Colmas Mosexen Kirja

22.04.2020

LEVITICUS , Colmas Mosexen Kirja / Josa nämät cappalet owat : I. CAickinaisist Israelin lasten uhreist/ 1. Cap. 8. asti.
II. Aaronin ja hänen poicains wihkimisest Papin wircaan/ Cap. 8. heidän ensimäisest uhristans/ Cap. 9. Nadabin ja Abihun surmast HERralda/ cosca he wieralla tulella uhraisit/ Cap. 10.
III. Puhtaudest/ saastaisudest ja puhdistamisest/ Cap. 11. 12. 13. 14. 15.
IV. Pyhän sowittamisest kerran wuodes/ Cap. 16. ja että sijnä ainoastans uhrataisin/ Cap. 17.
V. Kieldyist polwiluguist/ Cap. 18. rackaudest lähimmäistä wastan/ Cap. 19. ja cauhiain wicain rangaistuxist/ Cap. 20.
VI. Pappein puhtaudest/ naimisest/ ja pyhitetyn syömisest/ Cap. 22.
VII. Juhlapäiwist/ Cap. 23.
Jumalan nimen häwäistyxest/ Cap. 24.
lepo ja wapaus wuodest/ Cap. 25.
Jumalisten ja jumalattomitten palcast/ Cap. 26.
erinomaisist lupauxist/ Cap. 27.
Täsä kirjas löytän/ mitä HERra Jumala on puhunut ja käskenyt ensimäisnä Cuucautena/ toisna wuonna sijttecuin Israelin lapset läxit Egyptist/ ja Maja rakettin.

I. Lucu.
HERra cudzu Mosexen ja anda käskyn caickinaisista uhreista/ cuinga nijtä tehtämän pitä/ v. 1.
polttouhrist suurist eläimist/ v. 3.
Pienist eläimist/ lambaista/ wuohista/ v. 10.
ja linnuista/ v. 14.

3 Moos 1:1 JA HERra cudzui Mosexen/ ja puhui hänelle seuracunnan majasa/ sanoden:
3 Moos 1:2 Puhu Israelin lapsille ja sano heille: cuca teistä tahto uhrata HERralle/ hän tehkän sen eläimistä/ carjasta ja lambaista.
3 Moos 1:3 JA jos hän tahto HERralle polttouhria carjasta tehdä/ nijn hän uhratcan wirhittömän härkyisen seuracunnan majan owen edes: että se olis HERralle otolinen häneldä.
3 Moos 1:4 Ja pangan kätens sen polttouhrin pään päälle/ nijn se on otolinen ja sowitta hänen.
3 Moos 1:5 Ja hänen pitä teurastaman mullin HERran edes/ ja papin Aaronin pojat pitä hänen werens tuoman/ ja prijscottaman Altarille ymbärins/ joca on seuracunnan majan owen edes.
3 Moos 1:6 Ja wuodan pitä polttouhrista nyljettämän/ ja se pitä cappaleixi hacattaman.
3 Moos 1:7 Ja papin Aaronin pojat pitä tekemän tulen Altarille/ ja halgot sen päälle paneman.
3 Moos 1:8 Ja Aaronin pojat pitä sowittaman cappalet/ pään ja lihawuden halcoin päälle/ jotca owat Altarilla tulen päällä.
3 Moos 1:9 Mutta sisällyxet ja jalat pitä wedellä pestämän/ ja papin pitä caicki nämät polttaman Altarilla/ polttouhrixi. Tämä on makian hajun tuli HERralle.
3 Moos 1:10 JA jos hän tahto tehdä polttouhria pienist eläimist/ nimittäin/ lambaista ja wuohista/ nijn uhratcan wirhittömän oinan eli caurin.
3 Moos 1:11 Ja teurastacan sen HERralle pohjan puolella Altarita. Ja papin Aaronin pojat pitä prijscottaman hänen werens Altarille ymbärins.
3 Moos 1:12 Ja se pitä hacattaman cappaleixi/ ja papin pitä sowittaman sekä pään että lihawuden halcoin päälle/ jotca owat Altarilla tulen päällä.
3 Moos 1:13 Mutta sisällyxet ja jalat pitä wedellä pestämän/ ja papin pitä sen caiken uhraman ja polttaman Altarilla polttouhrixi. Tämä on makian hajun tuli HERralle.
3 Moos 1:14 JOs hän tahto taas tehdä polttouhria HERralle linnuista/ nijn tehkän sen mettisistä/ elickä kyhkyläisten pojista.
3 Moos 1:5 Ja papin pitä sen Altarille tuoman/ ja niscan poicki wäändämän/ ja Altarilla polttaman/ ja andaman Altarin seinille weren wuota.
3 Moos 1:16 Ja hänen cupuns höyheminens heittämän Altarin wiereen itän päin/ tuhcacogon päälle.
3 Moos 1:17 Ja pitä sen sijpinens halcaiseman/ mutta ei erinäns rewäisemän. Ja nijn papin pitä silläns sen polttaman halcoin päällä/ jotca owat Altarilla tulen päällä. Tämä on makian hajun tuli HERralle.
Vers. 2. Uhrata ) Cahden syyn tähden on Jumala erinomaisest nijn wisust käskyn andanut uhrista Israelin Canssalle. Ensist/ ettei heillä olis ollut yhtän tila ajatella idzellens jotacuta Jumalan palwelusta/ joca ei kelpa Jumalalle: eli häirähtyä epäjumalan palweluxeen ja pacanalisijn tapoin. Sitälikin että se awistais Christust/ joca ajallans piti uhrattaman caiken mailman syndein edestä/ ja he sillä tawalla heidän jocapäiwäisellä uhrillans/ piti hänen pitämän alinomaises muistos: Sillä hän on se oikia Jumalan caridza/ joca otta pois mailman synnit/ Ioh. 1. Hän on idzens kerran uhrannut sowinnoxi meidän syndeim edestä/ ja on löytänyt ijancaickisen lunastuxen/ Heb. 7. ja 9. Tästä asiasta saadan lewiämmäldä luke Epist. Hebrerein tygö/ cuin ennen sanottu on/ Cap. ult. Exod.
II. Lucu.
HERran käsky ruocauhrista/ jauhoista/ v. 1.
leiwistä/ v. 4.
utisesta/ v. 14.

3 Moos 2:1 JOs jocu hengi tahto tehdä HERralle ruocauhria/ nijn sen pitä oleman sämbyläjauhoista/ ja hänen pitä öljyä sen päälle wuodattaman/ ja pyhä sawua sen päälle paneman.
3 Moos 2:2 Ja sijtte sen papeille Aaronin pojille wiemän: nijn pitä papin ottaman pions täyden nijstä sämbyläjauhoista/ ja öljyä caiken pyhän sawun cansa/ ja sen polttaman Altarilla muistoxi. Tämä on makian hajun tuli HERralle.
3 Moos 2:3 Se cuin jää ruocauhrista/ pitä oleman Aaronin ja hänen poicains oman. Sen pitä oleman caickein pyhimmän HERran tulista.
3 Moos 2:4 MUtta jos hän tahto tehdä ruocauhria pädzis kypsetystä/ nijn ottacan happamattomia kyrsiä sämbyläjauhoista secoitettuna öljyn cansa/ ja happamattomia ohucaisia kyrsiä woideltuita öljyllä.
3 Moos 2:5 Waan jos sinun ruocauhris on pannusa kypsetystä/ nijn sen pitä oleman happamattomista sämbyläjauhoista/ secoitettuna öljyllä.
3 Moos 2:6 Ja sen sinun pitä jacaman cappaleixi/ ja wuodattaman öljyä sen päälle/ nijn se on ruocauhri.
3 Moos 2:7 Ja jos sinun ruocauhris on haastarilla kypsetystä/ nijn sinun pitä tekemän sen sämbyläjauhoista öljyn cansa.
3 Moos 2:8 Ja sen ruocauhrin/ jonga sinä tahdot sencaltaisista tehdä HERralle/ pitä sinun tuoman papille/ ja hänen pitä sen candaman Altarille.
3 Moos 2:9 Ja ylöndämän sen ruocauhrin muistoxi/ ja polttaman sen Altarilla. Se on makian hajun tuli HERralle.
3 Moos 2:10 Tähtet pitä oleman Aaronin ja hänen poicains omat. Sen pitä oleman caickein pyhimmän HERran tulista.
3 Moos 2:11 CAicki ruocauhri cuin te uhratte HERralle/ pitä teidän tekemän ilman hapatosta: sillä ei yhtän hapatosta eli hunajata pidä sijnä poltettaman uhrixi HERralle.
3 Moos 2:12 Mutta utisten uhrisa pitä teidän ne uhraman HERralle. Waan ei ne pidä tuleman Altarille makiaxi hajuxi.
3 Moos 2:13 Caicki sinun ruocauhris pitä sinun suolaman/ ja sinun ruocauhris ei pidä ikänäns ilman sinun Jumalas lijttosuolata oleman: sillä caikisa sinun uhreisas pitä sinun suola uhraman.
3 Moos 2:14 MUtta jos sinä tahdot tehdä utisesta ruocauhrin HERralle/ nijn sinun pitä cuiwaman wiherjäiset tähkäpäät tulella/ ja surwoman ne pienexi/ ja sijtte uhraman ruocauhrin sinun utisestas.
3 Moos 2:15 Ja sinun pitä paneman öljyä sijhen ja pyhä sawua/ nijn on se ruocauhri.
3 Moos 2:16 Ja papin pitä ottaman nijstä surwotuista jywistä ja öljystä/ ynnä caiken pyhän sawun cansa/ ja polttaman sen muistoxi. Se on tuli HERralle.
Vers. 9. On makian hajun tuli ) Ei että Jumalalla on jocu rumilinen haisto/ eli halu haistaman sitä cuin hänelle suidzutetan ja uhratan: sillä hän on hengi Ioh. 4:24. Mutta se opetti/ että se on hänelle otollinen uhri/ sekä sentähden että se tapahtui hänen käskyns jälken/ ja että se awista Christusta/ jonga cautta me ja meidän työm Jumalalle kelpawat/ Eph. 6:8.
v. 13. Jumalans lijttosuolata ) Se cudzutan lijttosuolaxi/ että Jumalan lijtto ja angara käsky oli pappein tygö/ että heidän piti caicki uhrit suolaman. Ja Jumala on nijn tahtonut/ että Christus sen cansa pidäis awistettaman: sillä nijncuin caicki ruoca ja cuin teuraxi tehdän/ se mätäne/ turmeldu ja saa pahan magun ellei se ole suolattu: nijn myös me olemme synnin cautta turmellut ja Jumalan edes haisewaiset. Waan Christuxen ja uscon cautta hänen päällens/ tulem me Jumalalle otollisexi ja autuaxi/ Eph. 1:13. 14.

III. Lucu.
HERran käsky kijtosuhrista suurist eläimist/ v. 1.
pienist eläimist/ lambaista/ v. 6.
ja wuohista/ v. 12.
Erinomaisest/ ettei he lihawutta eli werta uhrista söis/ waan se pitä HERran oma oleman/ v. 17.

3 Moos 3:1 JOs hänen uhrins on kijtosuhri carjasta/ nijn pitä hänen uhraman härjän eli lehmän/ ja wirhittömän uhrin tuoman HERran eteen.
3 Moos 3:2 Ja pitä laskeman kätens sen pään päälle/ ja teurastaman seuracunnan majan owen edes. Ja papit Aaronin pojat/ pitä prijscottaman weren Altarille/ ymbärins.
3 Moos 3:3 Ja pitä uhraman sijtä kijtosuhrist polttouhrin HERralle/ nimittäin/ caiken sisällysten lihawuden.
3 Moos 3:4 Ja ottaman caxi munascuuta sen lihawuden cansa/ cuin nijden päällä on landeisa/ ja maxan calwon munascuiden cansa.
3 Moos 3:5 Ja Aaronin pojat pitä polttaman sen Altarilla polttouhrixi puiden päällä/ jotca owat tulesa. Se on makian hajun tuli HERralle.
3 Moos 3:6 MUtta jos hän teke HERralle kijtosuhria pienist eläimist/ oinaista eli uhista/ nijn sen pitä oleman ilman wirhitä.
3 Moos 3:7 Jos hän uhra caridzan/ nijn hänen pitä sen tuoman HERran eteen.
3 Moos 3:8 Ja pitä laskeman kätens sen pään päälle/ ja teurastaman sen seuracunnan majan owen edes. Ja Aaronin pojat pitä prijscottaman sen weren Altarille/ ymbärins.
3 Moos 3:9 Ja kijtosuhrista uhraman HERralle polttouhrin/ nimittäin/ lihawuden/ coco saparon eroitetun selkäpijstä/ ja caiken sisällysten lihawuden.
3 Moos 3:10 Ja ottaman caxi munascuuta sen lihawuden cansa cuin landeisa nijden päällä on/ ja maxan calwon munascuiden cansa.
3 Moos 3:11 Ja papin pitä sen polttaman Altarilla/ tulen ruaxi HERralle.
3 Moos 3:12 JOs hänen uhrins on wuohi/ ja hän tuo sen HERran eteen.
3 Moos 3:13 Nijn hänen pitä laskeman kätens sen pään päälle/ ja teurastaman seuracunnan majan owen edes. Ja Aaronin pojat pitä prijscottaman hänen werens Altarille/ ymbärins.
3 Moos 3:14 Ja pitä sijtä uhraman polttouhrin HERralle/ nimittäin/ caiken sisällysten lihawuden.
3 Moos 3:15 Ja ottaman caxi munascuuta lihawuden cansa/ cuin nijden päällä on landeisa/ ja maxan calwon munascuiden cansa.
3 Moos 3:16 Ja papin pitä polttaman sen Altarilla/ tulen ruaxi makiaxi hajuxi. Caicki lihawus on HERran oma.
3 Moos 3:17 SEn pitä oleman ijancaickisen säädyn teidän suguisan/ caikisa teidän asuinsioisan/ ettei te lihawutta eli werta söis.
Vers. 4. Maxan calwon munascuiden cansa ) Että nämät sisällyxet luuldan luwattomain himoin siaxi: nijn pidäis nijllä opettettaman nijncuin Basil. Magn. sen selittä lib. de Virg. että se joca tahto idzens uhrata HERralle palweluxeen/ hänen pitä paneman pois ja polttaman caicki pahat himot/ palweleman händä pyhydes ja wanhurscaudes/ Rom. 6:12 & 12:1.
v. 11. Tulen ruaxi ) se on/ että tuli sen culutta.

IV. Lucu.
HERran käsky caickinaisesta ricosuhrista. Nijncuin sen ricoxen edestä/ joca tapahtu heickoudest ja tietämättömydest/ v. 1.
Papilda/ v. 3.
Coco seuracunnalda/ v. 13.
Förstildä/ v. 22.
eli myös joldaculda yhteisestä Canssasta/ v. 27.

3 Moos 4:1 JA HERra puhui Mosexelle sanoden:
3 Moos 4:2 Puhus Israelin lapsille/ ja sano: jos jocu sielu ricko tietämätä jotacuta HERran käskyä wastan/ jota ei hänen pidäis tekemän:
3 Moos 4:3 Nimittäin/ jos pappi/ joca woideldu on/ ricko Canssan pahennoxexi/ hänen pitä ricoxens edest/ cuin hän tehnyt on/ tuoman wirhittömän mullin HERralle ricosuhrixi.
3 Moos 4:4 Ja pitä tuoman sen mullin HERran eteen/ seuracunnan majan owen tygö/ ja laskeman kätens mullin pään päälle/ ja teurastaman mullin HERran edes.
3 Moos 4:5 Ja pappi cuin woideldu on/ pitä ottaman mullin werestä/ ja candaman seuracunnan majaan.
3 Moos 4:6 Ja pitä castaman sormens wereen/ ja prijscottaman sitä werta seidzemän kerta HERran ja Pyhän Esiripun edes.
3 Moos 4:7 Ja pitä sijtä werestä paneman suidzutusAltarin sarwein päälle/ joca on HERran edes seuracunnan majas: Ja caiken muun weren caataman polttouhrin Altarin pohjalle/ joca on seuracunnan majan owen edes.
3 Moos 4:8 Ja caiken mullin lihawuden ricosuhrista/ pitä hänen ylöndämän/ nimittäin/ sisällysten lihawuden.
3 Moos 4:9 Ja ottaman caxi munascuuta sen lihawuden cansa/ cuin nijden päällä on landeisa/ ja maxan calwon munasuicen cansa.
3 Moos 4:10 Nijncuin ylötän kijtosuhri härjästä/ ja papin pitä sen polttaman polttouhrin Altarilla.
3 Moos 4:11 Mutta mullin wuodan/ caiken lihan/ pään ja jalcain cansa/ ja sisällyxet ja rawan.
3 Moos 4:12 Caiken sen pitä hänen leiristä wiemän ulos puhtaseen paickaan/ johonga tuhca heitetän/ ja se pitä poltettaman puiden päällä tules.
3 Moos 4:13 JOs coco Israelin seuracunda exyis/ ja se olis heidän silmäins edes peitetty/ nijn että he olisit tehnet jotacuta HERran käskyä wastan/ jota ei heidän tulis tehdä/ ja nijn tulisit wicapääxi.
3 Moos 4:14 Ja sijtte ymmärräisit heidän ricoxens/ cuin he olit tehnet/ nijn pitä heidän tuoman mullin ricosuhrixi/ ja asettaman sen seuracunnan majan eteen.
3 Moos 4:15 Ja wanhimmat seuracunnasta pitä laskeman kätens mullin pään päälle HERran edes/ ja teurastaman sen mullin HERran edes.
3 Moos 4:16 Ja pappi joca woideldu on/ pitä candaman mullin weren seuracunnan majaan.
3 Moos 4:17 JA pitä castaman sormens wereen/ ja seidzemen kerta prijscottaman HERran eteen Esiripun edes.
3 Moos 4:18 Ja pitä sijtä werestä paneman Altarin sarwein päälle/ joca on HERran edes seuracunnan majas/ ja caiken sen muun weren caataman polttouhrin Altarin pohjalle/ joca on seuracunnan majan edes.
3 Moos 4:19 Caiken hänen lihawudens pitä hänen ylöndämän ja polttaman Altarilla.
3 Moos 4:20 Ja pitä tekemän tämän mullin cansa/ nijncuin hän teki ricosuhrin mullin cansa/ ja nijn pitä papin heidän sowittaman ja se heille annetan andexi.
3 Moos 4:21 Ja hänen pitä wiemän mullin leiristä ulos/ ja polttaman hänen/ nijncuin hän poltti sen endisen mullin/ se pitä oleman ricosuhri seuracunnan edestä.
3 Moos 4:22 MUtta jos jocu Försti ricko ja teke jotacuta hänen HERrans Jumalans käskyä wastan/ jotca hänen tekemän pidäis/ ja tule tietämätä wicapääxi.
3 Moos 4:23 Ja ymmärtä sijtte hänen ricoxens/ cuin hän on rickonut: hänen pitä tuoman uhrixi wirhittömän caurin.
3 Moos 4:24 Ja laskeman kätens sen caurin pään päälle/ ja teurastaman sijnä paicas/ cusa HERralle polttouhria teurastetan/ se pitä oleman hänen ricosuhrins.
3 Moos 4:25 Sijtte pitä papin ottaman ricosuhrin werestä sormellans/ ja paneman sen polttouhrin Altarin sarwein päälle/ ja sen muun weren caataman polttouhrin Altarin pohjalle.
3 Moos 4:26 Mutta caiken hänen lihawudens/ pitä hänen polttaman Altarilla/ nijncuin sen lihawuden kijtosuhrista. Ja nijn papin pitä sowittaman hänen ricoxens/ ja se hänelle annetan andexi.
3 Moos 4:27 JOs jocu sielu yhteisestä Canssasta ricko tietämätä/ nijn että hän teke jotacuta HERran käskyä wastan/ jota ei hänen tekemän pidäis/ ja tule nijn wicapääxi.
3 Moos 4:28 Ja sijtte ymmärtä hänen ricoxens/ cuin hän on rickonut/ hänen pitä tuoman uhrixi wirhittömän wuohen/ sen ricoxen edestä/ cuin hän rickonut on.
3 Moos 4:29 Ja pitä laskeman kätens ricosuhrin pään päälle/ ja teurastaman sen polttouhrin paicalla.
3 Moos 4:30 Ja papin pitä sormellans ottaman werestä/ ja paneman polttouhrin Altarin sarwein päälle/ ja caiken weren caataman Altarin pohjalle.
3 Moos 4:31 Ja caiken hänen lihawudens pitä hänen ottaman/ nijncuin hän otti kijtosuhrin lihawuden/ ja polttaman Altarilla makiaxi hajuxi HERralle. Ja nijn pitä Papin händä sowittaman/ ja hänelle se annetan andexi.
3 Moos 4:32 MUtta jos hän tuo lamban ricosuhrixi/ nijn tuocan wirhittömän uhen.
3 Moos 4:33 Ja laskecan kätens ricosuhrin pään päälle/ ja teurastacan sen ricosuhrixi sijnä paicas/ cuin polttouhri teurastetan.
3 Moos 4:34 Ja Papin pitä sormellans ottaman werestä/ ja paneman polttouhrin Altarin sarwein päällä/ ja caataman caiken muun weren Altarin pohjalle.
3 Moos 4:35 Mutta caiken lihawuden pitä hänen ottaman/ nijncuin hän kijtosuhrin lamban lihawuden otti/ ja pitä polttaman sen Altarilla HERran tulexi. Ja nijn pitä Papin hänen ricoxens sowittaman/ cuin hän on rickonut/ ja se hänelle annetan andexi.
Vers. 3. Canssan pahennuxexi ) se on/ opetuxella ja elämällä osa anda tilan ricoxeen.
v. 12. Pitä hänen leiristä wiemän ulos ) se awisti/ että Christus piti uhrattaman ulcona portista/ etc. nijncuin Epistola Hebrerein tygö sen selittä 13. Cap.
v. 12.
v. 26. Papin pitä sowittaman hänen ricoxens ) se on/ hänen pitä rucouxillans Jumalalda anoman/ että se hänelle annettaisin andexi: se on/ sowitta.

V. Lucu.
HERran käsky caickinaisista wicauhrista. Nijncuin/ jos jocu cuule toisen kiroilewan/ ja ei ilmoita sitä/ v. 1.
eli sattu johongun saastaiseen/ v. 2.
eli myös idze hembeydest jotakin wanno/ v. 4.
Cuinga sen edest uhrattaman pitä/ v. 5.
Jos jocu ricko josacusa pyhitetys/ v. 14.
eli muutoin tietämättömydest ricko jotacuta HERran käskyä wastan/ v. 17.
taicka tietens otta eli kieldä hänen lähimmäiseldäns/ cuin hänen omans on/ v. 1.

3 Moos 5:1 JOs jocu sielu ricko ja cuule jongun kiroilewan/ ja hän on sen todistaja/ eli sen nähnyt ja tiennyt on/ ja ei ilmoita sitä/ hän on wicapää wäryteen.
3 Moos 5:2 Eli jos jocu sielu rupe johongun saastaiseen cappaleen/ taicka saastaiseen medzän eläinden raaton/ eli carjain/ eli matoin/ tietämät/ hän on saastainen ja wicapää.
3 Moos 5:3 Eli jos hän rupe saastaiseen ihmiseen/ millä ikänäns saastaisudella ihminen taita saastaisexi tulla/ tietämät/ ja sen sijtte ymmärtä/ se on wicapää.
3 Moos 5:4 Eli jos jocu sielu wanno/ nijn että hänen suustans käy ulos tietämät/ pahoin eli hywin tehdä ( nijncuin ihminen kyllä wanno/ ennencuin hän sitä ajattele ) ja sen sijtte ymmärtä/ hän on wicapää yhten näistä.
3 Moos 5:5 Cosca hän on wicapää johongun näistä/ ja tunnusta/ että hän sijnä rickonut on.
3 Moos 5:6 Nijn pitä hänen tämän ricoxens wian edest/ cuin hän rickonut on/ tuoman laumasta HERralle lamban eli wuohen ricosuhrixi/ nijn pitä Papin sowittaman hänen ricoxens.
3 Moos 5:7 Joldeica hänellä ole lammasta/ nijn tuocan HERralle ricoxens edestä/ cuin hän rickonut on/ caxi kyhkyläistä/ eli caxi mettisen poica/ yhden ricosuhrixi ja toisen polttouhrixi.
3 Moos 5:8 Ja wiekän ne papille/ hänen pitä sen ensimäisen uhraman ricosuhrixi/ ja wäändämän niscat häneldä/ ja ei cuitengan päätä erinäns repäisemän.
3 Moos 5:9 Ja pitä prijscottaman Altarin seinän ricosuhrin werellä/ ja andaman sen weren cuin jää/ wuota Altarin pohjalle. Se on ricosuhri.
3 Moos 5:10 Toisen pitä hänen uhraman polttouhrixi tawans jälken. Ja nijn pitä papin sowittaman hänen ricoxens/ cuin hän rickonut on/ ja se hänelle annetan andexi.
3 Moos 5:11 Joldeica hänellä ole cahta kyhkyläistä eli cahta mettisen poica/ nijn tuocan uhrins/ ricoxens edest/ kymmenennen osan Ephast sämbyläjauhoja ricosuhrixi. Mutta ei hänen pidä öljyä sen päälle paneman/ eikä pyhä sawua: sillä se on ricosuhri.
3 Moos 5:12 Ja hänen pitä sen wiemän papille/ ja papin pitä sijtä ottaman pion täyden muistoxi/ ja polttaman sen Altarilla HERralle uhrixi: Tämä on ricosuhri.
3 Moos 5:13 Ja papin pitä nijn sowittaman hänelle hänen ricoxens/ cuin hän rickonut on/ ja se hänelle annetan andexi. Ja sen pitä oleman papin oman nijncuin ruocauhringin.
3 Moos 5:14 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
3 Moos 5:15 Jos jocu sielu tietämätä ricko josacusa cuin HERralle pyhitetty on/ hänen pitä HERralle tuoman wicauhrin/ wirhittömän oinan laumasta/ joca caxi hopia Sicliä maxa/ Pyhän Siclin jälken wicauhrixi.
3 Moos 5:16 Sijhen myös mitä hän on rickonut pyhitetys/ pitä hänen sen andaman jällens/ ja wielä sijtte andaman wijdennen osan päälisexi. Ja pitä sen andaman papille/ hänen pitä sowittaman hänen wicauhrins oinalla/ nijn se hänelle annetan andexi.
3 Moos 5:17 Jos jocu sielu ricko ja teke wastoin jotacuta HERran käskyä/ jota ei hänen pitänyt tekemän/ tietämät/ hän on wicapää wääryteen.
3 Moos 5:18 Ja pitä tuoman papille wirhittömän oinan laumasta/ wicauhrin hinnalla: hänen pitä sowittaman hänelle hänen tietämättömydens/ cuin hän tehnyt on/ tietämät/ nijn se hänelle annetan andexi.
3 Moos 5:19 Se on wicauhri/ johonga hän HERran edes joutunut on.
Vers. 9. sowittaman ricoxens ) Ei nijn/ että cauristen eli wasickain werellä/ eli sencaltaisilla Lewitain uhreilla jocu ricos lepytettin: Waan Christuxen weren cautta/ jota ne awistit. Sillä hänen cuolemans ja pijnans tähden on Jumala myös Wanhas Testamendis synnit andanut andexi. Sentähden sanotan hän tapetuxi mailman algusta/ Apoc. 13:8.
VI. Lucu.
HERra käske wisummast endisist uhreist/ nijncuin Polttouhrista/ cuinga se toimitettaman pitä/ v. 8.
Erinomaisest ettei sen tuli ikänäns samuman pidä/ waan alati HERran Altarilla palaman/ v. 12.
Ruocauhrista/ v. 14.
Ylimmäisen papin pyhitys uhrista/ v. 19.
Ricosuhrista/ v. 24.

