Hannan Weisu

22.04.2020

II. Lucu.

1 Sam 2:1 Rucueli Hanna/ ia sanoi. MInun Sydhemen riemuitze HERRASA/ minun Sarueni on ylistetty HERRASANI. Minun Swni on leuielde auainut ylitze minun Wiholisteni/ Sille mine riemuitzen sinun Terueydhestes.
1 Sam 2:2 Eikengen nin Pyhe ole/ quin HERRA/ ei yxiken ole paitzi sinua/ Ja ei ychten Turua ole ninquin meiden Jumalan on.
1 Sam 2:3 Lackacat teiden swrest Kerskamisest/ ia Haastamisest/ poispangat teiden Suustan ne wanhat. Sille HERRA ombi Jumala/ ioca sen tiete/ ia ei anna sencaltaiset Aiuotuxet menestyue.
1 Sam 2:4 Ninen Wäkeuiten Joutzi ombi särietty/ Ja ne Heicot ouat wäkewydhelle ymberiwötetyt.
1 Sam 2:5 Jotca ennen rauitut olit/ ne Leiuen edheske mytijn/ Ja iotca Nelke kersit/ euet sillen isoa. Sihenasti ette se Hedhelmetöin seitzemen synnytti/ Ja iolla monda lasta oli/ se lackasi. Deut. 32.
1 Sam 2:6 HERRA se cooletta ia wirgotta/ Wiepi Heluetijn ia iellens sielde vlgos.
1 Sam 2:7 HERRA kieuhexi tekepi/ ia Rickautta/ hen Alända ia Ylende.
1 Sam 2:8 Hen ylesnosta tomusta sen Taruitzeuan/ ia ylende sen Waiuaisen Loghasta/ Ette hen istutais hende Pämiesten secan/ ia annais Cunnian Stolin perimisen. Sille Mailman Äret ouat HERRAN/ Ja hen ombi Maan pirin sen päle asettanut.
1 Sam 2:9 Hen warielepi henen Pyheins Jalat/ Mutta ne Jumalattomat pite waickeneman Pimeydes/ Sille ettei kengen miten woi omasta Woimastans.
1 Sam 2:10 HERRAN edes pite henen Wiholisens hemmestymen/ heiden ylitzens pite henen Taiuaisa iylisemen. HERRAN pite Maan äret domitzeman/ Ja andapi Kuningallens Wallan/ Ja ylendemen henen Woidheltuns Saruen.

XVII. Lucu.

Dauidin Uskallus ia Woitto Goliathin wastan. j. Samvelis. xvij.

1 Sam 17:34 Mutta Dauid sanoi Saulin tyge. SInun Paluelias caitzi Isens Lambat/ ia tuli yxi Jalopeura ia Carhu/ ia ydhen Lamban poisuei Laumasta.
1 Sam 17:35 Nin mine iooxin ielkin/ ia löin sen/ Ja poistemmaisin site henen Suustans. Ja quin hen minua wastan yleskarcaisi/ Nin mine kijnitartuin henen Parthahans/ ia löin henen ia tapoin.
1 Sam 17:36 Sillens on sinun paluelias/ seke Jalopeuran ette Carhun lönyt. Nin pite nyt temen ymberileickamattoman Philisteusen oleman/ quin yxi heiste. Sille hen on pilcannut/ sen eleuen Jumalan Sotawäen.
1 Sam 17:37 Ja Dauid sanoi/ Se HERRA/ ioca minua sijte Jalopeurast ia Carhust warieli/ sepe mös minua warielepi teste Philisteusest. Ja Saul sanoi Dauidil/ menes/ HERRA olcoon sinun cansas.
1 Sam 17:42 Quin se Philisteus näki ia catzeli Dauidita/ Nin hen ylencatzoi henen/ Sille hen oli yxi pruni ia caunis Norucainen/
1 Sam 17:43 ia sanoi. Olengo mine iocu Coira/ Ettes Cartulla tulet minun tykeni ? Ja hen kiroili Dauidin/ henen Jumalans cautta/
1 Sam 17:44 ia sanoi. Tules tenne minun tykeni/ Mine tadhon anda sinun Lihas Linnuille Taiuas ala/ ia Pedhoille kedhoilla.
1 Sam 17:45 Mutta Dauid sanoi henelle/ Sine tulet minun tykeni Miecalla/ Keihelle ia Kiluelle. Waan mine tulen sinun tyges sen HERRAN zebaothin Nimeen/ sen Israelin Sotawäen Jumalan/ iongas pilcanut olet.
1 Sam 17:46 Tenepene HERRA Jumala/ ylenandapi sinun minun Käsihini/ ette mine löön sinua/ ia poisotan sinun Pääs sinulda. Ja annan sen Philisteusen Sotawäen Rumin tenepene Linnuille Taiuas ala/ ia Pedhoille kedhoilla. Ette caiki Maakunnat pite tietemen/ Ette Israelil yxi Jumala onopi.
1 Sam 17:47 Ja ette coco Teme Seurakunda pite ymmertemen/ Ettei HERRA auta Miecan eli Keihen cautta. Sille Sota ombi HERRAN/ ia hen andapi teite meiden käsihin.
1 Sam 17:48 Quin nyt se Philisteus itzens hangitzi/ keui ia lehestui Dauidin polen. Nin Dauid riensi ia iooxi Sotawäeste/ site Philisteust wastan/
1 Sam 17:49 Ja pisti Prentzelin kätens/ ia otti sielde ydhen Kiuen. Ja lingosi/ ia paiskasi sen Philisteusen Otzaan/ Nin ette se Kiui henen Aiwhuns keui/ ia hen mahanlangesi Casuoillens.
1 Sam 17:20 Tellens Dauid ylitzewoitti sen Philisteusen/ Lingolla ia Kiuelle/ löi henen ia tappoi hende.
1 Sam 17:51 Ja ettei Dauidilla ychten Miecka ollut Kedhesens/ iooxi hen ia astui sen Philisteusen tyge. Ja otti henen Miecans/ ia Tupesta sen vlosweti ia tappoi henen/ Ja sille henen Pääns poishackasi. Quin nyt ne Philisterit sen näit/ Ette heiden Wäkeuimmens coollut oli/ nin he pakenit.
1 Sam 17:52 Ja ne Israelin ia Judan miehet/ ylesnousit/ hwsit ia tacaaioit ne Philisteuset/ sihenasti quin Laxon tullan/ ia haman Ekronin Portein sachka. Ja ne Philisteit langesit lötynet Tien päle/ Portijn asti/ haman Gathin ia Ekronin.
1 Sam 17:53 Ja ne Israelin Lapset palaisit sijte Tacaijamisest/ ia raatelit ninen Philisteusen Scantzin.
1 Sam 17:54 Mutta Dauid otti sen Philisteusen Pään/ ia wei sen Jerusalemijn/ waan henen Aseens hen pani Maiahans.