Armo

06.11.2019

A.R.M.O. = Ansaitsematon Rakkaus Meidän Osaksemme. Näin armoa usein kuvaillaan osuvasti yhdellä lauseella. Armo on jotain mitä ihminen ei itse ansaitse, vaan jonka Jumala antaa hyvyydessään ja rakkaudessaan. Tässä artikkelissa kerron Raamatun sanan pohjalta, mitä kaikkea armo merkitsee, millä eri tavoilla se ilmenee ja miten siitä voi päästä osalliseksi.

Sisällysluettelo: 

1. Pelastuminen perustuu armoon
2. Väärä ja oikea armo
3. Armo on suuri ja ihmeellinen
4. Armon monet ilmenemistavat
5. Armahtakaa niinkuin teitä on armahdettu
6. Miten saan Jumalan armon itselleni?
7. Lähteet
 

1. Pelastuminen perustuu armoon 

Maailmassa ei ole yhtäkään ihmistä, joka ei olisi tehnyt syntiä. Vaikka ihmiset haluaisivatkin tehdä oikein ja onnistuisivatkin siinä suurimmaksi osaksi, he kuitenkin väistämättä rikkovat Jumalaa vastaan tekemällä syntiä. Siksi kaikki ihmiset ovat ansainneet teoistaan rangaistuksen, eikä yksikään voi hyvien tekojensa kautta pelastua synneistään. Jumala rakastaa ihmisiä kuitenkin niin paljon, että antoi ainoan poikansa Jeesuksen tulla maan päälle kärsimään hirvittävän uhrikuoleman rangaistuksena koko ihmiskunnan syntien lunastukseksi. Siksi Jumala jättää rankaisematta ja antaa anteeksi kaikki synnit heille, jotka katuvat syntejään, tunnustavat ne, hylkäävät ne ja uskovat Jeesuksen sovittaneen ne ristillä. Synneistä ikuiseen elämään pelastuminen perustuu kokonaan armoon. 

Psa 32:1 Daavidin mietevirsi. Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty!
2 Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä!
3 Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani.
4 Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni; minun nesteeni kuivui niinkuin kesän helteessä. Sela.
5 Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin: "Minä tunnustan Herralle rikokseni", ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sela. 

Jes. 1:18 Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. 

Hepr. 8:12 Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä." 

Room 3:9 Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla,
10 niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,
11 ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;
12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.
13 Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla;
14 heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.
15 Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta,
16 hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä,
17 ja rauhan tietä he eivät tunne.
18 Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä."
19 Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. 

Joh 1:14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Joh 1:16 Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle. 

Ef 2:8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja 9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

Room 5:15 Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi.
16 Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi.
17 Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. -
18 Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi;
19 sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.20 Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi,
21 että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. 

Ef 2:1 Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,
3 joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin;
4 mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
5 on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa-armosta te olette pelastetut-
6 ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,
7 osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. 

Tiit 3:4 Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,
5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,
6 jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta,
7 että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. 

Psa 103:10 Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan.
11 Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät.
12 Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. 

Jes 54:8 Ylitsevuotavassa vihassani minä peitin sinulta kasvoni silmänräpäykseksi, mutta minä armahdan sinut iankaikkisella armolla, sanoo Herra, sinun lunastajasi. 

Jes 54:10 Sillä vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.11 Sinä kurja, myrskyn raastama, sinä lohduton! Katso, minä muuraan sinun kivesi kiiltokivellä, panen sinun perustuksesi safiireista,
12 minä teen sinun harjasi rubiineista ja sinun porttisi kristalleista ja koko sinun ympärysmuurisi jalokivistä. 