3 Moos 6:1 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
3 Moos 6:2 Jos jocu sielu ricko ja teke HERra wastan/ kielden lähimmäiseldäns sen/ cuin hän hänen halduns andanut on/ eli sen/ jonga hän hänelle wahwalla uscalluxella käteen andanut on/ taicka jonga hän wäkiwallalla ottanut on/ eli wäärydellä on saattanut alans.
3 Moos 6:3 Eli sen cuin cadotettu oli/ löytänyt on/ ja kieldä sen wäärällä walalla/ eli mikä ikänäns se olis/ josa ihminen lähimmäistäns wastan ricko.
3 Moos 6:4 Cosca hän nijn ricko ja tule wicapääxi: Nijn pitä hänen andaman jällens mitä hän wäkiwallalla ottanut on/ ja wäärydellä on saattanut alans/ eli sen cuin hänen halduns annettu oli/ eli sen cuin hän löynnyt on.
3 Moos 6:5 Eli jonga tähden hän wäärän walan tehnyt on/ sen pitä hänen caicki tyynni andaman jällens/ ja wielä sijtte wijdennen osan päälisexi/ sille jonga oma oli/ sinä päiwänä cuin hän wicauhrins anda.
3 Moos 6:6 Mutta oman wicans tähden pitä hänen tuoman HERralle/ papin tygö wirhittömän oinan laumasta/ wicauhrin hinnalla.
3 Moos 6:7 Nijn pitä papin sowittaman hänen HERran edes/ nijn hänelle caicki annetan andexi/ mitä hän tehnyt on/ josa hän idzens wicapääxi saatti.
3 Moos 6:8 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
3 Moos 6:9 Käske Aronille ja hänen pojillens sanoden: tämä on polttouhrin sääty: polttouhrin pitä palaman Altarilla caiken yösen amun asti. Ja ainoastans Altarin tulen pitä sen päällä palaman.
3 Moos 6:10 Ja papin pitä päällens pukeman lijnahamen/ ja wetämän lijnaisen alaswaatten hänen rumins päälle/ ja pitä sen tuhwan ottaman/ cuin polttouhrin Altarin tulesta sen päälle jäänyt on/ ja paneman sen alas Altarin wiereen.
3 Moos 6:11 Ja sijtte pitä rijsuman waattens/ ja toisijn waatteisin idzens pukeman/ ja sijtte tuhwan wiemän ulos leirist ja puhtaseen paickaan paneman.
3 Moos 6:12 Tuli pitä palaman Altarilla/ ja ei coscan samuman. Ja papin pitä halgot sen päällä joca amu sytyttämän/ ja asettaman pulttouhrin sen päälle/ ja polttaman kijtosuhrin lihawuden sen päällä.
3 Moos 6:13 Tuli pitä alinoma palaman Altarilla/ ja ei coscan samutettaman.
3 Moos 6:14 JA tämä on ruocauhrin sääty/ jonga Aaronin pojat uhraman pitä Altarilla HERran eteen.
3 Moos 6:15 Papin pitä ottaman pion täyden sämbyläjauhoja ruocauhrist/ ja öljyst/ caiken pyhän sawun/ joca ruocauhrin päällä on/ ja pitä sen polttaman Altarilla makiaxi hajuxi ja muistoxi HERralle.
3 Moos 6:16 Ja sen tähtet pitä Aaronin poikinens syömän/ ja pitä syömän happamatoinna pyhäsä siasa/ seuracunnan majan pihas.
3 Moos 6:17 Ja ei heidän pidä leipoman sitä hapatoxen cansa: sillä se on heidän osans/ jonga minä heille minun uhristani andanut olen/ se heille pitä oleman caickein pyhin/ nijncuin ricosuhri ja nijncuin wicauhri.
3 Moos 6:18 Jocainen miehenpuoli Aaronin lapsist pitä sen syömän. Se olcon alinomainen sääty teidän suguisan HERran uhrista. Jocainen cuin nijhin rupe/ se pitä pyhitetty oleman.
3 Moos 6:19 Ja HERra puhui Mosexelle sanoden:
3 Moos 6:20 Tämä pitä oleman Aaronin ja hänen poicains uhri/ jonga heidän pitä uhraman HERralle heidän wihkimisens päiwänä: kymmenennen osan Ephast sämbyläjauhoja alinomaisexi ruocauhrixi/ puolen amulla ja puolen ehtona.
3 Moos 6:21 Ja pannus sinun sen tekemän pitä öljyn cansa/ ja sen kypsettynä tuoman/ ja cappaleina sinun sen uhraman pitä makiaxi hajuxi HERralle.
3 Moos 6:22 Ja papin/ joca hänen pojistans hänen sians woideltu on/ pitä sen tekemän. Tämä on ijancaickinen sääty HERralle/ se pitä caicki poltettaman.
3 Moos 6:23 Sillä caicki papin ruocauhri pitä tulella poltettaman/ ja ei syötämän.
3 Moos 6:24 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
3 Moos 6:25 Sanos Aaronille ja hänen pojillens/ tämä on ricosuhrin sääty/ cusa paicas sinä teurastat polttouhrin HERralle/ sijnä pitä myös sinun teurastaman ricosuhrin HERran edes/ ja se on caickein pyhin.
3 Moos 6:26 Pappi joca ricosuhria uhra/ pitä sen syömän pyhällä sialla seuracunnan majan pihalla.
3 Moos 6:27 Cucaikänäns hänen lihaans rupe/ se pitä wihitty oleman/ ja waate jonga päälle se weri prijscotetan/ sinun pitä hänen pesemän pyhäsä siasa.
3 Moos 6:28 Ja se sawiastia/ josa se keitetän/ pitä ricottaman. Jos se on waskises padas keitetty/ nijn se pitä pestämän/ ja wedellä wirutettaman.
3 Moos 6:29 Caicki miehenpuolet papeista/ pitä syömän sen: sillä se on caickein pyhin.
3 Moos 6:30 Mutta caicki se ricosuhri/ jonga weri wiedän seuracunnan majaan pyhään siaan sowinnoxi/ sitä ej pidä syötämän/ waan tulella poltettaman.
Vers. 30. Mutta caicki se ricosuhri ) Tästä ymmärretän/ että ricosuhri eli sen tarwe on cahtalainen: Yxi/ jonga weri ei cannettu Pyhään/ jota he myös mahdoit syödä: mutta se toinen jonga weri wietin pyhään paickaan lepytyxexi/ sitä ei pitänyt syötämän/ waan se piti ulcona leiristä poltettaman: tästä luetan Epist. Hebrerein tygö Cap. 13.
v. 11. & sup. 4:12.

VII. Lucu.
HERran käsky wicauhrista/ v. 1.
Kijtosuhrista/ v. 11.
Lupauxen ja wapan ehdon uhrista/ v. 16.
Ei pidä lihawutta eikä werta syötämän/ v. 22.
Mitä papille pitä sijtä tuleman cuin uhratan/ v. 31.
caickinaisista uhreista/ v. 37.

3 Moos 7:1 JA tämä on wicauhrin sääty ja se on caickein pyhin.
3 Moos 7:2 Sijnä paicas/ cusa polttouhri teurastetan/ pitä myös teurastettaman wicauhri/ ja hänen werens pitä prijscotettaman Altarille ymbärins.
3 Moos 7:3 Ja caicki lihawus pitä sijtä uhrattaman/ händä ja sisällysten lihawus.
3 Moos 7:4 Ja ottaman caxi munascuuta sen lihawuden cansa/ cuin nijden päällä on landeisa/ ja maxan calwon munascuiden cansa.
3 Moos 7:5 Nijn pitä papin sen polttaman Altarilla uhrixi HERralle/ ja se on wicauhri.
3 Moos 7:6 Jocainen miehenpuoli papeista/ pitä syömän sen pyhäsä siasa: sillä se on caickein pyhin.
3 Moos 7:7 Nijncuin ricosuhri on/ nijn pitä myös wicauhrin oleman: sillä yhtäläinen pitä heidän molembain säätyns oleman/ ja se pitä papin oma oleman/ joca sillä sowitta.
3 Moos 7:8 Sen papin/ joca polttouhrin uhra/ pitä polttouhrin wuota oma oleman/ jonga hän uhrannut on.
3 Moos 7:9 Ja caickinainen ruocauhri/ joca Pädzis haastarilla eli pannusa kypsetty on/ sen pitä papin oman oleman/ joca sen uhra.
3 Moos 7:10 Ja caickinainen ruocauhri/ joca öljyllä secoitettu taicka cuiwa on/ sen caiken pitä Aaronin lasten oman oleman/ yhden nijncuin toisengin.
3 Moos 7:11 JA tämä on kijtosuhrin sääty/ joca HERralle uhratan.
3 Moos 7:12 Jos he tahtowat tehdä ylistysuhria/ nijn heidän pitä uhraman happamattomia leipiä/ secoitettuja öljyllä/ ja happamattomia ohucaisia kyrsiä/ woidelluita öljyllä/ ja pannusa kypsetyitä sämbyläleipiä secoitettuja öljyllä.
3 Moos 7:13 Mutta sencaltaisit uhreja pitä heidän tekemän hapannen kyrsän päälle/ heiden kijtosuhrins ylistysuhrixi.
3 Moos 7:14 Ja yxi caikista nijstä pitä uhrattaman HERralle ylönnysuhrixi/ ja sen pitä papin oman oleman/ joca prijscotta kijtosuhrin weren.
3 Moos 7:15 Ja ylistysuhrin liha hänen kijtosuhrisans pitä sinä päiwänä syötämän/ jona se uhrattu on/ ja ei mitän pidä tähtexi jätettämän huomenexi.
3 Moos 7:16 Mutta jos jocu lupauxesta/ taicka hywäst tahdost uhra/ nijn se pitä sinä päiwänä syötämän/ jona se uhrattu on/ mutta jos jotakin tähtexi jää uhrista toisexi päiwäxi/ nijn pitä se myös syötämän.
3 Moos 7:17 Mutta jos jotakin tähtexi jää sijtä uhratusta lihasta colmanden päiwän asti/ nijn se pitä poltettaman tules.
3 Moos 7:18 Mutta jos jocu syö colmandena päiwänä sijtä uhratusta lihasta/ joca on hänen kijtosuhristans/ nijn ei ole hän otollinen/ joca sen on uhrannut/ eikä se hänelle pidä luettaman/ mutta se on cauhistus. Ja jocainen sielu/ joca sijtä syö/ hän on wicapää pahan tecoon.
3 Moos 7:19 JA se liha joca sattu johongin saastaisuteen/ ei pidä syötämän/ mutta tules poltettaman. Se cuin puhdas on rumistans/ se pitä syömän lihasta.
3 Moos 7:20 Ja se sielu/ joca syö kijtosuhrin lihasta/ sijtä cuin HERran oma on/ ja hänen saastaisudens on hänen päälläns/ se pitä häwitettämän hänen Canssastans.
3 Moos 7:21 Jos jocu sielu rupe johongun saastaisuteen/ olcon se saastainen ihminen/ eläin eli jocu muu saastainen: eli jos hän syö kijtosuhrin lihasta/ sijtä cuin HERran oma on/ se pitä häwitettämän Canssastans.
3 Moos 7:22 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
3 Moos 7:23 Puhu Israelin lapsille/ sanoden: ei teidän pidä mitän lihawutta syömän härjistä/ lambaista ja wuohista.
3 Moos 7:24 Raadon eli haascan lihawus pangat caickinaisijn tarpeisijn/ mutta ei teidän pidä sitä syömän.
3 Moos 7:25 Sillä joca syö lihawutta sijtä eläimest/ cuin HERralle uhrixi annettu on/ se sielu pitä häwitettämän Canssastans.
3 Moos 7:26 Ei teidän pidä myös werta syömän caikisa teidän asumasioisan/ ei linnuista/ eikä eläimistä.
3 Moos 7:27 Jocainen sielu joca syö jotain werta/ se pitä häwitettämän Canssastans.
3 Moos 7:28 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
3 Moos 7:29 Puhu Israelin lapsille/ sanoden: se cuin HERralle hänen kijtosuhrins uhra/ hänen pitä tuoman/ mitä HERralle kijtosuhrixi tule.
3 Moos 7:30 Mutta hänen pitä sen candaman kädesäns HERran uhrixi/ nimittäin/ rinnan lihawuden pitä hänen tuoman rinnan cansa/ että ne pitä oleman häälytysuhri HERralle.
3 Moos 7:31 Mutta papin pitä polttaman lihawuden Altarilla/ ja rinnan pitä Aaronin ja hänen poicains oman oleman.
3 Moos 7:32 Ja sen oikian lawan/ pitä heidän andaman papille ylönnysuhrixi/ heidän kijtosuhristans.
3 Moos 7:33 Ja joca uhra kijtosuhrin werta/ ja lihawutta Aaronin pojista/ hänen pitä saaman oikian lawan osaxens.
3 Moos 7:34 Sillä häälytys rinnan ja ylönnys lawan/ olen minä ottanut Israelin lapsilda heidän kijtosuhristans/ ja olen sen andanut papille Aaronille/ ja hänen pojillens ijancaickisexi säädyxi.
3 Moos 7:35 Tämä on Aaronin ja hänen poicains woitelemus HERran uhrista/ sijtä päiwästä/ jona he HERralle papixi annettin.
3 Moos 7:36 Jotca HERra käski sinä päiwänä/ jona hän heidän woiteli/ annetta heille Israelin lapsilda ijancaickisexi säädyxi/ caikille heidän suguillens.
3 Moos 7:37 Ja tämä on sääty polttouhrist/ ruocauhrist/ ricosuhrist/ wicauhrist/ täytösuhrist ja kijtosuhrist.
3 Moos 7:38 Jonga HERra Mosexelle käski Sinain wuorella/ sinä päiwänä/ jona hän käskyn andoi hänelle Israelin lasten tygö/ että heidän piti uhraman heidän uhrins HERralle Sinain corwesa.
Vers. 11. ja 12. Kijtosuhrin ja ylistysuhrin ) Nämät caxi uhria owat luetut yhdexi: kijtosuhrixi cudzutan se/ cosca Härkiä/ lambaita etc. teurastetan. Ylistysuhrixi/ cosca sijhen ohucaisia leipiä ja kyrsiä tygö pannan/ nijncuin ruocauhrijn/ ja aina yxi nimittä sen toisen/ nijn että se cudzutan ylistysuhrin lihaxi/ se on/ ylistysuhrin tykönä/ Item , kijtosuhrin ylistysuhrixi.
VIII. Lucu.
HERra käske Mosexen wihkiä Aaronin ja hänen poicans papixi/ v. 1.
Hän woitele ja wihki heidän nijllä uhreilla ja tawoilla/ cuin HERra ennens hänen eteens kirjoittanut oli/ v. 4.
5. etc.

3 Moos 8:1 JA HERra puhui Mosexelle sanoden:
3 Moos 8:2 ota Aaron poikinens ynnä heidän waatettens cansa/ ja myös woidellusöljy/ ja mulli ricosuhrixi/ caxi oinasta ja myös cori happamattomia leipä.
3 Moos 8:3 Ja coco caicki Canssa/ seuracunnan majan owen eteen.
3 Moos 8:4 Moses teki nijncuin HERra hänelle käskenyt oli/ ja cocois Canssan seuracunnan majan owen eteen.
3 Moos 8:5 Ja canoi caikille heille: tämä on se cuin HERra on käskenyt tehdä.
3 Moos 8:6 JA otti Aaronin poikinens/ ja pesi heidän wedellä.
3 Moos 8:7 Ja puetti hänen päällens lijnahamen/ ja wyötti hänen wyöllä/ ja puetti hänen silckihamella/ ja pani pääliswaatten hänen päällens ja wyötti hänen pääliswaatten wyöllä.
3 Moos 8:8 Ja pani hänen päällens rindawaatten/ ja pani rindawaatten päälle walkeuden ja täydellisyden.
3 Moos 8:9 Ja pani hijpan hänen päähäns/ ja pani hijpan päälle odzawaatten/ cullaisen odzaladin/ sen pyhän cruunun päälle/ nijncuin HERra Mosexelle käskenyt oli.
3 Moos 8:10 Ja Moses otti woidellusöljyn ja woiteli majan caluinens ja pyhitti ne.
3 Moos 8:11 Ja prijscotti sijtä seidzemen kerta Altarille/ ja woiteli Altarin caluinens ja pesoastian jalcoinens/ että se wihitäisin.
3 Moos 8:12 Ja caasi woidellusöljyst Aaronin pään päälle/ ja woiteli hänen/ wihittä.
3 Moos 8:13 Ja toi Aaronin pojat/ ja puetti heidän päällens lijnaiset hamet/ wyötti heidän wyöllä/ ja sitoi hijpat heidän päällens/ nijncuin HERra hänelle käskenyt oli.
3 Moos 8:14 JA andoi tuoda mullin ricosuhrixi. Ja Aaron poikinens pani kätens hänen pääns päälle.
3 Moos 8:15 Sijtte hän teurastettin. Ja Moses otti werestä/ ja pani sormellans Altarin sarwijn ymbärins Altarita/ ja puhdisti Altarin/ ja caasi weren Altarin pohjalle/ ja wihei sen/ sowittaxens.
3 Moos 8:16 Ja otti caiken sisällysten lihawuden/ ja maxan calwon/ ja molemmat munascuut/ ynnä lihawuden cansa/ ja poltti Altarilla.
3 Moos 8:17 Mutta mullin/ wuotinens/ lihoinens ja sondinens poltti hän tules ulcona leiristä/ nijncuin HERra hänelle käskenyt oli.
3 Moos 8:18 Ja hän toi oinan polttouhrixi/ ja Aaron poikinens/ panit kätens hänen pääns päälle.
3 Moos 8:19 Sijtte hän teurastettin/ ja Moses prijscotti hänen werens Altarille ymbärins.
3 Moos 8:20 Ja leickais oinan cappaleixi/ ja poltti pään ja cappalet lihoinens.
3 Moos 8:21 Ja pesi sisällyxet ja jalat wedellä/ ja poltti sijtte coco oinan Altarilla/ Se on polttouhri makiaxi hajuxi tuli HERralle/ nijncuin HERra hänelle käskenyt oli.
3 Moos 8:22 JA toi myös toisen oinan/ joca on täytösuhri. Ja Aaron poikinens panit kätens oinan pään päälle.
3 Moos 8:23 Sijtte hän teurastettin. Ja Moses otti hänen werestäns/ ja siwui Aaronin oikian corwan lehteen/ ja myös oikian käden peucaloon/ ja oikian jalan isoin warpaseen.
3 Moos 8:24 Ja toi myös Aaronin pojat/ ja siwui werellä heidän oikian corwans lehteen/ ja heidän oikian kädens peucaloon/ ja heidän oikian jalcans isoin tarpaseen/ ja prijscotti weren Altarille ymbärins.
3 Moos 8:25 Ja otti lihawuden/ ja saparon/ ja caiken sisällysten lihawuden/ ja maxan calwon/ ja molemmat munascuut heidän lihawudens cansa/ ja oikian lawan.
3 Moos 8:26 Hän otti myös corista/ josa happamattomat leiwät olit HERran edes/ yhden happamattoman kyrsän/ ja öljyllä woidellun kyrsän/ ja ohucaisen kyrsän/ ja pani ne lihawuden/ ja oikian lawan päälle.
3 Moos 8:27 Ja andoi caicki nämät Aaronin ja hänen poicans käsijn/ ja hän häälytti he häälytyxexi HERralle.
3 Moos 8:28 Ja sijtte otti Moses caicki nämät heidän käsistäns/ ja poltti Altarilla polttouhrin päällä: sillä se on täytösuhri makiaxi hajuxi tuli HERralle.
3 Moos 8:29 Ja Moses otti rinnan ja häälyttyti sen häälytyxexi HERralle/ täytösuhrin oinasta/ sen Moses sai osaxens/ nijncuin HERra hänelle käskenyt oli.
3 Moos 8:30 JA Moses otti woidellusöljystä ja werestä/ joca oli Altarilla/ ja prijscotti Aaronin ja hänen waatettens päälle/ hänen poicains ja heidän waatettens päälle/ ja wihei nijn Aaronin ja hänen waattens/ hänen poicains ja heidän waattens hänen cansans.
3 Moos 8:31 Ja sanoi Aaronille ja hänen pojillens: keittäkät liha seuracunnan majan owen edes/ ja syökät se sijnä paicas/ nijn myös leipä/ cuin täytösuhrin corisa on/ nijncuin minulle käsketty ja sanottu on: että Aaron poikinens pitä ne syömän.
3 Moos 8:32 Waan mitä jää tähtexi lihasta ja leiwästä/ sen teidän pitä polttaman tules.
3 Moos 8:33 Ja ei teidän pidä lähtemän seidzemenä päiwänä seuracunnan majan owesta/ sijhenasti/ cosca teidän täytösuhrin päiwät täytetän: sillä seidzemenä päiwänä owat teidän käten täytetyt.
3 Moos 8:34 Nijncuin se tänäpänä tapahtunut on/ HERra on käskenyt tehtä/ että se sowitettaisin.
3 Moos 8:35 Ja teidän pitä oleman seidzemen päiwä seuracunnan majan owen edes/ yli päiwä ja yötä. Ja teidän pitä ottaman waarin wartioista HERran edes/ ettet te cuolis: sillä nijn on minulle käsketty.
3 Moos 8:36 Ja Aaron poikinens teki caiken sen/ cuin HERra Mosexen cautta käskenyt oli.
Vers. 8. Walkeuden ja täydellisyden ) Tästä on ennen puhuttu/ 30. vers. 28. Cap. Exodi
v. 10. Ja woiteli majan ) Että maja ja papit piti woideltaman/ awisti/ että Jumalan seuracunda ja hänen opettajans piti lahjoitettaman Pyhällä hengellä/ joca cudzutan ilon öljyxi/ Psal. 45:8. Ja hänen lahjoituxens woitelemisexi/ Esa. 61:1. 1. Ioh. 2:27.
v. 33. Teidän käden täytetyt ) Cadzo 41. versyn/ 28. lug. Exodi .

IX. Lucu.
Moses käske Aaronin ja hänen poicains otta carja uhrixi/ v. 1.
he tekäwät nijn/ v. 5.
hän käske heitä uhrata idze edestäns ja Canssan edestä/ v. 7.
Aaron uhra idze edestäns ricosuhrin/ v. 8.
Polttouhrin/ v. 12.
Cassan edestä/ ricosuhrin/ v. 15.
Polttouhrin/ v. 16.
Ruocauhrin/ v. 17.
Kijtosuhrin/ v. 18.
siuna Canssan/ v. 22.
HERran cunnia ilmesty/ ja tuli tule HERralda ja culutta uhrit/ v. 23.

