Dauidin Kijtos henen Ennustuxestans ta sijte ijancaikisesta Waldakunnasta Christuses

22.04.2020

2 Sam 23:1 Neme ouat Dauidin sen Isain Poian wimeiset puhet. Se wissitty Mies sijte Jacobin Jumalan Messiasest/ ia yxi suloinen Israelin Weisaia.
2 Sam 23:2 HERRAN Hengi on puhunut minun cauttani/ Ja henen Sanans on tapactunut minun Kieleni cautta.
2 Sam 23:3 Se Israelin Jumala on minulle puhunut/ se Israelin Turua ombi minulle luuanut. Se wanhurskas Haltia Inhimisten seas/ ia hurskas Hallitzia Jumalan pelghos.
2 Sam 23:4 Ninquin se Amulinen Walkius on/ coska Auringo coitta/ warahin * ilman Piluete/ Ja paistesta ielkin Saten Roho maasta wiherte.
2 Sam 23:5 Sille ei ychteken ole Jumalan edes/ Ninquin minun Honen/ Sille hen teki ydhen ijancaikisen Lijton minun cansani/ caikilla modhoilla wissin ia wahwan. Sille sepe on caiki minun Autuuden/ ia caiki lustini/ ettei miteken nin casuaman pidhe.
2 Sam 23:6 Mutta ne Jumalattomat Belian Inhimiset pite caikiten vlosiuritettaman/ quin Oriantappurat/ nin ettei miteken heiste tedhelpidhete.
2 Sam 23:7 Ja ios iocu heite raatele/ nin he Raudhal ia Keiheille harniskoitut/ ratki heite cadhottauat/ Ja tulella he ylespoltetaan heiden Sioisans.