2. Väärä ja oikea armo 

Ihmisten keskuudessa esiintyy monenlaista armoa, eikä kaikki armo ole aina hyvää ja oikeaa armoa. Vääränlaista armoa ei tule sekoittaa Jumalan armoon. Jumala on Raamatussa ilmoittanut tarkasti, millaista Hänen armonsa on ja millaista se ei ole. Monet ihmiset kääntävät Jumalan armon päälaelleen ja elävät väärän armon mukaisesti, eksyttäen ja paaduttaen itsensä. Vanhassa Liitossa heidän esikuviaan olivat Efraimin jälkeläiset ja muut israelilaiset, jotka tahtoivat tehdä syntiä. He rakensivat runsaasti uhrialttareita, jotta he voisivat sitten tehdä syntiä ja myöhemmin uhrata alttareilla eläinuhreja syntiensä edestä. Tällä tavoin he tekivät Jumalan armosta itselleen välineen tulevien syntiensä sovittamista varten. He ajattelivat synnin houkutusten keskellä: "teenpä tässä taas vähän syntiä... kyllä se Jumala minut armahtaa kun sen jälkeen käyn viemässä polttouhrin alttarille". Heidän ajattelutapansa oli jo itsessään syntiä ja Jumalan armon halventamista. 

Hoos 8:11 Koska Efraim on rakentanut paljon alttareita tehdäkseen syntiä, ovat alttarit tulleetkin hänelle synniksi. 12 Kirjoitinpa minä hänelle lakejani vaikka kymmentuhansin, muukalaisina niitä pidetään. 13 Minun uhrilahjoikseni he uhraavat lihaa ja syövät. Ei Herra niihin mielisty. Nyt hän muistaa heidän rikoksensa ja rankaisee heidän syntinsä: Egyptiin on heidän palattava. 

Hoos 6:4 Mitä on minun tehtävä sinulle, Efraim, mitä on minun tehtävä sinulle, Juuda, kun teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi, kuin varhain haihtuva kaste?
5 Sentähden minä olen antanut heille iskuja profeettain kautta, olen kuolettanut heitä suuni sanoilla. Ja sinun tuomiosi nousevat kuin aamun valo.
6 Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja;
7 mutta he ovat ihmisten tavalla rikkoneet liiton: siinä he ovat olleet minulle uskottomat. 

Aamos 4:4 Menkää Beeteliin ja tehkää syntiä, ja Gilgaliin ja tehkää vielä enemmän syntiä; tuokaa aamulla teurasuhrinne, kolmantena päivänä kymmenyksenne.
5 Uhratkaa hapanta kiitosuhriksi, kuuluttakaa, julistakaa vapaaehtoisia lahjoja, sillä niinhän te haluatte, te israelilaiset, sanoo Herra, Herra. 

Jes 59:1 Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan:
2 vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule.

Samaan syntiin sortui myös kuningas Saul, jolle profeetta Samuel joutui sanomaan: "Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva" (1. Sam 15:22). Näyttää siltä että Saul ihan vakavasti uskoi, että Jumala muka tarvitsisi häneltä jotain jota hän voi Jumalalle antaa. Ihminen ei voi itsensä lisäksi antaa Jumalalle mitään muuta kuin syntinsä, koska se on ainoa asia joka Jumalalta vielä puuttuu. Mutta vaikka Saul tunnustikin syntinsä ja toi uhrin niiden edestä, ei hän voinut antaa Jumalalle syntiään. Tämä johtui siitä, että hänen katumuksensa ei ollut aitoa, parannuksen tekoon johtavaa katumusta. Tuodessaan Jumalan eteen uhria, hän oli sisimmässään valmis ja halukas tekemään saman synnin tarvittaessa uudelleen.

Siinä missä Efraimin jälkeläiset ja muut israelilaiset rakensivat paljon uhrialttareita, nykyään luopumuksessa elävät ihmiset rakentavat oppia halvasta armosta. Molemmissa tapauksissa perimmäinen ajatus on sama: tulevien syntien hyväksyminen ja niille etukäteen alistuminen. Halpaan armoon luottavat ihmiset luulevat voivansa jatkaa synnissä elämistä ja samaan aikaan turvautua Jumalan armoon. Tällaiset ihmiset ovat tehneet Jumalan armosta itselleen välineen tulevien syntiensä sovittamista varten. Vaikka he tunnustaisivat suullaan Jeesuksen Herrakseen, he kieltävät Hänet teoillaan, sillä he eivät hylkää syntejään. He ajattelevat: "teenpä tässä taas vähän syntiä... kyllä se Jumala armahtaa kun pyydän myöhemmin anteeksi luottaen Jeesuksen sovitusuhriin"

Jopa monilla Uuden Liiton ulkopuolella eläneillä juutalaisilla oppineilla oli viisaus tähän asiaan Talmudissa: "Joka sanoo, että teen syntiä ja sitten parannuksen, ei saa tilaisuutta parannuksen tekemiseen. Jos sanoo, että teen syntiä, ja sovituspäivänä sovitan sen, hänelle sovituspäivä ei sovita mitään" [3]. 