3 Moos 9:1 JA cahdexandena päiwänä cudzui Moses Aaronin poikinens/ ja wanhimmat Israelista.
3 Moos 9:2 Ja sanoi Aaronille: ota sinulles nuori wasicka ricosuhrixi/ ja oinas polttouhrixi/ molemmat wirhittömät/ ja tuo HERran eteen.
3 Moos 9:3 Ja puhu Israelin lapsille/ sanoden: ottacat cauris ricosuhrixi/ ja wasicka ja caridza molemmat wuosicunnaiset/ ja wirhittömät/ polttouhrixi.
3 Moos 9:4 Ja myös härkä ja oinas uhrataxemme kijtosuhrixi HERran edes/ ja ruocauhrixi secoitettu öljyllä: sillä tänäpänä ilmesty HERra teille.
3 Moos 9:5 Ja he toit caicki/ mitä Moses käskenyt oli/ seuracunnan majan owen eteen: ja caicki Canssa käwit edes/ ja seisoit HERran edes.
3 Moos 9:6 Nijn sanoi Moses: tämä on se/ cuin HERra käskenyt on teidän tehdä/ nijn HERran cunnia ilmesty teille.
3 Moos 9:7 Ja Moses sanoi Aaronille: astu Altarin tygö/ ja tee ricosuhris/ ja polttouhris/ ja sowita sinuas ja Canssa/ ja tee sijtte Canssan uhri/ ja sowita heitä/ nijncuin HERra käskenyt on.
3 Moos 9:8 JA Aaron astui Altarin tygö/ ja teurasti wasican ricosuhrixens.
3 Moos 9:9 Ja hänen poicans cannoit weren hänen tygöns/ ja hän casti sormens wereen/ ja siwui Altarin sarwijn/ waan weren caasi hän Altarin pohjalle.
3 Moos 9:10 Mutta lihawuden/ ja munascuut/ ja maxan calwon ricosuhrista/ poltti hän Altarilla/ nijncuin HERra oli Mosexelle käskenyt.
3 Moos 9:11 Mutta lihan ja nahan poltti hän tules ulcona leirist.
3 Moos 9:12 Sijtte teurasti hän polttouhrin/ Ja Aaronin pojat cannoit weren hänen tygöns/ ja hän prijscotti sen Altarille ymbärins.
3 Moos 9:13 Ja he toit myös polttouhrin hänelle/ cappaleixi leicatun/ ja pään/ ja hän poltti ne Altarilla.
3 Moos 9:14 Ja hän pesi sisällyxet ja jalat/ ja poltti ne polttouhrin päällä/ Altarilla.
3 Moos 9:15 Sijtte candoi hän Canssan uhrin edes/ ja otti caurin/ joca oli Canssan ricosuhri/ ja teurasti sen/ ja teki sijtä ricosuhrin/ nijncuin sen endisengin.
3 Moos 9:16 Ja hän toi myös polttouhrin/ ja walmisti sen tawans jälken.
3 Moos 9:17 Ja toi ruocauhrin/ ja otti sijtä pions täyden/ ja poltti ne Altarilla/ paidzi amullista polttouhria.
3 Moos 9:18 Sijtte teurasti hän härjän ja oinan Canssan kijtosuhrixi/ ja hänen poicans cannoit weren hänelle/ ja hän prijscotti sen Altarille ymbärins.
3 Moos 9:19 Mutta sen härjän lihawuden ja oinan saparon/ ja sisällysten lihawuden/ ja munascuut/ ja maxan calwon.
3 Moos 9:20 Caiken tämän lihawuden panit he rinnan päälle/ ja poltit lihawuden Altarilla.
3 Moos 9:21 Mutta rinnan ja oikian lawan/ häälytti Aaron häälytyxexi HERran edes/ nijncuin HERra oli käskenyt Mosexelle.
3 Moos 9:22 JA Aaron nosti kätens Canssan puoleen/ ja siunais heitä/ ja sijttecuin hän ricosuhrin/ polttouhrin/ ja kijtosuhrin tehnyt oli/ meni hän alas.
3 Moos 9:23 Nijn Moses ja Aaron menit seuracunnan majaan/ ja cosca he jällens sieldä läxit/ siunaisit he Canssan. Nijn HERran cunnia ilmestyi caiken Canssan edes.
3 Moos 9:24 Sillä tuli tuli HERalda alas/ ja culutti polttouhrin/ ja sen lihawuden/ Altarilda/ ja cosca caicki Canssa sen näit/ riemuidzit he sangen suurest/ ja langeisit maahan caswoillens.
Vers. 6. HERran cunnia ) Se on tuli/ joca sijtte
v. 24. läxi HERralda/ ja culutti uhrit. Tämä tuli alati tähdellä pidettin papeilda/ sijhenasti cuin Cuningas Salomo rakensi Templin: silloin hän jällens udistettin/ nijncuin nähdän/ 2. Par. 7: Ja sijtte jällens Babelin fangiuten asti/ josta enä luke saadan/ 2. Mac. 1. Ja HERra on tällä tulella tahtonut anda nähtä/ että sencaltaiset uhramisen tawat owat hänelle ollet kelwolliset: nijncuin Abelin uhri/ Gen. 4:4 ja Eliaxen/ 1. Reg. 18:38.
v. 7. Sowita ) tästä nähdän ettei Aaron ole ollut se oikia ylimmäinen pappi/ että hänen piti myös idzens sowittaman/ mutta hän awisti toista/ joca tulewa ja wiatoin oli/ Hebr. 5. ja 7.

X. Lucu.
AAronin pojat Nadab ja Abihu tuowat wierasta tulda HERran eteen: ja tuli tule HERralda alas ja cuoletta heidän/ v. 1.
Moses kieldä heidän Isäns ja weljens itkemäst heitä/ v. 6.
HERra kieldä papit juomast wijna eli wäkewitä juotawita/ cosca he palweluxens tekewät/ v. 8.
Moses sano Aaronille/ mikä pappein osa uhrista pitä oleman/ v. 12.
Että ricosuhrin cauris ( jota ei pitänyt ) poltettin/ wihastu Moses: mutta cosca Aaron sano syyns/ leppy hän/ v. 19.

3 Moos 10:1 JA Aaronin pojat Nadab ja Abihu otit cumbikin suidzutusastians/ ja panit tulda nijhin/ ja suidzutust sen päälle/ ja cannoit wierasta tulda HERran eteen/ jota ei hän heille ollut käskenyt.
3 Moos 10:2 Silloin läxi tuli HERralda/ ja culutti heidän/ nijn että he cuolit HERran edes.
3 Moos 10: Nijn sanoi Moses Aaronille: tämä on se cuin HERra puhunut on/ sanoden: minä pyhitetän nijsä/ jotca minua lähestywät/ ja caiken Canssan edes minua cunnioitetan. Ja Aaron oli äneti.
3 Moos 10:4 Mutta Moses cudzui Misaelin/ ja Elzaphanin Usielin/ Aaronin sedän pojat/ ja sanoi heille: tulcat ja candacat teidän weljen Pyhästä ja leiristä ulos.
3 Moos 10:5 Ja he tulit ja cannoit heidän lijnahameinens leiristä/ nijncuin Moses oli sanonut.
3 Moos 10:6 Nijn sanoi Moses Aaronille/ ja hänen pojillens Eleazarille ja Ithamarille: ei teidän pidä paljastaman teidän päätän/ eikä myös repimän teidän waatteitan/ ettet te cuolis/ ja ettei wiha tulis caiken Canssan päälle. Mutta teidän weljen/ coco Israelin huonesta itkekän tätä palo/ jonga HERra sytyttänyt on.
3 Moos 10:7 Waan ei teidän pidä menemän seuracunnan majan owesta ulos/ ettet te cuolis: sillä HERran woidellusöljy on teidän päällän. Ja he teit Mosexen sanan jälken.
3 Moos 10:8 JA HERra puhui Aaronille/ sanoden:
3 Moos 10:9 sinä ja sinun poicas sinun cansas/ ei pidä juoman wijna eli wäkewätä juoma/ cosca te menette seuracunnan majaan/ ettet te cuolis. Se pitä oleman ijancaickinen sääty teidän suguillen.
3 Moos 10:10 Että te eroitatte mikä pyhä ja ei pyhä/ mikä puhdas ja saastainen on.
3 Moos 10:11 Ja että te opetaisitte Israelin lapsille caicki oikeudet cuin HERra teille Mosexen cautta puhunut on.
3 Moos 10:12 JA Moses puhui Aaronille ja hänen jäänyille pojillens Eleazarille ja Ithamarille/ ottacat se/ cuin tähtexi jäänyt on ruocauhrista/ HERran uhrista/ ja syökät se happamattomana Altarin tykönä: sillä se on caickein pyhin.
3 Moos 10:13 Ja teidän pitä sen syömän pyhällä sialla: sillä se on sinun oikeudes/ ja sinun poicais oikeus HERran uhrista: sillä se on minulle nijn käsketty.
3 Moos 10:14 Mutta häälytysrinnan ja ylönnyslawan pitä sinun ja sinun poicas ja tyttäres/ sinun cansas syömän puhtalla paicalla: sillä tämä oikeus on sinun pojilles annettu Israelin lasten kijtosuhrista:
3 Moos 10:15 Sillä ylönnyslapa ja häälytysrinda/ lihawus uhrein cansa/ pitä cannettaman sisälle häälytettä häälytyxexi HERralle/ sentähden pitä sen oleman sinulle/ ja sinun lapsilles ijancaickisexi säädyxi/ nijncuin HERra käskenyt on.
3 Moos 10:16 JA Moses edzei ricosuhrin caurista/ ja löysi sen poltetuxi. Ja hän wihastui Eleazarin ja Ithamarin Aaronin jäänyitten poicain päälle/ sanoden:
3 Moos 10:17 Mixette ole syönet ricosuhria pyhällä paicalla? sillä se on caickein pyhin/ ja hän on andanut teille sen/ että teidän pitä candaman Canssan ricoxet/ ja sowittaman heitä HERran edes.
3 Moos 10:18 Cadzo hänen werens ei ole tullut Pyhään/ teidän pitä syömän sen Pyhäs/ nijncuin minulle käsketty on.
3 Moos 10:19 Mutta Aaron sanoi Mosexelle: cadzo/ tänäpänä owat he uhrannet heidän ricosuhrins/ ja heidän polttouhrins HERran edes. Ja minun on nijn käynyt cuins näet. Ja pidäiskö minun tänäpänä syömän ricosuhrista/ olisco se HERralle otollinen?
3 Moos 10:20 Cuin Moses sen cuuli/ tytyi hän sijhen.
Vers. 1. Wierasta tulda ) se on/ sitä joca ei ollut tullut taiwast/ ja Altarilda otettu.
v. 1. Joista hän ei heille käskenyt ollut ) Tästä nähdän/ ettei Jumalan palweluxes ole luwallinen mitäkän idzestäns ajatella/ taicka tehdä ilman HERran käskytä.
v. 3. Minä pyhitetän ) se on/ waicka papitkin rickowat/ ja ei tee heidän wircans/ cuin käsketty on/ nijn en minä heitäkän säästä: että muut näkisit sen/ ja oppisit pelkämän ja cunnioittaman minua.
v. 18. Hänen werens ) Ettei uhrin weri ollut wiety Pyhään: ei se pitänyt poltettaman/ waan syötämän: mutta jonga weri wietin sisälle/ sitä ei pitänyt syötämän/ waan caicki poltettaman/

XI. Lucu.
HERra sano Mosexelle/ cutca eläimet puhtat owat/ että he nijtä söisit/ ja cutca saastaiset/ v. 1.
neljäjalcaisten eläinden seas/ v. 3.
calain/ v. 9.
linduin/ v. 13.
matelewaisten/ v. 29.
ja 41. Mitkä cappalet tulewat saastaisexi/ saastaisten eläinden raadoista/ ja cuinga nijden cansa tehtämän pitä/ v. 32.
etc. Neuwo heitä/ ettei he heitäns mihingän saastutais/ sillä hän heidän Jumalans on pyhä/ v. 43.

3 Moos 11:1 JA HERra puhui Mosexelle ja Aaronille/ sanoden heille: puhucat Israelin lapsille/ sanoden:
3 Moos 11:2 nämät owat eläimet joita te saatte syödä/ caickein eläinden seas maan päällä.
3 Moos 11:3 Caikist caxisorckaisist ja märhettiwäisit eläimist saatte te syödä.
3 Moos 11:4 Mutta se cuin märhetti/ ja jolla sorcat on/ ja ei nijtä hajota/ nijncuin Cameli/ se on teille saastainen/ ja ei teidän pidä sitä syömän.
3 Moos 11:5 Caninit märhettiwät/ mutta ei ole caxisorckaiset/ sentähden ne owat teille saastaiset.
3 Moos 11:6 Ja Jänes myös märhetti/ waan ei oli caxisorckainen/ sentähden se on teille saastainen.
3 Moos 11:7 Ja sica on caxisorckainen/ mutta ei märheti/ sentähden se on teille saastainen.
3 Moos 11:8 Näiden liha ei teidän pidä syömän/ eikä heidän raatoins tarttuman: sillä ne owat teille saastaiset.
3 Moos 11:9 Näitä teidän pitä syömän nijstä jotca wesisä owat/ caicki joilla on uimuxet ja suomuxet merisä ja wirroisa/ nijtä teidän pitä syömän.
3 Moos 11:10 Mutta caicki joilla ei ole uimuxita ja suomuxita meresä ja wirroisa/ caickein nijden seas/ jotca lijckuwat ja eläwät wesis/ ne pitä oleman teille cauhistus.
3 Moos 11:11 Ne owat teitä cauhistawat/ ja nijden liha ei teidän pidä syömän/ cauhistucat heidän raatons.
3 Moos 11:12 Sillä caicki joilla ei ole uimuxita ja suomuxita wesisä/ ne owat teille cauhistus.
3 Moos 11:13 Nämät owat linnuista cuin owat cauhistus teille/ ja ei teidän pidä syömän/ cuin owat:
3 Moos 11:14 Cotca/ Haucka/ ja Linduhaucka/ Cockolindu/ ja Corpihaucka lainens.
3 Moos 11:15 Ja caicki Carneh lainens.
3 Moos 11:16 Srutzi/ Tarhapöllöi/ Käki ja Hijrihaucka lainens.
3 Moos 11:17 Kiwirautia/ Luicoi/ Hyypiä.
3 Moos 11:18 Yöcköi/ Ruogon päristäjä ja Storcki.
3 Moos 11:19 Haicara ja Hahca lainens. Suowares ja Pääskyinen.
3 Moos 11:20 Ja caicki jotca lijccuwat linduin seas/ ja käywät neljällä jalalla/ pitä oleman teille cauhistus.
3 Moos 11:21 Cuitengin näitä saatte te syödä linnuista/ jotca lijckuwat ja käywät neljällä jalalla/ ja ei cahdella säärellä hyppele maan päällä.
3 Moos 11:22 Ja näitä te saatte syödä heistä/ cuin on Arbe lainens/ ja Selaam/ ja Hargol lainens/ ja Hagab lainens.
3 Moos 11:23 Waan caicki jotca paidzi nijtä owat nelijalcaiset linduin seas/ ne owat tielle cauhistus. Ja ne pitä teidän saastaisna pitämän.
3 Moos 11:24 Ja se joca tarttu heidän raatoins/ sen pitä oleman saastaisen ehtosen asti.
3 Moos 11:25 Ja jos jocu heidän raatojans canda/ hänen pitä pesemän waattens/ ja pitä oleman saastaisen ehtosen asti.
3 Moos 11:26 JA jocainen eläin joca on sorkillinen/ waan ei caxisorckainen/ eikä märheti/ ne owat teille saastaiset. Ja jocainen cuin nijhin tarttu/ pitä oleman saastainen.
3 Moos 11:27 Ja jocainen cuin käy kämmenelläns caickein petoin seas/ jotca käywät neljällä jalalla/ ne owat teille saastaiset. Jocainen joca rupe heidän raatoins/ sen pitä oleman saastaisen ehtosen asti.
3 Moos 11:28 Ja joca canda heidän raatojans/ hän peskän waattens/ ja pitä oleman saastaisen ehtosen asti: sillä caicki nämät owat saastaiset teille.
3 Moos 11:29 Ja nämät pitä oleman myös teille saastaiset/ nijden eläinden seas/ jotca matelewat maalla/ cuin on: Kärppä/ Hijri/ Sammacko/ jocainen lainens.
3 Moos 11:30 Ijlicotti/ Tuonencoira/ Sisälisco/ Waskikärme ja Myyriäinen.
3 Moos 11:31 Nämät owat teille saastaiset caickein nijden seas/ cuin matelewat. Ja joca rupe heihin sijttecuin he cuollet owat/ hänen pitä oleman saastaisen ehtosen asti.
3 Moos 11:32 Ja caicki cuin sencaltainen raato päälle puto/ se on saastainen/ olis se caickinainen puuastia/ eli waate/ eli nahca/ eli säcki. Ja paickinainen se jolla jotakin tehdän/ pitä candaman weteen/ ja sen pitä oleman saastaisen ehtosen asti/ nijn se on puhdas.
3 Moos 11:33 Ja caickinaiset sawiastiat/ joihinga sencaltainen raato puto/ owat caicki saastaiset/ ja mitä nijsä on/ ja pitä ricottaman.
3 Moos 11:34 Caicki ruoca jota syödän/ jos se wesi tule sen päälle// se on saastainen: Ja caicki juoma jota juodan/ sencaltaisista astioista/ on saastainen.
3 Moos 11:35 Ja caicki cuin sencaltainen raato päälle puto/ se tule saastaisexi/ olis se totoi eli cattila/ se pitä ricottaman: sillä se on saastainen/ ja sen pitä oleman teille saastaisen.
3 Moos 11:36 Cuitengin lähtet/ caiwot ja lammicot owat puhtat/ ja jocainen joca tarttu heidän raatons/ sen pitä oleman saastaisen.
3 Moos 11:37 Ja jos sencaltainen raato lange siemenen päälle/ joca kylwetty on/ nijn on se cuitengin puhdas.
3 Moos 11:38 Ja jos wettä caatan siemenen päälle/ ja lange jocu sencaltainen raato nijden päälle/ nijn se tule teille saastaisexi.
3 Moos 11:39 Ja jos jocu eläin cuole jota teidän sopi syödä/ se cuin sen raaton tarttu/ se on saastainen ehtosen asti.
3 Moos 11:40 Se joca syö sencaltaisesta raadosta/ hänen pitä pesemän waattens/ ja oleman saastaisen ehtosen asti. Nijn myös se joca canda sencaltaisita raatoja/ hänen pitä pesemän waattens/ ja oleman saastaisen ehtosen asti.
3 Moos 11:41 Caicki matelewainen maalla/ pitä oleman teille cauhistapa/ ja ei pidä sitä syötämän.
3 Moos 11:42 Ja jocainen cuin wadzallans käy/ ja jotca käywät neljällä eli useammalla jalalla/ caickista jotca matelewat maalla/ ei pidä teidän nijtä syömän: sillä ne owat teille cauhistus.
3 Moos 11:43 Älkät teidän sieluan cauhistawaisexi tehkö/ ja älkät saastuttaco teitän nijsä/ nijn että te tuletta saastaisexi.
3 Moos 11:44 Sillä minä olen HERra teidän Jumalan/ sentähden teidän pitä pyhittämän teitän/ että te tulisitta pyhäxi: sillä minäkin olen pyhä. Ja ei teidän pidä saastuttaman teidän sieluan jollakin matelewaisella eläimellä/ joca matele maalla.
3 Moos 11:45 Sillä minä olen HERra joca teidän johdatin Egyptin maalda/ että minä olisin teidän Jumalan/ sentähden teidän pitä oleman pyhät: sillä minä olen pyhä.
3 Moos 11:46 Ja tämä on sääty caikista eläimistä ja linnuista/ ja caikista matelewaisista/ ja wesis eläwäisist/ ja caickinaisist eläimist/ jotca maalla matelewat.
3 Moos 11:47 Että te tiedäisitte eroitta puhtat nijstä saastaisist/ ja mitä eläimitä syötämän pitä/ ja mitä eläimitä ei sowi syödä.
Vers. 4. Se on teille saastainen ) Ehkä caicki eläimet idzestäns puhtat owat: sillä nijn on Gen. 1. Ja Jumala näki caicki mitä hän tehnyt oli/ ja se oli caicki hywä. Cuitengin että Jumala on tahtonut waatia Judalaisia Lain ikeen ala/ sijhenasti että wapahtaja tulis: Gal. 3:23. ja 4:3. ja 4. On hän nijn käskenyt/ että muutamat Lain jälken piti oleman saastaiset syötä ja uhratta: Nijn myös että he olisit muistanet Egyptiläisten hulluden/ jotca enimäst caicki eläimet/ saastaisetkin pidit jumalina. Lue Iustin. Phil. & Mar. quaest ad Orthod. 35. Lyra luule myös ettei ne saastaiset eläimet ollet terweliset syödä: sentähden on HERra kieldänyt heidän/ ja sillä näyttänyt hänen Isällisen murhens hänen Canssastans/ että hän soi heidän sitä cuin hywä ja terwelinen oli syödä: ne muut hän kielsi. Mutta Udes Testamendis ei ole meitä käsketty pitämän tätä eroitusta: nijncuin nähdän Gal. tygö 5:1. 1. Tim. 4:3. ja 4. 1. Cor. 10:25. Rom. 14:2. etc. Että Apost. tegois cap. 15. kieldän monicahdat ruat/ piti waiwoin hetkexi aica pidettämän/ Judalaisten tähden/ ettei heidän sijtä pahenduman pitänyt.
v. 22. Arbe/ Selaam/ Hargol ja Hagab ) Nämät neljä eläindä ei ole meidän maalla/ ja luetan nelijalcaisten linduin secaan/ sijs on paras/ että ne Hebraean nimet pidetän oudoisa sanoisa/ nijncuin on Halleluja.

XII. Lucu.
HERra anda käskyn lasten synnyttäwäisistä/ cuinga cauwan heidän pitä saastaiset oleman synnyttämisestäns: Poicalapsist/ v. 1.
Pijcalapsist/ v. 5.
Mitä heidän uhraman pitä heidän puhistuxens edestä/ v. 6.

3 Moos 12:1 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
3 Moos 12:2 Puhu Israelin lapsille/ ja sanos heille: Cosca waimo sijttä/ ja synnyttä poicalapsen/ nijn hänen pitä seidzemen päiwä oleman saastaisen/ nijncauwan cuin hän kärsi hänen sairauttans.
3 Moos 12:3 Ja cahdexandena päiwänä pitä ymbärinsleicattaman hänen esinahcans liha.
3 Moos 12:4 Mutta hänen pitä oleman cotona colmeneljättäkymmendä päiwä hänen puhdistuxens weresä: ei hänen pidä rupeman yhtengän/ cuin pyhä on/ eikä hänen pidä Pyhään tuleman/ sijhenasti cuin hänen puhdistus päiwäns täytetän.
3 Moos 12:5 Mutta jos hän synnyttä pijcalapsen/ nijn hänen pitä saastaisen oleman caxi wijcko/ nijncauwan cuin hän kärsi sairauttans/ ja cuusiseidzemettäkymmendä päiwä pitä hänen cotona oleman hänen puhdistuxens weresä.
3 Moos 12:6 MUtta cosca hänen puhdistus päiwäns pojan eli tyttären jälken owat täytetyt/ nijn tuocan wuosicunnaisen caridzan polttouhrixi/ ja mettisen pojan eli kyhkyläisen ricosuhrixi/ papille seuracunnan majan owen eteen.
3 Moos 12:7 Joca ne pitä uhraman HERran edes/ ja sowittaman hänen/ nijn hän puhdistu hänen werens juoxusta. Tämä on sääty pojan eli tyttären synnyttämisest.
3 Moos 12:8 Jos ei hänellä ole wara uhrata caridzata/ nijn ottacan caxi kyhkyläistä/ eli caxi mettisen poica/ toisen polttouhrixi ja toisen ricosuhrixi. Ja nijn papin pitä sowittaman hänen/ että hän puhdistettaisin.
Vers. 2. Oleman saastaisen ) Ei että sijttä taicka synnyttä lapsia/ on syndi eli saastainen työ/ sillä se oli nijn Jumalalda asetettu cohta Paradijsis syndijn langemisen edellä: waan että heille tämän cansa muistutettaisin sijtä saastaisudesta/ cuin meidän Esiwanhembain ricoxest sijhen on tullut/ Nimittäin/ että me caicki sikimme ja synnymme synnis/ Psal. 51:7.
XIII. Lucu.
HERra anda käskyn Mosexelle spitalista/ että jos jocu mercki näky jongun päällä spitalijn/ hänen pitä näyttämän idzens papeille/ ja heidän pitä duomidzeman/ olisco hän spitalinen eli ei/ v. 1.
etc. Se cuin duomitan spitalisexi/ hänen pitä peräti saastaisen oleman/ etc. ja asuman erinäns muista/ v. 45.
Pappein pitä myös duomidzeman jos sen muotoista jotakin on tullut waatteisijn/ v. 47.

