEN.

2 Kor 13:Meiden HERRAN Jesusen Christusen Armo/ ia Jumalan rackaus/ ia pyhen Hengen Osaliseus/ olcoon meiden caikein casan nyt/ aina ia ijancaikisesta. AMEN.

Somen Turus tulkittu/ van Stocholmis on prentettu/ silde minun Rackahalda Amunild Lauritzan poialda.
Coska sielle palio Rutost cooli ia HERRAN sundyme woosi oli.