Armoa synnin välineenä käyttävien ihmisten kuva Jumalasta on vääristynyt muistuttamaan lempeää ja loputtoman pitkämielistä taivaan "isukkia", joka ei tuomitse heitä. Heidän kuvittelemansa jumalhahmo laittaa tuomionpäivänä silmilleen sydämen muotoiset, vaaleanpunaiset ja uhrikaritsan verellä filtteröidyt aurinkolasit, joiden lävitse hän ei näe heidän pahoja tekojaan, tekivätpä he niitä kuinka paljon tahansa. 

Jer 7:10 Ja te tulette ja astutte minun eteeni tähän huoneeseen, joka on otettu minun nimiini, ja sanotte: 'Me kyllä pelastumme' -tehdäksenne yhä kaikkia näitä kauhistuksia! 

He ovat joka viikko sovittamassa viikon aikana kertyneitä syntejään ja seuraavalla viikolla he taas jatkavat elämäänsä tuttuun tapaan. He ristiinnaulitsevat itselleen Jeesuksen ja häpäisevät Hänen pyhän sovitusverensä kerta toisensa jälkeen. He ovat kuin koiria, jotka palaavat oksennukselleen ja pestyjä sikoja, jotka rypevät rapakossa. 

Tällainen meno johtuu pääasiassa väärästä opetuksesta, joka alentaa uskovan kynnystä lankeemukseen ja tekee synnistä normaalin asian uskovan elämässä. Kristittyjen keskuuteen on livahtanut valheopettajia, jotka ovat saaneet Jeesuksen omia luopumaan todellisesta armosta.

2. Piet 2:20 Sillä jos he meidän Herramme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi.
21 Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä.
22 Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa" 

Monia ihmisiä odottaa viimeisenä päivänä karu yllätys. Herralla ei sittenkään ole laseja silmillään! Eikä "mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili" (Hepr. 4:13) ja "Kun te ojennatte käsiänne, minä peitän silmäni teiltä; vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule: teidän kätenne ovat verta täynnä. Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä" (Jes 1:15-16). Hän katsoo heitä ja lausuu heille julki: "menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät" (Matt. 7:23). Hän näkee heidän laittomuutensa, vaikka he huutavatkin: "Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?" (Matt 7:22). 

Hyvät teot, olivatpa ne kuinka yliluonnollisia ja voimallisia tahansa, eivät ole vakuutuksena taivaaseen pääsystä, vaan se että varjelemme itseämme synnin viettelyksiltä ja teemme Jumalan tahdon: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon" (Matt 7:21). Meitä koskee käsky: "Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä" (Luuk. 21:36). 

Juud 1:4 Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen. 

1. Tiit 1:16 He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia. 

2. Tim 3:5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.

Jos ihminen tekee syntiä tahallaan, hänen on mahdotonta tuntea siitä heti perään vilpitöntä katumusta. Tahallinen synnin tekeminen vie ihmisen sellaiseen tilaan, jossa hän on armon ja anteeksiannon ulkopuolella. Paavalikin sanoi ulkokultaisuuden synnistä syytetyille veljille; "te olette joutuneet pois Kristuksesta... te olette langenneet pois armosta" (Gal 5:4). 

Syntien tunnustaminen ei johda mihinkään, vaan ainostaan se joka tunnustaa ja hylkää syntinsä, pelastuu synneiltään ja saa armon. Juuri sitä armo pohjimmiltaan on: ei vain syntien anteeksisaantia, vaan niistä vapautumista ja vapaana pysymistä. Armo ja synti ovat toisensa poissulkevia voimia. Molemmissa ei voi elää yhtä aikaa. 