3 Moos 13:1 JA HERra puhui Mosexelle ja Aaronille/ sanoden:
3 Moos 13:2 Jos ihmisen ihoon tule ajos/ eli rupi/ eli putkenpolttama/ nijncuin spitali tahdois tulla häneen/ nijn pitä hän wietämän papin Aaronin tygö/ eli yhden hänen pojistans pappein seasta.
3 Moos 13:3 Ja sijttecuin pappi näke merkin hänen ihosans/ ja jos carwat owat muuttunet walkiaxi/ ja haawan paicka on nähdä matalambi cuin muu iho hänen ruumisans/ se on totisest spitali/ sentähden papin pitä cadzeleman händä ja duomidzeman hänen saastaisexi.
3 Moos 13:4 Mutta jos hänen ihosans on putkenpolttama/ ja ei cuitengan näy olewan sywemmällä muuta iho/ ja carwat ei ole muuttunet walkiaxi/ nijn pitä papin hänen sulkeman sisälle seidzemexi päiwäxi.
3 Moos 13:5 Ja seidzemendenä päiwänä pappi cadzelcan/ jos haawat näkywät hänes olewan nijncuin ennengin/ ja ei ole lewinnet hänen ihosans/ nijn papin pitä hänen jällens toisexi seidzemexi päiwäxi sulkeman sisälle.
3 Moos 13:6 Ja cosca hän taas cadzele hänen toisna seidzemendä päiwänä/ ja löytä haawat rauwennexi/ ja ei lewinnexi hänen ihosans/ nijn pitä hänen duomidzeman hänen puhtaxi: sillä se on syhelmä/ ja pitä pesemän hänen waattens/ ja nijn on hän puhdas.
3 Moos 13:7 Mutta jos rupi lewiä hänen ihosans/ sijte cuin hän on papilda cadzottu ja puhtaxi sanottu/ nijn hän pitä cadzottaman toisen kerran papilda.
3 Moos 13:8 Jos sijs pappi näke/ että ruwet owat lewinnet hänen ihosans/ nijn pitä hänen duomidzeman hänen saastaisexi: sillä se on totisest spitali.
3 Moos 13:9 Mutta cosca spitalin haawa tule ihmiseen/ hän pitä wietämän papin tygö.
3 Moos 13:10 Ja cosca pappi näke ja löytä walkian ajoxen tullexi hänen ihoons/ ja carwat walistunexi/ ja uden lihan olewan ajoxes.
3 Moos 13:11 Nijn on totisest wanha spitali hänen ihosans/ ja sentähden pitä papin duomidzeman händä saastaisexi/ ja ei sillen sulkeman sisälle: sillä hän on jo saastainen.
3 Moos 13:12 Ja jos spitali lewiä hänen ihosans/ ja täyttä coco ihon/ päästä nijn jalcoijn/ caiken senjälken/ mitä pappi näke silmäins edes.
3 Moos 13:13 Cosca pappi cadzo ja löytä spitalin täyttänexi coco hänen ihons/ nijn pitä hänen duomidzeman hänen puhtaxi: sentähden/ että caicki on hänesä muuttunut walkiaxi: sillä hän on puhdas.
3 Moos 13:14 Mutta jona päiwänä usi liha hänes näky/ nijn hän duomitan saastaisexi.
3 Moos 13:15 Ja pappi nähtyäns uden lihan/ pitä hänen duomidzeman saastaisexi: sillä hän on saastainen/ ja on totisest spitali.
3 Moos 13:16 Mutta jos se usi liha muuttu jällens walkiaxi/ nijn pitä hänen tuleman papin tygö.
3 Moos 13:17 Ja cosca pappi näke ja löytä haawat muuttunen walkiaxi/ hänen pitä duomidzeman hänen puhtaxi: sillä hän on puhdas.
3 Moos 13:18 Ja jos jongun ihoon tule paisuma/ ja parane jällens.
3 Moos 13:19 Ja sijtte sijhen siaan tule jotakin walkiata eli punaista racko. Hän pitä cadzottaman papilda.
3 Moos 13:20 Cosca pappi näke sen paican matalammaxi muuta iho/ ja carwat owat muuttunet walkiaxi/ nijn hänen pitä händä duomidzeman saastaisexi: sillä sijtä paisumasta on totisest spitali tullut.
3 Moos 13:21 Mutta jos pappi näke ja löytä/ ettei carwat ole muuttunet walkiaxi/ ja ei ole matalambi cuin muucan iho/ ja walkia on cadonnut/ nijn hänen pitä sulkeman sisälle hänen seidzemexi päiwäxi.
3 Moos 13:22 Mutta jos hän lewene hänen ihosans/ nijn pitä papin duomidzeman hänen saastaisexi: sillä se on totisest spitalin haawa.
3 Moos 13:23 Mutta jos se putkenpolttama pysy siallans/ ja ei lewitä idzens/ nijn se on paisuman arpi/ ja papin pitä duomidzeman hänen puhtaxi.
3 Moos 13:24 Ja jos jongun iho tule rupijn tulen polttesta/ ja polton haawat owat punaiset taicka walkiat.
3 Moos 13:25 Ja pappi näke hänen ja löytä carwat muuttunexi walkiaxi sijtä/ cuin palanut on ja matalammaxi muuta iho/ nijn on totisest spitali tullut sijtä polttesta: sentähden pitä papin duomidzeman hänen saastaisexi: sillä se on spitalin haawa.
3 Moos 13:26 Mutta jos pappi näke ja löytä/ ettei carwat palanesa ole muuttunet walkiaxi/ eikä matalammaxi ole tullut muuta iho/ ja on sijtä cadonnut/ nijn pitä papin sulkeman hänen sisälle seidzemexi päiwäxi.
3 Moos 13:27 Ja seidzemendenä päiwänä pitä papin cadzeleman händä/ jos hän on lewinnyt hänesä/ nijn papin pitä duomidzeman hänen saastaisexi: sillä se on spitali.
3 Moos 13:28 Mutta jos se on alallans pysynyt palanesa/ ja ei ole lewinnyt hänen ihosans/ mutta on cadonnut/ nijn se on arpi palanen jälken/ ja papin pitä duomidzeman hänen puhtaxi: sillä se on arpi palanen jälken.
3 Moos 13:29 Jos mieheen eli waimoon tule syhelmä/ päähän eli leucaan.
3 Moos 13:30 Ja pappi cadzo sen ruwen/ ja löytä sen matalammaxi muuta iho/ ja carwat tulewat sijtä paicast kellaisexi ja harwemmaxi/ nijn hänen pidä duomidzeman sen saastaisexi: sillä se on spitali pääsä eli parrasa.
3 Moos 13:31 Mutta jos pappi näke/ ettei se rupi ole matalambi muuta iho/ ja carwat ei ole hänes hallawat/ nijn pitä papin sulkeman hänen sisälle seidzemexi päiwäxi.
3 Moos 13:32 Ja cosca hän seidzemendenä päiwänä näke ja löytä ettei rupi ole lewinnyt ihosa/ ja ei ole kellaisia carwoja/ ja ei ole rupi matalambi nähdä muuta iho.
3 Moos 13:33 Pitä hänen ajeleman idzens/ cuitengin/ ettei hän ajele rupe/ ja papin pitä hänen sulkeman sisälle seidzemexi päiwäxi.
3 Moos 13:34 Ja cosca hän seidzemendenä päiwänä näke hänen/ ja löytä ettei rupi ole lewinnyt ihosa/ ja ei ole matalambi muuta iho/ nijn papin pitä duomidzeman hänen puhtaxi/ ja hänen pitä pesemän waattens: sillä hän on puhdas.
3 Moos 13:35 Mutta jos rupi lewittä idzens ihoon/ sijttecuin hän puhtaxi sanottin.
3 Moos 13:36 Ja pappi näke ja löytä ruwen lewinnexi ihosa/ nijn eij pidä hänen sillen kysymän/ jos carwat owat kellaiset: sillä hän on saastainen.
3 Moos 13:37 Jos se on silmäin edes nähdä/ että rupi on yhdelläns ollut/ ja sijtä owat hallawat carwat käynet ulos/ nijn haawa on parannut/ ja hän on puhdas: sentähden pitä papin hänen puhtaxi sanoman.
3 Moos 13:38 Jos miehen eli waimon ihoon tule putkenpolttama.
3 Moos 13:39 Ja pappi näke sen rauwennexi/ nijn se on walkea rupi tullut hänen ihoons/ ja hän on puhdas.
3 Moos 13:40 Jos miehen eli waimon hiuxet päästä lähtewät/ nijn että hän tule paliaspääxi/ hän on puhdas.
3 Moos 13:41 Waan jos etiseldä puolelda päätä lähte/ nijn hän on puhdas.
3 Moos 13:42 Mutta jos jocu walke taicka punainen haawa tule sen paljan päälle/ nijn on sijhen spitali tullut paljan päälle/ eli odzan paljan päälle.
3 Moos 13:43 Sentähden pitä papin cadzoman hänen/ ja cosca hän löytä sen walkean eli punaisen haawan tullen sen paljan päälle/ eli odzan paljan päälle/ että se näky nijncuin muukin spitali ihosa.
3 Moos 13:44 Nijn hän on spitalinen ja saastainen/ ja papin pitä duomidzeman hänen saastaisexi/ sencaltaisen haawan tähden hänen pääsäns.
3 Moos 13:45 Joca spitalinen on/ hänen waattens pitä rewityt oleman/ ja pää awoi/ suu peitetty ja pitä huutaman: Saastainen/ saastainen.
3 Moos 13:46 Nijncauwan cuin se haawa hänesä on/ pitä hänen saastaisen oleman/ yxinäns asuman/ ja hänen asuinsians pitä ulcona leiristä oleman.
3 Moos 13:47 Jos jongun waatteseen tule spitalin haawa/ olcon se langainen eli lijnainen.
3 Moos 13:48 Loimeen eli cuteseen/ olcon se lijnainen eli willainen/ elickä nahcaan/ elickä caickinaiseen nahcawaatteseen.
3 Moos 13:49 Ja jos se haawa walistu eli punistu/ waattesa/ eli nahasa/ eli loimesa/ eli cutesa/ eli josacusa cappalesa cuin nahasta tehty on/ se on tosin spitalin haawa/ sentähden pitä papin händä cadzoman.
3 Moos 13:50 Ja cosca pappi sencaltaisen haawan näke/ nijn papin pitä hänen sulkeman sisälle seidzemexi päiwäxi.
3 Moos 13:51 Ja jos hän seidzemendenä päiwänä näke/ että haawa on lewinnyt waattesa/ loimesa/ eli cutesa/ nahasa/ eli josocusa cappalesa cuin nahasta on/ nijn on se lewinnen spitalin haawa/ ja se on saastainen.
3 Moos 13:52 Ja waattet pitä poltettaman/ loimi ja cude/ eli mikä se olis/ lijnainen eli langainen/ eli caickinainen cuin nahasta tehty on/ josa sencaltainen haawa on: sillä se on spitalin haawa/ ja pitä tules poltettaman.
3 Moos 13:53 Jos pappi näke/ ettei haawa ole lewinnyt waattesa/ loimesa eli cutesa eli caickinaisesa cappalesa cuin nahasta on.
3 Moos 13:54 Nijn pitä papin käskemän pestä sen josa haawa on/ ja pitä hänen sulkeman sisälle jällens toisexi seidzemexi päiwäxi.
3 Moos 13:55 Ja cosca pappi näke haawan sijttecuin se pesty on/ ettei haawa ole muuttunut hänen silmäins edes/ eikä myös ole lewinnyt/ nijn se on saastainen/ ja pitä tules poltettaman/ sillä se on sywälle idzens laskenut/ ja on sen paljaxi culuttanut.
3 Moos 13:56 Jos pappi näke että haawa cadonnut on sijttecuin se pestin/ nijn hänen pitä sen repäisemän pois waattesta/ nahasta/ loimesta eli cutesta.
3 Moos 13:57 Jos se wielä sijtte näky waattes/ loimes/ cutes eli caickinaises nahcawaattes/ nijn on se pisama/ ja se pitä poltettaman tules/ josa se haawa on.
3 Moos 13:58 Mutta waate/ loimi/ cude/ eli caickinainen nahcacalu/ cuin pesty on/ josta haawa cadonnut on/ se pitä wastudesta pestämän/ ja se on puhdas.
3 Moos 13:59 Tämä on sääty/ spitalisest ruwest waattesa/ lijnaises/ langaises/ loimes eli cutes/ ja caickinaises nahcawaattes/ sanowa heitä puhtaxi eli saastaisexi.
Vers. 4. Tästä on julkinen/ että Moses cudzu caickinaiset syhelmät/ paisumat ja putkenpolttamat/ spitalixi/ jotca spitalin muotoiset owat/ eli joista spitali tulis.
v. 12. Coco ihon ) tämä spitali cudzutan puhtaxi: sillä se on terwe ruumis/ joca idzens nijn puhdista/ nijncuin tapahtu putkenpolttamis/ rahcotaudis ja syhelmäs/ joiden cautta se paha pacahtu coco ruumista.

XIV. Lucu.
HERra käske/ cuinga ne jotca spitalista terwexi tulewat/ pitä puhdistettaman/ v. 1.
Mitkä menot heidän pitämän pitä/ v. 4.
Mitä heidän uhraman pitä/ v. 10.
Erinomaisest köyhät/ v. 21.
Mitä nijden huonetten cansa tehtämän pitä/ joisa jotakin sencaltaista näky/ v. 33.

3 Moos 14:1 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
3 Moos 14:2 Tämä on spitalisen sääty/ cosca hän puhdistetan: hän pitä tuotaman papin tygö.
3 Moos 14:3 Ja papin pitä käymän ulos leiristä/ cadzeleman händä/ jos spitalin haawa on parannut spitalisesta.
3 Moos 14:4 Ja käskekän puhdistettawan otta caxi eläwätä puhdasta lindua/ ja Cedripuuta/ ja rosinpunalla painettua willa/ ja Isoppi/
3 Moos 14:5 Ja käskekän teurasta sen yhden linnun sawiastias/ wuotawan weden tykönä.
3 Moos 14:6 Ja ottacan sen eläwän linnun Cedripuun cansa/ rosinpunalla painetun willan ja Isopin/ ja castacan sen tapetun linnun wereen/ wuotawan weden tykönä.
3 Moos 14:7 Ja prijscottacan spitalista puhdistettawan päälle/ seidzemen kerta/ ja nijn silläns puhdistacan hänen/ ja andacan sen eläwän linnun wapana lendä kedolle.
3 Moos 14:8 Mutta se puhdistettu peskän waattens/ ja ajelcan caicki hiuxens/ ja peskän idzens wedes/ ja nijn on hän puhdas. Mengän sijtte leirijn/ cuitengin asucan ulcona majastans seidzemen päiwä.
3 Moos 14:9 Ja seidzemendenä päiwänä pitä hänen ajeleman caicki hiuxet päästäns/ ja carwat parrastans ja silmäculmistans/ nijn että caicki carwat owat ajellut/ ja pitä pesemän waattens/ sijttecuin hän on pesnyt ihons wedellä/ nijn on hän puhdas.
3 Moos 14:10 JA cahdexandena päiwänä pitä hänen ottaman caxi wirhitöindä caridzata/ ja wirhittömän wuosicunnaisen lamban ja colme kymmenestä sämbyläjauhoja/ ruocauhrixi öljyllä secoitetun/ ja yhden Login öljyä.
3 Moos 14:11 Nijn pitä papin asettaman sen puhdistetun ja tämän calun HERran eteen/ seuracunnan majan owen edes.
3 Moos 14:12 Ja papin pitä ottaman sen yhden caridzan/ ja uhraman wicauhrixi sen öljy Login cansa/ ja pitä ne häälyttämän HERran edes.
3 Moos 14:13 Ja sijtte teurastaman caridzan/ sillä paicalla/ cusa ricosuhri ja polttouhri teurastetan/ pyhäs sias: Sillä nijncuin ricosuhri nijn myös wicauhrikin on papin oma: sillä se on caickein pyhin.
3 Moos 14:14 Ja papin pitä ottaman wicauhrin werestä/ ja siwuman puhdistetun oikian corwan lehteen/ ja oikian käden peucaloon/ ja oikian jalan isoin warpaseen.
3 Moos 14:15 Sijtte pitä hänen ottaman öljyä Logista wuodattaxens hänen ( papin ) wasemban käteens.
3 Moos 14:16 Ja pitä castaman oikian kätens sormet öljyyn/ cuin hänen wasemmas kädesäns on/ ja prijscottaman öljyä sormellans seidzemen kerta HErran edes.
3 Moos 14:17 Waan tähtexi jäänen öljyn hänen käteens/ pitä hänen paneman puhdistetun oikian corwan lehteen/ ja oikiaan peucaloon/ ja oikian jalan isoin warpaseen/ wicauhrin weren päälle.
3 Moos 14:18 Tähtexi jäänen öljystä hänen käteens/ pitä hänen paneman puhdistetun pään päälle/ ja papin pitä sowittaman händä HERran edes.
3 Moos 14:19 Ja pitä tekemän ricosuhrin/ ja sowittaman puhdistetun hänen saastaisudestans.
3 Moos 14:20 Ja pitä sijtte teurastaman polttouhrin/ ja pitä sen uhraman Altarilla ruocauhrin cansa/ ja sowittaman händä/ nijn hän on puhdas.
3 Moos 14:21 JOs hän on köyhä/ ja ei woi nijn paljo kädelläns saada cocoon/ nijn ottacan yhden caridzan wicauhrins edestä häälytyxexi/ sowittaxens händä/ ja yhden kymmenexen sämbyläjauhoja/ secoitetun öljyllä ruocauhrixi/ ja yhden Login öljyä.
3 Moos 14:22 Ja caxi kyhkyläistä eli caxi mettisen poica/ jotca hän kädelläns woi saada/ toinen olcon ricosuhrixi/ ja toinen polttouhrixi.
3 Moos 14:23 Ja candacan sen papille cahdexandena päiwänä puhdistuxens jälken/ seuracunnan majan owen edes/ HERran eteen.
3 Moos 14:24 Nijn pitä papin ottaman wicauhrin caridzan/ ja sen Login öljyä/ ja papin pitä ne häälyttämän HERralle.
3 Moos 14:25 Ja teurastaman wicauhrin caridzan/ ja ottaman sijtä wicauhrin werestä/ ja siwuman puhdistetun oikian corwan lehteen/ ja oikian käden peucaloon/ ja oikian jalan isoin warpaseen.
3 Moos 14:26 Ja wuodattaman öljyn hänen ( papin ) wasemban käteens.
3 Moos 14:27 Ja pitä prijscottaman oikian käden sormella öljystä/ cuin on hänen wasemmas kädesäns/ seidzemen kerta HERran edes.
3 Moos 14:28 Tähtexi jäänen öljyn hänen käteens/ pitä hänen paneman puhdistetun oikian corwan lehteen/ ja oikian käden peucaloon/ ja oikian jalan isoin warpaseen wicauhrin weren päälle.
3 Moos 14:29 Tähtexi jäänen öljyn hänen käteens pangan puhdistetun pään päälle/ ja sowittacan händä HERran edes.
3 Moos 14:30 Ja sijtte tehkän ricosuhrin sijtä toisesta kyhkyläisest/ eli mettisen pojasta/ nijstä cuin hän kädelläns on saanut.
3 Moos 14:31 Sijtä toisesta polttouhrin/ ynnä ruocauhrin cansa/ ja nijn silläns pitä papin sowittaman puhdistetun HERralle.
3 Moos 14:32 Tämä on sääty spitalisest/ joca ei saa kädelläns sitä cuin hänen puhdistuxeens tarwitan.
3 Moos 14:33 JA HERra puhui Mosexelle ja Aaronille/ sanoden:
3 Moos 14:34 Cosca te tuletta Canaan maalle/ jonga minä annan teille asuinsiaxi/ ja minä siellä jongun huoneseen spitalin haawan annan.
3 Moos 14:35 Nijn pitä hänen tuleman/ jonga huone on/ ja ilmoittaman papille/ sanoden: minun huonesani näky nijncuin spitalin haawa.
3 Moos 14:36 Nijn pitä papin käskemän heitä percaman caicki huonesta/ ennencuin pappi sijhen mene cadzoman haawa/ ettei caicki cuin huones owat/ saastutettais. Sijtte pitä papin menemän cadzeleman huonetta.
3 Moos 14:37 Cosca hän näke haawan/ ja löytä että huonen seinäs kellaiset ja punahtawat onnet owat/ ja owat nähdä matalammat muuta seinä.
3 Moos 14:38 Nijn lähtekän pappi huonen owesta/ ja sulkecan huonen kijnni seidzemexi päiwäxi.
3 Moos 14:39 Ja cosca hän seidzemendenä päiwänä palaja/ ja näke haawan laskenexi idzens sywemmälle huonen seinään.
3 Moos 14:40 Nijn pitä hänen käskemän heidän cangotta ulos kiwiä/ joisa haawa on/ ja heittä nijtä Caupungista ulos saastaiseen paickaan.
3 Moos 14:41 Ja huone pitä sisäldä caicki ymbärins puhtaxi caapittaman/ ja caapittu sawi heitettämän Caupungist ulos saastaiseen paickaan.
3 Moos 14:42 Ja ottaman toiset kiwet/ ja paneman siaan/ ja ottaman toisen sawen ja siwuman huonen.
3 Moos 14:43 Jos sijs haawa jällens tule/ ja pacahtu ulos huonesa/ sijttecuin kiwet owat cangotetut ulos/ ja wastudest siwuwat huonen: nijn pitä papin menemän sen sisälle.
3 Moos 14:44 Ja cosca hän näke haawan laskenexi idzens lewiämmälle huonesa/ nijn on tosin culuttawainen spitali sijnä huones/ ja on saastainen.
3 Moos 14:45 Sentähden pitä se huone särjettämän/ sekä kiwet että puut/ ja caicki sawi huonesta wietämän Caupungist ulos saastaiseen paickaan.
3 Moos 14:46 Ja se cuin käy huonesa nijncauwan/ cuin se teljetty on/ hänen pitä oleman saastaisen ehtosen asti.
3 Moos 14:47 Ja se cuin sijnä huonesa maca/ eli syö sijnä/ hänen pitä waattens pesemän.
3 Moos 14:48 Jos myös pappi mene ja näke ettei haawa ole laskenut idzens lewiämmälle huonesa/ sijttecuin se caapittu on/ nijn sanocan hän sen puhtaxi: sillä haawa on parannut.
3 Moos 14:49 Ja pitä ottaman ricosuhrixi huonen edest caxi lindua/ Cedripuuta/ ja rosinpunalla painetuita willoja ja Isoppi.
3 Moos 14:50 Ja tappaman toisen linnun sawises astias/ wuotawan weden tykönä.
3 Moos 14:51 Ja pitä ottaman Cedripuun/ ja rosinpunalla painetuita willoja/ Isopin/ ja sen eläwän linnun/ ja castaman ne sen tapetun linnun wereen/ wuotawan weden tykönä/ ja prijscottaman huonen seidzemen kerta.
3 Moos 14:52 Ja pitä nijn silläns puhdistaman huonen linnun werellä/ ja wuotawalla wedellä/ ja eläwällä linnulla/ Cedripuulla/ Isopilla ja rosinpunalla painetulla willalla.
3 Moos 14:53 Ja sijtte päästäkän sen eläwän linnun lendämän wapana caupungist kedolle/ ja sowittaman huonen/ nijn se on puhdas.
3 Moos 14:54 Tämä on caickinaisen spitalin ja syhelmän haawain sääty.
3 Moos 14:55 Waatten ja huonen spitalin.
3 Moos 14:56 Paisumain/ pisamain ja putkenpolttamitten.
3 Moos 14:57 Että pitä tiettämän/ mikä puhdas eli saastainen on. Tämä on sääty spitalist.
Vers. 10. Log ) on wähäinen mitta/ joca nijn Hebraean kielellä cudzutan/ mutta se on wielä nyt tietämätöin/ cuinga suuri se on ollut.
XV. Lucu.
HERra käske/ että se mies jonga siemen wuota/ pitä oleman saastainen/ ja se johonga hän sattu/ v. 1.
Cuinga hän pitä puhdistettaman/ v. 13.
Jolda siemen wuota unes/ v. 16.
Waimo/ cosca hänellä on se luonnolinen hänen lihans weren juoxu/ v. 19.
eli pidemmäldä cuin aica on/ pitä oleman saastainen/ ja se johonga hän rupe/ v. 24.
Cuinga hän pitä puhdistettaman/ v. 28.
Ettei he saastuta HERran Tabernacli/ v. 31.

3 Moos 15:1 JA HERra puhui Mosexelle ja Aaronille/ sanoden:
3 Moos 15:2 Puhucat Israelin lapsille/ ja sanocat heille: cosca miehellä on hänen lihans juoxu/ on hän saastainen.
3 Moos 15:3 Ja silloin on hän saastainen sijtä juoxusta/ cosca hänen lihans mätäne/ ja tuli tukituxi sijtä wuotamisest.
3 Moos 15:4 Jocainen wuode josa hän lepä/ ja caicki se josa hän istu/ saastutetan.
3 Moos 15:5 Ja se joca sattu hänen wuoteseens/ pitä pesemän waattens/ ja wiruttaman hänens wedellä/ ja pitä oleman saastainen ehtosen asti.
3 Moos 15:6 Se joca istu cusa hän on istunut/ hänen pitä pesemän waattens/ ja wiruttaman idzens wedellä/ ja oleman saastaisen ehtosen asti.
3 Moos 15:7 Se joca sattu hänen lihaans/ hän peskän waattens/ ja wiruttacan hänens wedellä ja olcan saastainen ehtosen asti.
3 Moos 15:8 Jos hän sylke puhtan päälle/ nijn se pitä pesemän waattens/ ja wiruttaman hänens wedellä/ ja oleman saastainen ehtosen asti.
3 Moos 15:9 Ja satula jolla hän aja/ pitä oleman saastainen.
3 Moos 15:10 Ja se joca sattu johongun sijhen/ joca hänen allans on ollut/ hänen pitä saastaisen oleman ehtosen asti/ ja joca nijtä canda/ pitä pesemän waattens/ ja wiruttaman hänens wedellä/ ja oleman saastaisen ehtosen asti.
3 Moos 15:11 Ja johonga hän tarttu/ ennencuin hän kätens pese wedellä/ sen pitä waattens pesemän ja wiruttaman idzens wedellä/ ja oleman saastaisen ehtosen asti.
3 Moos 15:12 Tarttu hän sawiseen astiaan/ se pitä ricottaman/ mutta puuastia pitä wedellä wirutettaman.
3 Moos 15:13 Ja tulduans puhtaxi lihans juoxusta/ pitä hänen lukeman seidzemen päiwä puhdistuxestans/ ja pitä pesemän waattens/ ja wiruttaman idzens juoxewalla wedellä/ nijn hän on puhdas.
3 Moos 15:14 Ja cahdexandena päiwänä pitä hänen ottaman parin mettisiä/ eli caxi kyhkyläisen poica/ ja pitä tuoman HERran eteen seuracunnan majan owen edes/ ja andaman ne papille.
3 Moos 15:15 Ja papin pitä ne uhraman/ yhden ricosuhrixi/ ja toisen polttouhrixi/ ja sowittaman hänen HERran edes hänen juoxustans.
3 Moos 15:16 Cosca miehest siemen wuota unesa/ hänen pitä pesemän coco ruumins wedellä ja oleman saastaisen ehtosen asti.
3 Moos 15:17 Ja caicki waate/ ja caicki nahca/ joca sencaltaisella siemenellä tahrattu on/ pitä pestämän wedellä/ ja oleman saastainen ehtosen asti.
3 Moos 15:18 Ja waimo/ jonga tykönä sencaltainen mies maca/ jolla on siemenen juoxu/ heidän pitä pesemän idzens wedellä/ ja oleman saastaiset ehtosen asti.
3 Moos 15:19 COsca waimolla on hänen lihans weren juoxu/ pitä hänen erinäns oleman seidzemen päiwä. Ja joca häneen sattu/ hänen pitä saastaisen oleman ehtosen asti.
3 Moos 15:20 Ja caicki jonga päällä hän lewäjä/ nijncauwan cuin hän erinäns on/ pitä oleman saastainen/ ja caicki jonga päällä hän istu/ pitä oleman saastainen.
3 Moos 15:21 Ja se joca hänen wuoteseens sattu/ hänen pitä pesemän waattens/ ja wiruttaman hänens wedellä/ ja pitä oleman saastaisen ehtosen asti.
3 Moos 15:22 Ja joca tarttu johongun/ jonga päällä hän on istunut/ hänen pitä pesemän waattens/ ja wiruttaman hänens wedellä/ ja oleman saastaisen ehtosen asti.
3 Moos 15:23 Jos jotakin osa olla sen wuotes/ eli istuimella cusa hän istu/ jos jocu sijhen tarttu/ hänen pitä oleman saastaisen ehtosen asti.
3 Moos 15:24 Ja jos jocu mies lewäjä hänen tykönäns/ sijhen aican cuin hänen aicans tule/ hänen pitä oleman saastaisen seidzemen päiwä/ ja hänen wuotens/ josa hän lewännyt on/ pitä oleman saastaisen.
3 Moos 15:25 Jos jongun waimon weren juoxu wuota cauwan aica/ ei waiwoin nijncauwan cuin aica on/ mutta myös ylidze sen ajan/ hänen pitä oleman saastaisen nijncauwan cuin se wuota/ nijncuin hän on hänen oikialla wuotons ajalla/ nijn hänen pitä oleman sijhen aican saastaisen.
3 Moos 15:26 Caicki wuode cusa hän lewäjä/ nijncauwan cuin hän wuota/ pitä oleman nijncuin oikian wuotons ajan wuode. Ja caicki jonga päällä hän istu/ pitä oleman saastainen nijncuin hänen oikiana wuotamisens aicana.
3 Moos 15:27 Se joca rupe johongun nijhin/ hänen pitä oleman saastaisen/ ja pitä pesemän waattens/ ja wiruttaman hänens wedellä/ ja oleman saastaisen ehtosen asti.
3 Moos 15:28 Cosca hän on puhdas wuotamisestans/ nijn hänen pitä lukeman seidzemen päiwä/ sijtte hänen pitä oleman puhtan.
3 Moos 15:29 Mutta cahdexandena päiwänä pitä hänen ottaman parin mettisiä eli caxi kyhkyläisen poica wiedäxens papille/ seuracunnan majan owen edesä.
3 Moos 15:30 Ja papin pitä uhraman yhden ricosuhrixi/ ja toisen polttouhrixi/ ja sowittaman hänen HERran edes/ hänen saastaisudens juoxusta.
3 Moos 15:31 Nijn teidän pitä eroittaman Israelin lapsia heidän saastaisudens tähden/ ettei he cuolis heidän saastaisudesans/ cosca he minun majani saastuttawat joca teidän seasan on.
3 Moos 15:32 Tämä on sääty wuotamisest ja sijtä jolda unesa siemen wuota/ nijn että hän sijtä tule saastaisexi. Ja sijtä jolla on weren juoxu/ ja sijtä jolla jocu wuotaminen on/ miehest eli waimost/ ja cosca mies lewäjä saastaisen tykönä.
XVI. Lucu.
HERra käske ylimmäisen papin mennä erän wuodes caickein pyhimbään/ v. 1.
pyhäsä caunistuxes erinomaisen uhrin cansa/ v. 3.
idzens ja hänen huonens/ v. 6.
Pyhän ja Tabernaclin edest/ v. 15.
ja mennesäns ulos Altarin/ v. 18.
ja caiken Canssan sowittaman/ v. 20.
kymmenendenä päiwänä seidzemennes cuucaudes/ joca heille pitä oleman lepytys juhlapäiwä/ v. 29.

3 Moos 16:1 JA HERra puhui Mosexelle ( sijttecuin ne caxi Aaronin poica cuollet olit/ uhratesans HERran edes ) ja sanoi:
3 Moos 16:2 Sano weljelles Aaronille/ ettei hän joca aica mene sisälmäisen Pyhään/ sisälliselle puolelle Esirippua/ Armonistuimen eteen/ cuin Arkin päällä on/ ettei hän cuolis: sillä minä näytän minuni pilwesä/ Armonistuimen päällä.
3 Moos 16:3 Mutta näiden cansa Aaronin pitä käymän Pyhän sisälle/ ottacan nuoren mullin ricosuhrixi/ ja oinan polttouhrixi.
3 Moos 16:4 Ja pitä pukeman pyhän lijnahamen päällens/ ja lijnaisen alaswaatten hänen ihons päälle/ ja wyöttämän idzens lijnaisella wyöllä/ ja paneman lijnahijpan päähäns: sillä ne owat pyhät waattet/ ja pitä wiruttaman ihons wedellä/ ja ne pukeman päällens.
3 Moos 16:5 Ja pitä ottaman Israelin lasten joucolda caxi caurista ricosuhrixi/ ja oinan polttouhrixi.
3 Moos 16:6 Ja Aaronin pitä tuoman mullin ricosuhrixens/ ja sowittaman idzens huoneinens.
3 Moos 16:7 Ja sijtte ottaman caxi caurista asettaxens HERran eteen/ seuracunnan majan owella.
3 Moos 16:8 Ja pitä heittämän arwan cahdesta caurista/ toisen arwan HERralle/ ja toisen wapalle caurille.
3 Moos 16:9 Ja pitä uhraman sen caurin ricosuhrixi/ jonga päälle HERran arpa langeis.
3 Moos 16:10 Mutta sen caurin/ jonga päälle wapauden arpa langeis/ pitä hänen asettaman eläwänä HERran eteen/ että hänen pitä sowittaman sen/ ja päästämän sen wapan caurin corpeen.
3 Moos 16:11 Ja nijn pitä hänen tuoman ricosuhrins mullin/ ja sowittaman idzens ja huonens/ ja pitä teurastaman sen.
3 Moos 16:12 Ja pitä ottaman astian täynnäns tulisita hijliä Altarilda/ joca on HERran edes/ ja pions täyden surwottuta pyhä sawua/ ja candaman Esiripun sisälliselle puolen.
3 Moos 16:13 Ja paneman sijtä tulen päälle HERran eteen/ nijn että pyhän sawun suidzu Armonistuimen peittäis/ joca on Todistuxen päällä/ ettei hän cuolis.
3 Moos 16:14 Ja pitä ottaman mullin werestä/ prijscottaxens sormellans Armonistuimen puoleen etiselle puolelle. Seidzemen kerta pitä hänen näin sormellans Armonistuimen edes werta prijscottaman.
3 Moos 16:15 Sijtte pitä hänen teurastaman Canssan ricosuhrin caurin/ ja pitä candaman hänen werestäns Esirippuun/ ja pitä tekemän sen weren cansa/ nijncuin hän teki mullin weren cansa/ ja prijscottaman sitä Armonistuimen päälle/ ja Armonistuimen edes.
3 Moos 16:16 Ja pitä nijn sowittaman Pyhän Israelin lasten riettaudest ja heidän wäärydestäns/ caikisa heidän synneisäns. Nijn myös pitä hänen tekemän seuracunnan majalle/ joca on heidän tykönäns/ keskellä heidän saastaisuttans.
3 Moos 16:17 Ei pidä yhdengän ihmisen oleman seuracunnan majas/ cosca hän käy sowittaman Pyhäs/ sijhenasti/ että hän sieldä käy ulos/ ja pitä nijn sowittaman idzens/ ja huonens/ ja coco Israelin Canssan.
3 Moos 16:18 Ja cosca hän mene ulos Altarin tykö/ joca on HERran edes/ pitä hänen sowittaman sen/ ja ottaman mullin ja caurin werest/ ja siwuman Altarin sarwein päälle ymbärins.
3 Moos 16:19 Ja pitä prijscottaman sormellans werestä seidzemen kerta sen päälle/ ja puhdistaman ja pyhittämän sen/ Israelin lasten saastaisudest.
3 Moos 16:20 Ja cosca hän on täyttänyt Pyhän ja seuracunnan majan ja Altarin sowinnon/ nijn pitä hänen tuoman sen eläwän caurin.
3 Moos 16:21 Ja Aaronin pitä paneman molemmat kätens sen caurin pään päälle/ ja tunnustaman hänen päällens caicki Israelin ricoxet ja heidän pahat tecons caikisa heidän synneisäns. Ja pitä ne paneman caurin pään päälle/ ja lähettämän sen jongun sowelian miehen cansa corpeen menemän.
3 Moos 16:22 Että caurin pitä candaman caicki heidän pahat tecons erimaahan/ ja pitä caurin jättämän medzän corpeen.
3 Moos 16:23 JA Aaronin pitä käymän seuracunnan majaan/ ja rijsuman lijnawaattet pääldäns/ jotca hän ennen pukenut oli käydesäns pyhään ja jättämän ne sinne.
3 Moos 16:24 Ja pitä pesemän ihons wedellä pyhäsä sias/ ja pukeman päällens omat waattens/ menemän ja tekemän sekä omans että Canssan polttouhrin/ ja nijn sowittaman sekä idzens/ että Canssan.
3 Moos 16:25 Ja polttaman ricosuhrin lihawuden Altarilla.
3 Moos 16:26 Waan se joca wei sen wapan caurin ulos/ pitä wiruttaman waattens/ ja pesemän ihons wedellä/ ja sijtte tuleman jällens leirijn.
3 Moos 16:27 Ricosuhrin mullin ja ricosuhrin caurin/ joinenga weri cannettin sowinnoxi Pyhään/ pitä wietämän leiristä ulos tules poltetta/ sekä heidän nahcans/ lihans ja rapans.
3 Moos 16:28 Ja se cuin nijtä poltta/ hänen pitä wiruttaman waattens/ ja pesemän ihons wedellä ja sijtte tuleman leirijn.
3 Moos 16:29 Tämän pitä oleman teille ijancaickisen säädyn/ kymmenendenä päiwänä seidzemendenä Cuucautena/ pitä teidän ruumistan waiwaman/ ja ei mitäkän tekemän/ olcon se omainen/ eli muucalainen teidän seasan.
3 Moos 16:30 Sillä sinä päiwänä te sowitetan/ nijn että te tuletta puhtaxi caikista teidän synneistän/ HERran edes te puhtaxi tuletta.
3 Moos 16:31 Sentähden sen pitä oleman teille suurimman Sabbathin/ ja teidän pitä waiwaman teidän ruumitan. Olcon se teille ijancaickinen sääty.
3 Moos 16:32 Mutta sen sowinnon pitä papin tekemän joca pyhitetty on/ ja jonga käsi täytetty on papin wircaan hänen Isäns jälken. Ja pitä pukeman päällens lijnaiset waattet/ cuin owat ne pyhät waattet.
3 Moos 16:33 Ja nijn pitä hänen sowittaman Pyhän/ ja seuracunnan majan/ ja Altarit ja papit/ ja coco seuracunnan.
3 Moos 16:34 Tämän pitä oleman teille ijancaickisen säädyn/ että te sowitatte Israelin lapset caikista heidän synneistäns wihdoin wuodesa. Ja Moses teki nijncuin HERra oli käskenyt.
Vers. 7. Caxi caurista ) Cuinga nämät caurit owat awistanet Christusta/ kirjoitta Iustinus hänen Dial. cum Tryphon. pag. 201.
v. 16. Saastaiset ) se on/ coco Israel on syndinen ja syndi teke/ cuitengin asu Jumala syndisten keskellä/ ja pyhittä heidän/ se on: he nautidzewat hänen pyhyttäns/ ja cudzutan hänen tähtens pyhäxi/ muutoin on se caicki saastaisus ja syndi heidän cansans/ tämä on Christus hänen Canssans keskellä.
v. 29. Waiwaman teidän ruumitan ) se on/ teidän pitä wälttämän caickia nijtä/ jotca kehoittawat lihan haureuteen.

XVII. Lucu.
HERra kieldä Israelin lapsia cusacan mualla uhramast/ waan seuracunnan majan owes/ v. 1.
uhramast Perkeleille/ v. 7.
werta syömäst/ v. 10.
raato eli haasca/ joca sen teke hänen pitä saastainen oleman ehtosen asti/ v. 15.

3 Moos 17:1 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
3 Moos 17:2 Puhu Aaronille ja hänen pojillens/ ja caikille Israelin lapsille/ ja sano heille: tämä on se cuin HERra käskenyt on/ sanoden:
3 Moos 17:3 Cucaikänäns Israelin huonesta leirisä taicka ulcona leiristä/ teurasta härjän/ eli caridzan/ eli wuohen.
3 Moos 17:4 Ja ei canna sitä cuin HERralle uhrixi pitä tuotaman/ HERran majan eteen/ hänen pitä wereen wicapää oleman/ nijncuin se joca weren wuodattanut on/ ja sencaltainen ihminen pitä häwitettämän hänen Canssastans.
3 Moos 17:5 Sentähden pitä Israelin lapset heidän uhrins/ jonga he kedolla uhrata tahtowat/ HERran eteen candaman seuracunnan majan owes/ papille/ ja siellä uhraman heidän kijtosuhrins HERralle.
3 Moos 17:6 Ja papin pitä prijscottaman weren HERran Altarille/ seuracunnan majan owen edes/ ja polttaman lihawuden HERralle makiaxi hajuxi.
3 Moos 17:7 Ja ei millänmuoto enämbi heidän uhrians uhraman perkeleille/ joiden cansa he huorin tehnet owat. Se pitä oleman heille ja heidän sugullens ijancaickinen sääty.
3 Moos 17:8 Sentähden pitä sinun sanoman heille: cucaikänäns ihminen Israelin huonesta/ eli muucalainen joca teidän seasan on/ teke uhrin eli polttouhrin/
3 Moos 17:9 Ja ei sitä canna seuracunnan majan owen eteen/ että hänen HERralle sen tekemän pidäis/ se pitä häwitettämän hänen Canssastans.
3 Moos 17:10 JA cucaikänäns ihminen Israelin huonest/ eli muucalaisist joca teidän seasan on/ syö jotakin werta/ händä wastoin minä panen minun caswoni/ ja minä häwitän hänen Canssastans:
3 Moos 17:11 Sillä ruumin elämä on weresä/ ja minä olen sen teille andanut Altarille/ että teidän sielun pidäis sen cautta sowitettaman: sillä weri on elämän sowindo.
3 Moos 17:12 Sentähden minä olen sanonut Israelin lapsille: ei yxikän hengi teidän seasan pidä werta syömän/ eikä yxikän muucalainen joca teidän seasan asu/ pidä werta syömän.
3 Moos 17:13 Ja cucaikänäns ihminen Israelin huonesta/ taicka muucalainen teidän seasan/ joca saa eläimen eli linnun pyydyxest/ jota syödän/ hänen pitä wuodattaman sen weren/ ja peittämän sen maalla.
3 Moos 17:14 Sillä ruumin elämä on hänen weresäns nijncauwan cuin se elä. Ja minä olen sanonut Israelin lapsille/ ei teidän pidä yhtäkän ruumin werta syömän: sillä ruumin elämä on hänen weresäns/ se joca sen syö/ hän pitä häwitettämän.
3 Moos 17:15 Ja cucaikänäns hengi syö raato/ taicka sitä joca medzän pedolda rewitty on/ olcon hän cotolainen eli muucalainen/ hänen pitä pesemän waattens/ ja wiruttaman hänens wedellä/ ja oleman saastaisen ehtosen asti/ nijn hän tule puhtaxi.
3 Moos 17:16 Jollei hän pese waatteitans ja idzens wiruta/ hänen pitä idze candaman wäärydens.
Vers. 4. Wereen wicapää ) tästä nähdän ettei Jumala tahdo sencaltaista palwelusta/ cuin jocu omasta hywästä tahdostans walidze: waan ainoastans mitä hän idze käskenyt ja säätänyt on. Sentähden pitä hän täsä sencaltaiset uhrajat/ jotca omasta tahdostans uhrawat/ murhaitten wertana: nijncuin myös Esaias heidän cudzu/ cap. 66:3.
v. 5. Papille ) Ei pidä idze omast tahdost ja jumalisudest uhrattaman.
v. 10. Syö jotakin werta ) Että Jumala oli nijn angarast kieldänyt syömäst werta/ on cahtalainen syy: ensimäinen/ ettei he olis idzens nijn harjoittanet syömän werta/ ja sentähden sijtte usein tappaman toinen toistans. Sijtte/ että weri piti heille oleman pyhä cappale/ jolla heidän piti puhdistaman HERran edes caicki heidän saastaisudens: Joca awisti Christuxen werta/ jonga cautta me puhdistetan caikista meidän synneistäm/ 1. Ioh. 1:7.

XVIII. Lucu.
HERra kieldä Israelin lapsia tekemäst muiden maiden tapain jälken/ waan nijncuin hän heidän oli käskenyt/ v. 1.
erinomaisest kieldä hän heidän tekemäst sucurudzautta/ v. 14.
ja huori/ v. 20.
uhramast lapsians Molechille/ v. 21.
macamast miehenpuolen eli järjettömän luondocappalen/ nijncuin waimon/ tykönä/ v. 22.
sillä sencaltaisten ricosten tähden on maa oxendanut pacanat/ jotca heidän edelläns asuit/ v. 24.

3 Moos 18:1 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
3 Moos 18:2 Puhu Israelin lapsille/ ja sano heille: Minä olen HERra teidän Jumalan.
3 Moos 18:3 Ei teidän pidä tekemän Egyptin maan töiden jälken josa te asuitte/ eikä myös Canaan maan tegon jälken/ johonga minä teitä wien/ ei teidän myös pidä heidän menoisans waeldaman.
3 Moos 18:4 Waan tehkät minun oikeuteni/ ja käskyini jälken/ waeldaxenne nijsä/ sillä minä olen HERra teidän Jumalan.
3 Moos 18:5 Sentähden pitä teidän minun säätyni pitämän ja minun oikeuteni: sillä se ihminen/ joca nijtä teke/ hän nijden cautta elä: sillä minä olen HERra.
3 Moos 18:6 EI kengän pidä lähimmäistä langoans lähestymän/ hänen häpyäns paljastaman: Sillä minä olen HERra.
3 Moos 18:7 Sinun Isäs häpyä ja äitis häpyä ei sinun pidä paljastaman. Se on sinun äitis/ älä sijs hänen häpyäns paljasta.
3 Moos 18:8 Ei sinun pidä paljastaman sinun Isäs emännän häpyä: sillä se on sinun Isäs häpy.
3 Moos 18:9 Sinun sisares häpyä/ taicka Isästäs eli äitistäs/ cotona taicka ulcona syndynyt/ älä paljasta heidän häpyäns.
3 Moos 18:10 Ei sinun pidä paljastaman sinun poicas tyttären/ eli sinun tyttäres tyttären häpyä: sillä se on sinun häpys.
3 Moos 18:11 Ei sinun pidä paljastaman sinun Isäs emännän tyttären häpyä/ joca Isälles syndynyt on: sillä se on sinun sisares.
3 Moos 18:12 Ei sinun pidä paljastaman sinun Isäs sisaren häpyä: sillä se on Isäs lähimmäinen lango.
3 Moos 18:13 Ei sinun pidä paljastaman äitis sisaren häpyä: sillä se on sinun äitis lähimmäinen lango.
3 Moos 18:14 EI sinun pidä paljastaman sinun setäs häpyä/ nijn ettäs nait hänen emändäns/ joca sinun heimos on.
3 Moos 18:15 Ei sinun pidä paljastaman sinun miniäs häpyä: sillä hän on sinun poicas emändä/ sentähden ei sinun pidä hänen häpyäns paljastaman.
3 Moos 18:16 Ei sinun pidä paljastaman sinun weljes emännän häpyä: sillä se on sinun weljes häpy.
3 Moos 18:17 Ei sinun pidä sinun emändäs ynnä hänen tyttärens häpyä paljastaman: eikä hänen poicans tytärtä/ eli tyttären tytärtä ottaman/ heidän häpyäns paljastaman: sillä hän on lähimmäinen lango/ ja se on häpiälinen.
3 Moos 18:18 Ei sinun pidä myös ottaman sinun emändäs sisarta/ hänen häpyäns paljastaman/ händä waiwaman wielä hänen eläisäns.
3 Moos 18:19 Ei sinun pidä lähestymän waimon tygö/ nijncauwan/ cuin hän sairauttans kärsi/ hänen häpyäns paljastaman hänen saastaisudesans.
3 Moos 18:20 Ei sinun pidä myös macaman sinun lähimmäises emännän tykönä/ häneen ryhtymän/ jollas idzes häneen saastutat.
3 Moos 18:21 Ei sinun pidä siemenestäs andaman Molechille poltetta/ ettes häwäisis sinun Jumalas nime: sillä minä olen HERra.
3 Moos 18:22 Ei sinun pidä miehenpuolen cansa macaman/ nijncuin waimon cansa: sillä se on cauhistus.
3 Moos 18:23 Ei sinun pidä myös eläimen cansa macaman/ ettes idzes sen cansa saastutais. Ja ei yxikän waimo pidä eläimeen ryhtymän: sillä se on cauhistus.
3 Moos 18:24 EI teidän pidä yhdesäkän näisä idzen saastuttaman: sillä näisä caikisa owat pacanat heitäns saastuttanet/ jotca minä ajan pois teidän edestän.
3 Moos 18:25 Ja maa on sillä saastutettu/ ja minä edziskelen heidän pahat tecons/ nijn että sen maan pitä heidän asujans oxendaman.
3 Moos 18:26 Sentähden pitäkät minun säätyni ja oikeuteni/ ja älkät näistä cauhistuxista yhtäkän tehkö/ eikä omainen/ eikä muucalainen teidän seasan.
3 Moos 18:27 Sillä caicki sencaltaiset cauhistuxet owat tämän maan Canssat tehnet/ jotca teidän edellän olit/ ja owat maan saastuttanet:
3 Moos 18:28 Ettei se maa myös teitä oxennais/ jos te sen saastutat/ nijncuin se on pacanat/ jotca teidän edellän olit/ oxendanut.
3 Moos 18:29 Sillä jotca nämät cauhistuxet tekewät/ heidän sieluns pitä häwitettämän Canssastans.
3 Moos 18:30 Sentähden pitäkät minun säätyni/ ettet te tekis cauhistawaisten tapain jälken/ jotca teidän edellän olit/ ettet te nijllä saastutetais: Sillä minä olen HERra teidän Jumalan.
Vers. 5. Sen pitä nijstä elämän ) Mutta ei ole yhtäkän/ joca Jumalan käskyt täyttä: Psal. 32. 130. 143. Iob. 9:15. Sentähden sulke Pawali/ Rom. 3. ja 4. Gal. 3. ettei yxikän ihminen Lain töiden cautta hurscaxi ja autuaxi tule/ waan uscon cautta Christuxen päälle/ hän on Lain täyttämys meidän edestäm/ Rom. 10:4.
v. 9. Sisares häpyä/ joca sinun Isäs eli äitis tytär on ) se on/ joca syndynyt on yhdest Isäst/ eli yhdest äitist/ ja toisesta Isästä. Cotona taicka ulcona ) Cotona/ se on/ awiowuotes. Ulcona/ se on/ salawuotes. Tästä ymmärretän/ awioskäsky kielttäwän caickein orpanusten wälillä/ olcon he coco orpanuxet eli puoli/ awiot eli äpäret: Nijncuin wanhat Hebrerit sen selittäwät.
v. 16. Sinun weljes emännän ) Nimittäin/ muutoin/ jos sinun weljes cuole ilman siemenetä/ silloin mahdat sinä hänen otta herättäxens hänelle siemendä: Nijncuin on Deut. 25:5. ja sieldä lewiämmäldä nähdän.
v. 18. Ei sinun pidä ottaman sinun emändäs sisarta ) Hebrean ja Graecan kieles on selkiäst: Ei sinun pidä ottaman emändätä hänen sisarens siwuun/ joca on Hebraean puhen parsi/ ja on nijn paljo cuin otta toista toisen tygö/ nijncuin nähtäwä on/ Gen. 26:31. Exod. 26:3. etc. Nijncauwan cuin se endinen elä/ joca täsä kieldän: waan yhden/ nijncuin algusa oli säätty/ jonga säädyn myös Christus meille muistutta/ Matth. 19:52 ja Pawali 1. Cor. 6:16.
v. 21. Molechille ) Molech oli epäjumala jota he palwelit lasten polttamisella/ nijncuin Manasse Judan Cuningas teki/ ja luulit että he sillä palwelit Jumalata/ nijncuin Abraham cosca hän uhrais hänen poicans Isaachin: Mutta ettei Jumala sencaltaista ollut käskenyt/ nijncuin hän Abrahamille teki/ oli se wäärin/ sentähden sano Jumala täsä/ että hänen nimens sen cautta häwäistin.
v. 24. Pacanat heitäns saastuttanet ) Tästä nähdän/ että nämät Lait owat ollet luonnolliset/ että myös pacanatkin nijhin sidotut olit.