Hepr 10:26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,27 vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. 

Hepr 6:4 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet
5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,
6 ja sitten ovat luopuneet-taas uudistaa parannukseen (kreik. metanoia = katumus, mielenmuutos [3]), he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät. 

Sananl. 28:13 [...] joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. 

1. Piet. 2:19 Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien. 

Room 6:1-2 "Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?" 

Room 6:14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.
15 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!
16 Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?
17 Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut,
18 ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi!

2. Piet 3:17 Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne,
18 ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. 

3. Armo on suuri ja ihmeellinen 

Suomalainen sanakirja määrittelee sanan armo seuraavasti: "vapautus rangaistuksesta tai sen lievennys, armahdus, anteeksianto, sääli" [1]. Kun vertaamme tätä sanaa sen kreikan- ja hepreankielisiin vastineisiin, käy selväksi että suomen kielen sana armo antaa toisaalta oikean, mutta silti hyvin yksipuolisen ja lattean kuvan siitä, mitä kaikkea Jumalan armo todella on. 

Raamatussa sana armo tulee muinaiskreikan sanasta kharis, jonka hepreankielisiä vastineita ovat hen, gedula, hesed, raham ja rason. Näistä esimerkiksi sanan hesed vastaavan verbin perusmerkitys on "olla hurskas, olla hyvä". Armo ei siis ole pelkästään syntien anteeksisaamista, vaan hurskaana olemista ja kuten Pietarikin sen ilmaisi, syyttömyyden säilyttämistä koetuksissa: "se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien" (1. Piet. 2:19).

 Armo on paljon suurempi, ihmeellisempi, voimakkaampi ja kauniimpi asia kuin osamme edes kuvitella. Sanalla kharis voidaan Novumin kreikka-suomi sanakirjan mukaan ilmaista armoa, suloisuutta, mielihyvää, mielisuosiota, suosionosoitusta, rakkaudenosoitusta, kiitosta, kiitollisuutta, ystävällisyyttä, hyvyyttä ja kauneutta. Se on johdettu sanajuuresta khar-, josta lähtevät sanat kuvaavat sitä, mikä antaa menestystä ja tuo onnea. [2] 

Kun anomme Jumalalta armoa, ei se tarkoita että meidän tarvitsee mielistyä loputtomaan nöyristelyyn, alistua synnin valtaan ja kerjätä Jumalalta sääliä. Jumalan ei tule olla meille jokin etäinen hahmo, jolle suuntaamme rukouksemme jotta Hän voisi halkaista taivaan ja laskea luoksemme armonsa. Hän ei lausu korkeuksista: "annan tästä vähän armoa teille kun kauniisti pyydätte", sillä Hän itse tulee meihin ja sanoo: "minun armoni on teissä!". Kun pääsemme Hänen armoonsa sisälle, saamme huutaa: "Halleluja! Tämä armo kantaa!". Saamme ottaa aseeksemme saman mielen kuin Jeesuksella: "Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli-sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä" (1. Piet. 4:1). 

Parannusta tehdessämme meidän ei auta enää selitellä; "mutta kun ei Jumala ota pois näitä syntejäni". Kun olemme ymmärtäneet mitä Jumalan armo on, samalla käsitämme myös että Jeesus on "yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä" (Hepr. 9:26). Hänestä Johannes Kastajakin sanoi, että Hän on "Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!" (Joh. 1:29). 

Maailman synti on otettu pois 2000 vuotta sitten Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Meidän ei tarvitse enää pyytää Jumalaa ottamaan syntejämme pois, vaan riittää että ainoastaan päästämme niistä irti! Jumalan lupaukset ovat voimassa tänäkin päivänä ja meillä on lupa astua niihin: "Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä" (2. Kor. 6:2)​.