XIX. Lucu.
HERra käske heidän pyhät olla/ v. 1.
Cunnioitta wanhembitans: pitä pyhäpäiwiä/ v. 3.
Kieldä palwelemast epäjumalita/ v. 4.
aiwa tyynni corjamast köyhäin edestä/ v. 9.
warastamast/ walhettelemast/ tekemäst eli wannomast wäärin/ v. 11.
tekemäst wääryttä/ ryöwämäst eli kieldämäst työmiehildä heidän palckans/ v. 13.
kiroilemast cuuroja eli langettamast sokiata/ v. 14.
wäärin duomidzemast/ v. 15.
panettelemast/ v. 16.
wihamast/ v. 17.
eli costamast lähimmäiselläns/ waan racastaman nijncuin idzens/ v. 18.
macamast jotacuta orja/ v. 20.
syömäst werta/ tottelemast linduin huuto eli päiwäin walidzioja/ v. 26.
ajelemast idzens/ v. 27.
merkidzemäst ruumistans/ v. 28.
pitämast lapsians salawuoteudes/ v. 29.
tottelemast tietäitä/ v. 31.
Waan käske cunnioitta wanhoja/ v. 32.
racasta muucalaisia/ v. 33.
pitä oikian mitan/ ja tehdä oikein caikis asiois/ v. 35.

3 Moos 19:1 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
3 Moos 19:2 Puhu coco Israelin lasten joucolle/ ja sano heille: teidän pitä oleman pyhät/ sillä minä olen pyhä/ HERra teidän Jumalan.
3 Moos 19:3 Jocainen peljätkän äitiäns ja Isäns/ ja pitäkät minun Sabbathini: sillä minä olen HERra teidän Jumalan.
3 Moos 19:4 Ei teidän pidä teitän käändämän epäjumalitten tygö/ ja ei pidä teidän tekemän teillen waletuita jumalita: sillä minä olen HERra teidän Jumalan.
3 Moos 19:5 JA cosca te HERralle teette kijtosuhria/ nijn teidän pitä uhraman sitä cuin hänelle otollinen olis.
3 Moos 19:6 Ja syökät se sinä päiwänä jona te uhratte/ ja toisna päiwänä. Mutta mitä tähtexi jää colmannexi päiwäxi/ pitä tulella poltettaman.
3 Moos 19:7 Jos jocu sijtä syö colmandena päiwänä/ nijn on se cauhistus/ ja ei ole otollinen.
3 Moos 19:8 Ja joca sijtä syö/ hänen pitä candaman pahat tecons: sillä hän on HERran Pyhän rijwannut/ ja se sielu pitä häwitettämän hänen Canssastans.
3 Moos 19:9 COscas elos leickat maastas/ ei sinun pidä tyynni peldoas leickaman/ ja ei ylön tyynni elos nouckiman.
3 Moos 19:10 Ei pidä sinun myös tyynni corjaman wijnamäkiäs/ eli nouckiman nijtä warisneita marjoja/ waan jättämän ne waiwaisille ja muucalaisille: sillä minä olen HERra teidän Jumalan.
3 Moos 19:11 Ei teidän pidä warastaman eli walehteleman/ eli pettämän toinen toistan.
3 Moos 19:12 Ei teidän pidä wäärin wannoman minun nimeni/ ja häwäisemän sinun Jumalas nime: sillä minä olen HERra.
3 Moos 19:13 Ei sinun pidä tekemän lähimmäiselles wääryttä/ eli ryöwämän händä. Sinun päiwämiehes palcan/ ei pidä oleman sinun tykönäs huomisen asti.
3 Moos 19:14 Ei sinun pidä cuuroja kiroman: Ei sinun pidä myös paneman sokian eteen jotakin/ johonga hän combastuis. Waan sinun pitä pelkämän sinun Jumalatas: sillä minä olen HERra.
3 Moos 19:15 Ei teidän pidä wääryttä tekemän duomios/ ja ei armaidzeman sitä köyhä/ ja ei cunnioidzeman sitä woimallista/ mutta duomidzeman sinun lähimmäiselles oikein.
3 Moos 19:16 Ei sinun pidä oleman panettelian sinun Canssas seas. Ei sinun pidä myös seisoman sinun lähimmäises werta wastan: sillä minä olen HERra.
3 Moos 19:17 Ei sinun pidä wihaman weljes sinun sydämesäs/ waan sinun pitä rangaiseman sinun lähimmäistäs/ ettes wicapääxi tulis hänen tähtens.
3 Moos 19:18 Ei sinun pidä costaman/ eikä wihaman sinun Canssas lapsia. Sinun pitä racastaman sinun lähimmäistäs/ nijncuin idze sinuas: sillä minä olen HERra.
3 Moos 19:19 Minun säätyni pitä teidän pitämän/ ettes anna sinun carjas secoitta heitäns muihin eläinden lain. Ja älä kylwä sinun peldos secoitetulla siemenellä. Ja ettei yxikän waate tule sinun päälles/ joca langaisest ja lijnaisest cudottu on.
3 Moos 19:20 JOs mies maca waimon tykönä ja ryhty häneen/ ja se on orja/ ja jo on toiselda raiscattu/ cuitengan ei ole wapa/ se pitä rangaistaman/ waan ei pidä heidän cuoleman/ sillä ei hän ollut wapa.
3 Moos 19:21 Mutta miehen pitä tuoman HERralle wians edest oinan wicauhrixi/ seuracunnan majan owen eteen.
3 Moos 19:22 Ja papin pitä sowittaman hänen wicauhrins oinalla HERran edes/ sijtä ricoxest cuin hän on rickonut/ nijn hänelle Jumalalda armo tapahtu hänen ricoxesans.
3 Moos 19:23 Cosca te tuletta sijhen maahan/ ja istutatte caickinaisia puita joista syödän/ pitä teidän leickaman pois hänen hedelmäns esinahan/ Colme wuotta teidän pitä pitämän heitä ymbärinsleickamatoinna/ nijn ettet te syö nijstä.
3 Moos 19:24 Waan neljändenä wuonna pitä caiken heidän hedelmäns pyhitettämän kijtoxexi HERRALLE.
3 Moos 19:25 Wijdendenä wuonna pitä teidän hedelmän syömän/ ja cocoman sisälle: sillä minä olen HERra teidän Jumalan.
3 Moos 19:26 Ei teidän pidä syömän weren cansa. Ei teidän pidä totteleman linduin huuto eli walidzeman päiwiä.
3 Moos 19:27 Ei teidän pidä keridzemän paljast päännä laelle/ ja ei tyynni ajeleman teidän partan.
3 Moos 19:28 Ei teidän pidä krijpustaman merckiä rumisenne jongun cuolluen tähden/ eli tekemän kirjoituxia teidän päällen: sillä minä olen HERra.
3 Moos 19:29 Ei sinun pidä salliman tytärtäs porttona olla/ ettei maa totuis haureuteen/ ja tulis täyten cauhistust.
3 Moos 19:30 Pitäkät minun pyhäpäiwäni/ ja peljätkä minun Pyhäni: sillä minä olen HERra.
3 Moos 19:31 Ei teidän pidä käändämän teitän tietäitten tygö/ ja älkät kysykö welhoilda/ ettei te saastuis heistä: sillä minä olen HERra teidän Jumalan.
3 Moos 19:32 Harmapään edes pitä sinun nouseman/ ja cunnioittaman wanha: sillä sinun pitä pelkämän sinun Jumalatas: sillä minä olen HERra.
3 Moos 19:33 Jos jocu muucalainen on teidän maallan asuwa/ ei teidän pidä sitä sorttaman.
3 Moos 19:34 Hänen pitä asuman teidän tykönän/ nijncuin omainen teidän seasan. Ja sinun pitä racastaman händä/ nijncuin idze sinuas: sillä te olitta myös muucalaiset Egyptin maalla. Minä olen HERra teidän Jumalan.
3 Moos 19:35 Ei pidä teidän wääryttä tekemän duomiolla/ kynärällä/ waagalla ja mitalla.
3 Moos 19:36 Oikia waaca/ oikia leiwiskä/ oikia wacka/ oikia cannu pitä oleman teidän tykönän: sillä minä olen HERra teidän Jumalan/ joca teitä olen johdattanut Egyptin maalda:
3 Moos 19:37 Että teidän pitä pitämän ja tekemän caicki minun säätyni ja caicki minun oikeuteni: Sillä minä olen HERra.
Vers. 16. Ei sinun pidä seisoman wastan sinun lähimmäises werta ) se on/ ei sinun pidä yhtä pitämän nijden cansa/ jotca wiatoinda werta wuodatta tahtowat/ waan pikemmin auttaman sinun lähimmäistäs/ jongas hengen hädäs näet olewan.
v. 23. Leickaman pois esinahan ) on täsä nijn paljo/ cuin colme ajastaica odotta/ nijncuin hän sen idze selittä/ ja sano: Colme ajastaica pitä teidän ne pitämän ymbärinsleickamatoinna/
v. 26. Walidzeman päiwiä ) se on/ ei teidän pidä lukeman tähtein juoxusta päiwiä ja hetkejä: ja yhtä päiwä walidzeman/ ja toista hyljämän/ nijncuin pacanaliset Almanachan kirjoittajat tekewät. Jota HERra Jumala cowin nuhtele Esaian tykönä/ 47:13 Ier. 10:2. ja pyhät Isät aina laittanet ja hyljännet owat. Nijncuin nähdän Tertul. lib. 1. Ios. Epiph. in Hexaem. Ja usiammas paicas/ Arnob. lib. 2. lib. 3. in cap. 1.

XX. Lucu.
CUinga rangaistan/ joca uhra lapsens Molechille/ v. 1.
kysele noidilda/ v. 6.
& 27. kiroile Isäns eli äitiäns/ v. 9.
elä salawuoteudes/ v. 10.
maca jongun cansa/ kieldyis polwiluguis/ v. 11.
etc. teke jongun riettauden jongun miehenpuolen cansa/ v. 13.
maca eläimen cansa/ v. 15.
heidän pitä pitämän HERran säädyt/ eikä waeldaman pacanoitten tawoisa/ v. 22.
HERra on heidän eroittanut muista Canssoista/ v. 24.
että heidän pitä oleman hänen omans/ v. 26.

3 Moos 20:1 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
3 Moos 20:2 Sano Israelin lapsille: joca Israelin lapsist/ eli jocu muucalainen/ cuin Israelin lasten seas asu/ hänen siemenestäns Molechille anda/ sen pitä totisest cuoleman/ ja maan Canssan pitä händä kiwittämän.
3 Moos 20:3 JA minä asetan minun caswoni sencaltaista ihmistä wastan/ ja häwitän sen hänen Canssastans/ että hän Molechille hänen siemenestäns andanut/ ja minun Pyhäni saastuttanut on/ ja minun pyhän nimeni häwäisnyt.
3 Moos 20:4 Ja jos maan Canssa sitä ihmistä säästä/ joca siemenestäns Molechille andanut on/ nijn ettei he sitä surma.
3 Moos 20:5 Nijn minä cuitengin sitä ihmistä wastan minun caswoni asetan/ ja hänen sucuans wastan/ ja häwitän sen ja caicki cuin Molechin cansa huorin tehnet owat/ heidän Canssastans.
3 Moos 20:6 JOs jocu sielu hänens noitain ja welhoin tygö käändä huorin tekemän heidän cansans/ nijn minä caswoni asetan sitä sielua wastan/ ja häwitän sen Canssastans.
3 Moos 20:7 Sentähden pyhittäkät teitän ja olcat pyhät: sillä minä olen HERra teidän Jumalan.
3 Moos 20:8 Ja pitäkät minun säätyni/ ja tehkät nijtä: sillä minä olen HERra/ joca teitä pyhitän.
3 Moos 20:9 Joca Isäns ja äitiäns kiro/ sen pitä totisest cuoleman/ hänen werens olcon hänen päälläns/ että hän Isäns eli äitiäns kironnut on.
3 Moos 20:10 Joca huorin teke jongun puolisan cansa/ sen pitä totisest cuoleman/ sekä huorin tekiä että huora: että hän lähimmäisens emännän cansa huorin tehnyt on.
3 Moos 20:11 Jos jocu Isäns emännän tykönä maca/ nijn että hän Isäns häpiän paljastanut on/ he molemmat pitä totisest cuoleman/ heidän werens olcon heidän päälläns.
3 Moos 20:12 Jos jocu hänen miniäns tykönä maca/ nijn he molemmat pitä totisest cuoleman: sillä he owat cauhistuxen tehnet/ heidän werens olcon heidän päälläns.
3 Moos 20:13 Jos jocu miehen puolen cansa maca/ nijncuin jongun waimon cansa/ he owat cauhistuxen tehnet/ heidän pitä molemmat totisest cuoleman/ heidän werens olcon heidän päälläns.
3 Moos 20:14 Jos jocu nai waimon/ ja sen äitin/ hän on cauhistuxen tehnyt/ sen pitä tulella poltettaman ja ne ynnä molemmat/ ettei yhtän cauhistust olis teidän seasan.
3 Moos 20:15 JOs jocu eläimen cansa maca/ sen pitä totisest cuoleman/ ja se eläin pitä tapettaman.
3 Moos 20:16 Jos jocu waimo johongun eläimeen ryhty/ että hänellä on jotakin tekemist sen cansa/ ne molemmat pitä tapettaman/ heidän werens olcon heidän päälläns.
3 Moos 20:17 JOs jocu sisarens nai/ hänen Isäns eli äitins tyttären/ ja hänen häpiäns näke/ ja se taas hänen häpiäns/ se on weren häpiä/ ne pitä häwitettämän heidän sucuns Canssan edes: sillä hän on sisarens häpiän paljastanut/ hänen pitä hänen pahat tecons candaman.
3 Moos 20:18 Jos jocu mies jongun waimon tykönä maca hänen sairaudens aicana/ ja paljasta hänen häpiäns/ ja awa hänen lehtens ja waimo paljasta hänen werens lähten/ ne molemmat pitä häwitettämän heidän Canssastans.
3 Moos 20:19 Sinun äitis sisaren häpiätä/ ja sinun Isäs sisaren häpiätä ei sinun pidä paljastaman: sillä sencaltainen on hänen lähimmäisen langons paljastanut/ ja ne pitä heidän pahat tecons candaman.
3 Moos 20:20 Jos jocu setäns emännän cansa maca/ hän on setäns häpiän paljastanut/ ne pitä heidän pahat tecons candaman. Lapsitoina heidän pitä oleman.
3 Moos 20:21 Jos jocu hänen weljens emännän otta/ se on häpiälinen työ/ heidän pitä lapsitoina oleman/ että hän on weljens häpiän paljastanut.
3 Moos 20:22 NIin pitäkät nyt caicki minun säätyni ja minun oikeuteni/ ja tehkät ne/ ettei maa teitä oxennais/ johon minä teidän wien asuman.
3 Moos 20:23 Ja älkät waeldaco pacanain säädyisä/ jotca minä teidän edeldän olen ajawa ulos: sillä caickia sencaltaisita he owat tehnet/ ja minä olen cauhistunut heitä.
3 Moos 20:24 Mutta teille sanon minä: teidän pitä asuman heidän maasans: sillä minä annan teille sen maan perimisexi/ josa riesca ja hunaja wuota. Minä olen HERra teidän Jumalan/ joca olen teitä eroittanut muista Canssoista.
3 Moos 20:25 Että teidän pitä myös eroittaman/ puhtat eläimet saastaisist/ ja saastaiset linnut puhtaista/ ja ei saastuttaman teidän sieluan/ eläimillä/ linnuilla/ ja caikilla cuin maalla matelewat/ jotca minä teille eroittanut olen/ että ne owat saastaiset.
3 Moos 20:26 Sentähden pitä teidän oleman minulle pyhät: sillä minä HERra olen pyhä/ joca olen teitä eroittanut muista Canssoista/ että teidän pidäis oleman minun omani.
3 Moos 20:27 Jos jocu mies eli waimo noidaxi eli welhoxi löytän/ ne pitä totisest cuoleman/ heidän pitä kiwitettämän/ heidän werens olcon heidän päälläns.
Vers. 18. Hänen sairaudens aicana ) Ei se ole ainoastans wastoin caicke puhtautta/ waan sijtä myös rumat/ spitaliset ja muutoin wirhilliset sikiät syndywät.
XXI. Lucu.
KIeldän Pappi saastuttamast händäns josacus cuollues/ waan lähimmäises suculaises/ v. 1.
Ajelemast ja merkidzemäst idzens/ v. 5.
ottamast raiscattua/ waan neidzen emännäxens/ v. 7.
Jos hänen tyttärens salawuoteisexi löytän/ hän pitä poltettaman/ v. 9.
Ja jos jollakin hänen lapsistans on jocu puutos eli wirhi/ ei händä pidä papin wircaan otettaman/ v. 16.

3 Moos 21:1 JA HERra sanoi Mosexelle: puhu papeille Aaronin pojille ja sano heille: Papin ei pidä idzens saastuttaman yhdesäkän cuollues hänen Canssastans.
3 Moos 21:2 Waan hänen sugusans/ joca on hänen lähimmäisens/ nijncuin hänen äitins/ Isäns/ poicans/ tyttärens ja weljens.
3 Moos 21:3 Ja sisarens/ joca wielä neidzy on/ joca wielä hänen tykönäns on/ ja ei yhdengän miehen emändänä ollut ole/ nijsä mahta hän saastutta idzens.
3 Moos 21:4 Muutoin ei pidä hänen idzens saastuttaman misäkän/ joca hänen omans on hänen Canssans seas.
3 Moos 21:5 Ei heidän myös pidä paljaxi ajeleman heidän päälakians/ eli keridzemän partans/ eikä ruumiseens merckiä leickaman.
3 Moos 21:6 Heidän pitä heidän Jumalallens pyhät oleman/ ja ei saastuttaman heidän Jumalans nime: sillä he uhrawat HERran uhria heidän Jumalans leipä: sentähden pitä heidän oleman pyhät.
3 Moos 21:7 Ei heidän pidä naiman portto/ eli raiscattua/ eli joca mieheldäns hyljätty on: sillä hän on pyhä Jumalallens.
3 Moos 21:8 Sentähden pitä sinun pitämän hänen pyhänä/ että hän uhra sinun Jumalas leipä/ hänen pitä oleman sinulle pyhän: sillä minä olen pyhä HERra/ joca teidän pyhitän.
3 Moos 21:9 Jos papin tytär rupe salawuoteisexi/ se pitä tules poltettaman: sillä hän on häwäisnyt Isäns.
3 Moos 21:10 JOca ylimmäinen pappi on weljeins seas/ jonga pään päälle woideöljy wuodatettu/ ja käsi täytetty on/ että hän waattesen puetetan/ ei pidä sen awaman päätäns/ ja ei leickaman ricki waatettans.
3 Moos 21:11 Ja ei yhdengän cuolluen tygö tuleman/ ja ei saastuttaman idzens/ Isäsäns eli äitisäns.
3 Moos 21:12 Ei hänen pidä lähtemän Pyhäst/ ettei hän saastutais Jumalans Pyhä: sillä pyhä Cruunu/ ja hänen Jumalans woideöljy on hänen päälläns. Minä HERra olen.
3 Moos 21:13 Neidzen pitä hänen ottaman emännäxens.
3 Moos 21:14 Ja ei leskiä eli hyljättyä/ eli raiscattua/ taicka portto/ mutta neidzen omasta Canssastans/ pitä hänen ottaman emännäxens.
3 Moos 21:15 Ettei hän saastutais hänen siemendäns Canssans seas: sillä minä olen HERra/ joca hänen pyhitän.
3 Moos 21:16 JA HERra puhui Mosexelle sanoden:
3 Moos 21:17 Puhu Aaronille ja sano: jos jocu wirhi on josacusa sinun siemenesäs teidän sugusan/ ei pidä sen uhraman hänen Jumalans leipä.
3 Moos 21:18 Sillä ei kenengän josa jocu wirhi on pidä käymän edes/ olcon sokia/ rajaricko/ ruma nenästä/ taicka muista jäsenistä.
3 Moos 21:19 Eli wirhillinen jalast eli kädest.
3 Moos 21:20 Taicka ryhäselkä/ eli caihisilmä/ eli carsoi eli pisamainen/ taicka rupinen/ eli riwinoma.
3 Moos 21:21 Jos josakin Aaronin siemenes wirhi on/ ei hänen pidä uhraman HERran uhria: sillä hänellä on wirhi/ sentähden ei pidä hänän lähestymän hänen Jumalans leipä uhraman.
3 Moos 21:22 Cuitengin pitä hänen syömän Jumalans leiwästä/ sekä sijtä pyhästä/ että caikein pyhimmäst.
3 Moos 21:23 Mutta ei hänen pidä cuitengan tuleman Esiripun tygö/ eikä lähestymän Altarita/ että sencaltainen wirhi hänesä on/ ettei hän saastutais minun Pyhäni: sillä minä olen HERra joca heidän pyhitän.
3 Moos 21:24 Ja Moses sanoi nämät Aaronille/ ja hänen pojillens/ ja caikille Israelin lapsille.
Vers. 12. Cruunu ) Hebraean kielellä Nezer / tästä he cudzutan Nazir/ että he erinomaisen ruan pidit etc. Num. 6:3. Nijncuin Samson cudzuttin Naziraeus äitins cohdust/ Iud. 13:5. Ja meidän HERra Christus joca oli se oikia Naziraeus/ nijn cudzuttin/ Matth. 2:23.
v. 13. Neidzen emännäxens ) Wanhas Testamendis cusa caickinaiset saastaisudet nijn wisust papilda kieldyt olit: käsketän he cuitengin Awioskäskyn/ nijncuin pyhän säätyn/ cuinga paljo enämmin on se luwallinen Udes Testamendis/ josa suurembi wapaus on/ lijatengin että heille se nijn selkiäst myötä annettu on/ 1. Tim. 3:2. Tit. 1:6.

XXII. Lucu.

SAastainen Pappi kieldän syömäst sijtä cuin HERralle pyhitetän/ nijn myös hänen huonecundans/ päiwämiehens ja muucalaisens/ v. 1.
etc. uhramast wirhillist/ v. 17.
eli sitä joca ei wielä ole cahdexan päiwän wanha/ v. 26.
käsketän syödä kijtosuhria/ sinä päiwänä jona se uhratan/ v. 29.

3 Moos 22:1 JA HERra puhui Mosexelle sanoden:
3 Moos 22:2 Puhu Aaronille ja hänen pojillens/ että he wältäisit/ Israelin lasten pyhitettyjä/ joita he pyhittäwät minulle/ ja ettei he häwäisis minun pyhä nimeni: sillä minä olen HERra.
3 Moos 22:3 Sano sijs heille/ ja heidän suguillens/ jocainen cuin teidän siemenestän mene pyhitetyn tygö/ cuin Israelin lapset pyhittäwät HERralle/ ja hänen saastaisudens on hänesä/ hänen sieluns pitä häwitettämän minun caswoni edestä: sillä minä olen HERra.
3 Moos 22:4 Cucaikänäns Aaronin siemenestä on spitalinen eli wuotawainen/ sen ei pidä syömän pyhitetyistä/ ennen cuin hän puhdistetan. Ja jos jocu rupe johongun saastaisen ruumisen/ taicka sijhen joca siemenens wuodatta unes.
3 Moos 22:5 Taicka se joca rupe johongun matelewaiseen joca hänelle saastainen on/ taicka ihmiseen joca hänelle saastainen on/ ja caickinaisen joca hänen saastutta. Jocainen sielu cuin rupe johongun nijstä/ se on saastainen ehtosen asti.
3 Moos 22:6 Ja ei pidä syömän nijstä pyhitetyistä/ waan hänen pitä ensist wiruttaman ruumins wedellä.
3 Moos 22:7 Ja cosca auringo laskenut on/ ja hän on puhdistettu/ nijn syökän nijstä: sillä se on hänen ruocans.
3 Moos 22:8 Raato ja mitä pedolda raadeldu on/ ei hänen pidä syömän/ ettei hän sijtä saastutetais: Sillä minä olen HERra.
3 Moos 22:9 Sentähden heidän pitä pitämän minun säätyni/ ettei heidän pidäis syndi saattaman päällens/ ja cuoleman sijtä/ cosca he saastuttawat idzens: sillä minä olen HERra/ joca heitä pyhitän.
3 Moos 22:10 Mutta ei yxikän muucalainen pidä nautidzeman nijstä pyhitetyistä/ eikä papin perhe/ eikä myös jocu palcollinen.
3 Moos 22:11 Waan cosca pappi osta jongun hengen rahallans/ se syökän sijtä/ Ja se cuin hänen huonesans syndynyt on/ se myös syökän hänen leiwästäns.
3 Moos 22:12 Ja jos papin tytär tule jongun muucalaisen emännäxi/ ei hänen pidä syömän sijtä pyhitetystä ylönnyxest.
3 Moos 22:13 Mutta jos papin tytär tule leskexi eli hyljätyxi/ ja ei hänellä ole yhtäkän siemendä/ ja hän tule jällens cotia Isäns huoneseen/ nijn hänen pitä syömän Isäns leiwästä/ nijncuin silloingin/ cosca hän neidzenä oli. Mutta ei yxikän muucalainen pidä sijtä syömän.
3 Moos 22:14 Ja jos jocu syö nijstä pyhitetyistä tietämätä/ hänen pitä lisämän sijhen wijdennen osan/ ja andaman papille pyhitettyden cansa.
3 Moos 22:15 Ettei heidän pidäis saastuttaman Israelin lasten pyhitettyjä/ joita he ylöndäwät HERralle.
3 Moos 22:16 Ettei he saattais ricosta ja wica päällens/ syödesäns heidän pyhitetyistäns: sillä minä olen HERra/ joca heitä pyhitän.
3 Moos 22:17 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
3 Moos 22:18 Puhu Aaronille ja hänen pojillens/ ja caikille Israelin lapsille: Cucaikänäns Israelin huonesta/ eli muucalainen Israelis/ tahto uhrata/ olcon se lupauxest/ taicka wapast ehdost/ että he tahtowat uhrata HERralle polttouhria/ jonga hänelle pidäis oleman otollisen teildä.
3 Moos 22:19 Sen pitä oleman wirhittömän härkyisen carjast/ oinan caridzoist/ eli caurin wuohista.
3 Moos 22:20 Mutta caicke josa wirhi on/ ei teidän pidä uhraman: sillä ei se ole hänelle otollinen teildä.
3 Moos 22:21 Jos jocu tahto uhrata HERralle kijtosuhria/ eli erinomaisest lupauxest/ taicka wapast ehdostans/ carjast eli lambaist/ sen pitä oleman wirhittömän/ että se olis otollinen/ Ei sijnä pidä oleman yhtän wirhiä.
3 Moos 22:22 Jos se on sokia/ taicka raajaricko/ taicka haawoitettu/ taicka cuiwettu/ taicka rupinen/ taicka kehnäinen/ nijn ei pidä teidän sencaltaisia HERralle uhraman/ ja ei uhria pidä teidän nijstä andaman HERran Altarille.
3 Moos 22:23 Härjän eli lamban/ ruman eli wirhillisen jäsenist/ saat sinä uhrata wapast ehdostas/ mutta ei se ole otollinen lupauxes edest.
3 Moos 22:24 Eikä myös sinun pidä sitä HERralle uhraman/ cuin muserttu/ eli runneldu/ eli rewitty/ eli haawoitettu on/ ei teidän pidä sencaltaisia teidän maasan tekemän.
3 Moos 22:25 Eikä myös sinun pidä uhraman jotakin sencaltaista jongun muucalaisen kädest/ teidän Jumalan leiwän cansa: sillä ei se mitän kelpa/ ja on wirhillinen/ sentähden ei se ole otollinen teidän edestän.
3 Moos 22:26 Ja HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
3 Moos 22:27 Cosca wasicka/ eli caridza/ eli wohla pojittu on/ nijn olcan emäns tykönä seidzemen päiwä/ mutta cahdexandena päiwänä ja sen jälken/ uhrattacan se HERralle/ nijn se on otollinen.
3 Moos 22:28 Olcon se nauta/ eli lammas/ nijn ei pidä se teurastettaman sikiöinens yhtenä päiwänä.
3 Moos 22:29 Cosca te uhratte HERralle kijtosuhria/ joca teidän edestän pitä otollinen oleman.
3 Moos 22:30 Nijn syökät se sinä päiwänä/ ja ei pidä mitän tähtexi huomenexi jätettämän: sillä minä olen HERra.
3 Moos 22:31 Sentähden pitäkät minun käskyni ja tehkät ne: sillä minä olen HERra.
3 Moos 22:32 Ettet te häwäisis minun pyhä nimeni/ ja että minä pyhitettäisin Israelin lasten keskellä: sillä minä olen HERra/ joca teitä pyhitän.
3 Moos 22:33 Ja joca olen teidän johdattanut Egyptin maalda/ että minä olisin teidän Jumalan/ minä HERra.
Vers. 2. Wältäisit ) se on/ että he nijncuin Nazirerit pitäwät idzens pyhänä/ eikä syö mitäkän uhratust/ jollei he ole peräti puhtat.
v. 20. Wirhi ) Cuinga Jumala on tästä asiasta walittanut/ ettei he muuta cuin sitä pahimbata uhraisit HERralle/ ja papille annoit/ lue Malachian tykönä 1. Cap.
v. 8.
v. 23. Ruman eli wirhillisen ) se on/ mitä puutost eli wirhe sijnä on: sillä nijn sanotan: joca anda tahto/ nijn andacan hywä eli olcan peräti andamat.

XXIII. Lucu.
KÄsketän HERran juhlapäiwät pitä/ v. 1.
nijncuin Sabbathi/ v. 3.
Pääsiäisjuhla/ v. 4.
Helundaijuhla/ v. 15.
Basunajuhla/ v. 23.
Lepytysjuhla/ v. 26.
Lehtimajan juhla/ sillä tawalla cuin HERra idzecustakin nijstä käskenyt on/ v. 33.

3 Moos 23:1 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
3 Moos 23:2 Puhu Israelin lapsille ja sano heille: nämät owat HERran juhlat/ jotca teidän pitä cudzuman pyhixi/ ja minun juhlixeni/ cosca te cocon tuletta.
3 Moos 23:3 Cuusi päiwä pitä sinun työtäs tekemän/ waan seidzemendenä päiwänä on se suuri Sabbathi/ pyhä cocous/ ei teidän pidä yhtän työtä tekemän: sillä se on HERran Sabbathi caikisa teidän asuinsioisan.
3 Moos 23:4 NÄmät owat HERran juhlapäiwät/ jotca teidän pitä cudzuman pyhixi juhlixi cosca te cocon tuletta.
3 Moos 23:5 Neljännen toistakymmenen päiwän ehtona ensimmäisnä cuucautena/ on HERran Pääsiäinen.
3 Moos 23:6 Ja wijdendenätoistakymmendenä päiwänä sinä cuucaunna/ on HERran happamattoman leiwän juhla: Silloin pitä teidän syömän happamatoinda leipä seidzemen päiwä.
3 Moos 23:7 Ensimäinen päiwä olcon teille pyhä cocous/ eikä yhtän rascasta työtä pidä teidän silloin tekemän.
3 Moos 23:8 Ja teidän pitä uhraman HERralle seidzemen päiwä. Ja seidzemendenä päiwänä on pyhä cocous. Ja silloin myös ei pidä teidän yhtäkän rascasta työtä tekemän.
3 Moos 23:9 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
3 Moos 23:10 Puhu Israelin lapsille/ ja sano heille: cosca te tuletta maalle/ jonga minä annan teille/ ja te leicatta elon: nijn teidän pitä wiemän papille yhden lyhten teidän elostan utisexi.
3 Moos 23:11 Ja sen lyhten pitä hänen häälyttämän HERran edes/ että se olis otollinen teildä. Ja sen pitä papin tekemän toisna päiwänä Sabbathin jälken.
3 Moos 23:12 Ja teidän pitä sinä päiwänä/ jona teidän lyhten häälytetän/ uhraman HERralle polttouhrixi/ wirhittömän wuosicunnaisen caridzan.
3 Moos 23:13 Ruocauhrin cansa caxi kymmenest sämbyläjauhoja/ secoitetut öljyllä makian hajun tulexi HERralle/ nijn myös juomauhrixi neljännes Hin wijna.
3 Moos 23:14 Ja ei pidä teidän syömän utis leipä/ cuiwattua tähkäpäätä eli jywiä/ sijhen päiwän asti/ cuin te cannatte teidän Jumalallen uhrin. Sen pitä oleman ijancaickisen säädyn teidän suguisan/ caikisa teidän asuinsioisan.
3 Moos 23:15 SIitte pitä teidän lukeman sijtä toisesta Sabbathin päiwästä/ cosca te cannoitta häälytys lyhten edhes/ seidzemen coco Sabbathia.
3 Moos 23:16 Sijhen toisen päiwän asti/ sen seidzemennen Sabbathin jälken/ se on/ wijsikymmendä päiwä teidän pitä lukeman ja sijtte uhraman HERralle utta ruocauhria.
3 Moos 23:17 Ja pitä uhraman sen caikista teidän asumasioistan/ nimittäin: caxi häälytys leipä cahdest kymmenexest symbyläjauhoja/ hapatetut ja leiwotut HERralle utisexi.
3 Moos 23:18 Ja pitä tuoman teidän leipän cansa/ seidzemen wuosicunnaista ja wirhitöindä caridza/ ja nuoren mullin/ ja caxi oinasta/ sen pitä oleman HERran polttouhrin/ ruocauhrin ja juomauhrin/ se on makian hajun tuli HERralle.
3 Moos 23:19 Nijn myös pitä teidän tekemän caurin syndiuhrixi/ ja caxi wuosicunnaista caridzata kijtosuhrixi.
3 Moos 23:20 Ja papin pitä häälyttämän ne utis leiwän cansa HERran edes/ cahden caridzan cansa. Ja pitä oleman HERralle pyhät ja papin omat.
3 Moos 23:21 Ja teidän pitä cuuluttaman tämän päiwän/ jona te cocon tulette/ ja se pitä pyhäxi cudzuttaman. Ei teidän pidä yhtäkän rascasta työtä tekemän: ijancaickisen säädyn pitä sen oleman teidän suguillen caikis teidän asuinsioisan.
3 Moos 23:22 Cosca te leicatte elon teidän maastan/ ei teidän pidä ylön tyynni leickaman/ eikä tyynni cocoman/ waan jättämän waiwaisille ja muucalaisille. Minä olen HERra teidän Jumalan.
3 Moos 23:23 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
3 Moos 23:24 Puhu Israelin lapsille/ ja sano: ensimäisnä päiwänä seidzemendenä Cuucautena pitä teidän pitämän soittamisen pyhän Sabbathin muistoxi/ cosca te cocon tuletta.
3 Moos 23:25 Silloin ei pidä teidän yhtän rascasta työtä tekemän/ ja pitä uhraman HERralle.
3 Moos 23:26 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
3 Moos 23:27 kymmendenä päiwänä tänä seidzemennä Cuunna on sowindo päiwä/ se teidän seasan cudzuttacan pyhäxi/ että te cocon tuletta. Silloin waiwatcat teidän ruumitan/ ja uhratcat HERralle.
3 Moos 23:28 Ja ei pidä teidän työtä sinä päiwänä tekemän: sillä se on sowindo päiwä/ että te sowitettaisin HERralle teidän Jumalallen.
3 Moos 23:29 Sillä joca ei sinä päiwänä waiwa ruumistans/ hän pitä häwitettämän Canssastans.
3 Moos 23:30 Ja jocainen sielu joca sinä päiwänä jotakin työtä teke/ sen minä hucutan hänen Canssastans.
3 Moos 23:31 Sentähden ei pidä teidän mitän työtä tekemän. Sen pitä oleman ijancaickisen säädyn teidän suguillen/ caikis teidän asuinsioisan.
3 Moos 23:32 Se on teidän suuri Sabbathin/ että teidän pitä waiwaman teidän ruumitan/ yhdexändenä päiwänä cuusta ehtona pitä teidän pitämän tämän Sabbathin/ ehtosta nijn ehtoseen.
3 Moos 23:33 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
3 Moos 23:34 Puhu Israelin lapsille/ sanoden: wijdendenä toistakymmendenä päiwänä tänä seidzemendenä cuucautena on lehtimajan juhla seidzemen päiwä HERralle.
3 Moos 23:35 Ensimäinen päiwä pitä cudzuttaman pyhäxi cocon tullaxen/ ei teidän pidä yhtän rascasta työtä tekemän.
3 Moos 23:36 Seidzemendenä päiwänä pitä teidän uhraman HERralle. Cahdexas päiwä pitä myös cudzuttaman pyhäxi/ että te cocon tuletta. Ja teidän pitä tekemän teidän uhrin HERralle: sillä se on cocouxen päiwä/ ei pidä teidän yhtän rascasta työtä tekemän.
3 Moos 23:37 Nämät owat HERran juhlapäiwät/ jotca teidän pitä pyhittämän/ että te cocon tuletta/ ja teette HERralle uhrin/ polttouhria/ ruocauhria/ juomauhria/ ja muita uhreja/ jocaidzen päiwälläns.
3 Moos 23:38 Ilman HERran Sabbathita ja teidän lahjojan/ ja lupauxian ja mielellisiä andimitan/ joita te annatte HERralle.
3 Moos 23:39 Nijn pitä nyt teidän wijdendenätoistakymmendenä päiwänä seidzemendenä Cuucautena/ coottuanne wuoden tulon huoneseen maalda/ pitämän HERran juhla/ seidzemen päiwä. Ensimäisnä päiwänä on Sabbathi/ ja cahdexandena päiwänä on myös Sabbathi.
3 Moos 23:40 Ja teidän pitä ensimäisnä päiwänä ottaman hedelmitä ihanista puista/ palmun wesoja ja oxia paxuoxaisista puista/ ja pajuja ojista/ ja oleman riemuiset seidzemen päiwä/ HERran teidän Jumalan edes.
3 Moos 23:41 Ja pitä nijn silläns pitämän HERralle sen juhlan wuodesa seidzemen päiwä/ sen pitä oleman ijancaickisen säädyn teidän suguillen/ että heidän nijn pitä pyhä pitämän seidzemennä Cuucautena.
3 Moos 23:42 Seidzemen päiwä pitä teidän asuman lehtimajoisa.
3 Moos 23:43 Joca omainen on Israelis/ hänen pitä asuman lehtimajois. Että teidän sucun tietäisit/ cuinga minä olen andanut Israelin lapset asua majois/ cosca minä johdatin heitä Egyptin maalda. Minä olen HERra teidän Jumalan.
3 Moos 23:44 Ja Moses sanoi Israelin lapsille nämät HERran juhlat.
Vers. 8. Rascasta työtä ) se on/ sencaltaista työtä cuin arkioin tehdän elatuxen pyynnöxi/ johonga wäke ja juhti tarwitan/ mutta cotoascaret/ nijncuin keittä/ puke idzens/ eli mitä Jumalan palweluxeen tule/ ei kieldä.
XXIV. Lucu.
HERra käske otta öljy Israelin lapsilda pyhin lampuijn/ v. 1.
ja sämbyläjauhoja näkyleiwixi/ v. 5.
kiroilia kiwitetän/ v. 10.
etc. Jocainen cuin nijn teke/ eli lyö ihmisen/ käsketän cuoletetta/ v. 15.
Naudan lyöjä pitä maxaman/ v. 17.
Yxi oikeus pitä oleman muucalaisella ja omaisella/ v. 22.

3 Moos 24:1 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
3 Moos 24:2 käske Israelin lasten/ tuoda sinulle selkiätä öljypuun öljyä puserrettua ulos kyntiläxi/ joca jocapäiwä pitä lampuin pandaman.
3 Moos 24:3 Ulcoiselle puolelle todistuxen esirippua seuracunnan majas. Ja Aaronin pitä ne jocapäiwä walmistaman ehtosta nijn amuun HERran edes. Sen pitä oleman ijancaickisen säädyn teidän suguillen.
3 Moos 24:4 Ja hänen pitä walmistaman lamput sijhen cauniseen kyntiläjalcaan/ jocapäiwä HERran edes.
3 Moos 24:5 JA sinun pitä ottaman sämbyläjauhoja ja leipoman nijstä caxitoistakymmendä kyrsä caxi kymmenest joca kyrsään.
3 Moos 24:6 Ja sinun pitä heidän paneman cahteen läjään/ cuusi cumbangin läjään/ sille puhtalle pöydälle HERran eteen.
3 Moos 24:7 Ja sinun pitä paneman nijden päälle puhdasta pyhä sawua/ että ne pitä oleman muistonleiwän uhrixi HERralle.
3 Moos 24:8 Joca Sabbathin päiwänä pitä hänen aina walmistaman ne HERralle/ Israelin lapsilda ijancaickisexi lijtoxi.
3 Moos 24:9 Ja ne pitä Aaronin ja hänen poicains omat oleman/ heidän pitä ne syömän pyhäs sias: sillä se on hänelle caickein pyhin uhri HERralda ijancaickisexi säädyxi.
3 Moos 24:10 Ja yhden Israelitan waimon poica läxi ulos/ joca Egyptiläisen miehen poica oli Israelin lasten seas/ ja rijteli toisen Israelitan cansa leiris.
3 Moos 24:11 Ja se Israelitan waimon poica pilckais ja kirois. Nijn toit he hänen Mosexen eteen ( ja hänen äitins nimi oli Selomith Dibrin tytär Danin sucucunnasta )
3 Moos 24:12 Ja panit hänen fangeuteen nijncauwaxi/ että heille olis selkiä wastaus annettu HERran suusta.
3 Moos 24:12 Ja HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
3 Moos 24:13 Wie händä leirist ulos joca kiroillut on/ ja anna caickein/ jotca sen cuulit/ laske kätens hänen pääns päälle/ ja caicki Canssa kiwittäkän händä.
3 Moos 24:14 Ja sano Israelin lapsille: joca Jumalatans kiroile/ hänen pitä candaman syndis.
3 Moos 24:15 Ja se/ cuin HERran nime pilcka/ hänen pitä totisest cuoleman/ caiken Canssan pitä händä kiwittämän. Nijncuin muucalaisen/ nijn pitä myös omaisen oleman. Jos hän pilcka sitä nime/ nijn hänen pitä cuoleman.
3 Moos 24:16 JOs jocu lyö jongun ihmisen/ hänen pitä totisest cuoleman.
3 Moos 24:17 Waan joca jongun naudan lyö/ hänen pitä maxaman hengen hengest.
3 Moos 24:18 Ja joca teke jongun lähimmäisellens wirhillisexi/ hänelle pitä nijn tehtämän/ cuin hängin tehnyt on.
3 Moos 24:19 Wahingo wahingosta/ silmä silmästä/ hammas hambasta/ nijncuin hän on jongun wirhillisexi tehnyt/ nijn pitä myös hänelle jällens tehtämän.
3 Moos 24:20 Nijn että joca lyö jotacuta nauta/ hänen pitä sen maxaman/ waan joca lyö ihmistä/ hänen pitä cuoleman.
3 Moos 24:21 Yhden oikeuden pitä oleman teidän seasan/ nijn muucalaisella cuin omaisellakin: sillä minä olen HERra teidän Jumalan.
3 Moos 24:22 Ja Moses sanoi näitä Israelin lapsille. Ja he weit sen leirist ulos/ joca kiroillut oli/ ja kiwitit hänen. Ja näit teit Israelin lapset/ nijncuin HERra Mosexelle käskenyt oli.
Vers. 7. Muiston leiwän ) se on/ että heidän nijllä pitä muistaman HERran/ ja saarnaman hänestä/ nijncuin Christus hänen ehtollisesans käske/ että sen meidän pitä tekemän hänen muistoxens/ 1. Cor. 11:24.
XXV. Lucu.
HERra käske/ että maalla pitä oleman jocaidzena seidzemendenä wuotena hänen lepons/ v. 1.
ja joca wijdeskymmenes oleman wapawuosi/ v. 8.
lupa siunata cuudennen wuoden tulon/ että se pistä seidzemennexikin wuodexi/ v 20. Kieldä ottamast weljildäns corcoraha/ v. 35.
tekemäst heitä orjaxi/ v. 39.
Waan käske orjat muucalaisilda osta/ v. 44.
Mutta jos jocu heistä myy idzens/ nellä pitä oleman aldis lunasta hänens/ eli wapaxi päästä wapawuotena/ v. 47.