Mitä syvemmin saamme ymmärtää Jumalan armoa, sitä vapaammiksi ja elävämmiksi kasvamme uskossamme. Alamme käsittää, ettei meille jää jäljelle mitään, mistä voisimme kehua ja kiittää itseämme. Sen sijaan löydämme yhä enemmän syitä ylistää Jumalaa. Jumala on tehnyt kaiken mikä on olemassa. Jumala on tehnyt ja valmistanut ennalta kaikki uskovien hyvät teot. Jumala on kirjoittanut ennalta jokaisen ihmisen päivät. Yksikään varpunen ei putoa taivaalta, eikä yksikään hiuskarva putoa ihmisen päästä Jumalan sitä sallimatta. Armo ei ole uskovien elämässä pelkkä ulkopuolinen tekijä, joka silloin tällöin vaikuttaa häneen, vaan hän elää koko ajan sisällä armossa ja armon kautta. Armo on kaikkea hallitseva elämän voima, jonka alaisena hän elää. Armossa voi kasvaa. Jumalan armo on vaikuttava voima, joka ilmenee Hengen jakamina armolahjoina. Jumalan armo on moninainen armo. 

Psa 136:1 Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
2 Kiittäkää jumalien Jumalaa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
3 Kiittäkää herrain Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
4 häntä, joka yksin tekee suuria ihmeitä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
5 häntä, joka on taidolla tehnyt taivaat, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
6 häntä, joka on vetten ylitse levittänyt maan, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
7 häntä, joka on tehnyt suuret valot, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti:
8 auringon hallitsemaan päivää, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
9 kuun ja tähdet hallitsemaan yötä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
10 häntä, joka löi Egyptiä surmaten sen esikoiset, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
11 ja vei Israelin pois heidän keskeltänsä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
12 väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
13 häntä, joka jakoi Kaislameren kahtia, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
14 ja kuljetti Israelin sen keskitse, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
15 ja syöksi faraon sotajoukkoineen Kaislamereen, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
16 häntä, joka johdatti kansaansa erämaassa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
17 häntä, joka voitti suuret kuninkaat, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
18 ja surmasi mahtavat kuninkaat, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
19 Siihonin, amorilaisten kuninkaan, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
20 ja Oogin, Baasanin kuninkaan, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
21 ja antoi heidän maansa perintöosaksi, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
22 perintöosaksi palvelijallensa Israelille, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
23 häntä, joka muisti meitä alennuksessamme, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
24 ja kirvoitti meidät vihollisistamme, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
25 häntä, joka antaa ravinnon kaikelle lihalle, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
26 Kiittäkää taivaan Jumalaa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. 

Psa 139:16 Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut. 

Psa 39:4 Herra, opeta minua ajattelemaan loppuani, ja mikä minun päivieni mitta on, että ymmärtäisin, kuinka katoavainen minä olen.
5 Katso, kämmenen leveydeksi sinä teit minun päiväni, ja minun elämäni on sinun edessäsi niinkuin ei mitään. Vain tuulen henkäys ovat kaikki ihmiset, kuinka lujina seisokootkin. Sela.
6 Varjona vain ihminen vaeltaa, turhaan vain he touhuavat, kokoavat, eivätkä tiedä, kuka ne saa.
7 Ja nyt, mitä minä odotan, Herra? Sinuun minä panen toivoni. 

Jes. 26:12 Herra, sinä saatat meille rauhan, sillä myös kaikki meidän tekomme olet sinä tehnyt. 

Ef. 2:10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. 

Matt 10:28 Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.
29 Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne sallimatta.
30 Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut.
31 Älkää siis peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta. 

1. Piet 2:12 Silvanuksen, uskollisen veljen, kautta-jona häntä pidän-olen lyhyesti teille tämän kirjoittanut, kehoittaen teitä ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette, on Jumalan totinen armo. 

Apt 13:43 Kun synagoogasta hajaannuttiin, seurasivat monet juutalaiset ja jumalaapelkääväiset käännynnäiset Paavalia ja Barnabasta, jotka puhuivat heille ja kehoittivat heitä pysymään Jumalan armossa. 

Psa 103:11 Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät.

4. Armon monet ilmenemistavat 

Armo on viisaudeksi ja ymmärrykseksi. 