3 Moos 25:1 JA HERra puhui Mosexelle Sinain wuorella/ sanoden:
3 Moos 25:2 Puhu Israelin lapsille/ ja sano heille: cosca te tuletta sijhen maahan/ jonga minä teille annan/ nijn maan pitä pitämän HERralle lepo.
3 Moos 25:3 Nijn ettäs kylwät cuusi wuotta sinun peldos/ ja cuusi wuotta sinä leickat sinun wijnapuitas/ ja cocot hedelmät.
3 Moos 25:4 Mutta seidzemendenä wuonna/ pitä maan pitämän HERralle sen suuren pyhän/ jona ei sinun pidä kylwämän sinun peldoas/ taicka leickaman sinun wijnapuitas.
3 Moos 25:5 Ja mitä idzestäns caswa sinun laihostas/ ei sinun pidä leickaman/ ja wijnamarjoja/ jotca ilman sinun työtäs owat caswanet/ ei sinun pidä nouckiman: sillä se on maan lepowuosi.
3 Moos 25:6 Mutta maan lepo sinun pitä sentähden pitämän/ että sinun pitä sijtä syömän sinun palwelias/ pijcas/ päiwämiehes/ huonecunnaises ja muucalaiset sinun tykönäs.
3 Moos 25:7 Sinun carjalles ja eläimilles sinun maallas/ caicki mitä sijnä caswa/ pitä oleman ruaxi.
3 Moos 25:8 JA sinun pitä lukeman sinulles seidzemen sencaltaista lepowuotta/ nijn että seidzemen wuotta pitä seidzemen kerta luettaman/ ja ne seidzemen lepowuoden aica/ teke yhdexän wuotta wijdettäkymmendä.
3 Moos 25:9 Nijn sinun pitä andaman soitta Basunalla ylidze coco teidän maacundan/ kymmendenä päiwänä seidzemendenä cuucautena/ juuri sowindo päiwänä.
3 Moos 25:10 Ja teidän pitä sen wijdennenkymmenennen wuoden pyhittämän/ ja pitä cudzuman wapaxi wuodexi maalle/ caikille nijlle/ jotca sijnä asuwat: sillä se on teidän riemuwuoten. Silloin pidä idzecungin pääsemän hänen oman saamaans/ idzecungin hänen oman sucuuns.
3 Moos 25:11 Sillä se wijdeskymmenes wuosi/ on teidän riemuwuoten/ ei teidän pidä kylwämän/ eikä leickaman idzestäns caswanut/ eikä myös wijnamäest hakeman nijtä/ cuin ilman työtä caswanet owat.
3 Moos 25:12 Sillä se on riemuwuosi/ se pitä pyhitettämän teildä. Mutta teidän pitä syömän nijtä caickia/ cuin maa canda.
3 Moos 25:13 Tämä on riemuwuosi/ jona idzecungin pitä oman saamaans pääsemän jällens.
3 Moos 25:14 JOs sinä jotakin myyt sinun lähimmäiselles/ taicka ostat jotain häneldä/ ei yhdengän pidä pettämän hänen weljens.
3 Moos 25:15 Waan riemuwuoden lugun jälken/ pitä sinun ostaman häneldä/ ja wuoden tulon jälken/ pitä hänen sinulle myymän.
3 Moos 25:16 Sitä usiammat cuin wuodet owat/ pitä sinun corgottaman hinnan/ ja sen harwemmat cuin wuodet owat/ pitä sinun alendaman hinnan: sillä wuoden tulon lugun jälken pitä hänen myymän sinulle.
3 Moos 25:17 Älkän kengän pettäkö hänen lähimmäistäns/ mutta pelkä HERra sinun Jumalatas: minä olen HERra teidän Jumalan.
3 Moos 25:18 Sentähden tehkät minun säätyni jälken ja pitäkät minun oikeuteni/ että te teette ja pelkämät asutte maasan.
3 Moos 25:19 Sillä maan pitä andaman teille hedelmäns/ ja teillä pitä oleman kyllä syötäwätä/ ja asuman pelkämätä sijnä.
3 Moos 25:20 Ja jos te sanotte: mitä meidän pitä syömän seidzemendenä wuonna? sillä en me mitän kylwänet ja coonnet wuoden tulo.
3 Moos 25:21 Ja minä käsken minun siunauxeni tulla cuudendena wuotena teidän ylidzen/ nijn että sen pitä tekemän teille colmen wuoden tulon.
3 Moos 25:22 Ja teidän pitä kylwämän cahdexandena wuonna/ ja wanhast wuoden caswost syömän yhdexänden wuoten asti/ nijn että te syötte sijtä wanhasta utisen asti.
3 Moos 25:23 Sentähden/ ei teidän pidä maata peräti myymän: Sillä maa on minun/ ja te oletta muucalaiset ja wierat minun edesäni.
3 Moos 25:24 Ja teidän pitä coco teidän maasan andaman maan lunastetta.
3 Moos 25:25 JOs sinun weljes köyhty/ ja myy sinulle hänen saamans/ ja tule hänen lähimmäinen langons hänen tygöns/ ja tahto lunasta/ nijn pitä hänen lunastaman sen/ cuin hänen weljens myynyt on.
3 Moos 25:26 Ja jos jocu on/ jolla ei yhtän lunastaja ole/ ja taita kädelläns nijnpaljo matcan saatta/ että hän lunasta yhden osan.
3 Moos 25:27 Nijn pitä luettaman wuosilucu sijttecuin hän myi/ ja annettaman hänelle joca myi mitä lijaxi on/ että hän sais omans jällens.
3 Moos 25:28 Mutta jos ei hän tacaans löydä nijnpaljo että hän sais sen jällens/ nijn pitä sen cuin hän myynyt on/ oleman ostajan kädes riemuwuoten asti/ nijn hänen pitä oleman wapan/ ja saaman omans jällens.
3 Moos 25:29 Se cuin myy asuttawan huonen Caupungin muurin sisäldä/ hänellä on wapa ehto ajastajas sitä lunasta jällens. Ja sen pitä oleman ajan jolla hän lunasta sen.
3 Moos 25:30 Ja jos ei hän lunasta sitä ajastajas/ nijn pitä ostajan pitämän ijancaickisest ja hänen sucuns ja ei pidä wapaxi tuleman ilowuotena.
3 Moos 25:31 Mutta jos huone on maan kyläs/ cusa ei yhtän muuria ymbärins ole/ nijn se pitä luettaman peldomaaxi/ se lunastetan ilowuotena ja tule wapaxi.
3 Moos 25:32 Lewitain Caupungit ja huonet Caupungeis/ joisa heidän tawarans owat/ taitan aina lunastetta.
3 Moos 25:33 Se joca jotakin lunasta Lewitailda/ hänen pitä sijtä luopuman ilowuonna/ olcon se huone eli Caupungi/ josa hän asunut on: sillä huonet Lewitain Caupungeista/ owat heidän saamans Israelin lasten seas.
3 Moos 25:34 Mutta maata heidän Caupungeins ymbärildä ei pidä myytämän: sillä se on heidän saamans ijancaickisest.
3 Moos 25:35 JOs sinun weljes köyhty ja tule woimattomaxi tykönäs/ nijn sinun pitä ottaman händä tygös/ nijncuin muucalaisen/ taicka huonecunnaisen/ että hän eläis sinun cansas.
3 Moos 25:36 Ja ei sinun pidä ottaman corco eli woitto häneldä/ waan pelkä sinun HERras Jumalatas/ että sinun weljes sais elä sinun wieresäs.
3 Moos 25:37 Ei sinun pidä andaman rahas hänelle corgolle/ eikä andaman wiljas caswolle:
3 Moos 25:38 Sillä minä olen HERra teidän Jumalan/ joca teidän johdatin Egyptin maalda/ andaxen teille Canaan maan/ ja ollaxen teidän Jumalan.
3 Moos 25:39 JOs sinun weljes köyhty sinun tykönäs/ ja myy idzens sinulle/ nijn ei sinun pidä händä pitämän nijncuin alinomaist orja.
3 Moos 25:40 Mutta hänen pitä oleman sinun tykönäs nijncuin päiwämiehen/ eli huonecunnaisen/ palwellen sinua wapaus wuoten asti.
3 Moos 25:41 Silloin pitä hänen käymän ulos wapana sinun tyköäs lapsinens/ ja pitä tuleman sucuns tygö jällens ja hänen Isäns saaman päälle.
3 Moos 25:42 Sillä he owat minun palweliani/ jotca minä Egyptin maalda johdattanut olen: sentähden ei pidä heitä orjan tawalla myytämän.
3 Moos 25:43 Ei sinun pidä angarast heitä hallidzeman/ waan pelkämän sinun Jumalatas.
3 Moos 25:44 Jos sinä tahdot pitä orja ja pijca/ nijn sinun pitä ostaman ne pacanoilda/ jotca teidän ymbärillän owat.
3 Moos 25:45 Huonecundaisilda jotca muucalaiset owat teidän seasan/ ja heidän suguistans/ jotca he teidän tykönän teidän maasan synnyttänet owat/ ne pitä teidän omistaman.
3 Moos 25:46 Ja pitäkät heitä omanan/ ja teidän lapsen teidän jälken ijancaickisexi perimisexi/ ja nijden pitä oleman teidän orjan. Mutta teidän weljiän Israelin lapsia/ ei teidän pidä toinen toistan angarast hallidzeman.
3 Moos 25:47 JOs muucalainen eli huonecundainen hyöty sinun tykönäs/ ja sinun weljes köyhty hänen tykönäns/ nijn että hän myy idzens muucalaiselle eli huonecundaiselle sinun tykönäs/ eli jolleculle hänen sugustans.
3 Moos 25:48 Nijn pitä hänellä oikeus oleman lunasta jällens sijttecuin hän myyty on/ että jocu hänen weljistäns pidäis hänen lunastaman jällens.
3 Moos 25:49 Eli hänen setäns/ setäns poica/ taicka jocu hänen lähimmäisest sugustans/ eli jos hänen oma kätens taita nijn paljo matcan saatta/ nijn pitä hänen lunastaman idzens.
3 Moos 25:50 Ja hänen pitä lucua laskeman ostajans cansa/ sijtä wuodesta/ cuin hän myi idzens ilowuoten asti/ ja raha pitä luettaman wuoden lugun jälken/ sijttecuin hän myytin/ ja caiken sen ajan palcka pitä sijhen luettaman.
3 Moos 25:51 Ja jos wielä monda wuotta on ilowuoteen/ nijn hänen pitä sitä enämmän andaman hänen lunastuxestans/ senjälken cuin hän ostettu on.
3 Moos 25:52 Mutta jos harwat wuodet owat ilowuoteen/ nijn hänen pitä sen jälken andaman hänen lunastuxens.
3 Moos 25:53 Ja pitä hänen palckans myös sijhen luettaman wuosi wuodelda/ ja ei sinun pidä salliman angarudella händä hallita sinun edesäs.
3 Moos 25:54 Jos ei hän näin lunasta idzens/ nijn hänen pitä ilowuonna wapana käymän ulos lapsinens:
3 Moos 25:55 Sillä Israelin lapset owat minun palweliani/ jotca minä olen Egyptin maalda johdattanut: Minä olen HERra teidän Jumalan.
Vers. 37. Corgolle ) Corgoxi cudzu hän sen joca otetan rahasta: caswoxi/ cosca calu callimmast annetan/ cuin se muutoin maxais/ sille joca lainaxi otta täyty.
XXVI. Lucu.
HERra kieldä jällens caicki epäjumalat/ käske heidän pitä hänen käskyns/ v. 1.
Lupa runsan siunauxen ja maxon käskyns pitäille/ v. 3.
etc. Uhca rascailla rangaistuxilla käskyns ylöncadzoita ja rickoita/ v. 14.
Lupa cuitengin armons ja andexiandamisens nijlle/ jotca idzens parata ja heidän synnistäns palata tahtowat/ v. 42.

3 Moos 26:1 Ei teidän pidä tekemän teillen epäjumalita eli cuwia/ eikä myös padzaita/ eikä mös yhtän merckikiwe paneman teidän maallan/ cumartaxen nijtä: sillä minä olen HERra teidän Jumalan.
3 Moos 26:2 Pitäkät minun Sabbathini/ ja peljätkät minun pyhyttäni: Minä olen HERra.
3 Moos 26:3 JOs te minun säädyisäni waellatte/ ja minun käskyn kätkette/ ja teette ne.
3 Moos 26:4 Nijn minä annan teille saten ajallans/ ja maa anda caswons/ ja kedon puut andawat hedelmäns.
3 Moos 26:5 Ja rijhen aica ulottu wijnan utisen asti/ ja wijnan utinen ulottu toucoaican asti/ ja teillä pitä oleman leipä wiljalda/ ja saatte asua lewollisest teidän maasan.
3 Moos 26:6 Ja minä annan rauhan teidän maallen/ ja te saatte lewätä/ ja ei kengän teitä peljätä. Ja minä ajan pedot teidän maaldan pois/ ja miecan ei pidä käymän teidän maan läpidze.
3 Moos 26:7 Ja wiholisia ajaisan taca pitä heidän caatuman miecalla teidän edesän.
3 Moos 26:8 Wijsi teistä carcotta sata/ ja sata teistä carcotta kymmenen tuhatta: Ja teidän wiholisen pitä caatuman teidän edesän miecalla.
3 Moos 26:9 Ja minä käännän minuni teidän puoleen/ ja caswatan ja lisän teitä/ ja wahwistan minun lijttoni teidän cansan.
3 Moos 26:10 Ja te saatte syödä sitä wanha/ joca wanhene/ ja wanhat te hyljät uden tähden.
3 Moos 26:11 Minä panen asumasiani teidän keskellen/ ja minun sielun ei hyljä teitä.
3 Moos 26:12 Ja minä waellan teidän keskellän ja olen teidän Jumalan/ ja teidän pitä oleman minun Canssan:
3 Moos 26:13 Sillä minä olen HERra teidän Jumalan/ joca johdatin teidän Egyptin maalda/ ettei teidän pitänyt oleman heidän orjans. Minä olen taittanut poicki teidän iken/ ja olen andanut teidän käydä pystyällä.
3 Moos 26:14 MUtta jos ette te cuule minua/ ettengä tee caicki nijtä käskyjä:
3 Moos 26:15 Waan suututte minun säätyini/ ja teidän sielun hyljä minun oikeuteni/ ettengä tee caickia minun käskyjäni ja hyljätte minun lijttoni.
3 Moos 26:16 Nijn minä teen teille nämät: Minä rangaisen teitä wapistuxella/ ajoxilla ja wilutaudilla/ nijn että teidän caswon raukewat/ ja teidän ruumin näändywät/ ja teidän pitä siemenen kylwämän turhan/ ja teidän wiholisten pitä syömän sen.
3 Moos 26:17 Ja minä asetan minun caswoni teitä wastan/ ja te lyödän teidän wihamiehildän/ ja jotca teitä wihawat/ pitä teitä hallidzeman/ teidän pitä myös pakeneman/ cosca ei kengän teitä aja taca.
3 Moos 26:18 Jollette wielä sijttekän cuule minua/ nijn minä lisän sen seidzemen kerta rangaistaxeni teitä teidän syndein tähden.
3 Moos 26:19 Ja minä särjen teidän ylpeyden ja uppiniscaisuden: minä teen teidän taiwan/ nijncuin raudan/ ja teidän maan nijncuin wasken.
3 Moos 26:20 Ja teidän waiwan ja työn pitä huckan tuleman/ nijn ettei teidän maan caswons anna/ eikä puut maalla hedelmätäns anna.
3 Moos 26:21 Ja jos te wielä minua wastan waellatte/ ettengä cuule minua/ nijn minä wielä sijtte seidzemen kerta lisän/ lyödäxen teitä teidän syndein tähden.
3 Moos 26:22 Ja lähetän teidän secaan medzän pedot/ syömän teidän lapsian/ ja teidän carjan raateleman/ ja wähendämän teitä/ ja teidän tien pitä autiaxi tuleman.
3 Moos 26:23 Jollette wielä nijllä anna curitetta teitän/ mutta käytte minua wastan.
3 Moos 26:24 Nijn minä myös käyn teitä wastan/ ja lyön teitä wielä seidzemen kerta enämmin/ teidän syndein tähden.
3 Moos 26:25 Ja saatan teidän päällen costomiecan/ joca minun lijttoni pitä costaman. Ja jos te cocotte teitän teidän Caupungein/ nijn minä lähetän teidän secaan ruttotaudin/ ja annan teitä teidän wihamiesten käteen.
3 Moos 26:26 Ja minä hucutan teidän leiwän ainen/ nijn että yhdes pädzis kymmenen waimo teidän leipän kypsendäwät/ ja punnidzewat teidän leipän wagalla. Ja syötyänne et te tule rawituxi.
3 Moos 26:27 Ja jollei te wielä sijtte cuule minua/ mutta waellatte minua wastan/
3 Moos 26:28 Nijn minä myös hirmuisudes waellan teitä wastan/ ja minä teitä rangaisen seidzemen kerta enämmin/ teidän syndein tähden.
3 Moos 26:29 Että teidän pitä syömän teidän poican ja tyttären liha.
3 Moos 26:30 Ja minä cukistan teidän cuckulan/ ja häwitän teidän cuwan/ ja panen teidän raaton teidän epäjumalten päälle/ ja minun sielun cuoitta teitä.
3 Moos 26:31 Ja teen teidän Caupungin autiaxi/ ja teidän kirckon häwitän/ engä myös teidän makiat hajuan haista.
3 Moos 26:32 Ja minä häwitän teidän maan/ nijn että teidän wiholisenne/ jotca sijnä asuwat/ pitä sitä hämmästymän.
3 Moos 26:33 Ja hajotan teitä pacanoitten secaan/ ja wedän ulos miecan teidän jälken. Ja teidän maan tule kylmille/ ja teidän Caupungin cukistetuxi.
3 Moos 26:34 Silloin kelpa maalle hänen lepons/ nijn cauwan cuin hän autian on/ ja te oletta wiholisten maalla. Ja silloin äsken maa lepä/ ja pyhä pitä.
3 Moos 26:35 Nijncauwan cuin se autian on/ saa hän lewätä/ ettei hän saanut pyhä pitä/ silloin cosca teidän piti hänen pyhäns andaman pitä/ ja te asuitte siellä.
3 Moos 26:36 Ja nijlle/ jotca jääwät teistä/ teen minä wapisewan sydämmen heidän wiholistens maalla/ nijn että capisewan lehden äni carcotta heitä/ ja pitä pakeneman sitä nijncuin miecka/ ja pitä caatuman sijnä/ cusa ei kengän heitä aja taca.
3 Moos 26:37 Ja heidän pitä langeman toinen toisens päälle/ nijncuin miecan edestä/ ja ei yxikän carcota heitä/ ja et te tohdi nosta teidän wihamiehiän wastan.
3 Moos 26:38 Ja teidän pitä huckuman pacanain seas/ ja wiholisten maa pitä teidän syömän.
3 Moos 26:39 NE cuin jääwät teistä/ pitä waipuman heidän pahois tegoisans/ teidän wiholisten maalla. Ja heidän Isäins pahois tegois/ pitä heidän waipuman.
3 Moos 26:40 Silloin heidän pitä tunnustaman pahat tecons/ ja heidän wanhemmittens pahat tegot/ joilla he owat minun mieleni rickonet/ ja waeldanet minua wastan.
3 Moos 26:41 Sentähden minä myös waellan heitä wastan/ ja wien heitä wiholistens maalle: että edes silloin heidän ymbärinsleickamatoin sydämmens nöyrytäis idzens/ silloin myös heidän pahan tecons rangaistus heille kelpa.
3 Moos 26:42 Ja minä muistan minun lijttoni Jacobin cansa/ ja minun lijttoni Isaachin cansa/ ja minun lijttoni Abrahamin cansa/ muistan myös Maan.
3 Moos 26:43 Joca heildä jätetty on/ ja hänelle kelpa hänen lepopäiwäns/ nijncauwan cuin hän autian on heildä/ ja heidän pahan tecons rangaistus heille kelpa: että he hyljäisit minun oikeuteni/ ja heidän sieluns on cuoittanut minun säätyjäni.
3 Moos 26:44 Ja waicka he wielä wiholistens maalla owat/ en minä cuitengan ole heitä hyljännyt/ ja en heitä nijn cuoittanut/ että minä olisin heidän peräti hucuttanut/ ja minun lijttoni heidän cansans tyhjäxi tehnyt: sillä minä olen HERra heidän Jumalans.
3 Moos 26:45 Ja minä muistan minun ensimäisen lijttoni heistä/ cosca minä johdatin heidän Egyptin maalda pacanaitten silmäin edestä/ ollaxen heidän Jumalans. Minä HERra.
3 Moos 26:46 Nämät owat ne säädyt/ ja oikeudet/ ja käskyt/ jotca HERra andoi hänen idzens ja Israelin lasten waihelle Sinain wuorella/ Mosexen käden cautta.
Vers. 14. Pahan tecons rangaistus ) se on/ heidän pitä tundeman Jumalan wanhurscauden/ catuman heidän syndiäns/ ja sanoman: meille tapahtu oikein/ etten me enä Jumalan käskyistä pitänet/ että meidän käy nijncuin hän hänen sanasans ennen uhgannut on.
XXVII. Lucu.
HERran käsky nijstä/ jotca jotakin erinomaist lupawat HERralle/ mitä annettaman/ mitä lunastettaman/ ja cuinga se arwattaman pitä/ v. 1.
Nijncuin ihminen/ etc. v. 3.
Carja/ v. 9.
Huone/ v. 14.
Peldo/ v. 16.
Caicki esicoiset/ v. 26.
caicki kirouxeen annettu/ v. 28 ja caicki kymmenexet pitä hänen omans oleman/ v. 30.

3 Moos 27:1 JA HERra puhui Mosexelle sanoden:
3 Moos 27:2 Puhu Israelin lapsille/ ja sano heille: Jos jocu teke HERralle jongun erinomaisen lupauxen/ nijn että hän arwautta idzens.
3 Moos 27:3 Nijn tämän pitä oleman sinun arwauxes. Cahdenkymmenen wuotisen miehenpuolen/ cuutenkymmenen wuoten asti/ pitä sinun arwaman wijtenkymmenen hopia Siclijn/ Pyhän Siclin jälken.
3 Moos 27:4 Mutta waimonpuolen colmenkymmenen Siclijn.
3 Moos 27:5 Mutta wijdennest wuodest cahtenkymmenden wuoten asti/ jos se on miehenpuoli/ nijn pitä sinun arwaman cahtenkymmen Siclijn/ waan waimonpuolen kymmenen Siclijn.
3 Moos 27:6 Jos se on cuucautinen wijdenden wuoten asti/ ja on miehenpuoli/ pitä sinun sen arwaman wijten hopia Siclijn/ mutta waimonpuolen colmen hopia Siclijn.
3 Moos 27:7 Mutta jos se on cuudenkymmenen wuotinen eli sen päälle/ ja on miehenpuoli/ pitä sinun arwaman hänen wijten toistakymmenden Siclijn/ mutta waimonpuolen kymmenden Siclijn.
3 Moos 27:8 Ja jos hän on ylön köyhä sencaltaiseen arwioon/ nijn pitä hänen menemän papin eteen/ ja papin pitä arwaman hänen. Ja hänen pitä arwaman hänen senjälken/ cuin hänen kätens/ joca lupauxen tehnyt on/ woi matcan saatta.
3 Moos 27:9 JOs se on carjasta/ jota HERralle uhratan/ caicki mitä HERralle annetan/ se on pyhä.
3 Moos 27:10 Ei pidä sitä waehetettaman/ eli muutettaman/ hywä pahaan/ eli paha hywän. Jos jocu waehetta yhden eläimen toiseen/ nijn pitä ne molemmat oleman HERralle pyhät.
3 Moos 27:11 Jos se eläin on saastainen/ jota ei saada uhrata HERralle/ nijn pitä se wietämän papin eteen.
3 Moos 27:12 Ja papin pitä arwaman sen/ jos se on hywä eli paha/ sen pitä oleman papin arwion jälken.
3 Moos 27:13 Jos jocu tahto lunasta sen/ hänen pitä andaman wijdennen osan sen arwion päälle.
3 Moos 27:14 JA jos jocu pyhittä huonens HERralle pyhäxi/ nijn pitä papin arwaman sen/ jos se on hywä eli paha/ ja papin arwion jälken pitä sen oleman.
3 Moos 27:15 Mutta jos pyhittäny tahto lunasta sen/ nijn pitä hänen andaman wijdennen osan enämmän raha/ cuin se arwattu on/ ja nijn pitä se hänen oleman.
3 Moos 27:16 JOs jocu pyhittä HERralle cappalen peldo hänen perindömaastans/ nijn pitä se arwattaman sen jälken/ cuin sijhen kylwetän. Jos sijhen kylwetän Homor ohria/ nijn pitä sen maxaman wijsikymmendä hopia Sicli.
3 Moos 27:17 Waan jos hän pyhittä peldons cohta jälken ilowuoden/ nijn pitä sen maxaman arwatun hindans jälken.
3 Moos 27:18 Jos hän on pyhittänyt sen ilowuoden/ jälken nijn papin pitä lukeman hänelle rahan wuoden lugun jälken/ cuin tacaperin on ilowuoten asti/ ja arwaman sen sitä halwemmaxi.
3 Moos 27:19 Jos se cuin pellon pyhittänyt on/ tahto sen lunasta jällens/ nijn pitä hänen andaman wijdet osa enämmän raha/ cuin se arwattu on/ ja nijn pitä se hänen oleman.
3 Moos 27:20 Jos ei hän tahdo lunasta peldo/ mutta myy sen toiselle/ nijn ei pidä hänen sitä enä lunastaman.
3 Moos 27:21 Waan se peldo/ cosca hän ilowuonna tule wapaxi pitä oleman pyhä HERralle/ nijncuin kirouxeen annettu peldo/ ja pitä oleman papin perindö saama.
3 Moos 27:22 Jos jocu pyhittä HERralle pellon jonga hän ostanut on/ ja ei ole hänen perindö saamans.
3 Moos 27:23 Nijn papin pitä lukeman hänelle sen cuin se maxa/ ilowuoten asti ja hänen pitä sinä päiwänä andaman ulos sen arwion/ että sen pitä oleman pyhän HERralle.
3 Moos 27:24 Mutta ilowuonna pitä sen tuleman hänen omaxens jällens/ joca sen ostanut on/ että se olis hänen perindö saamans maalla.
3 Moos 27:25 Caicki arwio pitä tapahtuman Pyhän Siclin jälken/ mutta Sicli teke caxikymmendä Gerah.
3 Moos 27:26 Eläinden esicoista joca HErran oma muutoingin on/ ei pidä kenengän pyhittämän HERralle/ olcon härkä eli lammas: sillä se on HERran.
3 Moos 27:27 Jos jotakin saastaist on eläinden seas/ nijn se pitä lunastettaman hänen hindans jälken/ ja sijhen lisäxi annettaman wijdes osa Jos ei hän tahdo lunasta/ nijn se myytäkän hänen arwions jälken.
3 Moos 27:28 WAan caicke kirouxeen annettua jota jocu kiro HERralle/ caikesta cuin hänellä on/ olcon se ihminen/ eläin elickä perindö peldo/ ei pidä myytämän eli lunastettaman: Sillä caicki kirottu on caickein pyhin HERralle.
3 Moos 27:29 Caicki kirouxeen annettu Ihmisist ei pidä lunastettaman/ waan hänen pitä totisest cuoleman.
3 Moos 27:30 Caicki maan kymmenexet/ sekä maan siemenest/ että puitten hedelmist/ owat HERran/ ja pitä olemän pyhät HERralle.
3 Moos 27:31 Jos jocu tahto lunasta kymmenexens/ hänen pitä andaman wijdennen osan lisäxi.
3 Moos 27:32 Ja caicki kymmenexet carjasta/ ja lambaista/ ja caikista cuin widzan alla käy/ ne owat pyhät kymmenexet HERralle.
3 Moos 27:33 Ei pidä kysyttämän/ jos se on hywä eli paha eikä myös pidä sitä waehetettaman. Jos jocu waehetta sen/ nijn pitä ne molemmat oleman pyhät/ ja ei lunastettaman.
3 Moos 27:34 Nämät owat ne käskyt/ jotca HERra andoi Mosexen cautta Israelin lapsille Sinain wuorella.
Vers. 2. Erinomaisen lupauxen ) Wanhas Testamendis ei ainoastans ollut selkiä käsky lupauxista: Nijncuin Psal. 76:12 Waan myös nimitetty mitä heidän lupaman piti Lev. 7: 16: 22: 18. cap. 23 38. Num. 30: Ja mitä ei heidän lupaman pitänyt/ nijn cuin täsä/ ja Deut. 23:18. ja että sencaltaiset lupauxet kelpaisit Jumalalle. Mutta Udes Testamendis ei ole meillä yhtän selkiätä käskyä sencaltaisista lupauxista/ sentähden ei ne myös ensingän lueta Jumalan palweluxexi idzestäns/ paljo wähemmin cosca jotakin hembeydest luwatan/ joca on Jumalan tahto wastan/ mahdotoinda pidettä/ ja josta paljo paha tule/ nijncuin Clostari elämäst ja muista sencaltaisista.
Colmannen Mosexen Kirjan loppu.