Ef 1:8 Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi,
9 tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä-
10 siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, -oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. 

Armon Jumala valmistaa, vahvistaa, tukee ja lujittaa uskovia kärsimyksiensä jälkeen. 

1. Piet 5:10 Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. 

Uskova saattaa joutua kokemaan nurjaa kohtelua esimieheltään tai lähimmäisiltään, vaikka hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Syyttömänä ja hyvien tekojen takia kärsiminen on armoa. Sen sijaan jos joutuu kohdelluksi nurjasti pahoista teoistaan, ei siinä ole mitään kiitettävää. 

1. Piet 2:18 Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin.
19 Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien.
20 Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään? Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa.
21 Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä,
22 joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut",
23 joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee,
24 joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut".
25 Sillä te olitte "eksyksissä niinkuin lampaat", mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. 

Armo vaikuttaa siten, että vaikka uskovat olisivatkin suurissa ahdistuksissa ja koetuksissa, heillä on köyhyydessäkin suuri ilo ja anteliaisuus. 

2. Kor 8:1 Mutta me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa:
2 että, vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja.
3 Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta halustansa,
4 paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen;
5 eivätkä he vain tehneet, niinkuin me olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin, ennen kaikkea Herralle ja sitten meille, Jumalan tahdosta, 

2. Kor 8:9 Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Jumala on voimallinen antamaan uskovalle armoa niin, että uskova voi tehdä paljon hyvää ja että hänellä on aina riittävästi kaikkea tarvitsemaansa. 

2. Kor 9:7 Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.
8 Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; Jumala katsoo armon mukaan uskovat kutsumisensa arvoisiksi ja saattaa täydelliseksi heidän tekonsa ja halunsa hyvään, että heissä kirkastuisi Jeesuksen nimi. 

2. Tess 1:11 Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot,
12 että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan. Se on armoa, ettei Jumalan kansa ole kokonaan hävinnyt, sillä Hänen laupeutensa ei ole loppunut. 

Val 3:22 Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut Kun uskova tekee suuria ihmeitä ja tunnustekoja, hän on täynnä armoa ja voimaa. 

Apt 6:8 Ja Stefanus, täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Armo voi tulla uskovan osaksi siten, että Jumala pelastaa heidät suuresta kuolemanvaarasta useita kertoja. 

2. Kor 1:10 Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa,
11 kun tekin autatte meitä rukouksillanne, että monesta suusta meidän tähtemme kohoaisi runsas kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut. Armossa uskova voi vahvistua ja kärsiä vaivaa niinkuin Kristuksen jalo sotamies. 

2. Tim 2:1 Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
2 Ja minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet, usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan.
3 Kärsi vaivaa niinkuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Jumala on armossa antanut uskovalle iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttaen heidän sydämiään ja vahvistaen heitä hyvässä työssä ja puheessa.

2. Tess 2:15 Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.
16 Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon,
17 lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. Jeesuksen suusta lähti armon sanoja kun Hän julisti evankeliumia köyhille, saarnasi vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästi sorretut vapauteen ja saarnasi Herran otollista vuotta. 

Luuk 4:15 Ja hän opetti heidän synagoogissaan, ja kaikki ylistivät häntä.
16 Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan.
17 Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna:
18 "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen,
19 saarnaamaan Herran otollista vuotta".
20 Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt.
21 Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen".
22 Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät; ja he sanoivat: "Eikö tämä ole Joosefin poika?" Armon kautta uskova voi olla suureksi hyödyksi uskoon tulleille, kumota suurella voimalla julkisesti väärät väitteet ja näyttää kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus. 

Apt 18:27 Ja kun hän tahtoi mennä Akaiaan, niin veljet kehoittivat häntä siihen ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Ja sinne saavuttuaan hän armon kautta oli suureksi hyödyksi uskoon tulleille.
28 Sillä hän kumosi suurella voimalla julkisesti juutalaisten väitteet ja näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus. 

5. Armahtakaa niinkuin teitä on armahdettu 

Koska Jumala on armossaan jättänyt rankaisematta jokaisen uudestisyntyneen ihmisen aikaisemmat synnit, odottaa Hän uskovan tekevän samoin muita ihmisiä kohtaan. Jumala edellyttää uskovalta armahtavaisuutta ja anteeksiantamusta kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat tehneet syntiä heitä vastaan. Jos rikkoja pitää itseään uskovana, on muiden uskovien pyrittävä rakkaudellisen nuhtelun kautta ohjaamaan tämä eksynyt lammas takaisin oikealle tielle.

Luuk 17:3 Pitäkää itsestänne vaari! Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi.
4 Ja jos hän seitsemän kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja seitsemän kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo: 'Minä kadun', niin anna hänelle anteeksi." Matt 18:21 Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?"
22 Jeesus vastasi hänelle: "Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän. 

Mark 11:25 Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne." 

Luuk 6:36 Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen.
37 Älkääkä tuomiko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. 

Luuk 23:33 Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle.
34 Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät". Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa.

2. Kor 2:5 Mutta jos eräs on tuottanut murhetta, ei hän ole tuottanut murhetta minulle, vaan teille kaikille, jossakin määrin, etten liikaa sanoisi.
6 Semmoiselle riittää se rangaistus, minkä hän useimmilta on saanut;
7 niin että teidän päinvastoin ennemmin tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, ettei hän ehkä menehtyisi liian suureen murheeseen.
8 Sentähden minä kehoitan teitä, että päätätte ruveta osoittamaan rakkautta häntä kohtaan;
9 sillä sitä varten minä kirjoitinkin, että saisin nähdä, kuinka te kestätte koetuksen, oletteko kaikessa kuuliaiset.
10 Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin; sillä mitä minä olen anteeksi antanut-jos minulla on ollut jotakin anteeksiannettavaa-sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä,
11 ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. 

Kol 3:12 Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen,
13 kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. 

Anteeksiantamattomuus on kuin kaataisi myrkkyä toisen juomalasiin, mutta joutuisi kuitenkin juomaan sen lopulta itse. Anteeksianto on tekee hyvää ihmisen terveydelle ja vapauttaa hänet pahasta. Jos anteeksiantaminen tuntuu vaikealta, voi aloittaa rukoilemalla edes kahden sekunnin ajan joka päivä ihmisen puolesta, jolle tulee antaa anteeksi. Rikkojalle ei tarvitse yrittää väkisin rukoilla iloa ja menestystä elämään, vaan hänelle tulee rukoilla Jumalan mielen mukaista murhetta teoistaan, jotta hän tekisi niistä parannuksen ja pyytäisi anteeksi. Anteeksi pitää pystyä antamaan kuitenkin myös silloin kun rikkoja ei ymmärrä pyytää anteeksi. Tätä kautta Jumalan rakkaus pääsee virtaamaan rukoilevan uskovan kautta ja anteeksianto tapahtuu automaattisesti, pidempänä prosessina tai välittömästi, vapauttaen ihmisen anteeksiantamattomuuden katkerasta myrkystä, joka häntä sitoo.

6. Miten saan Jumalan armon itselleni? 

Jumala on luvannut antaa armon Jeesuksen kautta jokaiselle, joka pelkää Jumalaa, huutaa avukseen Häntä ja nöyrtyy Hänen edessään, katuu syntejään, tunnustaa ne ja hylkää ne. 

Jaak 4:6 Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon". 

1. Piet 5:5 Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon".6 Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, 

Psa 103:11 Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. 

Joh 1:16 Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle.
17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. 

Psa 86:5 Sillä sinä, Herra, olet hyvä ja anteeksiantavainen, suuri armossa kaikille, jotka sinua avuksensa huutavat. 

Sananl 28:13 Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. 

7. Lähteet 

- Raamattu 1933/38

- Suomisanakirja.fi

- NOVUM 1-5, 1980, Raamatun Tietokirja, Vantaa (DigiNovum)

- Talmud 

8. Viitteet 

- [1]: Suomisanakirja: https://www.suomisanakirja.fi/armo

- [2]: NOVUM: 4803

- [3]: Talmud: Mishna Joma 8